Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0676

2007/676/ES: Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 ze dne 14. června 2007 , v souvislosti s přílohou III rozhodnutí Společné rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 , která se týká definice pojmu původní produkty a metod správní spolupráce

OJ L 279, 23.10.2007, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/676/oj

23.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-MEXIKO č. 1/2007

ze dne 14. června 2007,

v souvislosti s přílohou III rozhodnutí Společné rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000, která se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce

(2007/676/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na rozhodnutí Společné rady EU-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 (1) (dále jen „rozhodnutí č. 2/2000“), a zejména na přílohou III uvedeného rozhodnutí, která se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III rozhodnutí č. 2/2000 stanoví pravidla původu pro produkty pocházející z území smluvních stran.

(2)

Podle společného prohlášení V k rozhodnutí č. 2/2000 Smíšený výbor přezkoumá potřebu prodloužit používání pravidel stanovených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) po 30. června 2003, pokud nadále trvají hospodářské podmínky, které vytvořily základ pro zavedení pravidel stanovených v uvedených poznámkách. Smíšený výbor přijal dne 22. března 2004 rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2004 (2) o rozšíření používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 do 30. června 2006.

(3)

Považuje se za vhodné ještě jednou dočasně rozšířit používání pravidel původu stanovených v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 a tím zajistit kontinuitu používání vzájemných výhod stanovených v rámci uvedeného rozhodnutí.

(4)

Podle společného prohlášení VI k rozhodnutí č. 2/2000 rozšíří Smíšený výbor po 31. prosince 2002 pravidla původu stanovená v poznámce 4 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 do ukončení probíhajícího kola mnohostranných jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

(5)

Rozhodnutím Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2002 ze dne 20. prosince 2002 (3) bylo používání pravidel původu stanovených v poznámce 4 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 rozšířeno do 31 prosince 2004. Jednání WTO nebyla v té době uzavřena a je tedy nutné ještě jednou rozšířit používání těchto pravidel původu a tím zajistit kontinuitu používání vzájemných výhod stanovených v rámci rozhodnutí č. 2/2000.

(6)

Způsob správy, který se v současné době používá pro přidělování ročních kvót uvedených v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísel HS (harmonizovaný systém) 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 vyvážené ze Společenství do Mexika, by měl být změněn ze současného aukčního systému na zásadu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, aby se tak přístup k těmto kvótám zjednodušil a způsobil vyšší využití jejich kapacity.

(7)

Způsob správy, který se v současné době používá pro přidělování ročních kvót uvedených v poznámce 9 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísel HS 6402 až 6404 vyvážené ze Společenství do Mexika, by měl být změněn ze současného aukčního systému na zásadu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, aby se tak přístup k těmto kvótám zjednodušil a způsobil vyšší využití jejich kapacity.

(8)

Pravidlo původu pro výrobky zařazené do čísla HS 1904 stanovené v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 by mělo být změněno za účelem umožnění použití nepůvodní kukuřice Zea indurata při výrobě výrobků tohoto čísla.

(9)

Pravidlo původu stanovené v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísla HS 7601 by mělo být změněno za účelem umožnění získání statusu původu prostřednictvím různých výrobních postupů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pravidla původu stanovená v poznámkách 2 a 3 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 se použijí do 30. června 2009 namísto pravidel původu stanovených v dodatku II přílohy III uvedeného rozhodnutí.

Článek 2

Pravidla původu stanovená v poznámce 4 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 se použijí do uzavření probíhajícího kola jednání WTO namísto pravidel původu stanovených v dodatku II přílohy III uvedeného rozhodnutí.

Článek 3

1.   Znění poznámek pod čarou v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 odkazující na výrobky zařazené do čísel HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 se nahradí zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.   Do dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 se doplňuje nová poznámka 13, jejíž znění je uvedeno v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Znění poznámky 9 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pravidlo původu stanovené v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísla HS 1904 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Pravidlo původu stanovené v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísla HS 7601 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dnem, kdy si strany vymění písemná oznámení o dokončení příslušných právních postupů.

Článek 1 se použije ode dne 1. července 2006.

Článek 2 se použije ode dne 1. ledna 2005.

V Bruselu dne 14. června 2007.

Za Smíšený výbor

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 10 a Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 1 (přílohy). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 3/2004 (Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 15).

(2)  Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 60.

(3)  Úř. věst. L 44, 18.2.2003, s. 97.


PŘÍLOHA I

(uvedená v článku 3)

Znění poznámek pod čarou v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 odkazující na výrobky zařazené do čísel HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811

Poznámka pod čarou k číslům HS 5208 až 5212

Pravidlo o tisku se použije pouze na vývozy z ES do Mexika pro celkovou roční kvótu 2 000 000 m2. Tato kvóta bude Mexikem přidělena podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Viz poznámka 13 dodatku II a).

Poznámka pod čarou k číslům HS 5407 a 5408

Pravidlo o tisku se použije pouze na vývozy z ES do Mexika pro celkovou roční kvótu 3 500 000 m2. Tato kvóta bude Mexikem přidělena podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Viz poznámka 13 dodatku II a).

Poznámka pod čarou k číslům HS 5512 až 5516

Pravidlo o tisku se použije pouze na vývozy z ES do Mexika pro celkovou roční kvótu 2 000 000 m2. Tato kvóta bude Mexikem přidělena podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Viz poznámka 13 dodatku II a).

Poznámka pod čarou k číslům HS 5801, 5806 a 5811

Pro čísla HS 5801, 5806 a 5811 se pravidlo o tisku použije pouze na vývozy z ES do Mexika pro celkovou roční kvótu 500 000 m2. Tato kvóta bude Mexikem přidělena podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Viz poznámka 13 dodatku II a).

Znění poznámky 13 dodatku II a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000

Poznámka 13

Mexiko přidělí dávku ročních kvót stanovených v dodatku II pro výrobky zařazené do čísel HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Smíšený výbor provede v roce 2009 přezkum ročních kvót za účelem je na základě získaných zkušeností s jejich správou a se správou dvoustranných obchodních toků přizpůsobit.


PŘÍLOHA II

(uvedená v článku 4)

Znění poznámky 9 dodatku II(a) přílohy III rozhodnutí č. 2/2000

Poznámka 9

Pro čísla HS 6402, 6403 a 6404

Číslo HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

6402 až 6404

Obuv z plastů, usně a textilií

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406

 

Toto pravidlo udělí status původu pouze zboží vyváženému z ES do Mexika s těmito ročními kvótami pro každé číslo:

6402

120 000 párů

6403, pouze pro páry s celní hodnotou nad 20 USD

250 000 (dámské páry)

250 000 (pánské páry)

125 000 (dětské páry)

6404

120 000 párů

Mexiko přidělí dávku těchto ročních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

Smíšený výbor provede v roce 2009 přezkum podmínek stanovených v této poznámce za účelem ji na základě zkušeností se správou kvóty přizpůsobit s cílem umožnění účinného využití nabízených obchodních příležitostí.


PŘÍLOHA III

(uvedená v článku 5)

Pravidlo původu stanovené v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísla HS 1904

Číslo HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky); předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů nezařazených do čísla 1806,

v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice tvrdé a kukuřice Zea indurata a výrobků z nich) musí být zcela získány,

v nichž hodnota kterýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 


PŘÍLOHA IV

(uvedená v článku 6)

Pravidlo původu stanovené v dodatku II přílohy III rozhodnutí č. 2/2000 pro výrobky zařazené do čísla HS 7601

Číslo HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo odpadu a šrotu z hliníku

 


Top