ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 307

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
11 септември 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 307/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9472 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 307/02

Обменен курс на еврото

2

2019/C 307/03

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени процент, приложими от 1 октомври 2019 година(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

3

2019/C 307/04

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 307/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

5

2019/C 307/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7

2019/C 307/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2019/C 307/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9525 — EPE/OCH/Omnicare) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2019/C 307/09

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктова спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9472 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 307/01)

На 27 август 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9472. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/2


Обменен курс на еврото (1)

10 септември 2019 година

(2019/C 307/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1040

JPY

японска йена

118,52

DKK

датска крона

7,4608

GBP

лира стерлинг

0,89300

SEK

шведска крона

10,7445

CHF

швейцарски франк

1,0943

ISK

исландска крона

138,70

NOK

норвежка крона

9,9125

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,869

HUF

унгарски форинт

331,61

PLN

полска злота

4,3339

RON

румънска лея

4,7334

TRY

турска лира

6,3736

AUD

австралийски долар

1,6103

CAD

канадски долар

1,4536

HKD

хонконгски долар

8,6559

NZD

новозеландски долар

1,7194

SGD

сингапурски долар

1,5227

KRW

южнокорейски вон

1 315,87

ZAR

южноафрикански ранд

16,1993

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8445

HRK

хърватска куна

7,3938

IDR

индонезийска рупия

15 505,68

MYR

малайзийски рингит

4,6053

PHP

филипинско песо

57,425

RUB

руска рубла

72,2447

THB

тайландски бат

33,799

BRL

бразилски реал

4,5234

MXN

мексиканско песо

21,5665

INR

индийска рупия

79,3815


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/3


Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени процент, приложими от 1 октомври 2019 година

(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

(2019/C 307/03)

Основни лихвени проценти, изчислени в съответствие със Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6). В зависимост от използването на референтния лихвен процент трябва да се прибавят и съответните маржове, както са дефинирани в настоящото съобщение. За сконтовия лихвен процент това означава, че трябва да се добави марж от 100 базисни пункта. Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 предвижда, че освен ако не е предвидено друго в специално решение, лихвеният процент за възстановяване на помощта също се изчислява, като се добавят 100 базисни пункта към основния лихвен процент.

Изменените проценти са посочени с удебелен шрифт.

Предходната таблица е публикувана в ОВ C 266, 8.8.2019 г., стр. 2.

От

До

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2019 г.

-0,28

-0,28

0,00

-0,28

2,27

-0,28

-0,12

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

0,28

0,48

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

1,87

-0,28

3,56

0,06

-0,28

-0,28

0,90

1.9.2019 г.

30.9.2019 г.

-0,20

-0,20

0,00

-0,20

2,27

-0,20

-0,07

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

0,28

0,48

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

1,87

-0,20

3,56

0,06

-0,20

-0,20

1,09

1.8.2019 г.

31.8.2019 г.

-0,15

-0,15

0,00

-0,15

2,27

-0,15

-0,03

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,28

0,48

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,87

-0,15

3,56

0,07

-0,15

-0,15

1,09

1.7.2019 г.

31.7.2019 г.

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,00

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,48

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,07

-0,11

-0,11

1,09

1.6.2019 г.

30.6.2019 г.

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,02

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,05

-0,11

-0,11

1,09

1.5.2019 г.

31.5.2019 г.

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,03

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,02

-0,11

-0,11

1,09

1.4.2019 г.

30.4.2019 г.

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,04

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,03

-0,13

-0,13

1,09

1.3.2019 г.

31.3.2019 г.

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,03

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,13

-0,13

-0,13

1,09

1.2.2019 г.

28.2.2019 г.

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,03

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,24

-0,16

-0,16

1,09

1.1.2019 г.

31.1.2019 г.

