ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.291.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 291

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
31 октомври 2013 г.


Съдържание

 

III   Други актове

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

1

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 52/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

2

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 53/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

3

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 54/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

5

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 55/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

6

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 56/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

8

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 57/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

9

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 58/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

11

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

12

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

13

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

14

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

15

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 63/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

16

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

19

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

21

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

22

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

24

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

25

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

26

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

27

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

28

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

29

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 74/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

31

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 75/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 76/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

34

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 77/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 79/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 80/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 82/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 83/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 85/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 86/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XII (Свободно движение на капитал) към Споразумението за ЕИП

51

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 87/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

53

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 88/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

54

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 89/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

55

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 90/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

56

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 91/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

57

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 92/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

58

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 93/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

59

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

60

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

61

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

62

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

63

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 98/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

64

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

65

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 100/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

66

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2013 от 3 май 2013 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

67

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 51/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 45/2012 на Комисията от 19 януари 2012 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на съдържанието на документите за движение (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството по ветеринарни въпроси. Законодателството по ветеринарни въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Ето защо приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 7б (Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета) от част 1.1 на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0045: Регламент за изпълнение (ЕС) № 45/2012 на Комисията от 19 януари 2012 г. (ОВ L 17, 20.1.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 45/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 17, 20.1.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 52/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение 2012/449/ЕС на Комисията от 27 юли 2012 г. за изменение на Решение 2003/467/ЕО във връзка с обявяването на Латвия за официално свободна от ензоотична левкоза по говедата държава членка (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Това решение се отнася до законодателството относно живи животни, различни от риби и от животни с произход от аквакултури и животински продукти като яйцеклетки, ембриони и сперма. Законодателството във връзка с тези въпроси не се прилага за Исландия, съгласно посоченото в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Исландия.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството по ветеринарни въпроси. Законодателството по ветеринарни въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Ето защо приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 70 (Решение 2003/467/ЕО на Комисията) от част 4.2 на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 D 0449: Решение за изпълнение 2012/449/ЕС на Комисията от 27 юли 2012 г. (ОВ L 203, 31.7.2012 г., стр. 66).“

Член 2

Текстът на Решение за изпълнение 2012/449/ЕС на норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 203, 31.7.2012 г., стр. 66.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 53/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 278/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 843/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. относно разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), като добавка за използване при храненето на пуйки, отглеждани за разплод, дребни видове птици за угояване и отглеждани за носачки или за разплод и декоративни птици (титуляр на разрешителното е BASF SE) (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 870/2012 на Комисията от 24 септември 2012 г. за разрешаване на нарингина като фуражна добавка за всички животински видове (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(5)

Ето защо приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 31о (Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 0278: Регламент (ЕС) № 278/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. (ОВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 8).“

2.

След точка 69 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2012 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„70.

32012 R 0843: Регламент за изпълнение (ЕС) № 843/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. относно разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), като добавка за използване при храненето на пуйки, отглеждани за разплод, дребни видове птици за угояване и отглеждани за носачки или за разплод и декоративни птици (титуляр на разрешителното е BASF SE) (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 23).

71.

32012 R 0870: Регламент за изпълнение (ЕС) № 870/2012 на Комисията от 24 септември 2012 г. за разрешаване на нарингина като фуражна добавка за всички животински видове (ОВ L 257, 25.9.2012 г., стр. 10).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 278/2012, Регламент за изпълнение (ЕС) № 843/2012 и Регламент (ЕС) № 870/2012 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 91, 29.3.2012 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 257, 25.9.2012 г., стр. 10.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 54/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива за изпълнение 2012/8/ЕС на Комисията от 2 март 2012 г. за изменение на Директива 2003/90/ЕО относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове земеделски растителни видове (1) следва да бъде включенa в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството по фитосанитарни въпроси. Законодателството по фитосанитарни въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Ето защо приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 14 (Решение 2003/90/ЕО на Комисията) от част 1 на глава III от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 L 0008: Директива за изпълнение 2012/8/ЕС на Комисията от 2 март 2012 г. (ОВ L 64, 3.3.2012 г., стр. 9).“

Член 2

Текстовете на Директива за изпълнение 2012/8/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 64, 3.3.2012 г., стр. 9.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 55/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 г. за поправка на Регламент (ЕС) № 208/2011 за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 180/2008 и (ЕО) № 737/2008 на Комисията по отношение на списъците на референтни лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Това решение се отнася до законодателството относно живи животни, различни от риби и от животни с произход от аквакултури. Законодателството във връзка с тези въпроси не се прилага за Исландия, съгласно посоченото в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно частта от настоящото решение, която се отнася до глава I от приложение I, не се прилага по отношение на Исландия.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството по ветеринарни въпроси. Законодателството по ветеринарни въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Ето защо приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В глава I, част 1.1, точка 11 (Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета), шесто тире (Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32011 R 0880: Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 г. (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 8).“

2.

В глава I, част 3.2, точка 41 (Регламент (ЕО) № 737/2008 на Комисията), първо тире (Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32011 R 0880: Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 г. (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 8).“

3.

В глава I, част 4.2, точка 90 (Регламент (ЕО) № 180/2008 на Комисията), първо тире (Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32011 R 0880: Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 г. (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 8).“

4.

В глава II, точка 31й (Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета), четвърто тире (Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32011 R 0880: Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 г. (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 8).“

Член 2

В приложение II към Споразумението, глава XII, точка 54щщщи (Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета), четвърто тире (Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32011 R 0880: Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 г. (ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 8).“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕС) № 880/2011 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 228, 3.9.2011 г., стр. 8.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/8


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 56/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 489/2012 на Комисията от 8 юни 2012 г. за установяване на правила за прилагане на член 16 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 556/2012 на Комисията от 26 юни 2012 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от спинозад в малини или върху тях (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите и храните. Законодателството относно фуражите и храните не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I и в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Ето защо приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II на приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0556: Регламент (ЕС) № 556/2012 на Комисията от 26 юни 2012 г. (ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 67).“

Член 2

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32012 R 0556: Регламент (ЕС) № 556/2012 на Комисията от 26 юни 2012 г. (ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 67).“

2.

След точка 71 (Регламент (ЕС) № 378/2012 на Комисията) се вмъква следната точка:

„72.

