ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 145

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
1 април 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 145/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10613 — PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) ( 1 )

1

2022/C 145/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 145/03

Обменен курс на еврото — 31 март 2022 година

3

2022/C 145/04

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент ЕИО No 574/72 на Съвета

4

2022/C 145/05

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

6

2022/C 145/06

Нова национална страна на разменни евромонети

7

2022/C 145/07

Нова национална страна на разменни евромонети

8

2022/C 145/08

Нова национална страна на разменни евромонети

9

2022/C 145/09

Нова национална страна на разменни евромонети

10

2022/C 145/10

Нова национална страна на разменни евромонети

11

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

2022/C 145/11

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Предложението за регламент относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране (Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

12


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 145/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15

2022/C 145/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10218 — GAUSELMANN/GREENTUBE/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10613 — PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)

(текст от значение за еип)

(2022/C 145/01)

На 21 март 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10613. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM)

(текст от значение за еип)

(2022/C 145/02)

На 29 март 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10644. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/3


Обменен курс на еврото (1)

31 март 2022 година

(2022/C 145/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1101

JPY

японска йена

135,17

DKK

датска крона

7,4379

GBP

лира стерлинг

0,84595

SEK

шведска крона

10,3370

CHF

швейцарски франк

1,0267

ISK

исландска крона

142,00

NOK

норвежка крона

9,7110

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,375

HUF

унгарски форинт

369,77

PLN

полска злота

4,6531

RON

румънска лея

4,9463

TRY

турска лира

16,2823

AUD

австралийски долар

1,4829

CAD

канадски долар

1,3896

HKD

хонконгски долар

8,6918

NZD

новозеландски долар

1,6014

SGD

сингапурски долар

1,5028

KRW

южнокорейски вон

1 347,37

ZAR

южноафрикански ранд

16,1727

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,0403

HRK

хърватска куна

7,5740

IDR

индонезийска рупия

15 947,00

MYR

малайзийски рингит

4,6677

PHP

филипинско песо

57,514

RUB

руска рубла

 

THB

тайландски бат

36,911

BRL

бразилски реал

5,3009

MXN

мексиканско песо

22,0903

INR

индийска рупия

84,1340


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/4


АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ

Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент ЕИО No 574/72 на Съвета

(2022/C 145/04)

Член 107, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕИО) No 574/72

Референтен период: януари 2021 r.

Период на прилагане: април, май, юни, 2022 r.

