ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 337

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
12 октомври 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 337/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 337/02

Дело C-52/15 P: Жалба, подадена на 6 февруари 2015 г. от Arthur Lambauer срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 11 декември 2014 г. по дело T-490/14, Arthur Lambauer/Съвет на Европейския съюз

2

2015/C 337/03

Дело C-245/15: Преюдициално запитване от Judecătoria Balş (Румъния), постъпило на 28 май 2015 г. — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

2

2015/C 337/04

Дело C-361/15 P: Жалба, подадена на 11 юли 2015 г. от Easy Sanitary Solutions BV срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 май 2015 г. по дело T-15/13 — Group Nivelles/СХВП — Easy Sanitairy Solutions (отходен душ канал)

3

2015/C 337/05

Дело C-378/15: Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale di Roma (Италия), постъпило на 16 юли 2015 г. — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

4

2015/C 337/06

Дело C-379/15: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 16 юли 2015 г. — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

5

2015/C 337/07

Дело C-393/15: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 21 юли 2015 г. — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o., клон в Полша

5

2015/C 337/08

Дело C-405/15 P: Жалба, подадена на 24 юли 2015 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 май 2015 г. по дело T-15/13 — Group Nivelles/СХВП — Easy Sanitairy Solutions (отходен душ канал)

6

2015/C 337/09

Дело C-406/15: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 24 юли 2015 г. — Петя Милкова/Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

7

2015/C 337/10

Дело C-414/15 P: Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. от Stichting Woonlinie и др. срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 май 2015 г. по дело T-202/10, Stichting Woonlinie и др./Европейска комисия

8

2015/C 337/11

Дело C-415/15 P: Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. от Stichting Woonpunt и др. срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 май 2015 г. по дело T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt и др./Европейска комисия

9

2015/C 337/12

Дело C-426/15 P: Жалба, подадена на 3 август 2015 г. от Diputación Foral de Bizkaia срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 19 май 2015 г. по дело T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia/Комисия

10

2015/C 337/13

Дело C-436/15: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 10 август 2015 г. — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

11

 

Общ съд

2015/C 337/14

Дело T-46/14: Определение на Общия съд от 5 август 2015 г. — Sales & Solutions/СХВП — Wattline (WATTLINE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

12

2015/C 337/15

Дело T-69/15: Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — NK Rosneft и др./Съвет (Жалба за отмяна — Обща външна политика и политика за сигурност — Ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна — Lis pendens — Явна недопустимост)

12

2015/C 337/16

Дело T-249/15: Жалба, подадена на 3 юли 2015 г. — JT/СХВП — Carrasco Pirard и др. (QUILAPAYÚN)

13

2015/C 337/17

Дело T-356/15: Жалба, подадена на 6 юли 2015 г. — Австрия/Комисия

14

2015/C 337/18

Дело T-363/15: Жалба, подадена на 6 юли 2015 г. — Työhönvalmennus Valma/СХВП (форма на кутия)

16

2015/C 337/19

Дело T-366/15 P: Жалба, подадена на 9 юли 2015 г. от Вяра Тодорова Андрова срещу решението, постановено на 29 април 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/12, Тодорова Андрова/Съвет

16

2015/C 337/20

Дело T-373/15: Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Ja zum Nürburgring/Комисия

17

2015/C 337/21

Дело T-375/15: Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Germanwings/Комисия

19

2015/C 337/22

Дело T-381/15: Жалба, подадена на 14 юли 2015 г. — IMG/Комисия

20

2015/C 337/23

Дело T-382/15: Жалба, подадена на 15 юли 2015 г. — Greenpeace Energy и др./Комисия

22

2015/C 337/24

Дело T-384/15: Иск, предявен на 13 юли 2015 г. — EDF Luminus/Парламент

24

2015/C 337/25

Дело T-405/15: Иск, предявен на 25 юли 2015 г. — Fulmen/Съвет

25

2015/C 337/26

Дело T-406/15: Иск, предявен на 26 юли 2015 г. — Mahmoudian/Съвет

26

2015/C 337/27

Дело T-410/15 P: Жалба, подадена на 28 юли 2015 г. от Jaana Pohjanmäki срещу решението, постановено на 18 май 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-44/14, Pohjanmäki/Съвет

26

2015/C 337/28

Дело T-419/15: Жалба, подадена на 28 юли 2015 г. — Cofely Solelec и др./Парламент

27

2015/C 337/29

Дело T-420/15: Жалба, подадена на 20 юли 2015 — Thun 1794/СХВП — Adekor (graphical symbols)