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,02

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,31

-0,16

-0,16

1,09


11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/4


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

(2019/C 307/04)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1) Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

На стр. 211

се вмъква следният текст:

4202 91 80 както и 4202 92 19 както и 4202 92 98 както и 4202 99 00

Друго

„Тези подпозиции включват така наречените „калъфи за облекло“, предназначени за транспортиране на дрехи. Тези калъфи за облекло се изработват от устойчиви материали и са подходящи за продължителна употреба. Те са снабдени с дръжка(-и) за носене. По принцип, с цел да се улесни транспортирането на калъфите, те могат да бъдат сгъвани, а двете им половини — да бъдат свързвани помежду си посредством копчета, закопчалки или ципове. Освен че обикновено те разполагат с цип отпред, често са снабдени и с допълнителни прегради, отделения, джобове и др.

Изключват се обаче обикновените „калъфи за облекло“, които служат за съхраняване и/или краткосрочно транспортиране на дрехи (например след сухо почистване) (те се класират в зависимост от материала, от който са изработени, обикновено в позиция 3926 или 6307). Вж. също обяснителната бележка към ХС за позиция 6307 (6). Тези калъфи по принцип не са оборудвани с дръжки за носене и обикновено разполагат само с цип отпред за поставяне на дрехите и с отвор за закачалка.“


(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 119, 29.3.2019 г., стр. 1.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/5


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 307/05)

1.   

На 3 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие BC Partners LLP („BC Partners“, Обединено кралство), което предлага консултантски услуги на предприятие BC European Capital X, като действа чрез своя главен партньор BCEC Management X Limited,

предприятие Vista Equity Partners Management LLC („Vista Equity Partners“, САЩ), което управлява Vista Equity Partners Fund VII, L.P.,

предприятие Advanced Computer Software Group Ltd. („Advanced“, Обединено кралство).

Фондове, консултирани от BC Partners LLP, и фондове, управлявани от Vista Equity Partners Management, придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Advanced. Предприятие Advanced е понастоящем портфейлно дружество под едноличния контрол на предприятие Vista Equity Partners.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие BC Partners: дружество за частни капиталови инвестиции, което предоставя съвети за управление на инвестициите на финансови инвеститори,

—   за предприятие Vista Equity Partners: инвестиционен фонд, който съсредоточава дейността си в предприятия в сферата на софтуера, данните и технологиите,

—   за предприятие Advanced: доставчик на софтуер (включително решения за модернизация) и услуги за изчисления в облак и управлявани информационни услуги за клиенти от публичния и частния сектор.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/7


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 307/06)

1.   

На 2 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“, Германия),

предприятие DIF Infrastructure V Cooperatief U.A („DIF“), под контрола на предприятие DIF Management Holding BV (Нидерландия),

предприятие Green Investment Group Limited („GIG“, Обединено кралство), под контрола на Macquarie Group (Австралия),

предприятие Covanta Holding Corporation („Covanta“, САЩ),

предприятие Covanta Europe Assets Limited („Dublin Waste-to-Energy facility“, Ирландия).

Предприятия Munich Re, DIF, GIG и Covanta придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията онтрол над предприятие Dublin Waste-to-Energy facility. Понастоящем предприятие Dublin Waste-to-energy facility е съвместно контролирано от DIF, GIG и Covanta.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Munich Re: извършва дейност основно в презастрахователния и застрахователния сектор,

—   за предприятие DIF: фонд за инфраструктурни инвестиции,

—   за предприятие GIG: специализирано в пряко инвестиране в „зелена“ инфраструктура, изпълнение на проекти и управление на портфейли, и свързани услуги,

—   за предприятие Covanta: дейности главно в секторите на депонирането на отпадъци и енергийния сектор,

—   за предприятие Dublin Waste-to-Energy facility: дейност в областта на депонирането на отпадъци и производството на електроенергия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 307/07)

1.   

На 4 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

K Plus BV; Givin BV, Muhak BV и 3K Investment BV („Primus Shareholders“, Нидерландия), и

Pramerica Real Estate Capital VI S.à.r.l. („PRECap“, Люксембург), под контрола на Prudential Financial Inc. („PFI“, САЩ).

