ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 162

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
23 май 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 162/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) ( 1 )

1

2017/C 162/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis) ( 1 )

1

2017/C 162/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 162/04

Обменен курс на еврото

3

2017/C 162/05

Информация, предоставена от Комисията в съответствие с член 8, втора алинея от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) — Статистика на техническите регламенти, нотифицирани през 2016 г., в съответствие с процедурата по нотификация съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 ( 1 )

4

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2017/C 162/06

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

9


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2017/C 162/07

Известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 162/01)

На 10 май 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8379. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 162/02)

На 12 май 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8388. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 162/03)

На 17 май 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8447. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/3


Обменен курс на еврото (1)

22 май 2017 година

(2017/C 162/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1243

JPY

японска йена

125,18

DKK

датска крона

7,4432

GBP

лира стерлинг

0,86353

SEK

шведска крона

9,7895

CHF

швейцарски франк

1,0911

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,3723

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,488

HUF

унгарски форинт

308,65

PLN

полска злота

4,1927

RON

румънска лея

4,5609

TRY

турска лира

4,0027

AUD

австралийски долар

1,5049

CAD

канадски долар

1,5174

HKD

хонконгски долар

8,7533

NZD

новозеландски долар

1,6120

SGD

сингапурски долар

1,5581

KRW

южнокорейски вон

1 256,08

ZAR

южноафрикански ранд

14,8198

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7457

HRK

хърватска куна

7,4415

IDR

индонезийска рупия

,

MYR

малайзийски рингит

4,8395

PHP

филипинско песо

55,863

RUB

руска рубла

63,7417

THB

тайландски бат

38,642

BRL

бразилски реал

3,7029

MXN

мексиканско песо

20,9641

INR

индийска рупия

72,5570


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/4


Информация, предоставена от Комисията в съответствие с член 8, втора алинея от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (1)

Статистика на техническите регламенти, нотифицирани през 2016 г., в съответствие с процедурата по нотификация съгласно Директива (ЕС) 2015/1535

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 162/05)

I.   Таблица, в която са показани различните видове реакции, отправени към държавите — членки на Европейския съюз, във връзка с техните съответни нотифицирани проекти.

Държави членки

Брой нотификации

Коментари (2)

Подробни становища (3)

Предложения за законодателство на Общността

 

 

Държава членка

COM

EFTA (4) TR (5)

Държава членка

COM

6.3 (6)

6.4 (7)

Белгия

30

1

6

0

0

1

0

0

България

14

3

6

0

2

3

0

0

Чешка република

38

10

13

0

7

6

0

0

Дания

34

2

9

0

1

2

0

0

Германия

63

12

18

0

11

4

0

0

Естония

14

2

1

0

0

0

0

0

Ирландия

11

4

2

0

16

1

0

0

Гърция

8

3

3

0

0

1

0

0

Испания

19

3

4

0

0

3

0

0

Франция

80

10

14

0

4

11

0

0

Хърватия

18

6

9

0

3

2

0

0

Италия

40

4

9

0

3

3

0

0

Кипър

2

0

2

0

0

1

0

0

Латвия

8

2

1

0

0

1

0

0

Литва

7

3

1

0

1

0

0

0

Люксембург

3

2

1

0

0

0

0

0

Унгария

31

6

3

0

3

3

0

0

Малта

10

2

5

0

0

3

0

0

Нидерландия

45

6

9

0

4

4

0

0

Австрия

34

3

12

0

3

1

0

0

Полша

28

5

5

0

4

0

0

0

Португалия

3

3

0

0

1

1

0

0

Румъния

6

0

0

0

0

0

0

0

Словения

20

2

10

0

10

3

0

0

Словакия

12

8

9

0

1

1

0

0

Финландия

43

8

7

0

5

5

0

0

Швеция

33

5

5

0

0

0

0

0

Обединено кралство

46

1

6

0

0

5

0

0

Общо за ЕС

700

116

170

0

79

65

0

0


II.   Таблица, в която е показана разбивката по сектори на проектите, нотифицирани от държавите — членки на Европейския съюз.

