ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 332

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
3 октомври 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 332/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services) ( 1 )

1

2019/C 332/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9490 — VWFS/TÜV Süd AS/FC/CarMob) ( 1 )

2

2019/C 332/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) ( 1 )

3

2019/C 332/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9525 — EPE/OCH/Omnicare) ( 1 )

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 332/05

Обменен курс на еврото

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Смесен Комитет ЕИП

2019/C 332/06

Решения на Съвместния комитет на ЕИП, за които конституционните изисквания съгласно член 103 от Споразумението за ЕИП са били изпълнени през 2018 г., и свързани с тях решения

6


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 332/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16

2019/C 332/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9450 — PPG/TIL/JV) ( 1 )

18

2019/C 332/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) ( 1 )

19

2019/C 332/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9566 — CK Asset/CK Hutchison/Alberta/Northumbrian Water/Northumbrian Services/West Gas/Western Gas/UK Rails/Dutch Enviro) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/01)

На 24 септември 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9420. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9490 — VWFS/TÜV Süd AS/FC/CarMob)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/02)

На 23 септември 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9490. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/03)

На 24 септември 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9523. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9525 — EPE/OCH/Omnicare)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/04)

На 26 септември 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9525. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/5


Обменен курс на еврото (1)

2 октомври 2019 година

(2019/C 332/05)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0925

JPY

японска йена

117,47

DKK

датска крона

7,4665

GBP

лира стерлинг

0,88970

SEK

шведска крона

10,8118

CHF

швейцарски франк

1,0940

ISK

исландска крона

135,50

NOK

норвежка крона

9,9930

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,739

HUF

унгарски форинт

334,05

PLN

полска злота

4,3698

RON

румънска лея

4,7491

TRY

турска лира

6,2595

AUD

австралийски долар

1,6351

CAD

канадски долар

1,4467

HKD

хонконгски долар

8,5666

NZD

новозеландски долар

1,7512

SGD

сингапурски долар

1,5137

KRW

южнокорейски вон

1 318,20

ZAR

южноафрикански ранд

16,6627

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8096

HRK

хърватска куна

7,4150

IDR

индонезийска рупия

15 516,78

MYR

малайзийски рингит

4,5825

PHP

филипинско песо

56,806

RUB

руска рубла

71,2142

THB

тайландски бат

33,458

BRL

бразилски реал

4,5516

MXN

мексиканско песо

21,6365

INR

индийска рупия

77,8275


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Смесен Комитет ЕИП

3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/6


Решения на Съвместния комитет на ЕИП, за които конституционните изисквания съгласно член 103 от Споразумението за ЕИП са били изпълнени през 2018 г., и свързани с тях решения

(2019/C 332/06)

От март 2000 г. в решенията на Съвместния комитет на ЕИП се посочва в бележка под линия дали тяхната дата на влизане в сила зависи от изпълнението на конституционни изисквания от някоя от страните по Споразумението. За такива процедури е получено уведомление във връзка с посочените по-долу решения. Въпросните страни по споразумението са уведомили останалите страни, че са изпълнили своите вътрешни процедури. Датите на влизане в сила на решенията са както следва. Освен това някои решения на Съвместния комитет на ЕИП могат да влязат в сила само след като бъдат изпълнени конституционните изисквания на посочените по-горе решения и също са посочени по-долу.

Номер на решение

Дата на приемане

Номер на публикуване

Включени правни актове

Дата на влизане в сила

106/2015

30.4.2015 г.

OВ L 211, 4.8.2016 г., стр. 62.

Притурка за ЕИП № 42, 4.8.2016 г., стр. 59.

Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета

Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства

Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза

1.9.2018 г.

122/2016

3.6.2016 г.

OВ L 308, 23.11.2017 г., стр. 27.

Притурка за ЕИП № 76, 23.11.2017 г., стр. 32.

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

1.9.2018 г.

191/2016

23.9.2016 г.

OВ L 80, 22.3.2018 г., стр. 34.

