EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/09

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - Příloha II: Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení - 9. Daně

OJ L 236, 23.9.2003, p. 555–561 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; Zrušeno 32011L0096

12003TN02/09Úřední věstník L 236 , 23/09/2003 S. 0555 - 0561


9. DANĚ

1. 31969 L 0335: Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních ze zvýšení základního kapitálu ( Úř. věst. L 249, 3.10.1969, s. 25), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0079: směrnice Rady 73/79/EHS ze dne 9.4.1973 (Úř. věst. L 103, 18.4.1973, s. 13),

- 31974 L 0553: směrnice Rady 74/553/EHS ze dne 7.11.1974 (Úř. věst. L 303, 13.11.1974, s. 9),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95),

- 31985 L 0303: směrnice Rady 85/303/EHS ze dne 10.6.1985 (Úř. věst. L 156, 15.6.1985, s. 23),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V čl. 3 odst. 1 písm. a) se doplňují nové položky, které znějí:

"společnosti podle českého práva nazvané:

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným";

společnosti podle kyperského práva nazvané:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

společnosti podle lotyšského práva nazvané:

- "kapitālsabiedrība";

společnosti podle maďarského práva nazvané:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

společnosti podle maltského práva nazvané:

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata"

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

společnosti podle polského práva nazvané:

- "spółka akcyjna"

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

společnosti podle slovinského práva nazvané:

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo";

společnosti podle slovenského práva nazvané:

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť"."

2. 31976 L 0308: Směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1071: směrnice Rady 79/1071/EHS ze dne 6.12.1979 (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 10),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0108: směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14.12.1992 (Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0044: směrnice Rady 2001/44/ES ze dne 15.6.2001 (Úř. věst. L 175, 28.6.2001, s. 17).

V čl. 3 šesté odrážce se doplňují nové položky, které znějí:

"na Maltě: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

ve Slovinsku: i) davek od prometa zavarovalnih poslov

ii) požarna taksa"

.

3. 31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95),

- 31980 L 0368: směrnice Rady 80/368/EHS ze dne 26.3.1980 (Úř. věst. L 90, 3.4.1980, s. 41),

- 31984 L 0386: směrnice Rady 84/386/EHS ze dne 31.7.1984 (Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 58),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 167),

- 31989 L 0465: směrnice Rady 89/465/EHS ze dne 18.7.1989 (Úř. věst. L 226, 3.8.1989, s. 21),

- 31991 L 0680: směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16. 12. 1991 (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 1),

- 31992 L 0077: směrnice Rady 92/77/EHS ze dne 19.10.1992 (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1),

- 31992 L 0111: směrnice Rady 92/111/EHS ze dne 14.12.1992 (Úř. věst. L 384, 30.12.1992, s. 47),

- 31994 L 0004: směrnice Rady 94/4/ES ze dne 14.2.1994 (Úř. věst. L 60, 3.3.1994, s. 14),

- 31994 L 0005: směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14.2.1994 (Úř. věst. L 60, 3.3.1994, s. 16),

- 31994 L 0076: směrnice Rady 94/76/ES ze dne 22. 12 1994 (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 53),

- 31995 L 0007: směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10.4.1995 (Úř. věst. L 102, 5.5.1995, s. 18),

- 31996 L 0042: směrnice Rady 96/42/ES ze dne 25.6.1996 (Úř. věst. L 170, 9.7.1996, s. 34),

- 31996 L 0095: směrnice Rady 96/95/ES ze dne 20.12.1996 (Úř. věst. L 338, 28. 12. 1996, s. 89),

- 31998 L 0080: směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12.10.1998 (Úř. věst. L 281, 17.10.1998, s. 31),

- 31999 L 0049: směrnice Rady 1999/49/ES ze dne 25.5.1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 27),

- 31999 L 0059: směrnice Rady 1999/59/ES ze dne 17.6.1999 (Úř. věst. L 162, 26.6.1999, s. 63),

- 31999 L 0085: směrnice Rady 1999/85/ES ze dne 22.10.1999 (Úř. věst. L 277, 28.10.1999, s. 34),

- 32000 L 0017: směrnice Rady 2000/17/ES ze dne 30.3.2000 (Úř. věst. L 84, 5.4.2000, s. 24),

- 32000 L 0065: směrnice Rady 2000/65/ES ze dne 17.10.2000 (Úř. věst. L 269, 21. 10. 2000, s. 44),

- 32001 L 0004: směrnice Rady 2001/4/ES ze dne 19.1.2001 (Úř. věst. L 22, 24.1.2001, s. 17),

- 32001 L 0115: směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20.12.2001 (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 24),

- 32002 L 0038: směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 41).

a) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 24a

Při provádění čl. 24 odst. 2 až 6 mohou následující členské státy poskytnout osvobození od daně z přidané hodnoty osobám podléhajícím dani, jejichž roční obrat je nižší než ekvivalent v národní měně:

- v České republice: 35000 eur,

- v Estonsku: 16000 eur,

- na Kypru: 15600 eur,

- v Lotyšsku: 17200 eur,

- v Litvě: 29000 eur,

- v Maďarsku: 35000 eur,

- na Maltě: 37000 eur, pokud hospodářská činnost sestává převážně z dodávek zboží, 24300 eur, pokud hospodářská činnost sestává převážně z poskytování služeb s nízkou přidanou hodnotou (vysoké vstupy), a 14600 eur v ostatních případech, tedy u poskytovatelů služeb s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy),

- v Polsku: 10000 eur,

- ve Slovinsku: 25000 eur,

- na Slovensku: 35000 eur.

Tato osvobození nemají žádný vliv na vlastní zdroje, pro něž musí být vyměřovací základ znovu určen v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty []

.

b) Nadpis hlavy XVIc se nahrazuje tímto:

"HLAVA XVIc

Přechodná opatření v souvislosti s přistoupením k Evropské unii Rakouska, Finska a Švédska k 1. lednu 1995 a České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k 1. květnu 2004"

.

c) V hlavě XVIc se v čl. 28p odst. 1 druhá odrážka nahrazuje tímto:

"— "novými členskými státy" rozumí území členských států přistupujících k Evropské unii k 1. lednu 1995 a k 1. květnu 2004, jak je toto území vymezeno pro jednotlivé členské státy v článku 3 této směrnice,"

.

d) V hlavě XVIc se v čl. 28p odst. 7 poslední pododstavec nahrazuje tímto:

"Tato podmínka se považuje za splněnou v následujících případech:

- v případě Rakouska, Finska a Švédska, jestliže den prvního použití daných dopravních prostředků nastal před 1. lednem 1987;

- v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, jestliže den prvního použití daných dopravních prostředků nastal před 1. květnem 1996;

- jestliže je výše daně splatné při dovozu zanedbatelná."

4. 31977 L 0799: Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých a nepřímých daní (Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95),

- 31979 L 1070: směrnice Rady 79/1070/EHS ze dne 6.12.1979 (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 8),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0012: směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25.2.1992 (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V čl. 1 odst. 3 se doplňují nové položky, které znějí:

"v České republice:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

v Estonsku:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

na Kypru:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

v Lotyšsku:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

v Litvě:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

v Maďarsku:

Személyi jövedelemadó

Társasági adó

Osztalékadó

Általános forgalmi adó

Jövedéki adó

Építményadó

Telekadó

na Maltě:

Taxxa fuq l-income

v Polsku:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

ve Slovinsku:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

na Slovensku:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

.

b) V čl. 1 odst. 5 se doplňují nové položky, které znějí:

"v České republice:

Ministr financí nebo jeho pověřený zástupce

v Estonsku:

Rahandusminister nebo jeho pověřený zástupce

na Kypru:

Υπουργός Οικονομικών nebo jeho pověřený zástupce

v Lotyšsku:

Finanšu ministrs nebo jeho pověřený zástupce

v Litvě:

Finansų ministras nebo jeho pověřený zástupce

v Maďarsku:

A pénzügyminiszter nebo jeho pověřený zástupce

na Maltě:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi nebo jeho pověřený zástupce

v Polsku:

Minister Finansów nebo jeho pověřený zástupce

ve Slovinsku:

Minister za financií nebo jeho pověřený zástupce

na Slovensku:

Minister financií nebo jeho pověřený zástupce"

.

5. 31979 L 1072: Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám podléhajícím dani neusazeným v tuzemsku (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 11), ve znění:

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0560: třinácté směrnice Rady 86/560/EHS ze dne 17.11.1986 (Úř. věst. L 326, 21.11.1986, s. 40),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V příloze C bodu D se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— v České republice: Finanční úřad pro Prahu 1

— v Estonsku: Maksuamet

— na Kypru: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— v Lotyšsku: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— v Litvě: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— v Maďarsku: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— na Maltě: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— v Polsku: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— ve Slovinsku: Davčni urad Ljubljana;

— na Slovensku: Daňový úrad Bratislava I"

.

b) V příloze C bodu I prvním pododstavci se doplňují zkratky:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

c) V příloze C bodu I druhém pododstavci se doplňují zkratky:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

6. 31983 L 0182: Směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro určité dopravní prostředky dočasně dovezené do jednoho členského státu z jiného členského státu (Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 59), ve znění:

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31991 L 0680: směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16.12.1991 (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V příloze se doplňují nové položky, které znějí:

"ČESKÁ REPUBLIKA

- Silniční daň

KYPR

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LOTYŠSKO

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001. gada 22. novembrī)

LITVA

- Prekių apyvartos mokestis ((Žin., 2002, Nr. 56-2229)

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar- Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVINSKO

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99)

SLOVENSKO

- Zákon o cestnej dani"

.