28

2015/C 337/30

Дело T-421/15: Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. — Systran/Комисия

29

2015/C 337/31

Дело T-438/15: Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Port Autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия

30

2015/C 337/32

Дело T-440/15: Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и др./Европейска агенция по лекарствата

31

2015/C 337/33

Дело T-463/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

32

2015/C 337/34

Дело T-464/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Othman/Съвет

33

2015/C 337/35

Дело T-465/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Makhlouf/Съвет

33

2015/C 337/36

Дело T-466/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Makhlouf/Съвет

34

2015/C 337/37

Дело T-467/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Drex Technologies/Съвет

34

2015/C 337/38

Дело T-468/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Souruh/Съвет

35

2015/C 337/39

Дело T-469/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Bena Properties/Съвет

36

2015/C 337/40

Дело T-470/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Cham/Съвет

36

2015/C 337/41

Дело T-471/15: Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

37

2015/C 337/42

Дело T-476/15: Жалба, подадена на 19 август 2015 г. — European Food/СХВП — Société des Produits Nestlé (FITNESS)

37

2015/C 337/43

Дело T-479/15: Жалба, подадена на 20 август 2015 г. — Lotte/СХВП — Kuchenmeister (KOALA LAND)

38

2015/C 337/44

Дело T-480/15: Жалба, подадена на 19 август 2015 г. — KZ и др./Комисия

39

2015/C 337/45

Дело T-482/15: Жалба, подадена на 24 август 2015 г. — Ahrend Furniture/Комисия

40

2015/C 337/46

Дело T-485/15: Жалба, подадена на 24 август 2015 г. — Alsharghawi/Съвет

41

2015/C 337/47

Дело T-488/15: Жалба, подадена на 26 август 2015 г. — LG Electronics/СХВП — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

42

2015/C 337/48

Дело T-489/15: Жалба, подадена на 26 август 2015 г. — LG Electronics/СХВП — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

43

2015/C 337/49

Дело T-490/15: Жалба, подадена на 21 август 2015 г. — SGP Rechtsanwälte/СХВП — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

44

2015/C 337/50

Дело T-491/15: Жалба, подадена на 25 август 2015 г. — Volkswagen/СХВП (ConnectedWork)

44

2015/C 337/51

Дело T-498/15: Жалба, подадена на 31 август 2015 г. — LG Electronics/СХВП — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

45


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/1


Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2015/C 337/01)

Последна публикация

ОВ C 328, 5.10.2015 г.

Предишни публикации

ОВ C 320, 28.9.2015 г.

ОВ C 311, 21.9.2015 г.

ОВ C 302, 14.9.2015 г.

ОВ C 294, 7.9.2015 г.

ОВ C 279, 24.8.2015 г.

ОВ C 270, 17.8.2015 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/2


Жалба, подадена на 6 февруари 2015 г. от Arthur Lambauer срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 11 декември 2014 г. по дело T-490/14, Arthur Lambauer/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-52/15 P)

(2015/C 337/02)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Arthur Lambauer

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

С определение от 3 септември 2015 г. Съдът на Европейския съюз (шести състав) отхвърли жалбата и определи, че жалбоподателят трябва да понесе направените от него съдебни разноски.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/2


Преюдициално запитване от Judecătoria Balş (Румъния), постъпило на 28 май 2015 г. — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

(Дело C-245/15)

(2015/C 337/03)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Judecătoria Balş

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Casa Noastră SA

Ответник: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли изразът „независимо от организатора им“ в член 2, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 (1), да се тълкува в смисъл, че редовният превоз може да бъде организиран от стопански субект за превоз на неговите работници до и от местоработата;

2)

Следва ли изразът „превозни средства, използвани по редовни линии, когато маршрутът на въпросната линия не надвишава 50 километра“ от член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 561/2006 (2), да се тълкува в смисъл, че той се прилага за работниците, които пътуват до и от местоработата?


(1)  Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, стр. 88).

