Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0638

Rozhodnutí Komise ze dne 3. prosince 1991, o určení společného hostitelského střediska pro počítačovou síť Animo

OJ L 343, 13.12.1991, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/638/oj

31991D0638Úřední věstník L 343 , 13/12/1991 S. 0048 - 0049
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 39 S. 0210
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 39 S. 0210


Rozhodnutí Komise

ze dne 3. prosince 1991,

o určení společného hostitelského střediska pro počítačovou síť "Animo"

(91/638/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 91/496/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že Komise dne 19. července 1991 přijala rozhodnutí 91/398/EHS o počítačové síti spojující veterinární orgány (Animo) [3];

vzhledem k tomu, že by v zájmu zajištění hladkého fungování sítě měla být přijata opatření pro využívání hostitelského střediska; že je v prvé řadě nezbytné upřesnit postup, na jehož základě by takové hostitelské středisko bylo určeno; že příštím krokem bude určení hostitelského střediska v souladu s postupem stanoveným v čl. 20 odst. 3 směrnice 90/425/EHS;

vzhledem k tomu, že hostitelské středisko musí vyhovovat přesným technickým specifikacím;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Komise je pověřená zahájením nabídkového řízení s cílem vybrat hostitelské středisko pro počítačovou síť Animo.

2. Nabídkové řízení uvedené v odstavci 1 zahrnuje technické specifikace definované v příloze.

3. Na základě nabídkového řízení stanoveného v odstavci 1 vybere Komise za účelem určení hostitelského střediska alespoň tři nabídky, které vyhovují specifikacím uvedeným v odstavci 2.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 1991.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

[2] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

[3] Úř. věst. L 221, 9.8.1991, s. 30.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO HOSTITELSKÉ STŘEDISKO SPOLEČENSTVÍ

1. Popis

Hostitelské středisko musí být zprovozněno nejpozději do 1. července 1992.

Toto středisko se musí skládat zejména z těchto prvků:

- paměť pro uchovávání informací; předpokládá se uchovávání sdělení po dobu čtyř týdnů,

- počítače schopné zvládnout velká množství dat; budou dotazovány mnoha uživateli současně,

- takové programové vybavení pro řízení a dokumentaci, které umožní šíření informací,

- vybavení (technické a programové vybavení) pro řízení komunikace mezi veřejnými sítěmi (síť × 25 a telefonní síť),

- služby pro elektronický přenos dat, které odpovídají mezinárodním normám,

- služby pro přenos souborů,

- archivační vybavení po dobu jednoho roku,

- zařízení pro znovuobnovení provozu v případě selhání.

Hostitelské středisko musí být kompatibilní s existujícími systémy nebo systémy, které budou k dispozici národním veterinárním službám, a v souladu s mezinárodními normami.

Hostitelské středisko musí být k dispozici sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně.

2. Bezpečnostní pravidla

Hostitelské středisko musí disponovat souborem přísných a koherentních ustanovení týkajících se ochrany a integrity dat. Přístup k systému musí být kontrolován řadou bezpečnostních postupů, zejména měnitelnými hesly spolu s pravidly týkajícími se počtu opakovaných vstupů tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí náhodných nebo nevhodných konzultací.

3. Velikost a formát informací

Velikost sdělení zformátovaného pro přenos může být až 4000 znaků. Zformátovaná sdělení budou ve formátu ASCII s definovanými znaky. Denně se předpokládá přenos přibližně 3000 sdělení. Odhaduje se zpracování přibližně 3000 vstupních a 6000 výstupních operací denně.

4. Kapacita systému

Systém musí být dimenzován na 2450 potenciálních uživatelů. Ovšem přesahy uživatelských časů se mohou měnit. Předpokládaný počet simultánních uživatelů (vysílajících a přijímajících) se odhaduje v průměru na 70 a ne více než na 100. Kapacita musí být v případě potřeby schopna rozšíření. Systém musí být schopen zpracovávat čekací kódy.

5. Pomoc

Odstraňování případných problémů při komunikaci zajišťuje asistenční služba, která musí být k dispozici v budově hostitelského střediska 12 hodin denně, od 7.00 hod. do 19.00 hod.

6. Údržba

Aby nedošlo ke ztrátě informací, je nutno v rámci hostitelského střediska zajistit pro systém řadu opatření a zařízení k obnově souborů.

Hostitelské středisko musí mít k dispozici veškerý požadovaný kvalifikovaný personál.

--------------------------------------------------

Top