7. 31990 L 0434: Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V čl. 3 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— Daň z příjmů právnických osob v České republice,

— Tulumaks v Estonsku,

— Φόρος Εισοδήματος na Kypru,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

— Pelno mokestis v Litvě,

— Társasági adó v Maďarsku,

— Taxxa fuq l-income dhul na Maltě,

— Podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,

— Davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

— Daň z príjmov právnických osôb na Slovensku"

.

b) V příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

"p) společnosti podle českého práva nazvané "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) společnosti podle estonského práva nazvané "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) podle kyperského práva "εταιρείες", jak jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

s) společnosti podle lotyšského práva nazvané "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) společnosti vytvořené podle litevského práva;

u) společnosti podle maďarského práva nazvané "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

v) společnosti podle maltského práva nazvané "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) společnosti podle polského práva nazvané "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) společnosti podle slovinského práva nazvané "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) společnosti podle slovenského práva nazvané "Akciová spoločnosť", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Verejná obchodná spoločnosť", "Komanditná spoločnosť"."

.

8. 31990 L 0435: Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V čl. 2 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— Daň z příjmů právnických osob v České republice,

— Tulumaks v Estonsku,

— Φόρος Εισοδήματος na Kypru,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

— Pelno mokestis v Litvě,

— Társasági adó, osztalékadó v Maďarsku,

— Taxxa fuq l-income na Maltě,

— Podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,

— Davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

— daň z príjmov právnických osôb na Slovensku"

.

b) V příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

"p) společnosti podle českého práva nazvané "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) společnosti podle estonského práva nazvané "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) společnosti podle kyperského práva nazvané "εταιρείες"; jak jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

s) společnosti podle lotyšského práva nazvané "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) společnosti vytvořené podle litevského práva;

u) společnosti podle maďarského práva nazvané "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

v) společnosti podle maltského práva nazvané "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) společnosti podle polského práva nazvané "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) společnosti podle slovinského práva nazvané "delniška druba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) společnosti podle slovenského práva nazvané "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

9. 31992 L 0083: Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

V článku 22 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"6. Česká republika může uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu, pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které ročně vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu z ovoce dodaného domácnostmi pěstitelů. Uplatnění snížené sazby se omezuje na 30 litrů ovocných destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně pro osobní spotřebu.

7. Slovensko a Maďarsko mohou uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně, která není nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu, pro líh vyrobený pěstitelskými pálenicemi, které ročně vyrábějí více než 10 hektolitrů lihu z ovoce dodaného domácnostmi pěstitelů. Uplatnění snížené sazby se omezuje na 50 litrů ovocných destilátů vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně pro osobní spotřebu. Komise přezkoumá tuto úpravu v roce 2015 a podá Radě zprávu o možných změnách."

10. 31992 R 2719: Nařízení Komise (EHS) č. 2719/92 ze dne 11. září 1992 o průvodním úředním dokladu při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v rámci režimu podmíněného osvobození od daně (Úř. věst. L 276, 19.9.1992, s. 1), ve znění:

- 31993 R 2225: nařízení Komise (EHS) č. 2225/93 ze dne 27.7.1993 (Úř. věst. L 198, 7.8.1993, s. 5).

a) V článku 2a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. V průvodních dokladech vypracovaných podle odstavce 1 musí být v poli 24, které je určeno pro podpis odesílatele, uveden jeden z následujících údajů:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

.

b) V příloze I "Vysvětlivky" se seznam zkratek v poli 12 bodu 2 nahrazuje novým seznamem, který zní:

"BE | Belgie |

CZ | Česká republika |

DK | Dánsko |

DE | Německo |

EE | Estonsko |

GR | Řecko |

ES | Španělsko |

FR | Francie |

IE | Irsko |

IT | Itálie |

CY | Kypr |

LV | Lotyšsko |

LT | Litva |

LU | Lucembursko |

HU | Maďarsko |

MT | Malta |

NL | Nizozemsko |

AT | Rakousko |

PL | Polsko |

PT | Portugalsko |

SI | Slovinsko |

SK | Slovensko |

FI | Finsko |

SE | Švédsko |

GB | Spojené království" |

.

[] Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 1)."

--------------------------------------------------

Top