Предприятия Primus Shareholders и PRECap придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие Real Estate Asset.

Концентрацията се извършва посредством покупка на активи.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Primus Shareholders: дружества за инвестиции, собственост на някои членове на фамилията Сабанджъ, които притежават и холдинги в свързания субект Esas Holding A.S. („Esas“), който извършва инвестиционна дейност (с офиси в Истанбул и Лондон) в световен мащаб, инвестирайки в многообразни класове активи, включително частни дялови инвестиции, недвижимо имущество, рисков капитал и ликвидни активи,

—   за PreCAP: предоставяне на капитал в помощ на придобиването и рефинансирането на търговски недвижими имоти, намиращи се предимно в Обединеното кралство и Германия. PRECap е под крайния контрол на Prudential Financial Inc — институция за финансови услуги, която се занимава със застраховане, управление на инвестиции и други финансови продукти и услуги за частни и институционални клиенти в САЩ и в други над 40 държави,

—   за Real Estate Asset: недвижим имот, намиращ се на улици Groninger Straße 25, 27, Liebenwalder Straße 21 и Oudenarder Straße 16, 13347 Берлин, използван предимно като офисно пространство и в по-малка степен за продажбени, производствени и логистични цели.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9525 — EPE/OCH/Omnicare)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 307/08)

1.   

На 4 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Equistone Partners Europe Limited (Equistone, Обединеното кралство),

Omnicare Holding GmbH & Co. KG (OCH, Германия),

Omnicare Beteiligungen GmbH (Omnicare, Германия).

Планираната концентрация се състои в придобиването на съвместен контрол, по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията, от Equistone и OCH над Omnicare.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Equistone е дружество за частни капиталови инвестиции, развиващо дейност в Обединеното кралство, Франция, Германия и Швейцария. Фондовете под контрола на Equistone инвестират в дружества от различни стопански сектори, като например потребителските услуги и пътуванията, финансовите услуги, специализираните инженерни услуги и помощните услуги,

Omnicare развива дейност предимно в следните области: i) разпространение на специализирани фармацевтични продукти (онкологични фармацевтични продукти), ii) услуги за аптеки, които приготвят лекарства по индивидуална рецепта, iii) държане на дялови участия в определени извънболнични онкологични медицински центрове и iv) клиники за лечение на психични и психосоматични разстройства и заболявания.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9525 — EPE/OCH/Omnicare

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г, стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/12


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктова спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2019/C 307/09)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. (1)

СЪОБЩАВАНЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ

„Cava“

Референтен номер: PDO-ES-A0735-AM07

Дата на уведомяване: 22.2.2019 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Намаляване на граничната стойност на киселинността на основното вино и на „Cava“

Описание и основания

Изменение на точка 2, буква в), точка 3, буква б.1), точка 7, букви а) и б) от продуктовата спецификация, както и на точка 3 от единния документ.

Описание: Намаляване с 0,5 g/l (от 5,5 на 5), изразено като съдържание на винена киселина, на общата киселинност на „Cava“ и на основното вино.

Основания: С оглед на постоянната тенденция към намаляване на общата киселинност, наблюдавана при предишни реколти, беше проведено изследване на реколтата от 2012 г., за да се наблюдава общата киселинност на основните вина за производство на „Cava“, при което бяха взети проби от повече от 50 % от вината според различните сортове в района.

В резултат на изследването беше формулирано заключението, че естествената киселинност, постигната след достатъчното узряване на гроздето, е балансирана и че киселинното съдържание на вината не трябва да бъде повишавано, освен ако това не е необходимо, за да отговарят на наложената от действащото законодателство обща киселинност, което обаче е нежелателно, тъй като води до небалансиран вкус на вината. Както при основните вина, така и при вината „Cava“ това повишаване на киселинното съдържание се извършва през етапа, предхождащ ферментацията. Съответно се предлага да се намали общата киселинност както на основните вина, така и на крайния продукт.