(2)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 214).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/3


Жалба, подадена на 11 юли 2015 г. от Easy Sanitary Solutions BV срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 май 2015 г. по дело T-15/13 — Group Nivelles/СХВП — Easy Sanitairy Solutions (отходен душ канал)

(Дело C-361/15 P)

(2015/C 337/04)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Easy Sanitary Solutions BV (представител: F. Eijsvogels, advocaat)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и Group Nivelles BVBA

Искания на въззивния жалбоподател:

да бъде частично отменено решението на Общия съд от 13 май 2015 г., дело T-15/13 в съответствие с […] изложените във въззивната жалба основания и доводи, а изгубилата делото страна да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание

Част a):

Общият съд нарушил член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 (1), във връзка с член 7, параграф 1 от него, тъй като приел, че по-ранен промишлен дизайн, който е включен в или се прилага спрямо изделие, различно от това, за което се отнася по-късен промишлен дизайн, е по принцип от значение за оценката на новостта по смисъла на член 5 от Регламент № 6/2002, както и че текстът на последния член изключвал новостта на дизайна, ако идентичен дизайн вече е бил предоставен преди това на обществеността, без значение от изделието, в което е включено този по-ранен промишлен дизайн или спрямо което дизайнът е бил приложен. Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото с констатацията, че „съответният сектор“ по смисъла на член 7, параграф 1 от Регламент № 6/2002 не се ограничавал до този на съответното изделие, в което бил включен оспорваният промишлен дизайн или спрямо което той се прилагал.

Част б):

Общият съд нарушил член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 5 от него, тъй като постановил, че промишлен дизайн на Общността не можел да се смята за нов по смисъла на член 5, параграф 1 от Регламент № 6/2002, ако идентичен дизайн е бил представен публично преди посочения в тази разпоредба момент, макар че по-ранният промишлен дизайн бил включен в или се прилагал спрямо изделие, различно от продукта или изделията, посочени в заявката съгласно член 36, параграф 2 от Регламент № 6/2002.

Част в):

Общият съд нарушил членове 10 и 19 и член 36, параграф 6 от Регламент № 6/2002, тъй като приел, че съгласно тези разпоредби притежателят на регистриран промишлен дизайн можел да забранява на трети страни, да използват за всякакъв вид изделия без неговото съгласието промишленият дизайн, чийто притежател е той, както и всеки друг промишлен дизайн, който не създавал у информирания потребител различно цялостно впечатление.

Второ основание

Общият съд нарушил член 61 от Регламент № 6/2002, тъй като в последното изречение на точка 137 от обжалваното съдебно решение приел че били превишени границите на контрола за законосъобразност.


(1)  Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ. 2002, L 3, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр,70).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/4


Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale di Roma (Италия), постъпило на 16 юли 2015 г. — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Дело C-378/15)

(2015/C 337/05)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione Tributaria Regionale di Roma [Окръжна данъчна комисия, Рим]

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mercedes Benz Italia SpA

Ответник: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 [Агенция за приходите, Окръжна дирекция Рим 3]

Преюдициален въпрос

Във връзка с упражняването на правото на приспадане, в противоречие ли са с членове 168, 173, 174 и 175 от Директива 2006/112/ЕО (1), тълкувани в съответствие с принципите на пропорционалност, ефективност и неутралитет, установени съгласно правото на Общността, националното законодателство (и по-специално член 19, параграф 5 и член 19а от D.P.R. 633/1972) и практиката на националната данъчна администрация, съгласно които задължително се взема предвид разбивката на оборота на оператора, включително за определяне на т.нар. съпътстващи сделки, без да е предвиден метод за изчисляване, основан на видовете получени доставки и ефективното им предназначение, отразяващ обективно реалния дял от разходите, свързани с облагаемите и необлагаеми дейности на данъчнозадълженото лице?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/5


Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 16 юли 2015 г. — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Дело C-379/15)

(2015/C 337/06)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Association France Nature Environnement

Ответници: Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли във всички случаи националният съд, който по принцип е компетентен да прилага правото на Европейския съюз, да сезира Съда на Европейския съюз с преюдициално запитване, за да прецени последният дали временно следва да се оставят в сила разпоредбите, за които националният съд е приел, че са в противоречие с правото на Съюза?

2)

При утвърдителен отговор на този първи въпрос, би ли било оправдано от императивно съображение, свързано с опазването на околната среда, евентуалното решение на Conseil d’État да запази в сила до 1 януари 2016 г. действието на приетите от него за незаконосъобразни разпоредби на член 1 от Декрета от 2 май 2012 г. за оценката на някои планове и други документи, имащи въздействие върху околната среда?


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/5


Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 21 юли 2015 г. — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o., клон в Полша

(Дело C-393/15)

(2015/C 337/07)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Ответник: ESET spol. s r.o. sp. z o.o., клон в Полша

Преюдициален въпрос

Допустимо ли е съгласно член 168 и член 169, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) клон, който е регистриран в дадена държава членка за целите на данъка върху добавената стойност и който извършва преимуществено вътрешни сделки в полза на своето дружество майка, установено в друга държава членка, а спорадично — и облагаеми сделки в държавата членка по своята регистрация, да може да приспада платения от него ДДС в държавата членка по регистрацията си, макар този данък да е свързан със сделки, които дружеството майка извършва в друга държава членка?


