ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 198

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
6 август 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокол между Европейската общност и нейните държави членки и Република Ливан за създаване на механизъм за уреждане на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/1


Известие относно влизането в сила на Протокол между Европейската общност и нейните държави членки и Република Ливан за създаване на механизъм за уреждане на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

Протоколът между Европейската общност и нейните държави членки и Република Ливан за създаване на механизъм за уреждане на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, който бе подписан в Брюксел на 11 ноември 2010 г., влиза в сила от 1 септември 2018 г. съгласно член 23 от него.