Сектор

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

HR

IT

НН

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE;

UK

Общо

Строителство и строителни работи

5

3

8

1

7

18

2

3

0

4

4

3

4

0

2

0

1

0

9

17

3

0

3

1

2

18

1

12

131

Земеделие, рибарство и храни

4

9

13

0

7

5

0

7

1

5

16

3

14

4

2

0

6

8

8

2

5

0

1

8

1

8

6

2

145

Химически продукти

2

1

2

0

1

4

1

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

1

0

0

4

5

0

32

Фармацевтични продукти

0

1

2

0

0

5

4

0

0

0

11

0

0

1

1

0

6

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

37

Домакинско оборудване и оборудване за спорт и отдих

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

1

0

3

2

0

0

0

1

0

2

4

0

0

0

1

1

1

1

24

Механично оборудване

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

7

3

0

1

0

1

0

5

1

2

0

0

2

0

0

3

3

31

Енергетика, минерали, дървесина

2

0

1

0

3

2

0

0

5

0

4

0

0

0

0

1

0

0

7

0

5

0

0

0

3

0

1

3

37

Околна среда, опаковки

2

0

5

0

1

3

2

0

0

0

7

2

8

0

1

0

4

0

8

3

2

2

1

0

1

0

0

3

55

Здравеопазване, медицински изделия

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Транспорт

6

0

0

0

10

7

1

0

1

2

5

0

1

0

0

0

2

0

1

2

3

0

0

0

1

7

11

11

71

Далекосъобщения

3

0

0

0

0

10

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

6

31

Разни продукти

0

0

6

1

1

1

1

1

0

0

4

3

5

0

0

0

6

0

0

1

2

0

0

1

2

0

2

1

38

Услуги на информационното общество

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

19

0

2

1

0

0

4

1

2

4

2

0

0

8

1

2

0

1

58

Общо за държава членка

30

14

38

2

34

63

14

11

8

19

80

18

40

8

7

3

31

10

45

34

28

3

6

20

12

43

33

46

700


III.   Таблица, в която е показана разбивката по брой на становищата, представени от Европейската комисия относно проектите, нотифицирани от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (8) и Швейцария (9).

Държава

Нотификации

Забележки на ЕК (10)

Исландия

6

1

Лихтенщайн

1

2

Швейцария

1

5

Норвегия

34

6

Общо

42

14


IV.   Таблица, в която е показана разбивката по сектори на проектите, нотифицирани от Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.

Сектор

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Швейцария

Общо

Земеделие, рибарство и храни

0

0

4

0

4

Механика

1

0

11

0

12

Строителство и строителни работи

0

0

4

0

4

Транспорт

0

0

10

0

10

Далекосъобщения

0

0

1

1

2

Стоки и разни продукти

0

0

2

0

2

Околна среда

2

0

1

0

3

Услуги на информационното общество

0

0

1

0

1

Домакинско оборудване и оборудване за спорт и отдих

0

1

0

0

1

Фармацевтични и козметични изделия

3

0

0

0

3

Общо за държава

6

1

34

1

42


V.   Таблица, в която са показани проектите, нотифицирани от Турция, и становищата, представени от Европейската комисия, свързани с тези проекти

Турция

Нотификации

Коментари на ЕК

Общо

15

3


VI.   Таблица, в която е показана разбивката по сектори на проектите, нотифицирани от Турция

Сектор

Турция

Строителство и строителни работи

7

Транспорт

2

Енергетика, минерали, дървесина

1

Механика

2

Разни продукти

3

ОБЩО

15


VII.   Статистика на производствата по процедурите на нарушения, извършени през 2016 г., и стартирани на основание член 258 от ДФЕС за нарушаване на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/1535

Държава

Брой нарушения извършени и стартирани през 2016 г.

Полша

2

Общо за ЕС

2


(1)  ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1. По-нататък „директивата“.

(2)  Член 5.2 от директивата.

(3)  Член 6.2 от директивата.

(4)  Съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство държавите от ЕАСТ, които са страни по това споразумение, следва да прилагат Директива (ЕС) 2015/1535, съответно адаптирана в съответствие с приложение II, глава XIX, точка 1, и следователно могат да представят мнения относно проектите, нотифицирани от държавите — членки на Европейския съюз. Швейцария също може да представи такива мнения, на основание неформалното споразумение относно обмена на информация в областта на техническите регламенти.

(5)  Процедурата по нотификация, в съответствие с директивата, обхваща и Турция, съгласно Споразумението за асоцииране, сключено с тази държава (Споразумение за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (OВ 217, 29.12.1964 г., стр. 3687/64) и решения 1/95 и 2/97 на Съвета за асоцииране ЕС–Турция).

(6)  Съгласно член 6.3 от директивата се изисква държавите членки да отлагат приемането на нотифицирания проект (с изключение на проектите на регламенти, свързани с услугите на информационното общество) с дванадесет месеца от датата на получаване от Комисията, ако Комисията обяви намерението си да предложи или приеме директива, регламент или решение по въпроса.