32012 R 0489: Регламент за изпълнение (ЕС) № 489/2012 на Комисията от 8 юни 2012 г. за установяване на правила за прилагане на член 16 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ L 150, 9.6.2012 г., стр. 71).“

Член 3

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 489/2012 и Регламент (ЕС) № 556/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 150, 9.6.2012 г., стр. 71.

(2)  ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 67.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 57/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 897/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за амисулбром, ацибензолар-с-метил, димоксистробин, дифлуфеникан, метоксифенозид, никотин и циазофамид във или върху определени продукти (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 899/2012 на Комисията от 21 септември 2012 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацефат, алахлор, анилазин, азоциклотин, бенфуракарб, бутилат, каптафол, карбарил, карбофуран, карбосулфан, хлорфенапир, хлортал-диметил, хлортиамид, цихексатин, диазинон, дихлобенил, дикофол, диметипин, диниконазол, дисулфотон, фенитротион, флуфензин, фуратиокарб, хексаконазол, лактофен, мепронил, метамидофос, метопрен, монокротофос, монурон, оксикарбоксин, оксидеметон-метил, паратион-метил, форат, фосалон, процимидон, профенофос, пропахлор, квинклорак, квинтозен, толилфлуанид, трихлорфон, тридеморф и трифлуралин във или върху някои продукти и за изменение на посочения регламент чрез създаване на приложение V със списък на стойности по подразбиране (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите и храните. Законодателството относно фуражите и храните не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I и в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Ето защо приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II на приложение I към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32012 R 0897: Регламент (ЕС) № 897/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. (ОВ L 266, 2.10.2012 г., стр. 1),

32012 R 0899: Регламент (ЕС) № 899/2012 на Комисията от 21 септември 2012 г. (ОВ L 273, 6.10.2012 г., стр. 1).“

Член 2

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32012 R 0897: Регламент (ЕС) № 897/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. (ОВ L 266, 2.10.2012 г., стр. 1),

32012 R 0899: Регламент (ЕС) № 899/2012 на Комисията от 21 септември 2012 г. (ОВ L 273, 6.10.2012 г., стр. 1).“

Член 3

Текстовете на регламенти (ЕС) № 897/2012 и (ЕС) № 899/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 266, 2.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 273, 6.10.2012 г., стр. 1.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 58/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 592/2012 на Комисията от 4 юли 2012 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за бифеназат, каптан, ципродинил, флуопиколид, хекситиазокс, изопротиолан, металдехид, оксадиксил и фосмет във и върху определени продукти (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите и храните. Законодателството относно фуражите и храните не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I и в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Ето защо приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II на приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0592: Регламент (ЕС) № 592/2012 на Комисията от 4 юли 2012 г. (ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 1).“

Член 2

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0592: Регламент (ЕС) № 592/2012 на Комисията от 4 юли 2012 г. (ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 1).“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕС) № 592/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 59/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 630/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани от водород и смеси от водород и природен газ, по отношение на емисиите, и включването на специфична информация относно превозни средства, оборудвани с електрическо силово предаване, в информационния документ за целите на ЕО одобрението на типа (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 45щф (Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията) от глава I на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0630: Регламент (ЕС) № 630/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. (ОВ L 182, 13.7.2012 г., стр. 14).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 630/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 182, 13.7.2012 г., стр. 14.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 60/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1229/2012 на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на приложения IV и XII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 45чщ (Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава I на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 1229: Регламент (ЕС) № 1229/2012 на Комисията от 10 декември 2012 г. (ОВ L 353, 21.12.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1229/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 353, 21.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 61/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2012/24/ЕС на Комисията от 8 октомври 2012 г. за изменение на Директива 86/297/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно валовете за отвеждане на мощност при тракторите и тяхната защита с цел адаптиране на нейните технически разпоредби (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 19 (Директива 86/297/ЕИО на Съвета) от глава II от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 L 0024: Директива 2012/24/ЕС на Комисията от 8 октомври 2012 г. (ОВ L 274, 9.10.2012 г., стр. 24).“

Член 2

Текстовете на Директива 2012/24/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 274, 9.10.2012 г., стр. 24.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 62/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателство относно хранителните продукти. Законодателството относно хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част към глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 54щр (Директива 2001/112/ЕО на Съвета) от глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 L 0012: Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 19 април 2012 г. (ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2012/12/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/16


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 63/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1047/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 1048/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕС) № 1049/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полиглицитолов сироп в няколко категории храни (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Регламент (ЕС) № 1050/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на полиглицитоловия сироп (4) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(5)

Регламент (ЕС) № 1056/2012 на Комисията от 12 ноември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните по отношение на преходните мерки (5) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(6)

Регламент (ЕС) № 1057/2012 на Комисията от 12 ноември 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на диметилполисилоксан (Е 900) като антипенител в хранителните добавки (6) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(7)

Регламент (ЕС) № 1058/2012 на Комисията от 12 ноември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 относно максимално допустимите количества на афлатоксини в сушени смокини (7) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(8)

Регламент (ЕС) № 1147/2012 на Комисията от 4 декември 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на пчелен восък (E 901), карнаубов восък (E 903), шеллак (E 904) и микрокристален восък (E 905) върху някои плодове (8) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(9)

Регламент (ЕС) № 1148/2012 на Комисията от 4 декември 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на серен диоксид — сулфити (E 220-228) и пропан-1,2-диол алгинат (E 405) в напитки на основата на ферментирала гроздова мъст (9) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(10)

Регламент (ЕС) № 1149/2012 на Комисията от 4 декември 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на екстракти от розмарин (Е 392) в пълнежи за пълнени сухи макаронени изделия (10) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(11)

Регламент (ЕС) № 1183/2012 на Комисията от 30 ноември 2012 г. за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (11) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(12)

Настоящото решение се отнася до законодателство относно хранителните продукти. Законодателството относно хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част към глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(13)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 54щщщу (Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32012 R 1047: Регламент (ЕС) № 1047/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 36).“

2.

В точка 54щщщщ (Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32012 R 1058: Регламент (ЕС) № 1058/2012 на Комисията от 12 ноември 2012 г. (ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 14).“

3.

В точка 54щщщщр (Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 1056: Регламент (ЕС) № 1056/2012 на Комисията от 12 ноември 2012 г. (ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 9).“

4.