Притурка за ЕИП № 19, 22.3.2018 г., стр. 47.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/68 на Комисията от 21 януари 2016 г. относно общите процедури и спецификации, необходими за взаимното свързване на електронните регистри на картите на водачи

1.9.2018 г.

211/2016

28.10.2016 г.

OВ L 89, 5.4.2018, стр. 14.

Притурка за ЕИП № 22, 5.4.2018 г., стр. 6.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти

1.9.2018 г.

92/2017

5.5.2017 г.

Предстои публикуване

Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004

Регламент (ЕО) № 1902/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно медицинските изделия за педиатрична употреба

Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (кодифицирана версия)

Регламент (ЕС) № 488/2012 на Комисията от 8 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

1.6.2018 г.

94/2017

5.5.2017 г.

Предстои публикуване

Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

1.1.2019 г.

104/2017

13.6.2017 г.

ОВ L 142, 7.6.2018 г., стр. 1.

Притурка за ЕИП № 37, 7.6.2018 г., стр. 1.

Регламент (ЕС) 2015/45 на Комисията от 14 януари 2015 г. за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, касаещо иновативните технологии за намаляване на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства

1.2.2019 г.

107/2017

13.6.2017 г.

ОВ L 142, 7.6.2018 г., стр. 6.

Притурка за ЕИП № 37, 7.6.2018 г., стр. 6.

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1032 на Комисията от 13 юни 2016 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) в цветната металургия съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

1.6.2018 г.

109/2017

16.6.2017 г.

ОВ L 142, 7.6.2018 г., стр. 41.

Притурка за ЕИП № 37, 7.6.2018 г., стр. 9.

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент (ЕС) № 63/2011 на Комисията от 26 януари 2011 г. за определяне на подробни разпоредби относно заявлението за дерогация по отношение на целите за специфични емисии на CO2 в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от 25 юли 2011 г. за установяване на процедура за одобрение и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) № 429/2012 на Комисията от 22 май 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 с цел осигуряване на общ формат за уведомяване за грешки от производителите на леки пътнически автомобили

Регламент за изпълнение (ЕС) № 396/2013 на Комисията от 30 април 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 по отношение на някои изисквания за наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили

Регламент (ЕС) № 397/2013 на Комисията от 30 април 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили

Регламент (ЕС) № 333/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/6 на Комисията от 31 октомври 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид изменението на стойностите на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

1.2.2019 г.

111/2017

16.6.2017 г.

ОВ L 142, 7.6.2018 г., стр. 45.

Притурка за ЕИП № 37, 7.6.2018 г., стр. 14.

Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

Делегиран регламент (ЕС) № 205/2012 на Комисията от 6 януари 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се докладват от държавите членки

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета

Делегиран регламент (ЕС) № 114/2013 на Комисията от 6 ноември 2012 г., допълващ Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с правилата за прилагане на дерогация от целите за специфични емисии на CO2 от нови леки търговски превозни средства

Делегиран регламент (ЕС) № 1047/2013 на Комисията от 21 август 2013 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 114/2013 на Комисията с цел коригиране на средната стойност за 2010 г. на специфичните емисии на CO2, посочени за производителя Piaggio

Регламент (ЕС) № 253/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г.

Делегиран регламент (ЕС) № 404/2014 на Комисията от 17 февруари 2014 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, получили одобрение на типа в многоетапен процес

Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2014 на Комисията от 23 април 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

Регламент за изпълнение (ЕС) № 427/2014 на Комисията от 25 април 2014 г. за установяване на процедура за одобрение и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета

1.2.2019 г.

112/2017

13.6.2017 г.

ОВ L 142, 7.6.2018 г., стр. 10.

Притурка за ЕИП № 37, 7.6.2018 г., стр. 18.

Делегиран регламент (ЕС) № 482/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 114/2013 по отношение на средните специфични емисии на CO2 през 2010 г., определени за производителя Great Wall Motor Company Limited

1.2.2019 г.

129/2017

7.7.2017 г.