(7)  Съгласно член 6.4 от директивата се изисква държавите членки да отлагат приемането на нотифицирания проект с дванадесет месеца от датата на получаване от Комисията, ако Комисията обяви, че проектът се отнася за въпрос, който е предмет на предложение за директива, регламент или решение, представено на Европейския парламент или на Съвета.

(8)  Споразумението за Европейското икономическо пространство (вж. бележка под линия 3 от таблицата в точка I) определя задължението на държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението, да нотифицират проектите на технически регламенти на Комисията.

(9)  На основание неформалното споразумение за обмен на информация в областта на техническите регламенти (вж. бележка под линия 3 от таблицата в точка I), Швейцария също предоставя своите проекти на технически регламенти на Комисията.

(10)  Единственият вид реакция, предвидена съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (вж. бележка под линия 3 от таблицата в точка I и бележка под линия 2), е възможността Европейската комисия да отправи коментари (член 5.2 от директивата, както е включено в приложение II, глава XIX, точка 1 от това споразумение). Същият вид реакция може да се изготви по отношение на нотификациите от Швейцария, на основание неформалното споразумение между ЕС и тази държава (вж. бележка под линия 3 от таблицата в точка I и бележка под линия 2).


Европейски надзорен орган за защита на данните

23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/9


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

(2017/C 162/06)

Политиката на ЕС за управление на границите претърпя съществено развитие през последните години поради предизвикателствата, възникнали във връзка с потока от бежанци и мигранти, както и с опасенията относно сигурността, които се засилиха след атаките в Париж, Брюксел и Ница. Актуалната ситуация и необходимостта от гарантиране на сигурността на територията на държавите членки накара Комисията да предприеме няколко законодателни инициативи, целящи да подобрят контрола по отношение на лицата, преминаващи в Шенгенското пространство.

Една от тези инициативи е предложението за Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), направено от Комисията на 16 ноември 2016 г.

Според предложението, системата ще налага на освободените от изискването за виза лица да преминат през оценка на риска по отношение на сигурността, нелегалната миграция и рисковете за общественото здраве преди пристигането на шенгенската граница. Оценката ще се извършва чрез кръстосана проверка на данните на заявителя, подадени чрез ETIAS спрямо други информационни системи, специално създаден за целта списък за наблюдение на ETIAS и правила за проверки. Процесът ще завършва с предоставяне или отказ на автоматично разрешение за влизане в ЕС.

С предложението за ETIAS законодателният орган на ЕС изглежда следва нарастващата тенденция за едновременно изпълнение на целите, свързани с управлението на сигурността и миграцията, без да се вземат предвид съществените разлики между тези две области на политиката. Създаването на ETIAS ще има съществено въздействие върху правото за защита на личните данни, тъй като различни видове данни, първоначално събрани със съвсем различна цел, ще станат достъпни за по-широк кръг от публични органи (например имиграционни власти, гранични полицаи, правоприлагащи органи и др.). Поради тази причина ЕНОЗД счита, че е необходимо да се извърши оценка на въздействието на предложението върху правото на неприкосновеност и правото на защита на данните, залегнали в Хартата на основните права на ЕС, която да отчита всички действащи мерки на равнище ЕС за постигане на целите, свързани с миграцията и сигурността.

Освен това предложението за ETIAS поражда опасения относно процеса на определяне на възможните рискове, създадени от заявителя. В тази връзка специално внимание следва да бъде отделено на определянето на тези рискове като такива. При условие че последствията за дадено лице могат да бъдат отказ на влизане, законът следва ясно да определи какви са установените рискове. ЕНОЗД поставя под въпрос и съществуването на правила за проверки в рамките на ETIAS. ЕНОЗД разбира, че целта на законодателя е да създаде инструмент, който да улесни автоматичното отделяне на освободените от изискването за виза граждани на трети държави, за които обаче се предполага, че представляват такъв риск. Въпреки това профилирането, като всяка друга форма на компютърен анализ на данни, прилагана спрямо дадено лице, поражда сериозни технически, правни и етични въпроси. Ето защо ЕНОЗД призовава към предоставянето на убедителни доказателства в подкрепа на необходимостта от използване на инструменти за профилиране за целите на ETIAS.

Освен това ЕНОЗД поставя под въпрос уместността на събирането и обработването на данни за здравословното състояние, предвидени в предложението. Той призовава за по-добра юрисдикция на определения срок за съхраняване на данни и на необходимостта от предоставяне на достъп на националните правоприлагащи органи и Европол.