(1)  ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/6


Жалба, подадена на 24 юли 2015 г. от Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 май 2015 г. по дело T-15/13 — Group Nivelles/СХВП — Easy Sanitairy Solutions (отходен душ канал)

(Дело C-405/15 P)

(2015/C 337/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: S. Bonne и A. Folliard-Monguiral)

Други страни в производството: Group Nivelles BVBA и Easy Sanitary Solutions BV

Искания на жалбоподателя

СХВП иска:

да бъде отменено обжалваното съдебно решение;

да бъдат осъдени заявителя и встъпилата страна в производството пред Общия съд да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд нарушил член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002 (1), тъй като приел, че по-ранният дизайн, на който е основано искането за обявяване на недействителност, обхващал „цялото приспособление за отвеждане на течности, разработено от дружество Blücher“. Групата Nivelles добавила единствено покривната плоча, като това било съобщавано на обществеността чрез дружество Blücher и други предприятия, независимо от формата на колекторната вана.

Общият съд нарушил член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002, във връзка с член 5 от него, тъй като приел, че СХВП била длъжна да сравни оспорвания промишлен дизайн на Общността с по-ранен промишлен дизайн, като това следвало от разкритата в различни документи връзка между два отделни компонента на изделието. Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз, приложима към член 5 от Регламент № 6/2002, спорният промишлен дизайн не можел да се сравнява със „съвкупност от специфични елементи или части от по-рани промишлени дизайни“, а с „отделни и точно определени промишлени дизайни“. Въпреки че външният вид на дадено изделие в монтиран вид можел евентуално да бъде извлечен от външния вид на съставните му части, съставянето на цялостния му облик оставало хипотетично или, най-малкото, бил до голяма степен обект на приблизителни преценки. Понятието за идентичност между двата промишлени дизайна или полезни модела, така както е установено в член 5 от Регламент № 6/2002, не допуска сравнителен анализ, основан на предположения или приблизителни преценки.

Общият съд нарушил член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 6 и член 7, параграф 1 от него, тъй като приел, че в случай че сравняваните промишлени дизайни, са включени в изделия, които се различават по своя вид или предназначение, информираните потребители биха могли да не установят тази разлика и биха могли да не разпознаят по-ранния промишлен дизайн. Член 7 от Регламент № 6/2002 съдържал правната фикция, че всеки промишлен дизайн, който е разгласен на обществеността, е известен както на специализираните среди в съответния сектор, за който се отнася по-ранният промишлен дизайн, така и на всички информирани потребители на вида изделия, за който се отнася оспорваният промишлен дизайн. След като се било установено публичното разгласяване на по-ранния промишлен дизайн, следвало да се приеме, че съответните информирани потребители били запознати както с по-ранния промишлен дизайн, така и с особеностите на неговото използване, които следвали от представените от страните доказателства и доводи.


(1)  Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ. 2002, L 3, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/7


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 24 юли 2015 г. — Петя Милкова/Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

(Дело C-406/15)

(2015/C 337/09)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Петя Милкова

Ответник: Изпълнителен директор Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Друга страна: Върховна административна прокуратура

Преюдициални въпроси

1)

Член 5, т. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации разрешава ли нормативно установена от държавите членки специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и за държавни служители със същите увреждания?

2)

Дали член 4, както и другите разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО (1) на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите позволяват национална правна регулация, предоставяща специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и за държавни служители със същите увреждания?

3)

Позволява ли член 7 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите установяване на специфична предварителна закрила при уволнение само на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, но не и за държавни служители със същите увреждания?

4)

При отрицателни отговори на първи и трети въпрос трябва ли, за да се съобразят международните и общностните норми при изложените факти и обстоятелства по настоящото дело, да се приложи установената от националния законодател специфична предварителна закрила при уволнение на лица с увреждания, работещи по трудово правоотношение, и спрямо държавни служители със същите увреждания?