В точка 54щщщщс (Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета) се добавят следните тирета:

„—

32012 R 1049: Регламент (ЕС) № 1049/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 41),

32012 R 1057: Регламент (ЕС) № 1057/2012 на Комисията от 12 ноември 2012 г. (ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 11),

32012 R 1147: Регламент (ЕС) № 1147/2012 на Комисията от 4 декември 2012 г. (ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 34),

32012 R 1148: Регламент (ЕС) № 1148/2012 на Комисията от 4 декември 2012 г. (ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 37),

32012 R 1149: Регламент (ЕС) № 1149/2012 на Комисията от 4 декември 2012 г. (ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 40).“

5.

В точка 55 (Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32012 R 1183: Регламент (ЕС) № 1183/2012 на Комисията от 30 ноември 2012 г. (ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 11).“

6.

В точка 69 (Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 1050: Регламент (ЕС) № 1050/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 45).“

7.

След точка 72 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 489/2012 на Комисията) се вмъква следната точка:

„73.

32012 R 1048: Регламент (ЕС) № 1048/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 38).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) № 1047/2012, (ЕС) № 1048/2012, (ЕС) № 1049/2012, (ЕС) № 1050/2012, (ЕС) № 1056/2012, (ЕС) № 1057/2012, (ЕС) № 1058/2012, (ЕС) № 1147/2012, (ЕС) № 1148/2012, (ЕС) № 1149/2012 и (ЕС) № 1183/2012 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (12).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 38.

(3)  ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 313, 13.11.2012 г., стр. 14.

(8)  ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 34.

(9)  ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 37.

(10)  ОВ L 333, 5.12.2012 г., стр. 40.

(11)  ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 11.

(12)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 64/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 на Комисията от 31 август 2012 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2013, 2014 и 2015 г. за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (1) трябва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 отменя Регламент за изпълнение (ЕС) № 1274/2011 на Комисията (2), който е включен в Споразумението за ЕИП и който съответно следва да бъде отменен и по Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателство относно хранителните продукти. Законодателството относно хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част към глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът от точка 68 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1274/2011 на Комисията) се заличава.

2.

След точка 73 (Регламент (ЕС) № 1048/2012 на Комисията) се вмъква следното:

„74.

32012 R 0788: Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 на Комисията от 31 август 2012 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2013, 2014 и 2015 г. за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (ОВ L 235, 1.9.2012 г., стр. 8).

За целите на настоящото Споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а)

В член 1 се добавя следното:

„През 2013, 2014 и 2015 г. Исландия може да продължи да взема и изследва проби за същите 61 пестицида, наблюдавани в хранителни продукти на нейния пазар през 2012 г.“

б)

В точка 5 от приложение II се добавя следното:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)“ “

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 235, 1.9.2012 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 325, 8.12.2011 г., стр. 24.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 65/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 712/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2008 относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 15щи (Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията) от глава XIII от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 0712: Регламент (ЕС) № 712/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. (ОВ L 209, 4.8.2012 г., стр. 4).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 712/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 209, 4.8.2012 г., стр. 4.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/22


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 66/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2012/14/ЕС на Комисията от 8 май 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метилнонилкетон като активно вещество в приложение I към нея (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Директива 2012/15/ЕС на Комисията от 8 май 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на екстракт от маргоза като активно вещество в приложение I към нея (2) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(3)

Директива 2012/16/ЕС на Комисията от 10 май 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на солната киселина като активно вещество (3) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(4)

Директива 2012/20/ЕС на Комисията от 6 юли 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на флуфеноксурон като активно вещество за продуктов тип 8 в приложение I към нея (4) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(5)

Директива 2012/22/ЕС на Комисията от 22 август 2012 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на активното вещество дидецилдиметиламониев карбонат (5) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(6)

Решение 2012/254/ЕС на Комисията от 10 май 2012 г. относно невключването на дихлорвос към продуктов тип 18 в приложение I или IА, или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (6) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(7)

Решение 2012/257/ЕС на Комисията от 11 май 2012 г. относно невключването на веществото налед за продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (7) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(8)

Решение 2012/483/ЕС на Комисията от 20 август 2012 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 14-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(9)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 12н (Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавят следните тирета:

„—

32012 L 0014: Директива 2012/14/ЕС на Комисията от 8 май 2012 г. (ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 36),

32012 L 0015: Директива 2012/15/ЕС на Комисията от 8 май 2012 г. (ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 39),

32012 L 0016: Директива 2012/16/ЕС на Комисията от 10 май 2012 г. (ОВ L 124, 11.5.2012 г., стр. 36),

32012 L 0020: Директива 2012/20/ЕС на Комисията от 6 юли 2012 г. (ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 25),

32012 L 0022: Директива 2012/22/ЕС на Комисията от 22 август 2012 г. (ОВ L 227, 23.8.2012 г., стр. 7).“

2.

След точка 12щщи (Регламент (ЕС) № 493/2012 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„12щщй.

32012 D 0254: Решение 2012/254/ЕС на Комисията от 10 май 2012 г. относно невключването на дихлорвос към продуктов тип 18 в приложение I или IА, или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 125, 12.5.2012 г., стр. 53).

12щщк.

32012 D 0257: Решение 2012/257/ЕС на Комисията от 11 май 2012 г. относно невключването на веществото налед за продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 126, 15.5.2012 г., стр. 12).

12щщл.

32012 D 0483: Решение 2012/483/ЕС на Комисията от 20 август 2012 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 14-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 226, 22.8.2012 г., стр. 6).“

Член 2

Текстовете на директиви 2012/14/ЕС, 2012/15/ЕС, 2012/16/ЕС, 2012/20/ЕС и 2012/22/ЕС и на решения 2012/254/ЕС, 2012/257/ЕС и 2012/483/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (9).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 124, 11.5.2012 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 227, 23.8.2012 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 125, 12.5.2012 г., стр. 53.

(7)  ОВ L 126, 15.5.2012 г., стр. 12.

(8)  ОВ L 226, 22.8.2012 г., стр. 6.

(9)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/24


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 67/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово (2) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(3)

Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий (3) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(4)

Директива 2011/65/ЕС отменя Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), която е включена в Споразумението за ЕИП и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(5)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът в точка 12р (Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

32011 L 0065: Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88), изменена със:

32012 L 0050: Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. (ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 16),

32012 L 0051: Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 г. (ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 18).“

Член 2

Текстовете на Директива 2011/65/ЕС и делегирани директиви 2012/50/ЕС и 2012/51/ЕС на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 348, 18.12.2012 г., стр. 18.