Предстои публикуване

Регламент за изпълнение (ЕС) № 699/2014 на Комисията от 24 юни 2014 г. относно оформлението на общо лого, чрез което да се идентифицират лицата, предлагащи на гражданите лекарствени продукти за продажба от разстояние, и относно техническите, електронните и криптографските изисквания за проверката на неговата автентичност

1.6.2018 г.

145/2017

7.7.2017 г.

Предстои публикуване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/548 на Комисията от 23 март 2017 г. за създаване на стандартен формуляр за писменото заявление за сваляне или счупване на пломба на тахограф

1.9.2018 г.

204/2017

27.10.2017 г.

Предстои публикуване

Делегиран регламент (ЕС) 2017/748 на Комисията от 14 декември 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземат предвид промените в стойностите на масата на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.

1.2.2019 г.

237/2017

15.12.2017 г.

Предстои публикуване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

1.1.2019 г.

247/2017

15.12.2017 г.

Предстои публикуване

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1499 на Комисията от 2 юни 2017 г. за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета с цел адаптирането им към промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на CO2 от леки търговски превозни средства

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1502 на Комисията от 2 юни 2017 г. за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета с цел адаптирането им към промените в регулаторната процедура за изпитване, която се използва за измерването на CO2 от лекотоварни превозни средства

1.2.2019 г.

248/2017

15.12.2017 г.

Предстои публикуване

Решение за изпълнение 2013/128/ЕС на Комисията от 13 март 2013 г. относно одобряването на използването на светодиоди за някои функции за осветяване при превозни средства M1 като новаторска технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение 2013/341/ЕС на Комисията от 27 юни 2013 г. за одобряване на алтернатора Valeo с ефективна генерация (Valeo Efficient Generation Alternator) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение 2013/451/ЕС на Комисията от 10 септември 2013 г. за одобряване на система за изолиране на отделението на двигателя като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение 2013/529/ЕС на Комисията от 25 октомври 2013 г. за одобряване на системата на Bosch за основаваща се на навигация подготовка на степента на зареждане на акумулаторната батерия (Bosch system for navigation-based preconditioning of the battery state of charge) на хибридни автомобили като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение 2014/128/ЕС на Комисията от 10 март 2014 г. за одобряване на светодиодния модул E-Light за къси светлини като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение 2014/465/ЕС на Комисията от 16 юли 2014 г. за одобряване на ефективния алтернатор DENSO (DENSO efficient alternator) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Решение за изпълнение 2013/341/ЕС на Комисията

Решение за изпълнение 2014/806/ЕС на Комисията от 18 ноември 2014 г. за одобряване на зареждащия акумулатори слънчев покрив Webasto (Webasto Solar Roof) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/158 на Комисията от 30 януари 2015 г. за одобряване на два високоефективни алтернатора на Robert Bosch GmbH като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/206 на Комисията от 9 февруари 2015 г. за одобряване на ефективните външни светлини с използване на светодиоди на Daimler AG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/279 на Комисията от 19 февруари 2015 г. за одобряване на зареждащия акумулатори слънчев покрив Asola (Asola solar roof) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили, в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/295 на Комисията от 24 февруари 2015 г. за одобряване на ефективния алтернатор MELCO GXi (MELCO GXi efficient alternator) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1132 на Комисията от 10 юли 2015 г. за одобряване на функцията „движение по инерция“ на Porsche AG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2280 на Комисията от 7 декември 2015 г. за одобряване на ефективния алтернатор DENSO като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/160 на Комисията от 5 февруари 2016 г. за одобряване на ефективните външни светлини с използване на светодиоди на Toyota Motor Europe като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/265 на Комисията от 25 февруари 2016 г. за одобряване на двигател-генератора MELCO като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/362 на Комисията от 11 март 2016 г. за одобряване на енталпийния резервоар на MAHLE Behr GmbH & Co. KG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/587 на Комисията от 14 април 2016 г. за одобряване на технологията, използвана при ефективни външни светлини със светодиоди, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/588 на Комисията от 14 април 2016 г. за одобряване на технологията, използвана в ефективни алтернатори за напрежение 12 V, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1721 на Комисията от 26 септември 2016 г. за одобряване на ефективните външни светлини с използване на светодиоди на Toyota, предназначени за използване в хибридни електрически автомобили без външно захранване, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1926 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за одобряване на фотоволтаичния покрив за зареждане на акумулатор като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

1.2.2019 г.

