ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 034I

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
1 февруари 2021 г.


Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска инвестиционна банка

2021/C 34 I/01

ТСИ 2021 — Покана за предложения — Идеи за промяна на света: Турнирът на ЕИБ за социални иновации за 2021 г.

1


BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска инвестиционна банка

1.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 34/1


ТСИ 2021 — Покана за предложения

Идеи за промяна на света: Турнирът на ЕИБ за социални иновации за 2021 г.

(2021/C 34 I/01)

Институтът на ЕИБ провежда десетото издание на Турнира за социални иновации

ТСИ насърчава разработването на новаторски идеи и отличава инициативи за социално и екологично въздействие в широк кръг от области – от образование, здравеопазване и създаване на работни места, до нови технологии, системи и процеси. Всички проекти се състезават за две награди в общата категория, а проектите по тазгодишната тема — устойчив начин на живот, ще се състезават и за две награди в специалната категория. За отбелязване на десетата годишнина от създаването на ТСИ, отличените проекти и в двете категории ще получат първа или втора награда, съответно в размер от 75 000 или 30 000 евро, а наградата за избор на публиката ще бъде 10 000 евро.

Следвайте ни на Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

За допълнителна информация за турнира и за начина на подаване на иновативно предложение вижте: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/