(4)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 68/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2011/534/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 г. за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допускането по изключение на употребата на олово и кадмий (1) следва да бъде включенo в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 12р (Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32011 D 0534: Решение 2011/534/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 г. (ОВ L 234, 10.9.2011 г., стр. 44).“

Член 2

Текстовете на Решение 2011/534/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 234, 10.9.2011 г., стр. 44.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/26


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 69/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията от 19 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 640/2012 на Комисията от 6 юли 2012 г. за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 12ц (Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32012 R 0519: Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията от 19 юни 2012 г. (ОВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1).“

2.

В точка 12щща (Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32012 R 0640: Регламент (ЕС) № 640/2012 на Комисията от 6 юли 2012 г. (ОВ L 193, 20.7.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) № 519/2012 и (ЕС) № 640/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2012 г., стр. 1.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/27


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 70/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (1), поправен с ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 105, следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 12щв (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32011 R 0494: Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 г. (ОВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 2), поправен с ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 105.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 494/2011, поправен с ОВ L 136 от 24.5.2011 г., стр. 105, на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 134, 21.5.2011 г., стр. 2.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 71/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 835/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 12щв (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0835: Регламент (ЕС) № 835/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 835/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/29


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 72/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 836/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на оловото (1), следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 12щв (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0836: Регламент (ЕС) № 836/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 4).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 836/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 4.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 73/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива за изпълнение 2012/21/ЕС на Комисията от 2 август 2012 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета във връзка с козметичните продукти (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1 (Директива 76/768/ЕИО на Съвета) от глава XVI от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 L 0021: Директива за изпълнение 2012/21/ЕС на Комисията от 2 август 2012 г. (ОВ L 208, 3.8.2012 г., стр. 8).“

Член 2

Текстовете на Директива за изпълнение 2012/21/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 208, 3.8.2012 г., стр. 8.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 74/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2011/63/ЕС на Комисията от 1 юни 2011 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 6а (Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава XVII от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32011 L 0063: Директива 2011/63/ЕС на Комисията от 1 юни 2011 г. (ОВ L 147, 2.6.2011 г., стр. 15).“

Член 2

Текстовете на Директива 2011/63/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от ... г. (3) [с което Директива 2009/30/ЕО се включва в Споразумението], ако тази дата е по-късна.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 147, 2.6.2011 г., стр. 15.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(3)  Все още непубликувано в Официален вестник.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 75/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията от 23 февруари 2012 г. относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията от 6 юли 2012 г. за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 9би (Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията) от глава XVII от приложение II към Споразумението за ЕИП се вмъква следното:

„9в.

32010 R 0995: Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следните адаптации:

а)

Член 3, първа алинея не се прилага по отношение на държавите от ЕАСТ.

б)

В член 3, втора алинея, по отношение на държавите от ЕАСТ, думите „приложение А, Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97“ се четат „съответните части от законодателството за прилагане на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора в тази държава от ЕАСТ“.

в)

В член 8, параграфи 3, 5 и 6, ако са засегнати организации за мониторинг на държава от ЕАСТ и без да се засяга протокол I към Споразумението, думата „Комисия“ се чете „Надзорен орган на ЕАСТ“.

9ва.

32012 R 0363: Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията от 23 февруари 2012 г. относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 12).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следната адаптация:

Ако са засегнати организации за мониторинг на държава от ЕАСТ и без да се засяга протокол I към Споразумението, думата „Комисия“ се чете „Надзорен орган на ЕАСТ“.

9вб.

32012 R 0607: Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията от 6 юли 2012 г. за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 16).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следната адаптация:

В член 6, параграф 2, буква б), ако са засегнати организации за мониторинг на държава от ЕАСТ и без да се засяга протокол I към Споразумението, думата „Комисия“ се чете „Надзорен орган на ЕАСТ“.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 995/2010, Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 16.

(4)  С отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/34


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 76/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31 март 2010 г. за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1а (Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава XXIV от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32010 L 0026: Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31 март 2010 г. (ОВ L 86, 1.4.2010 г., стр. 29).“

Член 2

Текстовете на Директива 2010/26/ЕС на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 86, 1.4.2010 г., стр. 29.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 77/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (1) следва да бъде включен Споразумението за ЕИП.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 отменя считано от 1 септември 2013 г. Директива 98/11/ЕО на Комисията (2), която е включена в Споразумението за ЕИП и която съответно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП считано от 1 септември 2013 г.

(3)

Директива 78/170/ЕИО на Съвета (3) беше отменена с Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), и двете включени в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 78/170/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(4)

Следователно приложения II и IV към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 4д (Директива 98/11/ЕО на Комисията) от глава IV се заменя със следното считано от 1 септември 2013 г.:

32012 R 0874: Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).“

2.

Текстът на точка 1 (Решение 78/170/ЕИО на Съвета) от глава V се заличава.

Член 2

Приложение IV към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 4 (Директива 78/170/ЕИО на Съвета) се заличава.

2.

Текстът на точка 11д (Директива 98/11/ЕО на Комисията) се заменя със следното считано от 1 септември 2013 г.:

32012 R 0874: Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1). (5)

Член 3

Текстовете на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (6), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 217/2012 от 7 декември 2012 г. (7), ако тази дата е по-късна.

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 52, 23.2.1978 г., стр. 32.

(4)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(5)  Изброени тук само за справка; за прилагане вж. приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране).“

(6)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(7)  ОВ L 81, 21.3.2013 г., стр. 17.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 78/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни (1) следва да бъде включен Споразумението за ЕИП.

(2)

Следователно приложения II и IV към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложение II към Споразумението за ЕИП, глава IV, след точка 6г (Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията) се вмъква следната точка:

„6д.

32012 R 0932: Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни (ОВ L 278, 12.10.2012 г., стр. 1).“

Член 2

В приложение IV към Споразумението за ЕИП след точка 26д (Регламент (ЕС) № 327/2011 на Комисията) се вмъква следната точка:

„26е.