2.   Премахване на ограничението върху използването на търговски марки

Описание и основания

Изменение на точка 8, буква б), подточка vi) от продуктовата спецификация. Това изменение не засяга единния документ.

Описание: Премахване на ограничението върху използването на търговски марки.

Основания: Привеждане на продуктовата спецификация в съответствие със законодателството на ЕС относно търговските марки в отговор на писмото, изпратено на 19 декември 2013 г. от генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, в което той посочва, че някои спецификации „съдържат забрани за използване на търговски марки, попадащи под наименованието на други вина, които не са включени във въпросната защита. Тази забрана на правата върху търговските марки не е оправдана поради съображения, свързани със запазването на качеството на винените продукти с дадено наименование, и е в противоречие със законодателството на ЕС относно търговските марки“. Ето защо, предвид основанията, изтъкнати от Комисията, от точка 8, буква б) от продуктовата спецификация на ЗНП „Cava“ беше премахнато следното: „Няма да бъде възможно едновременното използване на търговските марки върху етикетите на други вина и напитки, получени от вино, които са представени в бутилки, характерни за пенливи вина“.

3.   Разрешение за използване на сорта Trepat

Описание и основания

Изменение на точка 6 и точка 7, буква а) от продуктовата спецификация. Това изменение не засяга единния документ.

Описание: Разрешение за използване на червения сорт Trepat за бяло вино „Cava“.

Основания: През 1998 г. започва търговското развитие на розе „Cava“ и е разрешено използването на сорта Trepat за производство на въпросното вино. Понастоящем, като се отчита, че търсенето на вина от тип „розе“ е по-голямо от предвижданото и като се има предвид добрата оценка за качеството на вината, произведени от сорта Trepat, беше преценено, че производството на бяло вино „Cava“ („blanc de noirs“) от посочения сорт е възможност за диверсификация на продукта, която не понижава качеството на „Cava“. Поради това беше взето решение за одобряване на горепосоченото предложение, така че да е възможно получаването на бяло вино „Cava“ и от сорта Trepat.

4.   Cava „Paraje calificado“

Описание и основания

Изменения: точка 2, буква г), точка 3, буква а), точка 3, букви б.1), б.2) и б.3), точки 4 и 5, точка 8, буква б), подточки iii), iv), v), vi) и vii), точка 9, буква б), подточка ii.3) от продуктовата спецификация, както и точки 3, 4, 5 и 8 от единния документ.

Описание: Включено е незадължително наименование за етикета („Paraje Calificado“ — вино „Cava“, произвеждано само в една местност, която се отличава с изключителни характеристики) и условията за неговото използване.

Основания: Действащото законодателство на ЕС допуска върху етикетите на вина със ЗНП да се използва наименованието на по-малка определена географска единица. Също така е възможно в продуктовата спецификация да се посочи незадължителна информация за етикетирането, която се урежда съгласно определени условия за употреба.

По искане на сектора, занимаващ се с производството на „Cava“, и за да се привлече вниманието към качеството на някои от вината — особено към свързаните с условията на определена местност, е въведена нормативна уредба за използването на наименованието „Paraje Calificado“ (вино „Cava“, произвеждано само в една местност, която се отличава с изключителни характеристики), придружено от наименованието на съответната местност. Всички тези мерки са в съответствие с четвъртата допълнителна разпоредба от Закон 6/2015 от 12 май 2015 г. относно защитените наименования за произход и защитените географски указания на равнище, по-високо от равнището на автономна общност.

5.   Изменение на текста на продуктовата спецификация

Описание и основания

Изменят се: точка 2, буква г), точка 7, буква б) и точка 8, буква б), подточка iii) от продуктовата спецификация. Понятието „въглероден газ“ е заменено с „въглероден диоксид“.

