Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0017

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/17(2)/oj

22004D0017Úřední věstník L 127 , 29/04/2004 S. 0118 - 0119


Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 17/2004

ze dne 19. března 2004,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 169/2003 ze dne 5. prosince 2003 [1].

(2) Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh, 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadby brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, s ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství [2], by měla být začleněna do Dohody.

(3) Rozhodnutí Komise 2003/765/ES ze dne 23. října 2003 o dočasném uvádění na trh osiva druhů Secale cerealea Triticum durum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS [3], by mělo být začleněno do Dohody.

(4) Rozhodnutí Komise 2003/795/ES ze dne 10. listopadu 2003 o dočasném uvádění na trh osiva druhu Vicia faba L., které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/401/EHS [4], by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1. V bodech 2 (směrnice Rady 66/401/EHS), 3 (směrnice Rady 66/402/EHS) a 13 (směrnice Rady 2002/57/ES) části 1 kapitoly III přílohy I Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 2003 L 0061: směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003 (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23)."

2. V bodech 11 (směrnice Rady 2002/54/ES) a 12 (směrnice Rady 2002/55/ES) části 1 kapitoly III přílohy I Dohody se doplňují slova:

"ve znění:

— 32003 L 0061: směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003 (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23)."

3. V části 2 kapitoly III přílohy I Dohody se za bod 25 (rozhodnutí Komise 2003/307/ES) vkládají nové body, které znějí:

"26. 32003 D 0765: Rozhodnutí Komise 2003/765/ES ze dne 23. října 2003 o dočasném uvádění na trh osiva druhů Secale cereale a Triticum durum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 47).

27. 32003 D 0795: Rozhodnutí Komise 2003/795/ES ze dne 10. listopadu 2003 o dočasném uvádění na trh osiva druhu Vicia faba L., které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/401/EHS (Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 32)."

Článek 2

Znění směrnice 2003/61/ES a rozhodnutí 2003/765/ES a 2003/795/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 20. března 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [5].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. března 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 88, 25.3.2004, s. 39.

[2] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23.

[3] Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 47.

[4] Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 32.

[5] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

Top