32012 R 0932: Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията от 3 октомври 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови барабанни сушилни (ОВ L 278, 12.10.2012 г., стр. 1).“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕС) № 932/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 278, 12.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 79/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (1) следва да бъде включен Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 622/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Следователно приложения II и IV към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава IV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 6д (Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията) се вмъква следната точка:

„6е.

32012 R 0547: Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (ОВ L 165, 26.6.2012 г., стр. 28).“

2.

В точка 14 (Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 0622: Регламент (ЕС) № 622/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. (ОВ L 180, 12.7.2012 г., стр. 4).“

Член 2

Приложение IV към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 26е (Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията) се вмъква следната точка:

„26ж.

32012 R 0547: Регламент (ЕС) № 547/2012 на Комисията от 25 юни 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (ОВ L 165, 26.6.2012 г., стр. 28).“

2.

В точка 37 (Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 0622: Регламент (ЕС) № 622/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. (ОВ L 180, 12.7.2012 г., стр. 4).“

Член 3

Текстовете на регламенти (ЕС) № 547/2012 и (ЕС) № 622/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 165, 26.6.2012 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 180, 12.7.2012 г., стр. 4.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 80/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1836/93 на Съвета (1), който е включен в Споразумението за ЕИП, бе отменен с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2), който беше отменен с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3), който е включен в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Регламент (ЕИО) № 1836/93 следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕО) № 196/2006 на Комисията (4), който е включен в Споразумението за ЕИП, вече не е актуален и следователно следва да бъде заличен от Споразумението за ЕИП.

(3)

Директива 75/716/ЕИО на Съвета (5) бе отменена с Директива 93/12/ЕИО на Съвета (6), и двете включени в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 75/716/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(4)

Директива 78/319/ЕИО на Съвета (7), която е включена в Споразумението за ЕИП, беше отменена с Директива 91/689/ЕИО на Съвета (8), която от своя страна беше отменена от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), която е включена в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 78/319/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(5)

Директива 80/778/ЕИО на Съвета (10) бе отменена с Директива 98/83/ЕО на Съвета (11), и двете включени в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 80/778/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(6)

Директива 84/631/ЕИО на Съвета (12), която е включена в Споразумението за ЕИП, беше отменена с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета (13), който от своя страна беше отменен с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (14), който е включен в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 84/631/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(7)

Директива 85/210/ЕИО на Съвета (15) бе отменена с Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16), и двете включени в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 85/210/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(8)

Директива 85/339/ЕИО на Съвета (17) бе отменена с Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18), и двете включени в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 85/339/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(9)

Директива 92/72/ЕИО на Съвета (19), която е включена в Споразумението за ЕИП, беше отменена с Директива 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20), която беше отменена от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (21), която е включена в Споразумението за ЕИП, и следователно позоваването на Директива 92/72/ЕИО следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(10)

Решение 91/448/ЕИО на Комисията (22), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(11)

Решение 91/596/ЕИО на Съвета (23), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(12)

Решение 92/146/ЕИО на Комисията (24), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(13)

Решение 94/10/ЕО на Комисията (25), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(14)

Решение 96/302/ЕО на Комисията (26), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(15)

Решение 96/511/ЕО на Комисията (27), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(16)

Срокът на действие на Решение 1999/177/ЕО на Комисията (28), което е включено в Споразумението за ЕИП, изтече на 9 февруари 2009 г. и следователно позоваването на решението следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(17)

Решение 1999/314/ЕО на Комисията (29), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(18)

Срокът на действие на Решение 2000/45/ЕО на Комисията (30), което е включено в Споразумението за ЕИП, изтече на 30 ноември 2008 г. и следователно позоваването на решението следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(19)

Решение 2000/479/ЕО на Комисията (31), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(20)

Срокът на действие на Решение 2001/689/ЕО на Комисията (32), което е включено в Споразумението за ЕИП, изтече на 28 февруари 2009 г. и следователно позоваването на решението следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(21)

Решение 2002/529/ЕО на Комисията (33), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(22)

Решение 2002/605/ЕО на Комисията (34), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(23)

Срокът на действие на Решение 2003/121/ЕО на Комисията (35), което е включено в Споразумението за ЕИП, изтече на 31 март 2008 г. и следователно позоваването на решението следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(24)

Срокът на действие на Решение 2004/669/ЕО на Комисията (36), което е включено в Споразумението за ЕИП, изтече на 31 май 2008 г. и следователно позоваването на решението следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(25)

Решение 2005/174/ЕО на Комисията (37), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(26)

Решение 2006/402/ЕО на Комисията (38), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(27)

Решение 2006/534/ЕО на Комисията (39), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(28)

Решение 2007/205/ЕО на Комисията (40), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(29)

Решение 2007/531/ЕО на Комисията (41), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(30)

Решение 2010/693/ЕС на Комисията (42), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(31)

Препоръка 2001/680/ЕО на Комисията (43), която е включена в Споразумението за ЕИП, вече не е актуална и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(32)

Препоръка 2003/532/ЕО на Комисията (44), която е включена в Споразумението за ЕИП, вече не е актуална и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(33)

Резолюция на Съвета от 15 юли 1980 г. относно трансграничното замърсяване на въздуха със серен двуокис и суспендирани частици (45), която е включена в Споразумението за ЕИП, вече не е актуална и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(34)

Резолюция (89/C 273/01) на Съвета (46), която е включена в Споразумението за ЕИП, вече не е актуална и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(35)

Резолюция (90/C 122/02) на Съвета (47), която е включена в Споразумението за ЕИП, вече не е актуална и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(36)

Съобщение (SEC(89) 934 final) на Комисията, което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(37)

Следователно приложения II и XX към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на точка 1 (Директива 75/716/ЕИО на Съвета), точка 3 (Директива 85/210/ЕИО на Съвета), точка 4 (Директива 85/339/ЕИО на Съвета), точка 7в (Решение 1999/177/ЕО на Комисията), точка 9а (Решение 2007/205/ЕО на Комисията) и точка 9аа (Решение 2010/693/ЕС на Комисията) от глава XVII от приложение II към Споразумението за ЕИП се заличава.

