EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0123

Nařízení komise (ES) č. 123/97 ze dne 23. ledna 1997, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92Text s významem pro EHP

OJ L 22, 24.1.1997, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 178 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 178 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/123/oj

31997R0123Úřední věstník L 022 , 24/01/1997 S. 0019 - 0020


Nařízení komise (ES) č. 123/97

ze dne 23. ledna 1997,

kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zápisu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že byly požadovány dodatečné informace týkající se určitých názvů, které členské státy sdělily podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s články 2 a 4 uvedeného nařízení; že tyto dodatečné informace ukazují, že tyto názvy jsou v souladu s uvedenými články; že by tedy měly být zapsány a připojeny k příloze nařízení Komise (ES) č. 1107/96 [2] pozměněného nařízením (ES) č. 1263/96 [3];

vzhledem k tomu, že po přistoupení třech nových členských států započne dnem jejich přistoupení šestiměsíční lhůta stanovená v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92; že některé názvy sdělené členskými státy jsou v souladu s články 2 a 4 uvedeného nařízení a měly by proto být zapsány;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro zeměpisné označení a označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se připojí k příloze nařízení (ES) č. 1107/96.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

[3] Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

A. PRODUKTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II SMLOUVY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Masné výrobky

NĚMECKO

- Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (CHZO)

- Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (CHZO)

- Schwarzwälder Schinken (CHZO)

Sýry

NĚMECKO

- Allgäuer Berkäse (CHOP)

- Allgäuer Emmentaler (CHOP) [1]

- Altenburger Ziegenkäse (CHOP)

RAKOUSKO

- Gailtaler Almkäse (CHOP)

Olivové oleje

ITÁLIE

- Riviera Ligure (CHOP)

Ovoce, zelenina a obiloviny

ŘECKO

- Třešně

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (CHOP)

- Stolní olivy

Κονσερδολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (CHOP) [2]

FINSKO

- Brambory

Lapin Puikula (CHOP)

Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- Whitstable oysters (CHZO)

B. POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2081/92

Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky

NĚMECKO

- Aachener Printen (CHZO)

Přírodní klovatiny a pryskyřice

ŘECKO

- Τσίκλα Χίου (Tsikla Chiou) (CHOP)

- Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (CHOP)

C. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2081/92

Vonné silice

ŘECKO

- Mastixová silice

Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (CHOP)

[1] Ochrana názvu "Emmentaler" se nežádá.

[2] Ochrana názvu "Πηλίου" (piliou) se nežádá.

--------------------------------------------------

Top