(1)  OB L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/8


Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. от Stichting Woonlinie и др. срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 май 2015 г. по дело T-202/10, Stichting Woonlinie и др./Европейска комисия

(Дело C-414/15 P)

(2015/C 337/10)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподатели: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (представители: P. Glazener, advocaat, и L. Hancher, Professorin)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Белгия, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени изцяло или частично определението на Общия съд (седми състав) от 12 май 2015 г. по дело T-202/10 RENV в съответствие с изложените в жалбата основания за отмяна,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане в съответствие с изводите на Съда,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по настоящото производство и по производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

По първото основание за отмяна се твърди, че Общият съд е нарушил правото на Съюза, неправилно е преценил фактите от значение за делото и не е мотивирал достатъчно определението, като е приел, че всъщност жалбата е подадена срещу писмото съгласно член 17 и че това писмо не подлежи на контрол от негова страна. С решението си Общият съд пренебрегнал факта, че видно от член 108, параграф 1 ДФЕС правните последици на решението намират оправдание в това, че предишното положение не е било съвместимо с Договора. Общият съд неправилно тълкувал решение TF1, доколкото заключил от него, че следва да сведе проверката си по отношение на обжалваното определение до въпроса дали Комисията правилно е преценила съвместимостта на съществуващата система за предоставяне на помощ, така както е изменена в съответствие с поетите от Нидерландия ангажименти.

По второто основание за отмяна се твърди, че Общият съд е нарушил правото на Съюза, неправилно е преценил фактите от значение за делото и не е мотивирал достатъчно определението, като е приел, че предложените от Комисията целесъобразни мерки не подлежат на контрол от негова страна, тъй като става въпрос само за предложения, които едва с приемането им от нидерландските власти придобиват задължителна сила.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/9


Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. от Stichting Woonpunt и др. срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 май 2015 г. по дело T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt и др./Европейска комисия

(Дело C-415/15 P)

(2015/C 337/11)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподатели: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, по-рано Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (представители: P. Glazener, advocaat, и L. Hancher, Professorin)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Белгия, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени изцяло или частично определението на Общия съд (седми състав) от 12 май 2015 г. по дело T-203/10 RENV в съответствие с изложените в жалбата основания за отмяна,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане в съответствие с изводите на Съда,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по настоящото производство и по производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

По първото основание за отмяна се твърди, че Общият съд е нарушил правото на Съюза, неправилно е преценил фактите от значение за делото и не е мотивирал достатъчно определението, като е приел, че всъщност жалбата е подадена срещу писмото съгласно член 17 и че това писмо не подлежи на контрол от негова страна. С решението си Общият съд пренебрегнал факта, че видно от член 108, параграф 1 ДФЕС правните последици на решението намират оправдание в това, че предишното положение не е било съвместимо с Договора. Общият съд неправилно тълкувал решение TF1, доколкото заключил от него, че следва да сведе проверката си по отношение на обжалваното определение до въпроса дали Комисията правилно е преценила съвместимостта на съществуващата система за предоставяне на помощ, така както е изменена в съответствие с поетите от Нидерландия ангажименти.

По второто основание за отмяна се твърди, че Общият съд е нарушил правото на Съюза, неправилно е преценил фактите от значение за делото и не е мотивирал достатъчно определението, като е приел, че предложените от Комисията целесъобразни мерки не подлежат на контрол от негова страна, тъй като става въпрос само за предложения, които едва с приемането им от нидерландските власти придобиват задължителна сила.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/10


Жалба, подадена на 3 август 2015 г. от Diputación Foral de Bizkaia срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 19 май 2015 г. по дело T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia/Комисия

(Дело C-426/15 P)

(2015/C 337/12)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Diputación Foral de Bizkaia (представител: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, abogado)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отмени обжалваното решение

Да се уважи жалбата, подадена на първа инстанция

Комисията да се осъди да заплати съдебните разноски в производството на първа инстанция и в производството по обжалване

Основания и основни доводи

Първо основание: грешка при прилагането на правото, що се отнася тълкуването и прилагането на член 108 ДФЕС, параграф 3, първо изречение (задължение за предварителна нотификация) и по-специално на понятието „предоставяне“, което се съдържа в посочената разпоредба във връзка с термина „отпускане“, съдържащ се в член 107 ДФЕС, параграф 1, като се има предвид, че Общият съд потвърждава заявлението на Комисията (член 2 от обжалваното решение) (1) в смисъл, че нотифицираната помощ, представена в договорите, е неправомерна, тъй като е предоставена на 15 декември 2006 г. в нарушение на задължението за предварителна нотификация. Грешка при прилагането на правото поради неприлагане на принципа на правото на Съюза в областта на държавните помощи, съгласно който преценката относно момента, от който дадена държавна помощ се счита за „предоставена“ следва да бъде извършена в светлината на националната правна уредба, приложима към разглеждания случай. Грешка при прилагането на правото поради неследващо се прилагане на понятието за неправомерна помощ, установено в член 1, буква е) от Регламент № 659/1999 (2). Нарушение на принципа на законност.