Член 2

Текстът на точка 1г (Решение 96/511/ЕО на Комисията), точка 1д (Регламент (ЕИО) № 1836/93 на Съвета), точка 1дав (Регламент (ЕО) № 196/2006 на Комисията), точка 1еа (Решение 2000/479/ЕО на Комисията), точка 2aa (Решение 94/10/ЕО на Комисията), точка 2ае (Решение 2006/402/ЕО на Комисията), точка 2б (Решение 2000/45/ЕО на Комисията), точка 2в (Решение 2001/689/ЕО на Комисията), точка 2л (Решение 2003/121/ЕО на Комисията), точка 2н (Решение 2004/669/ЕО на Комисията), точка 7 (Директива 80/778/ЕИО на Съвета), точка 21a (Директива 92/72/ЕИО на Съвета), точка 21абб (Решение 2002/529/ЕО на Комисията), точка 21абв (Решение 2006/534/ЕО на Комисията), точка 21абг (Решение 2007/531/ЕО на Комисията), точка 23aa (Решение 2002/605/ЕО на Комисията), точка 23в (Решение 1999/314/ЕО на Комисията), точка 24a (Решение 91/448/ЕИО на Комисията), точка 24в (Решение 2005/174/ЕО на Комисията), точка 25a (Решение 91/596/ЕИО на Съвета), точка 25б (Решение 92/146/ЕИО на Комисията), точка 29 (Директива 78/319/ЕИО на Съвета), точка 31 (Директива 84/631/ЕИО на Съвета), точка 32аб (Решение 96/302/ЕО на Комисията), точка 35 (Резолюция на Съвета от 15 юли 1980 г.), точка 36 (Резолюция на Съвета (89/C273/01), точка 37 (Резолюция на Съвета (90/C 122/02), точка 38 (Съобщение на Комисията (SEC(89) 934 final), точка 40 (Препоръка 2001/680/ЕО на Комисията) и точка 42 (Препоръка 2003/532/ЕО на Комисията) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се заличава.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (48).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 168, 10.7.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 32, 4.2.2006 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 307, 27.11.1975 г., стр. 22.

(6)  ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

(7)  ОВ L 84, 31.3.1978 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11.

(11)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

(12)  ОВ L 326, 13.12.1984 г., стр. 31.

(13)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 96, 3.4.1985 г., стр. 25.

(16)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(17)  ОВ L 176, 6.7.1985 г., стр. 18.

(18)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(19)  ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 14.

(21)  ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 239, 28.8.1991 г., стр. 23.

(23)  ОВ L 322, 23.11.1991 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 60, 5.3.1992 г., стр. 19.

(25)  ОВ L 7, 11.1.1994 г., стр. 17.

(26)  ОВ L 116, 11.5.1996 г., стр. 26.

(27)  ОВ L 213, 22.8.1996 г., стр. 16.

(28)  ОВ L 56, 4.3.1999 г., стр. 47.

(29)  ОВ L 120, 8.5.1999 г., стр. 43.

(30)  ОВ L 16, 21.1.2000 г., стр. 74.

(31)  ОВ L 192, 28.7.2000 г., стр. 36.

(32)  ОВ L 242, 12.9.2001 г., стр. 23.

(33)  ОВ L 172, 2.7.2002 г., стр. 57.

(34)  ОВ L 195, 24.7.2002 г., стр. 74.

(35)  ОВ L 47, 21.2.2003 г., стр. 56.

(36)  ОВ L 306, 2.10.2004 г., стр. 16.

(37)  ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 20.

(38)  ОВ L 162, 14.6.2006 г., стр. 78.

(39)  ОВ L 213, 3.8.2006 г., стр. 4.

(40)  ОВ L 91, 31.3.2007 г., стр. 48.

(41)  ОВ L 195, 27.7.2007 г., стр. 47.

(42)  ОВ L 301, 18.11.2010 г., стр. 4.

(43)  ОВ L 247, 17.9.2001 г., стр. 1.

(44)  ОВ L 184, 23.7.2003 г., стр. 19.

(45)  ОВ C 222, 30.8.1980 г., стр. 1.

(46)  ОВ C 273, 26.10.1989 г., стр. 1.

(47)  ОВ C 122, 18.5.1990 г., стр. 2.

(48)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/42


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 81/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията от 18 декември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение VI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1 (Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета) и точка 2 (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение VI към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 1224: Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията от 18 декември 2012 г. (ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 45).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1224/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 45.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 82/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2012/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1 (Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение IX към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, измененa със:

32012 L 0023: Директива 2012/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 г. (ОВ L 249, 14.9.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2012/23/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 249, 14.9.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/44


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 83/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) № 311/2012 на Комисията от 21 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Делегиран регламент (ЕС) № 862/2012 на Комисията от 4 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Ето защо приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 29ба (Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията) от приложение IX към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32012 R 0311: Делегиран регламент (ЕС) № 311/2012 на Комисията от 21 декември 2011 г. (ОВ L 103, 13.4.2012 г., стр. 13),

32012 R 0486: Делегиран регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 г. (ОВ L 150, 9.6.2012 г., стр. 1),

32012 R 0862: Делегиран регламент (ЕС) № 862/2012 на Комисията от 4 юни 2012 г. (ОВ L 256, 22.9.2012 г., стр. 4).“

Член 2

Текстовете на делегирани регламенти (ЕС) № 311/2012, (ЕС) № 486/2012 и (ЕС) № 862/2012 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 103, 13.4.2012 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 150, 9.6.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 256, 22.9.2012 г., стр. 4.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 83/2013 от 3 май 2013 г., с което делегирани регламенти (ЕС) № 311/2012, (ЕС) № 486/2012 и (ЕС) № 862/2012 на Комисията се включват в Споразумението за ЕИП

„Делегирани регламенти (ЕС) № 311/2012 и (ЕС) № 486/2012 предоставят на емитентите от трети държави правото да предоставят своята историческа финансова информация в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти. Включването на тези регламенти не засяга приложното поле на Споразумението за ЕИП за отношенията с трети държави.“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 84/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение 2012/627/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. за признаване на правната и надзорна уредба на Австралия за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение за изпълнение 2012/628/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. за признаване на правната и надзорна уредба на САЩ за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (2) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(3)

Решение за изпълнение 2012/630/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. за признаване на правната и надзорна уредба на Канада за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (3) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(4)

Ето защо приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 31дб (Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета) се вмъкват следните точки:

„31дба.

32010 D 0578: Решение 2010/578/ЕС на Комисията от 28 септември 2010 г. за признаване на правната и надзорна уредба на Япония за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 254, 29.9.2010 г., стр. 46).