Изменя се точка 8, буква б), подточка v) от продуктовата спецификация. Регулаторният съвет не отговаря за класифицирането на виното. Това правомощие принадлежи на оператора, който отговаря за въпросното вино.

Изменя се точка 8, буква б), подточка vi) от продуктовата спецификация. Регулаторният съвет не отговаря за одобряването на етикетите.

Изменя се точка 8, буква б), подточка vii) от продуктовата спецификация. Гаранционните марки се различават и в зависимост от категориите „Cava“.

Изменя се точка 9, буква а) от продуктовата спецификация. Актуализирана е информацията относно компетентния орган. Освен това, съгласно Закон 6/2015 от 12 май 2015 г. относно защитените наименования за произход и защитените географски указания на равнище, по-високо от равнището на автономна общност, Регулаторният съвет вече не е децентрализиран правителствен орган, а публичноправен субект.

6.   Повишаване на максималната стойност на ph на основното вино и на „Cava“

Описание и основания

Описание:

Изменение на точка 2, буква в) и точка 3, буква б.1) от продуктовата спецификация, както и на точка 8, буква б) от единния документ.

Повишаване с 0,1 (от 3,3 на 3,4) на максималната стойност на pH на основното вино и на „Cava“.

Основания:

В резултат на многобройни изследвания на въздействието, което изменението на климата оказва върху зрелостта на гроздето, е установено, че основната последица от това въздействие се изразява във все по-високото алкохолно съдържание, по-ниската обща киселинност и по-високото рН на вината.

Известно е, че намаляването на общата киселинност — като това, одобрено във връзка с основното вино и с „Cava“ в изменението на точка 2, буква в), точка 3, буква б.1), точка 7, букви а) и б) от продуктовата спецификация, както и точка 3 от единния документ — води до повишаване на рН.

Фактът, че рН на виното се повишава по време на суша, също не трябва да се пренебрегва. Макар да не е възможно да се прогнозират промените, които ще настъпят в бъдеще, през последните години се наблюдава низходяща тенденция в количеството на валежите в района на производство на вината „Cava“, съчетана с общо увеличение на температурата.

Въз основа на изложените аргументи се предлага максималната стойност на pH на основното вино и на „Cava“ да се повиши от 3,3 на 3,4.

7.   Включване на аспекти, свързани с преместване на бутилките в хоризонтално („rima“) или преобърнато („punta“) положение

Описание и основания

Описание:

Изменение на точка 8, буква б), подточка viii) от продуктовата спецификация. Това изменение не засяга единния документ.

Описание: Това изменение се отнася до преместването на бутилки в хоризонтално („rima“) или преобърнато („punta“) положение.

Основания: Преместването на бутилки в хоризонтално („rima“) или преобърнато („punta“) положение е общоприета практика в сектора, занимаващ се с производството на „Cava“, като то се извършва или като допълнителен етап от производствения процес, или когато по логистични съображения се налага бутилките да се прехвърлят между съоръжения, принадлежащи към една и съща корпоративна група. При извършването на такива движения обаче трябва да се прилага максимално допустимо ограничение, за да се предотврати наличието на съоръжения, които се занимават единствено с окончателно отлежаване на закупени бутилки без действително производство на продукта.

Поради тази причина е решено в продуктовата спецификация да бъдат включени условия, с които посочените движения да се ограничат, като бъдат гарантирани подходящ контрол, мониторинг и проследимост на бутилките, прехвърляни между производителите на „Cava“.

Закупуването на бутилки в хоризонтално („rima“) или преобърнато („punta“) положение между производителите се ограничава до 25 % от собственото им производство. Този процент се счита за подходящ, за да се отговори на специфичните скокове в търсенето на продукция, които не могат да бъдат задоволени от наличните запаси от бутилки на предприятието. В резултата на непредвидими пазарни обстоятелства търсенето в определени моменти се увеличава и е трудно да бъде задоволено посредством количествата, с които разполага дадено предприятие и които вече са били подложени на вторична ферментация (чрез добавяне на т. нар. „тиражен ликьор“) и на минимален период на отлежаване, поради което е необходимо закупуваните продукти да отговарят на минималните изисквания за отлежаване.

