Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN13/05/A

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - Příloha XIII: Seznam uvedený ve článku 24 aktu o přistoupení: Slovinsko - 5. Zemědělství - A. Zemědělské předpisy

OJ L 236, 23.9.2003, p. 909–909 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN13/05/AÚřední věstník L 236 , 23/09/2003 S. 0909 - 0909


A. ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

1. 31966 R 0136: Nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025), naposledy pozměněné:

- 32001 R 1513: nařízením Rady (ES) č. 1513/2001 ze dne 23.7.2001 (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4).

Odchylně od článku 33 nařízení č. 136/66/EHS může Slovinsko v období pěti let ode dne přistoupení poskytovat státní podporu na produkci tykve olejné, přičemž uplatňuje tyto sestupné sazby: 100 % po první tři roky, 80 % ve čtvrtém roce a 50 % v pátém roce.

Slovinsko každoročně předloží Komisi zprávu o provádění těchto opatření státní podpory s uvedením formy a částek této podpory.

2. 31999 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1), naposledy pozměněné:

- 32001 R 2585: nařízením Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19.12.2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10).

a) Odchylně od přílohy V části C bodu 2 písm. e) a přílohy VI části E bodu 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1493/1999 se lze odchýlit od minimálního přirozeného obsahu alkoholu stanoveného pro vinařskou zónu CII pro stolní vína a jakostní vína s. o. po tři po sobě následující vinařské roky 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007 pro vinařskou oblast Primorska, pokud budou povětrnostní podmínky nebo podmínky k růstu révy vinné mimořádně nepříznivé a znemožní dosažení minimálního přirozeného obsahu alkoholu vyžadovaného ve vinařské zóně CII. Minimální přirozený obsah alkoholu však nesmí být nižší, než jaký je stanoven pro vinařskou zónu CIa pro stolní vína a jakostní vína s. o.

b) Slovinsko podá Komisi nejpozději tři měsíce před koncem třetího vinařského roku, 2006/2007, podrobnou zprávu o minimálním přirozeném obsahu alkoholu hroznů révy vinné používaných v oblasti Primorska. Na základě této zprávy Komise před koncem třetího vinařského roku, 2006/2007, vyhodnotí připravenost vinařské oblasti Primorska dosáhnout minimálního přirozeného obsahu alkoholu pro vinařskou zónu CII a případně přijme vhodná opatření.

c) Komise může prodloužit použitelnost úpravy stanovené v písmenu a) o dva další vinařské roky, zejména pokud dané období nebude dostatečně dlouhé pro získání reprezentativních údajů o plnění požadavků vinařské zóny CII.

d) Pokud jde o Teran PTP Kras, provede Komise zvláštní hodnocení připravenosti ploch osázených pro produkci Teran PTP Kras, aby bylo dosaženo minimálního přirozeného obsahu alkoholu pro vinařskou zónu CII 9,5 % objemových.

e) Slovinsko podá Komisi nejpozději tři měsíce před koncem třetího vinařského roku, 2006/2007, podrobnou zprávu o minimálním přirozeném obsahu alkoholu hroznů révy vinné používaných pro produkci Teran PRP Kras. Na základě této zprávy Komise před koncem přechodného období vyhodnotí připravenost Teran PTP Kras dosáhnout minimálního přirozeného obsahu alkoholu pro vinařskou zónu CII a případně přijme vhodná opatření.

f) Komise použije objektivní kritéria pro podporu na restrukturalizaci vinic ve vinařské oblasti Primorska v Republice Slovinsko stanovenou v článku 14 nařízení (ES) č. 1493/1999 s přihlédnutím ke zvláštní situaci a potřebám. Slovinsku je tato restrukturalizační podpora poskytována od vinařského roku 2004-2005.

--------------------------------------------------

Top