janv-22

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

24,4700

7,44106

7,52472

358,680

4,55220

1 BGN =

0,511300

1

12,5115

3,80461

3,84739

183,393

2,32754

1 CZK =

0,0408663

0,0799263

1

0,304088

0,307507

14,6579

0,186031

1 DKK =

0,134390

0,262839

3,28852

1

1,01124

48,2029

0,611767

1 HRK =

0,132895

0,259917

3,25195

0,988882

1

47,6670

0,604965

1 HUF =

0,00278800

0,00545276

0,0682224

0,020746

0,0209789

1

0,0126915

1 PLN =

0,219674

0,429639

5,37544

1,63461

1,65299

78,7929

1

1 RON =

0,202208

0,395479

4,94804

1,50464

1,52156

72,5281

0,920491

1 SEK =

0,096545

0,188822

2,36246

0,718396

0,726473

34,6288

0,439491

1 GBP =

1,19756

2,34218

29,3043

8,91108

9,0113

429,540

5,45151

1 NOK =

0,099930

0,195444

2,44530

0,743588

0,751949

35,8431

0,454903

1 ISK =

0,00684530

0,0133880

0,167505

0,0509362

0,0515089

2,45527

0,031161

1 CHF =

0,961468

1,88044

23,5272

7,15434

7,23478

344,860

4,37679


janv-22

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,94540

10,35788

0,835034

10,00696

146,086

1,04008

1 BGN =

2,52858

5,29598

0,426953

5,11655

74,6936

0,531791

1 CZK =

0,202100

0,423288

0,034125

0,408947

5,96998

0,0425041

1 DKK =

0,664610

1,39199

0,112220

1,34483

19,6324

0,139775

1 HRK =

0,657221

1,37651

0,1109721

1,32988

19,4141

0,138221

1 HUF =

0,0137878

0,0288777

0,00232807

0,0278994

0,407286

0,00289973

1 PLN =

1,086377

2,27536

0,183435

2,19827

32,0913

0,228478

1 RON =

1

2,09445

0,168851

2,02349

29,5397

0,210312

1 SEK =

0,477453

1

0,0806182

0,96612

14,1038

0,100414

1 GBP =

5,92239

12,4041

1

11,9839

174,946

1,24555

1 NOK =

0,494196

1,035068

0,0834453

1

14,5984

0,103935

1 ISK =

0,033853

0,070903

0,00571605

0,0685006

1

0,00711963

1 CHF =

4,75484

9,95877

0,802858

9,62137

140,457

1

Източник: ЕЦБ

Бележка: всички кръстосани курсове, включващи ISK, се изчисляват като се използва обменния курс ISK/EUR по данни от Централната банка на Исландия

reference: janv-22

1 EUR в национална валута

1 единица от националната валута в EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

24,4700

0,0408663

DKK

7,44106

0,134390

HRK

7,52472

0,132895

HUF

358,680

0,00278800

PLN

4,55220

0,219674

RON

4,94540

0,202208

SEK

10,35788

0,096545

GBP

0,835034

1,19756

NOK

10,00696

0,099930

ISK

146,086

0,00684530

CHF

1,04008

0,961468

Източник: ЕЦБ

Бележка: Обменен курс ISK/EUR по данни от Централната банка на Исландия.

1.

Регламент (ЕИО) No 574/72 определя, че обменният курс за дадена валута в стойности, деноминирани в друга валута, е курсът, изчислен от Комисията и основаващ се на средномесечната стойност през референтния период, определен в параграф 2, на съответните обменни курсове, публикувани от Европейската централна банка.

2.

Референтният период е:

месец януари за обменни курсове, приложими от 1 април следващата година,

месец април за обменни курсове, приложими от 1 юли следващата година,

месец юли за обменни курсове, приложими от 1 октомври следващата година,

месец октомври за обменни курсове, приложими от 1 януари следващата година.

Обменните курсове на валутите се публикуват във втория Официален вестник на Европейския съюз (серия C) от февруари, май, август и ноември.


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/6


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за еип)

(2022/C 145/05)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1789

25. март 2022

4-нонилфенол, разклонен и неразклонен, етоксилиран (4-NPnEO)

ЕС №: , CAS №

Cytiva Sweden AB, Björkgatan 30, BA1-1, 75 184 Uppsala, Швеция

REACH/22/9/0

Промишлена употреба на емулгатори, съдържащи 4-NPnEO, за производството на хроматографски смоли, използвани в биофармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки и в академичните среди

4 януари 2033 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu)


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/7


Нова национална страна на разменни евромонети

(2022/C 145/06)

Image 1

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Италия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Италия

Тема на възпоменанието: 170-ата годишнина от основаването на италианската национална полиция

Описание на изображението: изображението показва двама офицери на „Polizia di Stato“ (италианската национална полиция), жена и мъж, стоящи на преден план пред полицейски автомобил. Над него стои дъгообразен надпис „POLIZIA DI STATO“; вдясно инициалите „RI“, акронимът на Италианската република; буквата „R“, обозначаваща монетния двор на Рим, инициалите „AM“ на дизайнерката Анализа Мазини и годините „1852—2022“, стоят съответно вляво, в центъра и вдясно.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията: 3 000 000

Дата на емисията: януари 2022 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/8


Нова национална страна на разменни евромонети

(2022/C 145/07)

Image 2

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Словения

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Словения

Тема на възпоменанието: 150-ата годишнина от рождението на архитекта Йоже Плечник

Описание на изображението: на изображението е показан детайл от големия прозорец на читалнята на Националната и университетска библиотека с колона пред него. То е допълнено със съчетание от буквите A R H. P L E Č N I K. Тези букви са вградени в прозореца в точен ред и могат да бъдат метафорично прочетени като подписа на архитекта, който всъщност е изложен в собственото му произведение. Буквите са вмъкнати във вдлъбнатите отвори на прозорците и могат да бъдат разбрани (на езика на архитекта Плечник) като пространствени архитектурни интервенции, като емфази, включени върху фасадата или като геометрични изрисувани обекти. Цялата композиция предава идея за пространство, която отразява богатството на идеите на архитекта. Тя е съсредоточена около главната колона, чиято роля е да маркира пространството на монетата и да зададе съотношението отвън—отвътре или лице—гръб, което е един от обичайните способи на Плечник при проектирането на пространството. По този начин композицията се превръща в пространствена миниатюра, пространство в пространството, многопластово и мистично. В долната част стои надписът „JOŽE PLEČNIK“. Вляво, вертикално изписана, годината „1872“. Вдясно, вертикално изписана, емитиращата държава „SLOVENIJA“ и под нея — годината на емитиране „2022“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията: 1 000 000