С посоченото ограничение Регулаторният съвет за ЗНП е определил и условия за контрола върху преместванията на бутилки в хоризонтално („rima“) или преобърнато („punta“) положение. Всички премествания трябва да бъдат наблюдавани, за да се провери дали се спазва ограничението от 25 %, дали бутилките, които се преместват, отговарят на минималното изискване за отлежаване и дали броят на бутилките съответства на информацията, записана в базата данни на Регулаторния съвет.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование на продукта

Cava

2.   Вид географско означение

ЗНП — защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

5.

Качествено пенливо вино

4.   Описание на виното (вината)

Качествено пенливо вино

Cava — бяло или тип „розе“: бистри и искрящи на вид вина, с продължително освобождаване на въглероден диоксид под формата на малки мънистообразни мехурчета. Цветът на бялото вино „Cava“ варира от бледожълт до сламеножълт; цветът на розе „Cava“ е с различна наситеност, с изключение на виолетовите вина „розе“. „Cava“ има отличителен плодов, леко кисел, свеж и балансиран аромат с нотки на дрожди, които се усещат при вдишване.

Cava „Gran Reserva“ — бяло или тип „розе“: балансирани вина с нюанси на зрели плодове и печени ядки, с комплексни и чисти аромати и с нотки на продължителен контакт с дрожди.

Cava „Paraje Calificado“ — бяло или тип „розе“: комплексен аромат с идеално смесени нюанси на минералите, които се срещат в местността, заедно с печени ядки. Вкусът му се отличава със съвършен структурен баланс, кадифено усещане и киселинност.

По отношение на аналитичните параметри, чиито гранични стойности не са определени в настоящия единен документ, ще се прилага съответното законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

10,8

Минимална обща киселинност

5 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (в милиеквиваленти на литър)

10,83

Максимално общо съдържание на серен диоксид (в милиграми на литър)

160

5.   Винопроизводствени практики

а.   Основни енологични практики

Специфична енологична практика

Основното вино за „Cava“ се произвежда, като се използва единствено първият сок, получен чрез пресоване с максимален добив от 1 хектолитър мъст/вино за всеки 150 kg грозде. В зависимост от местността се използва грозде в добро санитарно състояние с минимално естествено алкохолно съдържание от 8,5 или 9 об. %. Основните вина се произвеждат, като се използва единствено сокът, получен чрез пресоване, но не и други части от гроздето; при производството на вина от тип „розе“ най-малко 25 % от използваните количества трябва да бъдат от сортове червено грозде.

При производството на Cava „Paraje Calificado“:

максималният добив трябва да е 0,6 Hl мъст за всеки 100 kg грозде,

се забранява изкуственото повишаване на естественото алкохолно съдържание на мъстта и/или основното вино, повишаването на киселинното съдържание и обезцветяването,

минималната обща киселинност на основното вино трябва да е 5,5 g/l (5 g/l за други вина „Cava“).

Практика на отглеждане

Счита се, че лозарските парцели са подходящи за производството на „Cava“ след третия сезон на отглеждане на разрешения сорт. Плътността на насажденията трябва да е от 1 500 до 3 500 корена на хектар, като се използват традиционните системи за формировка на лозите под формата на сфери или решетки.

б.   Максимални добиви

Cava:

12 000 килограма грозде от хектар

Cava:

80 хектолитра от хектар

Cava „Paraje Calificado“:

8 000 килограма грозде от хектар

Cava „Paraje Calificado“:

48 хектолитра от хектар.