28/2018

9.2.2018 г.

Предстои публикуване

Регламент (ЕС) 2017/1941 на Комисията от 24 октомври 2017 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС

1.8.2018 г.

48/2018

23.3.2018 г.

Предстои публикуване

Директива (ЕС) 2017/1572 на Комисията от 15 септември 2017 г. за допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра производствена практика при лекарствените продукти за хуманна употреба

1.12.2018 г.

71/2018

23.3.2018 г.

Предстои публикуване

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/785 на Комисията от 5 май 2017 г. за одобряване на ефективни 12-волтови двигател-генератори за използване в двигатели с вътрешно горене за конвенционални пътнически леки автомобили, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътническите леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура по отношение на леки търговски превозни средства и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010

1.2.2019 г.

73/2018

23.3.2018 г.

Предстои публикуване

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1231 на Комисията от 6 юни 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 за създаване на методика за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на промяната в регламентираната процедура на изпитване за целите на изясняване на процедурни елементи и за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010

1.2.2019 г.

154/2018

6.7.2018 г.

OВ L 183, 19.7.2018 г., стр. 23.

Притурка за ЕИП № 46, 19.7.2018 г., стр. 1.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

20.7.2018 г.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/07)

1.   

На 26 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятия Triton Managers V Limited, Triton Fund V GP S.à r.l. и TFF V Limited (заедно „Triton Fund V“), принадлежащи към група независими инвестиционни фондове, управлявани от групата Triton group (Англо-нормандските острови);

предприятие Fertiberia S.A. и неговите дъщерни предприятия (заедно „Grupo Fertiberia“, Испания), под контрола на групата Grupo Villar Mir, S.A.U (Испания).

Предприятие Triton Fund V придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Grupo Fertiberia.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Triton Fund V: инвестиционен посредник, които инвестира предимно в средни предприятия със седалище в Северна Европа, с акцент върху предприятия в три основни сектора — бизнес услуги, промишлени продукти и потребители/здраве;

за предприятие Grupo Fertiberia: осъществява дейност главно в Европа за производство на традиционни и специални торове за голям брой култури за отглеждане в сухи зони, традиционно напояване и капково напояване, както и промишлени химични продукти, използвани като сурови химикали за големи промишлени дружества, които извършват дейност в различни промишлени отрасли като химическата, дърводобивната и козметичната промишленост и автомобилостроенето.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/18


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9450 — PPG/TIL/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/08)

1.   

На 26 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие Peel Ports Group Limited („PPG“, Обединено кралство),

предприятие Terminal Investments Limited S.a.r.l („TIL“, Швейцария), под съвместния контрол на предприятие MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (Швейцария) и на някои фондове за дялово участие, управлявани от предприятие Global Infrastructure Management, LLC (Съединени американски щати),

предприятие The Mersey Docks and Harbour Company (L2) Limited („MDHCL2“, Обединено кралство), принадлежащо към групата PPG group.

Предприятия PPG и TIL придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие MDHCL2.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие PPG: пристанищна група, която представя услуги, свързани с пристанища и корабоплаване, както и морски помощни услуги. PPG извършва дейност на различни места в Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия и Австралия;

за предприятие TIL: инвестира, разработва и управлява контейнерни терминали в различни части на света, включително Югоизточна Азия, Близкия изток и Северна и Южна Америка;

за предприятие MDHCL2: новоучредено предприятие, които понастоящем не извършва оперативна стопанска дейност. След сделката то ще отговаря за експлоатацията на терминал L2 на пристанището на Ливърпул.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9450 — PPG/TIL/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“)


3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/09)

1.   