Дата на емисията: януари 2022 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/9


Нова национална страна на разменни евромонети

(2022/C 145/08)

Image 3

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Германия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Германия

Тема на възпоменанието: серия Bundeslander — Тюрингия

Описание на изображението: на изображението е показан замъкът Вартбург — първият германски замък, включен в списъка на ЮНЕСКО на обектите на световното културно и природно наследство. Вътрешната част на монетата съдържа също наименованието „THÜRINGEN“ и кода на емитиращата държава „D“ в долната част, знака на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“), както и знака на гравьора вдясно и годината „2022“ вляво. Художник: Олаф Стой (Рабенау).

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията: 30 000 000

Дата на емисията: 25 януари 2022 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/10


Нова национална страна на разменни евромонети

(2022/C 145/09)

Image 4

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Италия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Италия

Тема на възпоменанието: 30-ата годишнина от смъртта на Джовани Фалконе и Паоло Борселино.

Описание на изображението: в средата на изображението е портретът на двамата италиански съдии Джовани Фалконе и Паоло Борселино, вдъхновен от снимка на Тони Джентиле. Над него стои дъгообразен надпис „FALCONE – BORSELLINO“, под него годините „1992 2022“, с акронима на Италианската република „RI“ между тях; вдясно, буквата „R“, обозначаваща монетния двор на Рим; вляво, „VdS“, инициалите на дизайнера Валерио де Сета.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията: 3 000 000

Дата на емисията: януари 2022 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/11


Нова национална страна на разменни евромонети

(2022/C 145/10)

Image 5

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Люксембург

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Люксембург

Тема на възпоменанието: 50-ата годишнина от правната защита на люксембургското знаме

Описание на изображението: на изображението от лявата страна е изобразен ликът на Великия херцог Анри, а от дясната страна — люксембургският трибагреник. Годината „1972“ стои над знамето, а годината на емитиране „2022“ е изписана отдолу. В центъра на долната част стои името на емитиращата държава „LËTZEBUERG“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията: 500 000

Дата на емисията: януари 2022 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


Европейски надзорен орган по защита на данните

1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/12


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Предложението за регламент относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

(2022/C 145/11)

На 25 ноември 2021 г. Европейската комисия прие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране („предложението“) като част от по-мащабен законодателен пакет за „Демокрацията и почтеността на изборите за Европейски парламент“.

Целта на предложението е да се подкрепи функционирането на вътрешния пазар на услугите за политическо рекламиране, както и да се насърчат високи европейски стандарти за прозрачност при провеждането на политически кампании и за свободни и честни избори в ЕС, да се укрепи устойчивостта на демократичните процеси в ЕС и да се противодейства на дезинформацията, манипулирането на информация и намесата в изборите.

ЕНОЗД признава, че политическата комуникация е от съществено значение, за да могат гражданите, политическите партии и кандидатите да участват в демократичния живот и за да се спазва основното право на свобода на изразяване. В същото време той припомня, че тези права и свободи са взаимозависими с правата по член 7 от Хартата — на зачитане на личния и семейния живот, на жилището и тайната на съобщенията и съгласно член 8 от Хартата — на защитата на личните данни.

ЕНОЗД приветства целта на предложението за определяне на хармонизирани правила относно задълженията за прозрачност към доставчиците на политическо рекламиране и свързаните с него услуги и относно използването на техники за таргетиране и усилване на разпространението. ЕНОЗД вече изрази сериозна загриженост относно значителните рискове, свързани с целевото рекламиране, последно в своето Становище 1/2021 относно предложението за Законодателен акт за цифровите услуги, както и в Становище 3/2018 на ЕНОЗД относно манипулирането в интернет и личните данни.