31дбб.

32012 D 0627: Решение за изпълнение 2012/627/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. за признаване на правната и надзорна уредба на Австралия за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 274, 9.10.2012 г., стр. 30).

31дбв.

32012 D 0628: Решение за изпълнение 2012/628/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. за признаване на правната и надзорна уредба на САЩ за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 274, 9.10.2012 г., стр. 32).

31дбг.

32012 D 0630: Решение за изпълнение 2012/630/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. за признаване на правната и надзорна уредба на Канада за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 278, 12.10.2012 г., стр. 17).“

2.

Текстът от точка 31дв (Решение 2010/578/ЕС на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на решения за изпълнение 2012/627/ЕС, 2012/628/ЕС и 2012/630/ЕС на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (4), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 20/2012 от 10 февруари 2012 г. (5), ако тази дата е по-късна.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 274, 9.10.2012 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 274, 9.10.2012 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 278, 12.10.2012 г., стр. 17.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(5)  ОВ L 161, 21.6.2012 г., стр. 26.


Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/2013 от 3 май 2013 г., с което решения за изпълнение 2012/627/ЕС, 2012/628/ЕС и 2012/630/ЕС на Комисията се включват в Споразумението за ЕИП

„Решения за изпълнение 2012/627/ЕС, 2012/628/ЕС и 2012/630/ЕС на Комисията от 5 октомври 2012 г. се отнасят до еквивалентност за трети държави. Включването на тези регламенти не засяга приложното поле на Споразумението за ЕИП за отношенията с трети държави.“


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 85/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕО) № 1654/2005 на Комисията от 10 октомври 2005 г. относно изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Регламент (ЕО) № 1255/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (4) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(5)

Регламент (ЕО) № 560/2009 на Комисията от 26 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (5), поправен с ОВ L 291, 7.11.2009 г., стp. 42 и ОВ L 80, 20.3.2012 г., стp. 39, следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(6)

Решение 2003/375/ЕО на Комисията от 21 май 2003 г. за определянето на служба по регистрацията за интернет домейна от първо ниво „eu“ (6) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(7)

Ето защо приложение XI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 5о (заличена) в приложение XI към Споразумението за ЕИП се вмъква следното:

„5oa.

32002 R 0733: Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво (ОВ L 113, 30.4.2002 г., стр. 1).

5оаа.

32003 D 0375: Решение 2003/375/ЕО на Комисията от 21 май 2003 г. за определянето на служба по регистрацията за интернет домейна от първо ниво „eu“ (ОВ L 128, 24.5.2003 г., стр. 29).

5оаб.

32004 R 0874: Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 40), изменен със:

32005 R 1654: Регламент (ЕО) № 1654/2005 на Комисията от 10 октомври 2005 г. (ОВ L 266, 11.10.2005 г., стр. 35),

32007 R 1255: Регламент (ЕО) № 1255/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 г. (ОВ L 282, 26.10.2007 г., стр. 16),

32009 R 0560: Регламент (ЕО) № 560/2009 на Комисията от 26 юни 2009 г. (ОВ L 166, 27.6.2009 г., стр. 3), поправен с ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 42 и ОВ L 80, 20.3.2012 г., стр. 39.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следната адаптация:

Списъците с имената, които могат да бъдат запазени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия съответно, както е определено в точка 2 от приложението, се четат като списъци на имена, които могат да бъдат регистрирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия съответно в точка 1 от приложението.“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕО) № 733/2002, (ЕО) № 874/2004, (ЕО) № 1654/2005, (ЕО) № 1255/2007, (ЕО) № 560/2009 и Решение 2003/375/ЕО на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (7).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 113, 30.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 40.

(3)  ОВ L 266, 11.10.2005 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 282, 26.10.2007 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 166, 27.6.2009 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 128, 24.5.2003 г., стр. 29.

(7)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 86/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XII (Свободно движение на капитал) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Ето защо приложение XII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XII към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 3 (Регламент (ЕО) № 2560/2001 на Европейския парламент и на Съвета) се заменя със следното:

32009 R 0924: Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11), изменен със:

32012 R 0260: Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следната адаптация:

Член 2, параграф 12 се чете, както следва:

„микропредприятие“ означава предприятие, което към момента на сключване на договора за платежни услуги е предприятие, което се занимава с икономическа дейност, независимо от неговата правна форма. Това включва по-специално самостоятелно заети лица и семейни предприятия, които се занимават със занаятчийство или друга дейност, и партньорства и асоциации, които редовно се занимават с икономическа дейност. Категорията на микро-, малки и средни по размер предприятия (МСП) се състои от предприятия, в които са заети по-малко от 250 души и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или общият годишен баланс не надхвърля 43 млн. евро. В рамките на категорията на МСП микропредприятията се определят като предприятия, в които са заети по-малко от 10 души и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надхвърля 2 млн. евро.“

2.

След точка 3 (Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета) се вмъква следното:

„3а.

32012 R 0260: Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се тълкуват със следната адаптация:

Член 2, параграф 23 се чете, както следва:

„микропредприятие“ означава предприятие, което към момента на сключване на договора за платежни услуги е предприятие, което се занимава с икономическа дейност, независимо от неговата правна форма. Това включва по-специално самостоятелно заети лица и семейни предприятия, които се занимават със занаятчийство или друга дейност, и партньорства и асоциации, които редовно се занимават с икономическа дейност. Категорията на микро-, малки и средни по размер предприятия (МСП) се състои от предприятия, в които са заети по-малко от 250 души и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или общият годишен баланс не надхвърля 43 млн. евро. В рамките на категорията на МСП микропредприятията се определят като предприятия, в които са заети по-малко от 10 души и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надхвърля 2 млн. евро.“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕО) № 924/2009 и (ЕС) № 260/2012 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/53


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 87/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 665/2012 на Комисията от 20 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 37 гй (Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменен със:

32012 R 0665: Регламент (ЕС) № 665/2012 на Комисията от 20 юли 2012 г. (ОВ L 194, 21.7.2012 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 665/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 194, 21.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/54


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 88/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на приложенията към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (2) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(3)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 47а (Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32012 L 0048: Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. (ОВ L 6, 10.1.2013 г., стр. 1),

32012 L 0049: Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. (ОВ L 6, 10.1.2013 г., стр. 49).“

Член 2

Текстовете на директиви 2012/48/ЕС и 2012/49/ЕС на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 6, 10.1.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 6, 10.1.2013 г., стр. 49.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/55


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 89/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Директива 2010/65/ЕС отменя Директива 2002/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), която е включена в Споразумението за ЕИП и следователно следва да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(3)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът в точка 56л (Директива 2002/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

32010 L 0065: Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

а)

В член 9 след думите „митническата територия на Съюза“ се вмъкват думите „и на територията на държавите от ЕАСТ“.