В заключение органът отправя препоръки, например относно разпределянето на роли и отговорности между различните участващи субекти и структурата и информационната сигурност на ETIAS.

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Инициативата на Европейската комисия за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (наричана по-долу „ETIAS“) води началото си от Съобщение на Комисията от 2008 г., озаглавено „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“ (1). В съобщението Комисията предлага нови инструменти за бъдещото управление на европейските граници — по-специално Системата за влизане/излизане и Програмата за регистрирани пътници — и разглежда за първи път въвеждането на ETIAS, по-това време наричана Електронна система за разрешително за пътуване (ЕСРП). Същата година ЕНОЗД излезе с предварителни коментари (2) по това съобщение.

2.

През февруари 2011 г. Комисията публикува проучване на политиките (3), в което анализира четири различни възможности за въвеждането на ЕСРП на ЕС. В проучването се стига до заключението, че към дадения момент не са изпълнени условията за изграждане на ЕСРП на ЕС. В свое Съобщение (4) от 2012 г. относно интелигентните граници Комисията приема, че изграждането на ЕСРП на ЕС трябва временно да бъде спряно, но обявява намерението си да продължи да работи върху Системата за влизане/излизане и Програмата за регистрирани пътници.

3.

В Съобщение (5)„По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ от 6 април 2016 г. Комисията обяви, че ще анализира дали е необходимо, технически осъществимо и пропорционално да се създаде бъдеща Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им. През същата година Комисията извърши предварително проучване, като използва за критерий три системи за разрешаване на пътуванията, съществуващи в други точки по света — Електронна система за разрешения за пътуване (ESTA) в САЩ, eTA в Канада и „Електронен посетител“ (eVisitor) в Австралия.

4.

На 16 ноември Комисията публикува окончателния доклад за предварителното проучване (6) (наричано по-долу „Предварителното проучване от 2016 г.“), както и предложението за ETIAS (наричана по-долу „Предложението“).

5.

ЕНОЗД приветства факта, че Комисията се допита до него неофициално преди приемането на предложението. Той изразява съжаление, че поради краткия срок и важността и сложността на предложението не беше възможно предоставянето на полезно становище към този момент.

V.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

113.

ЕНОЗД приветства вниманието, което се обръща на защитата на данните в целия текст на предложението за създаване на ETIAS.

114.

При пълно зачитане на ролята на законодателя при преценката на необходимостта и пропорционалността на предлаганите мерки, ЕНОЗД припомня, че тези две правни изисквания, формулирани на високо равнище и залегнали в Хартата, могат да се контролират от Съда на Европейския съюз и че ЕНОЗД има за задача да ги защитава. Той подчертава, че липсата на оценка на въздействието (на защитата на данните) не дава възможност да се установи необходимостта и пропорционалността на ETIAS във вида, в който се предлага.

115.

Тъй като предложението създава допълнителна система, включваща обработка на значителен обем лични данни на граждани на трети държави за цели, свързани с имиграцията и сигурността, ЕНОЗД съветва законодателя да извършва преглед на всички мерки на равнище ЕС, включващи обработка на данни за цели, свързани с миграцията и сигурността, и да извършва задълбочен анализ на техните задачи и постижения.

116.

В тази връзка ЕНОЗД препоръчва включването на определение за рискове от незаконна миграция и рискове за сигурността в предложението, за да се спази принципа за ограничаване в рамките на целта.

117.

Освен това ЕНОЗД изразява опасения дали използването на правилата за проверка на ETIAS ще съответстват изцяло на основните права, залегнали в Хартата. Той препоръчва да се проведе предварителна широкообхватна оценка на тяхното влияние върху основните права. Той също задава въпроса дали има убедителни доказателства в подкрепа на необходимостта от използване на профилиращи инструменти за целите на ETIAS и, quod non, приканва законодателя да преразгледа използването на профилиране.

118.

ЕНОЗД поставя под въпрос уместността и ефективността на събирането на данни за здравословното състояние, така както е предвидено в предложението, поради липса на надеждност. Той също изразява учудване относно необходимостта от обработката на такива данни поради слабата връзка между рисковете за здравето и пътници, освободени от изискването за виза.

119.

Относно правоприлагането и достъпа на Европол до данните от ETIAS, ЕНОЗД подчертава липсата на убедителни доказателства в подкрепа на необходимостта от такъв достъп. ЕНОЗД припомня, че необходимостта и пропорционалността на новите схеми следва да се оценят както глобално, предвид вече съществуващите широкомащабни информационни системи в ЕС, така и специфично, а именно в конкретния случай на онези граждани на трети държави, които посещават ЕС законно.