ЕНОЗД е съгласен, че е налице необходимост да се допълнят разпоредбите, приложими за обработването на лични данни в контекста на политическото рекламиране, съдържащи се в Общия регламент относно защитата на данните и в Регламента на ЕС за защита на данните. Във връзка с това ЕНОЗД счита, че предложението трябва да отиде още по-далеч и да предвиди допълнителни ограничения за обработването на лични данни в контекста на таргетирането на политическото рекламиране. Предвид множеството рискове, свързани с целевото рекламиране онлайн, ЕНОЗД настоятелно призовава съзаконодателите да обмислят допълнителни правила, като (1) предвидят пълна забрана за микротаргетирането за политически цели; и като (2) въведат допълнителни ограничения по отношение на категориите данни, които могат да бъдат обработвани за целите на политическото рекламиране, включително таргетирането и усилването на разпространението, по-специално като се забрани целевото рекламиране въз основа на повсеместно проследяване.

В становището ЕНОЗД също така предлага други конкретни коментари и препоръки по отношение на дадени елементи на предложението, например връзката със съществуващата правна рамка за защита на данните, ролите и отговорностите на участниците в политическото рекламиране, както и сътрудничеството между органите, отговарящи за надзора и правоприлагането, включително органите за защита на данните.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ

1.

На 25 ноември 2021 г. Европейската комисия прие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране („предложението“) (1). Предложението вече беше предвидено в Плана за действие за европейската демокрация, представен от Комисията през декември 2020 г (2)..

2.

Предложението е част от по-мащабен законодателен пакет „Демокрацията и почтеността на изборите за Европейски парламент“, който включва и предложение за регламент (преработен текст) относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (3), както и две предложения за директива (преработени текстове) относно правата на гражданите, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, по време на избори за Европейски парламент и общински избори. По останалите три предложения бяха проведени отделни консултации с ЕНОЗД.

3.

Целта на предложението, както е посочено от Комисията, е да се подкрепи функционирането на вътрешния пазар на услугите за политическо рекламиране, както и да се насърчат високи европейски стандарти за прозрачност при провеждането на политически кампании и за свободни и честни избори в ЕС, да се укрепи устойчивостта на демократичните процеси в ЕС и да се противодейства на дезинформацията, манипулирането на информация и намесата в изборите чрез определяне на хармонизирани правила относно:

задължения за прозрачност за доставчиците на политическо рекламиране и свързаните с него услуги за запазване, разкриване и публикуване на информация, свързана с предоставянето на такива услуги; и

използването на техники за таргетиране и усилване на разпространението в контекста на публикуването, разпространението или популяризирането на политическо рекламиране, които включват използването на лични данни (4).

4.

Предложението допълва предложението за Законодателен акт за цифровите услуги (ЗАЦУ) (5), който включва някои общи задължения за прозрачност за онлайн посредниците по отношение на прозрачността на онлайн рекламирането. В сравнение със ЗАЦУ с него се разширяват категориите информация, която трябва да бъде оповестявана в контекста на политическото рекламиране, както и обхвата на съответните доставчици на услуги. Въпреки че ЗАЦУ налага изисквания за прозрачност на онлайн платформите, предложението има за цел да обхване целия спектър от разпространители на политическо рекламиране, както и други съответни доставчици на услуги, участващи в изготвянето, позиционирането, популяризирането, публикуването и разпространението на политическо рекламиране (6). Освен това съществува взаимно допълване и полезни взаимодействия с изискването по ЗАЦУ да се извършват оценки на системните рискове от страна на много големите онлайн платформи, произтичащи от функционирането и използването на системи за подбор и показване на реклами, с действителни или предвидими последици, свързани с изборните процеси (7)..

5.

На 25 ноември 2021 г. Комисията поиска от ЕНОЗД да изготви становище относно предложението в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725. С ЕНОЗД беше проведена и неофициална консултация по време на процеса на изготвяне на предложението, като той съобщи неофициалните си коментари на 10 ноември 2021 г. ЕНОЗД приветства факта, че становището му е потърсено на ранен етап от процедурата, и насърчава Комисията да продължи да прилага тази добра практика. Коментарите и препоръките в това становище се ограничават до разпоредбите на предложението, които са от значение най-вече от гледна точка на защитата на личните данни.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

51.