6.   Определен географски район

Географският район, в който може да се отглежда гроздето, както и да се произвеждат основното вино и „Cava“, се намира в границите на посочените по-долу общини — в текста те са групирани според провинцията, към която принадлежат:

Álava:

Laguardia, Moreda de Álava и Oyón;

Badajoz:

Almendralejo;

Barcelona:

Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabrera d’Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, El Masnou, Font-Rubí, Gelida, La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Les Cabanyes, Martorell, Martorelles, Masquefa, Mediona, Mongat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostelets de Pierola, El Pla del Penedès, Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant fost de Campsentelles, Vilassar de Dalt, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d’Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès;

Girona:

Blanes, Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada;

La Rioja:

Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela и Villalba de Rioja;

Lleida:

Lleida, Fulleda, Guimerà, L’Albi, L’Espluga Calva, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Tarrés, Verdú, El Vilosell и Vinaixa;

Navarra:

Mendavia и Viana;

Tarragona:

Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Creixell, Cunit, El Catllar, El Pla de Santa Maria, El Vendrell, Els Garidells, Figuerola del Camp, Els Pallaresos, La Bisbal del Penedès, La Nou de Gaià, L’Arboç, La Riera de Gaià, La Secuita, L’Espluga de Francolí, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montferri, El Montmell, Nulles, Perafort, Pira, Puigpelat, Renau, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Solivella, Vallmoll, Valls, Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaberd и Vimbodí;

Valencia:

Requena;

Zaragoza:

Ainzón и Cariñena.

7.   Основен сорт (основни сортове) грозде

 

MACABEO — VIURA

 

XARELLO

 

CHARDONNAY

 

PARELLADA

 

RED GRENACHE

 

TREPAT

 

PINOT NOIR.

8.   Описание на връзката (връзките)

а)   Природни и човешки фактори

ПРИРОДНИ ФАКТОРИ: Почвите са предимно варовикови, не много песъчливи и сравнително глинести. Обикновено те имат ниско съдържание на органични вещества и не са много плодородни.

Общите характеристики на района са типично средиземноморски: много дългото лято с продължително слънцегреене и високи температури през пролетта и лятото, както и големи температурни амплитуди, които позволяват доброто узряване на гроздето, включително на сортовете с по-дълъг цикъл. Освен това количеството на валежите е малко и недобре разпределено през различните сезони, в резултат на което през периода на вегетативно развитие на растенията валежите са оскъдни и относителната влажност е много ниска. Вследствие на тези фактори се наблюдава изразен недостиг на вода — особено през етапа на зреене на гроздето. Средиземноморският климат в района е преходен между по-мекия климат по крайбрежието, който се дължи на близостта до морето, и по-суровия континентален климат, който е студен през зимата и по-горещ през лятото, какъвто обикновено е климатът във вътрешните райони. Средногодишното количество на валежите е 500 mm, като валежите са по-чести през есента и пролетта. Светлината е в изобилие със средно около 2 500 часа слънчево греене, което е достатъчно за доброто узряване на гроздето.