120.

В допълнение към горепосочените основни недостатъци препоръките на ЕНОЗД в настоящото становище засягат следните аспекти от предложението:

необходимостта и пропорционалността на събрания набор от данни,

избраните периоди за съхранение на данни,

оперативната съвместимост между ETIAS и други ИТ системи,

правата на субектите на данните и осигурените средства за правна защита,

независимият преглед на условията за достъп от страна на правоприлагащите органи,

разделението на роли и отговорности между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA),

проверка от централното звено на ETIAS,

структурата и информационната сигурност на ETIAS,

създадената от системата статистика, и

ролята на ЕНОЗД.

121.

ЕНОЗД остава на разположение за бъдещи консултации относно предложението, както и във връзка с всеки делегиран акт или акт за прилагане, приет в съответствие с предложения регламент, който може да има въздействие върху обработката на лични данни.

Брюксел, 6 март 2017 г.

Giovanni BUTTARELLI

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“, COM(2008) 69 окончателен.

(2)  Предварителните коментари на ЕНОЗД от 3 март 2008 г. са достъпни на: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf.

(3)  Проучване на политиките относно Електронната система за разрешително за пътуване на ЕС (ЕСРП на ЕС), достъпно на: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/esta_annexes_en.pdf.

(4)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Интелигентни граници — варианти и бъдещи действия“, COM(2011) 680 окончателен.

(5)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“, COM(2016) 205 окончателен.

(6)  Предварително проучване от 16 ноември 2016 г. относно Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) — окончателен доклад, достъпен на: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

23.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/12


Известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд

(2017/C 162/07)

В Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за частичен междинен преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането за преглед е подадено от Hebei Yulong Casting Co., Ltd („заявителя“) — китайски производител износител на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, и се отнася до вноса на продукти с произход от Китайската народна република.

Тъй като мерките се прилагат и към вноса на продукти с произход от Тайланд, Комисията реши по своя инициатива да започне преглед и по отношение на вноса на продукти с произход от Тайланд.

Обхватът на прегледа е ограничен до разглеждането на обхвата на продукта, с цел да се изясни дали определени видове на продукта попадат в обхвата на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд („засегнатите държави“).

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на настоящия преглед, е резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с изключение на телата за пресовани принадлежности с метрична резба по ISO DIN 13 и кръглите разклонителни кутии с резба, от ковък чугун, без капак („продуктът, предмет на прегледа“), понастоящем класирани в код по КН ex 7307 19 10 (код по ТАРИК 7307191010).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2013 на Съвета (2).

4.   Основания за прегледа

Заявителят иска от обхвата на действащите понастоящем антидъмпингови мерки да бъдат изключени определени резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун. Продуктите, за които се твърди, че е необходимо изключване, са

тела за пресовани принадлежности с резба по DIN 28601 и

кръстовидни принадлежности с два нерезбовани централни проходни отвора.

Искането в съответствие с член 11, параграф 3 се основава на предоставени от заявителя prima facie доказателства, че основните физически, технически и/или химически характеристики на продуктите, за които се иска изключване, се отличават значително от съответните характеристики на продукта, предмет на прегледа. Счита се, че същите доказателства са приложими за продукта, предмет на прегледа, с произход и от двете засегнати държави.

5.   Процедура

След като установи, след предоставянето на информация на държавите членки, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на частичен междинен преглед, ограничен до разглеждане на обхвата на продукта, с цел да се изясни дали определени видове на продукта попадат в обхвата на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на продукта, предмет на прегледа, Комисията започва преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Регламент, евентуално приет в резултат от настоящия преглед, може да има обратна сила, считано от датата на налагане на съответните мерки или като алтернатива — от по-късна дата, например датата на публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Всички заинтересовани страни, и най-вече вносителите, се приканват да изложат становищата си по този въпрос и да представят евентуални доказателства в тяхна подкрепа.

5.1.   Писмени изявления

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

За да получи информацията, която счита за необходима за целите на своето разследване, Комисията ще изпрати въпросник на заявителя в качеството му на производител износител. Освен това Комисията може да изпрати въпросници на заинтересованите страни, които са заявили своя интерес. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.2.   Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.3.   Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (3).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-R661-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с продуктовия обхват на действащите мерки.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4).


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд, и за прекратяване на процедурата по отношение на Индонезия (ОВ L 129, 14.5.2013 г., стр. 1).

(3)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1036 (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.