Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - Příloha X: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Maďarsko - 8. Životní prostředí - B. Jakost vod

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/BÚřední věstník L 236 , 23/09/2003 S. 0855 - 0855


B. JAKOST VOD

1. 31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40), ve znění:

- 31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27.2.1998 (Úř. věst. L 67, 7.3.1998, s. 29).

a) Odchylně od článků 3, 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se v Maďarsku do 31. prosince 2015 plně neuplatňují požadavky na stokovou soustavu a čištění městských odpadních vod v souladu s těmito přechodnými cíli:

- do 31. prosince 2008 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo na citlivých územích pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 10000,

- do 31. prosince 2010 bude souladu s uvedenou směrnicí dosaženo na běžných územích pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 15000.

b) Odchylně od článku 13 směrnice 91/271/EHS se v Maďarsku do 31. prosince 2008 požadavky na biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody ze závodů spadajících do průmyslových odvětví vyjmenovaných v příloze III neuplatňují pro tyto závody:

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

Odchylně od čl. 9 odst. 1 směrnice 98/83/ES může Maďarsko stanovit odchylky od hodnot ukazatelů pro arzen do 25. prosince 2009 bez sdělení tohoto rozhodnutí Komisi. Pokud si Maďarsko přeje prodloužení těchto odchylek po tomto dni, použije se postup podle čl. 9 odst. 2. Tato odchylka se nevztahuje na pitnou vodu určenou ke zpracování potravin.

Postup stanovený v čl. 9 odst. 2 se použije také v případě, že si Maďarsko přeje stanovit odchylky od čl. 9 odst. 1 pro bór, fluoridy a dusitany po 25. prosinci 2006.

--------------------------------------------------

Top