ЧОВЕШКИ ФАКТОРИ: През втората половина на XIX век в селските райони на провинция Барселона няколко семейства винопроизводители започнали да произвеждат пенливи вина посредством т. нар. „méthode champenoise“, при който вторичната ферментация (когато се образуват мехурчетата) се извършва в бутилката. Първите бутилки „Cava“ били произведени през 1872 г. в община Sant Sadurní d’Anoia. След добавянето на тиражен ликьор бутилките с пенливо вино били съхранявани в подземни пещери („cavas“) с подходящо ниво на относителната влажност и постоянна целогодишна температура в границите 13—15 °C, като това съхранение позволявало елиминирането на вибрации, оказващи неблагоприятни последици върху производството на качествени пенливи вина. Тези условия са идеални за правилното протичане на вторичната ферментация и на процеса на отлежаване на пенливите вина. С течение на времето наименованието „cava“, обозначаващо местата, където се съхранявали за отлежаване бутилките с пенливо вино, дало името и на самото вино. Най-широко отглежданите сортове грозде са Macabeo, Xarel•lo и Parellada, които представляват 85 % от сортовете, използвани за производството на „Cava“. Тези три сорта винаги присъстват в различно съотношение в основните вина, произвеждани в определения географски район. За подобряване на качеството на основното вино спомага и ниската гъстота на лозите — между 1 500 и 3 500 растения на хектар. Освен това ограничените валежи в района и системите за формировка на лозите под формата на сфери или решетки дават възможност за умерено количество производствени пъпки, което ограничава максималния добив от хектар до 12 000 kg. Основното вино може да се произвежда единствено от първия сок, получен чрез пресоване, с максимално количество от 100 литра мъст за всеки 150 kg грозде, с постепенно узряване, включващо отделното събиране на различните сортове, с потенциално алкохолно съдържание на основното вино между 9,5 и 11,5 об. %, обща киселинност > 5 g/L и аналитични показатели, които гарантират доброто санитарно състояние на реколтата. Също така трябва да има приблизително равно съотношение между ябълчната киселина и винената киселина и да са налице условия на производство, позволяващи бавно протичане на вторичната ферментация и взаимодействието между виното и дрождите (автолиза), което придава деликатния аромат, а оттам — и специфичните органолептични качества на тези вина.

б)   Подробна информация относно качеството или характеристиките на продукта

Вината със ЗНП „Cava“, които са били подложени на вторична ферментация и отлежаване в бутилката в контакт с утайките, имат алкохолно съдържание между 10,8 и 12,8 об. %. Те се характеризират с ниски нива на pH — между 2,8 и 3,4, което позволява правилното им отлежаване и намалява рисковете от вредоносно окисляване. Тези вина се отличават с ниско съдържание на глюконова киселина, което показва, че е използвано грозде в добро санитарно състояние.

в)   Причинно-следствена връзка между географския район и характеристиките на продукта

Почвите, в съчетание със сравнително мекия и сух климат в края на лятото и есента, позволяват на гроздето да се развива правилно, особено по време на етапите, предхождащи събирането му, благодарение на което узряването на одобрените сортове се извършва по различно време. По този начин се получават основни вина, подходящи за производството на „Cava“, които се отличават с умерено алкохолно съдържание, висока киселинност, ниско рН и добро санитарно състояние. Богатите третични аромати на продукта и подходящото освобождаване на мехурчета зависят изцяло от производствения процес — от добавянето на тиражен ликьор до отцеждането в специално оборудвани инсталации, които позволяват бавното протичане на вторичната ферментация и отлежаването на виното.

9.   Основни допълнителни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Правна уредба:

В националното законодателство

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

Разрешава се производството на „Cava“ в пет винарски изби, разположени извън определения географски район, тъй като в тези изби е произвеждано основното вино и/или „Cava“ преди влизането в сила на заповедта от 27 февруари 1986 г. и съответно са получили одобрение с министерските заповеди от 14 ноември 1991 г. и 9 януари 1992 г.

Правна уредба:

В националното законодателство

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Наименованието „CAVA“ и номерът на бутилката трябва да фигурират върху тапата. Използването на търговска марка, вписана в испанския регистър на интелектуалната собственост (PRI) или Службата за хармонизация във вътрешния пазар, е задължително. Наименованията „Brute Nature“, „Extra Brute“ и „Brute“ могат да бъдат използвани само за Cava „Gran Reserva“ и Cava „Paraje Calificado“, като се посочва годината на реколтата. Задължително е да се използват специални контролни маркировки.

Размерът на шрифта, използван за обозначението „Paraje Calificado“, не може да е с височина, по-голяма от 4 mm, нито да надвишава размера на търговската марка, като това обозначение трябва да се посочва заедно с наименованието на съответната местност.

Връзка към продуктовата спецификация

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/documentos_dop_cava.aspx


(1)  OВ L 9, 11.1.2019 г., стp. 2.