Второ основание: грешка при прилагането на правото от страна на Общия съд, доколкото е потвърдил съществуването на „неправомерна помощ“ в договора за земята въз основа на предвиждането на дванадесет месечен срок. Грешка при прилагането на правото поради неправомерно неприлагане на принципа на правото на Съюза в областта на държавните помощи, съгласно който преценката относно момента, от който дадена държавна помощ се счита за „предоставена“ следва да бъде извършена в светлината на националната правна уредба, приложима към разглеждания случай.

Трето основание: грешка при прилагането на правото, тъй като не е отчетено, че при приемането на обжалваното решение Комисията е нарушила общия принцип за добра администрация. Грешка при прилагането на правото поради неустановяване на нарушението на процесуалните права и гаранции, установени в полза на Diputación в качеството му на страна в производството по член 108 ДФЕС, параграф 2. Грешка при прилагането на правото поради мълчаливо допускане, че писмото на Комисията от 15 април 2010 г. предоставя задоволителен отговор на изискванията, изведени от посочения общ принцип. Изопачаване на основните доказателства. Нарушение на основното право на справедлив съдебен процес. Липса на защита.


(1)  Решение C (2012) 4194 окончателен на Комисията от 27 юни 2012 г. относно държавна помощ SA.28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).

(2)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член [108 ДФЕС] (ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/11


Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 10 август 2015 г. — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(Дело C-436/15)

(2015/C 337/13)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Ответници: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, UAB „Skirnuva“, UAB „Parama“, UAB „Alkesta“, UAB „Dzūkijos statyba“

Преюдициални въпроси

1)

Какво представлява „многогодишна програма“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 (1) на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности?

2)

Попадат ли в обхвата на понятието „многогодишна програма“, посочено в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, проекти като разглеждания — № 2001/LT/16/P/PE/003: „Разработване на система за управление на отпадъците за регион Алитус“, за който е предоставено подпомагане с Решение № PH(2001)5367 на Комисията от 13 декември 2001 година за одобрение на мярка 2001 LT 16 P PE 003, изменено с Решение № PH/2002/9380 на Комисията от 23 декември 2002 г.?

3)

При утвърдителен отговор на втория въпрос: кой момент трябва да се разглежда като начало на срока за давност за процедурите по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности?


(1)  ОВ L 312, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166.


Общ съд

12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/12


Определение на Общия съд от 5 август 2015 г. — Sales & Solutions/СХВП — Wattline (WATTLINE)

(Дело T-46/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Оттегляне на възражението - Липса на основание за произнасяне))

(2015/C 337/14)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Sales & Solutions GmbH (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: K. Gründig-Schnelle, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: G. Schneider и D. Botis)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Wattline GmbH (Рудертинг, Германия) (представител: C. Flisek, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 ноември 2013 г. (преписка R 1668/2012-4), постановено в производство по възражение със страни Sales & Solutions GmbH и Wattline GmbH.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по жалбата.

2)

Осъжда Sales & Solutions GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 78, 15.3.2014 г.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/12


Определение на Общия съд от 16 юли 2015 г. — NK Rosneft и др./Съвет

(Дело T-69/15) (1)

((Жалба за отмяна - Обща външна политика и политика за сигурност - Ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - Lis pendens - Явна недопустимост))

(2015/C 337/15)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: NK Rosneft OAO (Москва, Русия); RN-Shelf-Arctic OOO (Москва); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Южносахалинск, Русия); RN-Exploration OOO (Москва) и Tagulskoe OOO (Красноярск, Русия) (представител: T. Beazley, QC)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: S. Boelaert и B. Driessen)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение 2014/872/ОВППС на Съвета от 4 декември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и на Решение 2014/659/ОВППС за изменение на Решение 2014/512/ОВППС (OВ L 349, стp. 58), както и на Регламент (ЕС) № 1290/2014 на Съвета от 4 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 960/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 (OВ L 349, стp. 20), доколкото засягат жалбоподателите.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2)

NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN Exploration OOO и Tagulskoe OOO понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 228, 13.7.2015 г.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/13


Жалба, подадена на 3 юли 2015 г. — JT/СХВП — Carrasco Pirard и др. (QUILAPAYÚN)

