ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 208

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
19 юни 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 208/01

Обменен курс на еврото

1

2019/C 208/02

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

2

2019/C 208/03

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2019/C 208/04

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на LAMP Insurance Company Limited (Публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 208/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV) ( 1 )

6


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

19.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 208/1


Обменен курс на еврото (1)

18 юни 2019 година

(2019/C 208/01)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1187

JPY

японска йена

121,08

DKK

датска крона

7,4672

GBP

лира стерлинг

0,89403

SEK

шведска крона

10,6413

CHF

швейцарски франк

1,1175

ISK

исландска крона

141,50

NOK

норвежка крона

9,7795

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,609

HUF

унгарски форинт

322,31

PLN

полска злота

4,2592

RON

румънска лея

4,7232

TRY

турска лира

6,5320

AUD

австралийски долар

1,6349

CAD

канадски долар

1,5016

HKD

хонконгски долар

8,7643

NZD

новозеландски долар

1,7192

SGD

сингапурски долар

1,5338

KRW

южнокорейски вон

1 325,56

ZAR

южноафрикански ранд

16,3782

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7486

HRK

хърватска куна

7,4055

IDR

индонезийска рупия

16 022,58

MYR

малайзийски рингит

4,6778

PHP

филипинско песо

58,261

RUB

руска рубла

71,8787

THB

тайландски бат

35,043

BRL

бразилски реал

4,3313

MXN

мексиканско песо

21,3935

INR

индийска рупия

78,0005


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


19.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 208/2


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 208/02)

Решения за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номерà на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

С(2019) 4123

12 юни 2019 г.

Бис(2-метоксиетилов) етер (диглим)

ЕО № 203-924-4

CAS № 111-96-6

N.V. Ajinomooto OmniChem S.A.

Cooppallaan 91, 9230, Wetteren, Oost Vlaanderen, Белгия

REACH/19/23/0

Употреба като разтворител за синтез на активната фармацевтична съставка срещу ХИВ дапивирин

12 юни 2026 г.

Рискът е адекватно контролиран в съответствие с член 60, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Няма подходящи алтернативи.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_bg


19.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 208/3


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 208/03)

Решения за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номерà на разрешението

Разрешени видове употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

С(2019) 4125

12 юни 2019 г.

натриев дихромат, (ЕО № 234-190-3 и CAS № 10588-01-9 (безводен); CAS № 7789-12-0 (дихидрат)

H&R Ölwerke Schindler GmbH, Neuhöfer Brückenstr., 127-152, 21107, Hamburg, Германия

REACH/19/18/0

Употреба на натриев дихромат като инхибитор на корозията при системи за дълбоко охлаждане с абсорбция на амоняк, използвани при етапите на обезпарафиняване и обезмасляване на нефтен рафинат

12 юни 2031 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека, произтичащ от употребата на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии.

H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Neuenkirchener Strasse 8, 48499, Salzbergen, Германия

REACH/19/18/1


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

19.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 208/4


Производство по ликвидация

Решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на LAMP Insurance Company Limited

(Публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(2019/C 208/04)

Застрахователно предприятие

LAMP Insurance Company Limited

Седалище и адрес на управление:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltar/Гибралтар

Дата, влизане в сила и същност на решението

На 31 май 2019 г. по силата на Закона за несъстоятелността от 2011 г. (S.160) Върховният съд на Гибралтар назначи (с незабавно действие) официалния синдик за ликвидатор на LAMP Insurance Company Limited.

Официалният синдик е определил Grant Thornton Gibraltar за съветник и представител във връзка с ликвидацията на LAMP Insurance Company Limited.

Чрез своя представител ликвидаторът ще съгласува действията си със Схемата за обезщетяване във връзка с финансовите услуги в Обединеното кралство, така щото вземанията на отговарящите на условията притежатели на полици от тази държава да бъдат разгледани и предявени пред Схемата за обезщетяване.

Чрез своя представител ликвидаторът ще взема решения за допускането до масата на несъстоятелността на застрахователните претенции, които не произтичат от Обединеното кралство. Разпределяне на средства към застрахователни кредитори може да се извършва само при успешно осребряване на имуществото.

Влизане в сила: 31 май 2019 г.

Компетентни органи

Върховен съд на Гибралтар (Supreme Court of Gibraltar)

Съд (The Law Courts)

227 Main Street

Gibraltar/Гибралтар

Надзорен орган

Комисия по финансовите услуги на Гибралтар (Gibraltar Financial Services Commission)

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltar/Гибралтар

Назначен ликвидатор

Официалният синдик

Правителството на Гибралтар

Управление „Държавно съкровище“

206/210 Main Street

Gibraltar/Гибралтар

Съветник и представител на официалния синдик

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltar/Гибралтар

Приложимо право

Правото на Гибралтар

Закон за финансовите услуги от 2015 г. (застрахователни дружества) (Директивата „Платежоспособност II“)

Закон за несъстоятелността от 2011 г.

Правилник за несъстоятелността от 2014 г.

Закон за търговските дружества от 2014 г.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

19.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 208/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 208/05)

1.   

На 11 юни 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Chr. Hansen Holding A/S („Chr. Hansen“, Дания),

Lonza Ltd („Lonza“, Швейцария), контролирано от предприятие Lonza Group Ltd,

новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Швейцария)

Chr. Hansen и Lonza придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие JV.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Chr. Hansen: разработката на естествени решения за хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката и селското стопанство,

—   за предприятие Lonza: предоставяне на различни видове услуги, които варират от изследователска дейност до производството на крайни продукти във фармацевтиката, здравеопазването и отраслите, свързани с науките за живота, включително разработки по договор и производствени услуги (CDMO), както и услуги, свързани със съставянето на лекарства и технологии за доставка на лекарства,

—   за JV: доставка на CDMO услуги за фармацевтичните дружества във връзка с живи биотерапевтични продукти и фаги.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).