На 25 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие Emil Frey Automobil Holding d.o.o. (Словения), принадлежащо към групата Emil Frey Group (Швейцария),

предприятие Autocommerce d.o.o. („Autocommerce“, Словения), притежавано от предприятие АCH 2 d.o.o. (Словения),

предприятие Avto Triglav d.o.o. („Avto Triglav“, Словения), притежавано от предприятие ACH 2 d.o.o.,

предприятие AC-Mobil d.o.o. („AC-Mobil“, Словения), притежавано от предприятие ACH 2 d.o.o.

Групата Emil Frey Group придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над целите предприятия Autocommerce, Avto Triglav и AC-Mobil.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за групата Emil Frey Group: извършва внос и дистрибуция на едро и на дребно на нови и използвани автомобили от различни марки в Швейцария, Германия, Франция, Белгия, Нидерландия, Словакия, Словения, Сърбия, Чешката република, Унгария, Полша, Хърватия и Австрия, включително дистрибуция на оригинални резервни части и услуги по ремонт и поддръжка;

за предприятие Autocommerce: продава нови и употребявани моторни превозни средства чрез канали за търговия на дребно в Словения;

за предприятие Avto Triglav: продава нови и употребявани моторни превозни средства чрез канали за търговия на едро и дребно в Словения, Хърватия и други европейски страни;

за предприятие AC-Mobil: продава нови и употребявани моторни превозни средства чрез канали за търговия на едро и дребно в Словения.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).


3.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/20


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9566 — CK Asset/CK Hutchison/Alberta/Northumbrian Water/Northumbrian Services/West Gas/Western Gas/UK Rails/Dutch Enviro)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 332/10)

1.   

На 26 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие CK Asset Holdings Limited („CKA“, Хонконг),

предприятие CK Asset Holdings Limited („CKA“, Хонконг),

предприятие 1822604 Alberta Ltd (Канада), под контрола на предприятие CKHH,

предприятие Northumbrian Water Group Limited (Обединено кралство), под контрола на предприятие CKHH,

предприятие Northumbrian Services Limited (Обединено кралство), под контрола на предприятие CKHH,

предприятие West Gas Networks Limited (Обединено кралство), под контрола на предприятие CKHH,

предприятие Western Gas Networks Limited (Обединено кралство), под контрола на предприятие CKHH,

предприятие UK Rails S.à r.l. (Обединено кралство), под контрола на предприятие CKHH,

предприятие Dutch Enviro Energy Holdings B.V. (Нидерландия), под контрола на предприятие CKHH.

Предприятия CKA и CKHH придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над целите предприятия 1822604 Alberta Ltd, Northumbrian Water Group Limited, Northumbrian Services Limited, West Gas Networks Limited, Western Gas Networks Limited, UK Rails S.à r.l. и Dutch Enviro Energy Holdings B.V.

Концентрацията се извършва посредством договор или по друг начин.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CKA: развитие и инвестиции в недвижимо имущество, експлоатация на хотели и апарт хотели, управление на недвижима собственост и проекти, инвестиции в инфраструктура и експлоатация на комунални активи, както и отдаване на лизинг на въздухоплавателни средства;

за предприятие CKHH: пристанища и свързани с тях услуги, търговия на дребно, инфраструктура, енергетика и далекосъобщения;

за предприятие 1822604 Alberta Ltd: паркинги за автомобили извън територията на летищата в Канада;

за предприятия Northumbrian Water Group Limited и Northumbrian Services Limited: водоснабдяване, канализация и отпадъчни води в Англия и Уелс;

за предприятия West Gas Networks Limited и Western Gas Networks Limited: газоразпределителна мрежа в Уелс и Югозападна Англия;

за предприятие UK Rails S.à r.l.: собственикът на предприятие Eversholt Rail Group, което притежава подвижен състав в Обединеното кралство;

за предприятие Dutch Enviro Energy Holdings B.V.: доставка на енергия от отпадъци в Нидерландия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9566 — CK Asset/CK Hutchison/Alberta/Northumbrian Water/Northumbrian Services/West Gas/Western Gas/UK Rails/Dutch Enviro

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.