(Дело T-249/15)

(2015/C 337/16)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: JT (Париж, Франция) (представител: A. Mena Valenzuela, abogada)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Други страни в производството пред апелативния състав: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago de Chile, Чили), Guillermo García Campos (Брюксел, Белгия), Luis Hernán Gómez Larenas (Париж, Франция), Hugo Lagos Vásquez (Taverny, Франция), Ismael Oddo Méndez (Santiago de Chile, Чили), Carlos Quezada Salas (Colombes, Франция), Ricardo Venegas Carhart (Santiago de Chile, Чили), Sebastián Quezada (Париж, Франция)

Данни за производството пред СХВП

Заявител/Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „QUILAPAYÚN“ — заявка за регистрация № 9 267 287

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 13 март 2015 г. по преписка R 354/2014

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, и

да отхвърли заявката за регистрация на фигуративната марка „QUILAPAYÚN“ за стоки и услуги от клас 9 и клас 41, подадена пред СХВП от заявителите Eduardo Carrasco Pirard, Guillermo García Campos, Luis Hernán Gómez Larenas, Hugo Lagos Vásquez, Ismael Oddo Méndez, Carlos Quezada Salas, Ricardo Venegas Carhart и Sebastián Quezada на 16 септември 2010 г.

Изложено основание

Неправилно тълкуване на член 8, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 2, буква в) във връзка с член 6 1. bis) от Парижката конвенция.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/14


Жалба, подадена на 6 юли 2015 г. — Австрия/Комисия

(Дело T-356/15)

(2015/C 337/17)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Република Австрия (представители: C. Pesendorfer и H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ЕС) 2015/658 на Комисията от 8 октомври 2014 година относно мярката за помощ SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), която Обединеното кралство възнамерява да приведе в действие за подкрепа на атомната електроцентрала „Hinkley Point C“ (нотифицирано под номер C(2014) 7142) (ОВ L 109, стр. 44);

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага десет основания.

1.

Първо основание: допускане на грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — неправилно определяне на пазара и погрешно приемане, че е налице неефективност на пазара

Според жалбоподателя Комисията неправилно одобрила планираната помощ съгласно член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, тъй като погрешно приела, че пазарът за ядрена електроенергия бил отделен и също погрешно допускала наличието на пазарна неефективност на този пазар.

2.

Второ основание: нарушаване на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — грешка в преценката на ядрената електроцентрала като „нова технология“

Във връзка с това се посочва, че решението страдало от порок, обуславящ неговата недействителност, защото Комисията се позовавала на обстоятелството, че разглежданата технология представлявала технология от нов вид.

3.

Трето основание: допускане на грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — погрешно приемане, че е налице инвестиционна помощ

С третото основание жалбоподателят изтъква, че Комисията приела погрешно, че предвидените мерки представлявали изцяло инвестиционна помощ; в действителност обаче помощта далеч надхвърляла изцяло инвестиционната помощ и представлявала оперативна помощ, чието предоставяне било недопустимо съгласно практиката на съдилищата на Съюза.

4.

Четвърто основание: допускане на грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — липса на цел от общ интерес

Във връзка с това жалбоподателят посочва, че решението страдало от порок, обуславящ неговата недействителност, защото, противно на застъпеното от Комисията становище, не бил налице необходимият за разрешаването на помощта общ интерес съгласно член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС.

5.

Пето основание: недостатъчна определеност на помощта

В подкрепа на жалбата си Република Австрия посочва освен това, че Комисията идентифицирала помощта по съвършено недостатъчен начин.

6.

Шесто основание: допускане на грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — нецелесъобразност на мерките

Според жалбоподателя изложените от Комисията съображения относно целесъобразността на помощта не били нито верни, нито разбираеми, което също така обуславяло недействителността на решението.

7.

Седмо основание: нарушение на основните изисквания по отношение на процедурата за възлагане на обществени поръчки

В това основание жалбоподателят посочва, че помощта не следвало да бъде разрешавана и тъй като Обединеното кралство не провело публична процедура по възлагане на обществена поръчка и нарушила установените в правото на Съюза принципи на равно третиране и на прозрачност.

8.

Осмо основание: нарушение на известието относно гаранциите (1)

Във връзка с това жалбоподателят се оплаква, че държавната гаранция, одобрена като част от държавната помощ, не била проверена въз основата на установените в известието относно гаранциите критерии.

9.

