ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 216A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
20 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

Поправки

2018/C 216 A/01

Поправка на Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/358/18 — юрист-лингвисти (AD 7) с немски език (DE) — EPSO/AD/359/18 — юрист-лингвисти (AD 7) с нидерландски език (NL) ( ОВ C 170 A, 17.5.2018 г. )

1


BG

 


Поправки

20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 216/1


Поправка на Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/358/18 — юрист-лингвисти (AD 7) с немски език (DE) — EPSO/AD/359/18 — юрист-лингвисти (AD 7) с нидерландски език (NL)

( Официален вестник на Европейския съюз C 170 A от 17 май 2018 г. )

(2018/C 216 A/01)

На страница 1

вместо:

Краен срок за регистрация: 19 юни 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време .“

да се чете:

Краен срок за регистрация: 3 юли 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

На страница 5

вместо:

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu до:

19 юни 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.“

да се чете:

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu до:

3 юли 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

На страница 6 в приложение I

вместо:

EPSO/AD/358/18 — ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С НЕМСКИ ЕЗИК (DE)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за австрийско или немско юридическо образование:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde.

Кандидатите, които са следвали тригодишен квалификационен курс, трябва да имат също така поне една година подходящ професионален опит.

За да определи дали кандидатът е достигнал степен, която съответства на завършено висше образование, конкурсната комисия ще вземе под внимание правилата, които са били в сила към момента на получаването на дипломата.“

да се чете:

EPSO/AD/358/18 — ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С НЕМСКИ ЕЗИК (DE)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за австрийско или немско юридическо образование:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde bzw. mit dem Master of Laws (WU), abgekürzt LL.M. (WU) Wirtschaftsuniversität Wien.

За да определи дали кандидатът е достигнал степен, която съответства на завършено висше образование, конкурсната комисия ще вземе под внимание правилата, които са били в сила към момента на получаването на дипломата.“

вместо:

EPSO/AD/359/18 — ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК (NL)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за белгийско или нидерландско юридическо образование на нидерландски език:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Кандидатите, които са следвали тригодишен квалификационен курс, трябва да имат също така поне една година подходящ професионален опит.

За да определи дали кандидатът е достигнал степен, която съответства на завършено висше образование, конкурсната комисия ще вземе под внимание правилата, които са били в сила към момента на получаването на дипломата.“

да се чете:

EPSO/AD/359/18 — ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК (NL)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за белгийско или нидерландско юридическо образование на нидерландски език:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

За да определи дали кандидатът е достигнал степен, която съответства на завършено висше образование, конкурсната комисия ще вземе под внимание правилата, които са били в сила към момента на получаването на дипломата.“