EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0959

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K(2009) 9895) (Text s významem pro EHP)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 165 - 166

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/959/oj

16.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/80


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

(oznámeno pod číslem K(2009) 9895)

(Text s významem pro EHP)

(2009/959/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavním zdrojem informací při silničních kontrolách jsou záznamy na tachografu. Absence záznamů by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy na tachografu, včetně údajů vkládaných ručně, nebylo možné provést. V takových případech je třeba vystavit potvrzení dokládající uvedené důvody.

(2)

Ukázalo se, že formulář potvrzení uvedený v příloze rozhodnutí Komise 2007/230/ES (2) nedostačuje pro pokrytí všech případů, kdy je technicky nemožné zaznamenat činnosti řidiče na záznamovém zařízení.

(3)

Aby mohly členské státy účinněji a efektivněji kontrolovat dodržování ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (3), je třeba formulář pozměnit vložením prvků doplňujících prvky uvedené v čl. 11 odst. 3 směrnice 2006/22/ES.

(4)

Formulář potvrzení by se měl použít pouze v případě, že záznamy na tachografu nejsou z objektivních technických důvodů způsobilé prokázat, že byla dodržena ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/230/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 99, 14.4.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.


PŘÍLOHA

Image


Top