б)

В член 9 думите „тази територия“ се заменят с думите „тези територии“.

в)

В края на член 9 се добавя следното:

„Това освобождаване не се отнася до формалностите за даване на сведения във връзка с митнически въпроси.“

г)

Позоваванията на други актове в директивата се смятат за приложими до степента и във вида, в който тези актове са включени в Споразумението.“

Член 2

Текстовете на Директива 2010/65/ЕС на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 31.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/56


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 90/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 494/2012 на Комисията от 11 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 593/2007 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 66т (Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 0494: Регламент (ЕС) № 494/2012 на Комисията от 11 юни 2012 г. (ОВ L 151, 12.6.2012 г., стр. 22).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 494/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 151, 12.6.2012 г., стр. 22.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/57


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 91/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията от 16 декември 2011 г. относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 66т (Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„66тa.

32011 R 1332: Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията от 16 декември 2011 г. относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 20).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1332/2011 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 20.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/58


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 92/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 176/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 г. относно информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални блокове въздушно пространство (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 66ф (Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета) в приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следната точка:

„66фa.

32011 R 0176: Регламент (ЕС) № 176/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 г. относно информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални блокове въздушно пространство (ОВ L 51, 25.2.2011 г., стр. 2).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 176/2011 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … г. (3) [с което Регламент (ЕО) № 1070/2009 се включва в Споразумението], ако тази дата е по-късна.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 51, 25.2.2011 г., стр. 2.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(3)  Все още непубликувано в Официален вестник.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/59


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 93/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2011 на Комисията от 22 ноември 2011 г. за определяне на изисквания за идентификация на въздухоплавателните средства с цел наблюдение в рамките на системата Единно европейско небе (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 66ци (Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„66цй.

32011 R 1206: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2011 на Комисията от 22 ноември 2011 г. за определяне на изисквания за идентификация на въздухоплавателните средства с цел наблюдение в рамките на системата Единно европейско небе (ОВ L 305, 23.11.2011 г., стр. 23).“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2011 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … г. (3) [с което Регламент (ЕО) № 1070/2009 се включва в Споразумението], ако тази дата е по-късна.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 305, 23.11.2011 г., стр. 23.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(3)  Все още непубликувано в Официален вестник.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/60


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 94/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XVII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 9е (Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XVII към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменена със:

32011 L 0077: Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. (ОВ L 265, 11.10.2011 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2011/77/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 265, 11.10.2011 г., стр. 1.

(2)  С отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/61


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 95/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2000/728/ЕО на Комисията (1), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение 2000/729/ЕО на Комисията (2), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(3)

Решение 2000/731/ЕО на Комисията (3), което е включено в Споразумението за ЕИП, вече не е актуално и следователно следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(4)

Ето защо приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на точки 2аб (Решение 2000/728/ЕО на Комисията), 2ав (Решение 2000/729/ЕО на Комисията) и 2ад (Решение 2000/731/ЕО на Комисията) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се заличава.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (4), или в деня, в който влиза в сила Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 200/2012 от 26 октомври 2012 г. (5), ако тази дата е по-късна.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 293, 22.11.2000 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 293, 22.11.2000 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 293, 22.11.2000 г., стр. 31.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.

(5)  ОВ L 21, 24.1.2013 г., стр. 50.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/62


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 96/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 109/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки отделен оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка и се взема под внимание разширяването на схемата на Съюза за търговия с емисии към държавите от ЕИП—ЕАСТ (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 21ат (Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32013 R 0109: Регламент (ЕС) № 109/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. (ОВ L 40, 9.2.2013 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 109/2013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 40, 9.2.2013 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/63


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 97/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 по отношение на досиета с микроданни за предаване на данни (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 7ва (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 на Комисията) в приложение XXI към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменен със:

32013 R 0081: Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на Комисията от 29 януари 2013 г. (ОВ L 28, 30.1.2013 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 28, 30.1.2013 г., стр. 1.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/64


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 98/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) № 1106/2012 отменя Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (2), който е включен в Споразумението за ЕИП и който съответно следва да бъде заличен от Споразумението за ЕИП.

(3)

Ето защо приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на точка 9г (Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията) от приложение XXI към Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

32012 R 1106: Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1106/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/65


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 99/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 555/2012 на Комисията от 22 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни и определенията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Точка 19т (Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XXI към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Добавя се следното тире:

„—

32012 R 0555: Регламент (ЕС) № 555/2012 на Комисията от 22 юни 2012 г. (ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 22).“

2.

Текстът на адаптацията се заменя със следното:

„а)

Точки 1 и 2 от таблица 1 от приложение I не се прилагат по отношение на Норвегия.

б)

Таблица 1 от приложение I не се прилага по отношение на Исландия преди май 2017 г.

в)

Настоящият регламент не се прилага по отношение на Лихтенщайн.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 555/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 166, 27.6.2012 г., стр. 22.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/66


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 100/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1083/2012 на Комисията от 19 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 28ж (Регламент (ЕС) № 937/2011 на Комисията) от приложение XXI към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„28з.

32012 R 1083: Регламент (ЕС) № 1083/2012 на Комисията от 19 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество (ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 33).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1083/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 33.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/67


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 101/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП и то да включи сътрудничество в областта на свободното движение на работници, координацията на системите за социална сигурност и мерки по отношение на мигрантите, включително мигранти от трети държави.

(2)

Поради това следва да се измени Протокол 31 към Споразумението за ЕИП, за да се даде възможност това разширено сътрудничество да започне от 1 януари 2013 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5, параграфи 5 и 12 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се изменят, както следва:

Думите „2012 година“ се заменят с „2012 и 2013 година“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (1).

Прилага се от 1 януари 2013 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  Без отбелязани конституционни изисквания.