Предвид посоченото по-горе ЕНОЗД дава следните основни препоръки:

да се уточни допълнително, че предложението допълва и не засяга прилагането на Общия регламент относно защитата на данните и Регламента на ЕС за защита на данните по отношение на обработването на лични данни в контекста на политическото рекламиране;

да се предвиди пълна забрана за микротаргетирането за политически цели и да се въведат допълнителни ограничения по отношение на категориите данни, които могат да бъдат обработвани за целите на политическото рекламиране, по-специално като се забрани целевото рекламиране въз основа на повсеместно проследяване;

допълнително да се изяснят ролите и отговорностите на участниците в политическото рекламиране, включващо обработването на лични данни и използването на техники за таргетиране и усилване на разпространението;

допълнително да се уточни кои участници отговарят за предаването на информация на други заинтересовани субекти;

да се посочат изрично „компетентните органи“ и „надзорните органи“ в член 15, параграф 6 от предложението.

Брюксел, 20 януари 2022 г.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2021) 731 final.

(2)  COM/2020/790 final https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250

(3)  COM(2021) 734 final.

(4)  Обяснителен меморандум, стр. 6 и съображение 6 от предложението („Настоящият регламент следва също така да разгледа използването на техники за таргетиране и усилено разпространение в контекста на публикуването, разпространението или популяризирането на политическо рекламиране, когато тези техники включват обработването на лични данни. Правилата на настоящия регламент, които се отнасят до използването на таргетиране и усилено разпространение, се основават на член 16 от ДФЕС“).

(5)  COM (2020) 825 final, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers и https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services

(6)  Вж. обяснителния меморандум, стр. 3 и 4.

(7)  Пак там.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/15


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за еип)

(2022/C 145/12)

1.   

На 24 март 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

OCP S.A., („OCP“, Мароко),

KAES Phosphate Holdings, LLC („KAES“, САЩ), непряко притежавано от Koch Ag & Energy Solutions, LLC („KAES Parent“, САЩ) и под крайния контрол на Koch Industries, Inc. („KII“, САЩ),

Jorf Fertilizer Company III, S.A. („JFC III“, Мароко), изцяло притежавано дъщерно дружество на OCP.

OCP и KAES ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над JFC III.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

OCP и неговите дъщерни дружества са световни производители, доставчици и дистрибутори на фосфатни торове (включително DAP, MAP, TSP, NP, NPK и NPS). OCP развива също дейност и в добива и продажбата на фосфатни скали и превръщането им във фосфорна киселина, която той продава и обработва за производството на фосфатни торове.

KAES е непряко дъщерно дружество на KAES Parent, под крайния контрол на KII, което контролира разнообразен портфейл от дружества, участващи в рафиниране и химическа промишленост, оборудване и технологии за контрол на процесите и замърсяването, минерали, торове, търговия с основни продукти и услуги, полимери и влакна, стъкло, горски и потребителски продукти, електронни конектори, печат и опаковане, софтуер за предприятия и инвестиции. KII развива дейност в секторите на торовете и сярата чрез KAES Parent.

JFC III е дъщерно дружество на OCP, което експлоатира производствена единица в завода за производство на Jorf Lasfar, където произвежда фосфорна киселина и фосфатни торове — DAP, MAP, NPK, NPS и NP.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OВ L 24, 29.1.2004, стp. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


1.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/17


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10218 — GAUSELMANN/GREENTUBE/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за еип)

(2022/C 145/13)

1.   

На 24 март 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Gauselmann AG („Gauselmann“), Германия;

Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH („Greentube“), под контрола на Novomatic Group (и двете: Австрия);

Новоучредено съвместно предприятие.

Gauselmann и Greentube придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговски дейности на въпросните предприятия:

за предприятие Gauselmann: разработване и продажба на монетни игрални автомати, разработване на хазартни игри, хазартни игри и спортни залагания по интернет, както и експлоатация на зали за хазартни игри, с дейност предимно в Германия и други европейски държави.

за предприятие Greentube: част от Novomatic Group, която предоставя хазартни игри, решения и свързани с тях услуги като пълноправен доставчик на услуги във всички сегменти на сектора на хазартните игри, с дейност основно в Австрия, и в 75 държави като цяло.

за новоучреденото съвместно предприятие: създаване на платформа за хазартни игри по интернет.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

Дело M.10218 — Gauselmann/Greentube/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OВ L 24, 29.1.2004, стp. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.