ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 315

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
19 септември 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 315/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9431 — KKR/Grupo Gallardo Balboa) ( 1 )

1

2019/C 315/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 315/03

Обменен курс на еврото

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2019/C 315/04

Решение на Съда от 14 май 2019 година по дело E-2/18 — C/Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Регламент (ЕО) № 883/2004 — член 24 — пенсионер, пребиваващ извън компетентната държава — обезщетения в натура в мястото на пребиваване — процедура по възстановяване)

3

2019/C 315/05

Решение на Съда от 14 май 2019 година по дело E-3/18 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Регламент (ЕС) 2015/1051)

4

2019/C 315/06

Решение на Съда от 14 май 2019 година по дело E-4/18 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Регламент (ЕС) № 524/2013)

5

2019/C 315/07

Решение на Съда от 14 май 2019 година по дело E-5/18 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2013/11/ЕС)

6

2019/C 315/08

Решение на Съда от 14 май 2019 година по дело E-6/18 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2014/52/ЕС)

7

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 315/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9431 — KKR/Grupo Gallardo Balboa)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 315/01)

На 16 август 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9431. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 315/02)

На 9 септември 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9514. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/2


Обменен курс на еврото (1)

18 септември 2019 година

(2019/C 315/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1053

JPY

японска йена

119,54

DKK

датска крона

7,4673

GBP

лира стерлинг

0,88720

SEK

шведска крона

10,7298

CHF

швейцарски франк

1,0999

ISK

исландска крона

136,80

NOK

норвежка крона

9,8905

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,892

HUF

унгарски форинт

332,89

PLN

полска злота

4,3370

RON

румънска лея

4,7366

TRY

турска лира

6,2663

AUD

австралийски долар

1,6149

CAD

канадски долар

1,4645

HKD

хонконгски долар

8,6533

NZD

новозеландски долар

1,7428

SGD

сингапурски долар

1,5182

KRW

южнокорейски вон

1 316,22

ZAR

южноафрикански ранд

16,1576

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8349

HRK

хърватска куна

7,3980

IDR

индонезийска рупия

15 541,22

MYR

малайзийски рингит

4,6246

PHP

филипинско песо

57,643

RUB

руска рубла

70,9405

THB

тайландски бат

33,750

BRL

бразилски реал

4,5045

MXN

мексиканско песо

21,3629

INR

индийска рупия

78,7070


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/3


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-2/18

C

/

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(Регламент (ЕО) № 883/2004 — член 24 — пенсионер, пребиваващ извън компетентната държава — обезщетения в натура в мястото на пребиваване — процедура по възстановяване)

(2019/C 315/04)

По дело E-2/18, C/Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein — ИСКАНЕ до Съда съгласно член 34 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд от Княжеския съд на Лихтенщайн (Fürstliches Landgericht) във връзка с тълкуването на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen, (съдия-докладчик), и Bernd Hammermann, съдии, постановиха решение на 14 май 2019 г., чийто диспозитив е, както следва:

1.

Ако пенсионерът няма право на обезщетения в натура в държавата от ЕИП, в която пребивава, поради факта че тези обезщетения попадат извън обхвата на нейната система за социална сигурност, пенсионерът има право, по силата на член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, да получава обезщетения в натура за сметка на компетентната институция в държавата от ЕИП, по чието законодателство се изплаща пенсията.

2.

Пенсионерът има право да подават исканията си за възстановяване пряко до компетентната институция в държавата от ЕИП, по чието законодателство се изплаща пенсията, по-специално, но не само, ако му е отказано възстановяване от държавата на пребиваване. В съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за Регламент за изпълнение (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и член 76, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 883/2004, ако компетентната институция не предостави на пенсионера информация за процедурата, която трябва да бъде следвана, това не трябва да засяга по неблагоприятен начин правата на пенсионера по отношение на институцията.


