ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 325A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
14 септември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

Поправки

2018/C 325 A/01

Поправка на обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/361/18 — Писмени преводачи (AD 5) с ирландски език (GA) ( ОВ C 244 A, 12.7.2018 г. )

1


BG

 


Поправки

14.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 325/1


Поправка на обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/361/18 — Писмени преводачи (AD 5) с ирландски език (GA)

( Официален вестник на Европейския съюз C 244 A от 12 юли 2018 г. )

(2018/C 325 A/01)

На стр. 1

вместо:

Краен срок за регистрация: 4 септември 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

да се чете:

Краен срок за регистрация: 20 септември 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

На стр. 5

вместо:

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди:

4 септември 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

да се чете:

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди:

20 септември 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.