19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/4


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-3/18

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Регламент (ЕС) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

По дело E-3/18, Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия — ИСК за постановяване, че Исландия не е приела мерките, необходими да направи акта, посочен в точка 7йа от приложение XIX към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1051 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно реда и условията за упражняване на функциите на платформата за онлайн решаване на спорове, условията във връзка с електронния формуляр за жалби и условията за сътрудничество между звената за контакт, предвидени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове), както е адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, част от вътрешния си правен ред, както се изисква съгласно член 7 от Споразумението, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови решение на 14 май 2019 г., чийто диспозитив е, както следва:

Съдът реши:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, като не е приела в предписания срок мерките, необходими за включването във вътрешния ѝ правен ред на акта, посочен в точка 7йа от приложение XIX към Споразумението (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1051 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно реда и условията за упражняване на функциите на платформата за онлайн решаване на спорове, условията във връзка с електронния формуляр за жалби и условията за сътрудничество между звената за контакт, предвидени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове), както е адаптиран с Протокол 1 към Споразумението.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/5


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-4/18

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Регламент (ЕС) № 524/2013)

(2019/C 315/06)

По дело E-4/18, Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия — ИСК за постановяване, че Исландия не е приела мерките, необходими да направи акта, посочен в точка 7г, 7е и 7й от приложение XIX към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, част от вътрешния си правен ред, както се изисква съгласно член 7 от Споразумението, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови решение на 14 май 2019 г., чийто диспозитив е, както следва:

Съдът реши:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, като не е приела в предписания срок мерките, необходими, за да направи част от вътрешния си правен ред акта, посочен в точка 7г, 7е и 7й от приложение XIX към Споразумението (Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/6


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-5/18

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2013/11/ЕС)

(2019/C 315/07)

По дело E-5/18, Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия — ИСК за постановяване, че Исландия не е приела мерките, необходими да направи акта, посочен в точки 7г, 7е и 7к от приложение ХIХ към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО), както е адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, и по член 7 от Споразумението, като не е приела в предвидения срок мерките, необходими за транспонирането на акта, или, във всеки случай, като не е уведомила Надзорния орган за това, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови на 14 май 2019 г. решение, чийто диспозитив гласи:

Съдът реши:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си съгласно акта, посочен в точки 7г, 7е и 7к от приложение ХIХ към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО), както е адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, и по член 7 от Споразумението, като не е приела в предвидения срок мерките, необходими за транспонирането на акта.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/7


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-6/18

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2014/52/ЕС)

(2019/C 315/08)

По дело E-6/18, Надзорен орган на ЕАСТ/Исландия — ИСК за постановяване, че Исландия не е изпълнила задълженията си по акта, посочен в точка 1а от приложение XХ към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда), адаптиран с Протокол 1, и по член 7 от Споразумението, като не е приела мерките, необходими за транспонирането на акта в предвидения срок, или във всеки случай като не е уведомила Надзорния орган на ЕАСТ за тях, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови на 14 май 2019 г. решение, чийто диспозитив гласи:

Съдът реши:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по акта, посочен в точка 1а от приложение XХ към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, и по член 7 от Споразумението, като не е приела мерките, необходими за транспонирането на акта в предвидения срок.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/8


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 315/09)

1.   

На 10 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Toyota Motor Corporation (Япония),

Panasonic Corporation (Япония),

Toyota и Panasonic придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Prime Life Technologies JV.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Toyota: развива дейност в световен мащаб предимно в областта на проектирането, производството, сглобяването и продажбата на леки пътнически автомобили, микробуси и търговски превозни средства (например камиони) и на свързаните с тях части и аксесоари;

—   за Panasonic: развива дейност в световен мащаб предимно в областта на разработването, производството и продажбата на широка гама аудио-визуални и комуникационни продукти, домашни електроуреди, електронни компоненти и устройства (включително батерии), промишлени и други продукти;

—   за Prime Life Technologies JV: ще развива дейност в областта на строителните услуги, жилищното строителство, преустройството на жилища и/или услугите за грижи за възрастни хора предимно в Япония.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.