Девето основание: неизпълнение на задължението за мотивиране по член 296, параграф 2 ДФЕС

По-нататък Комисията нарушила задължението си за мотивиране — при това многократно и особено сериозно.

10.

Десето основание: нарушение на правото на изслушване

Накрая се излагат доводи за нарушаване на правото на изслушване.


(1)  Известие на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр. 10).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/16


Жалба, подадена на 6 юли 2015 г. — Työhönvalmennus Valma/СХВП (форма на кутия)

(Дело T-363/15)

(2015/C 337/18)

Език на производството: фински

Страни

Жалбоподател: Työhönvalmennus Valma Oy (Лахти, Финландия) (представители: S. Salonen и K. Parviainen, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП

Спорна марка: триизмерна марка на Общността (форма на кутия) — заявка за регистрация № 12137337

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 4 май 2015 г. по преписка R 1690/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение в частта, в която потвърждава решението на проверителя, съгласно което марката, чиято регистрация е поискана, е лишена от отличителен характер по отношение на разглеждания продукт,

да разреши регистрацията на марката или при условията на евентуалност да върне заявката за регистрация за ново разглеждане от СХВП и

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 3 във връзка с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/16


Жалба, подадена на 9 юли 2015 г. от Вяра Тодорова Андрова срещу решението, постановено на 29 април 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/12, Тодорова Андрова/Съвет

(Дело T-366/15 P)

(2015/C 337/19)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Вяра Тодорова Андрова (Род Сен Женез, Белгия) (представител: M. Velardo, адвокат)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия и Сметна палата на Европейския съюз

Искания на жалбоподателката

Жалбоподателката иска от Общия съд:

да отмени решението от 29 април 2015 г., постановено по дело F-78/12, и сам да се произнесе по спора,

при условията на евентуалност, да върне делото за ново разглеждане от Съда на публичната служба,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателката излага четири основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първо основание — грешка при прилагане на правото, доколкото Съдът на публичната служба (наричан по-нататък „СПС“) е приел, че член 45 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз не допуска да се взема предвид, с оглед включването в списъка на подлежащите на повишаване длъжностни лица, придобитият като срочно нает служител стаж.

2.

Второ основание — допусната от СПС грешка при прилагане на правото, доколкото същият е приел, че спрямо конкретния случай е приложима практиката на Съда, произтичаща не от решението от 8 септември 2011 г., Rosado Santana (C-177/10, Сб., EU:C:2011:557), а от определението от 7 март 2013 г., Rivas Montes (C-178/12, EU:C:2013:150).

3.

Трето основание — грешка при прилагане на правото, доколкото СПС е приел, че твърдението за нарушение на принципа на равно третиране е недопустимо като основание за отмяна, тъй като не са посочени точните имена на кандидатите, повишени вместо жалбоподателката.

4.

Четвърто основание — допусната от СПС грешка при прилагане на правото, доколкото същият е приел, че твърдението за нарушение на задължението за полагане на грижа е недопустимо като основание за отмяна, тъй като липсва съответствие между жалбата по административен ред и тази по съдебен ред.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/17


Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Ja zum Nürburgring/Комисия

(Дело T-373/15)

(2015/C 337/20)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ja zum Nürburgring e.V. (Нюрбург, Германия) (представители: D. Frey, M. Rudolph и S. Eggerath, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени частично Решение C(2014) 3634 окончателен на Комисията от 1 октомври 2014 г. относно държавна помощ SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), предоставена от Германия на Нюрбургринг,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага девет основания.

1.

Първо основание: неправилно установяване на релевантните факти

Жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила член 108 във връзка с член 107 ДФЕС, както и член 17 ДЕС, тъй като не е изпълнила задължението си в областта на държавните помощи за контрол и е основала съществени аспекти от решението си на неправилно установени факти.

2.

Второ основание: явна грешка при преценката на твърдяното потвърждаване на финансирането

В това отношение се твърди, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, доколкото приела, че купувачът на имуществото, продадено чрез тръжната процедура, е представил финансово потвърждение на финансов партньор.

3.

Трето основание: нарушение на членове 107 и 108 ДФЕС, на член 4, параграф 4 и член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 (1), както и явни грешки в преценката

В рамките на третото основание жалбоподателят наред с останалото твърди, че продажбата е затвърдила ограниченията на конкуренцията, които надхвърлят отделния пазар и са причинени от незаконните помощи. Също така посочва, че поради икономическия континуитет задължението за възстановяване трябвало да включи в обхвата си и купувача на продаденото чрез тръжната процедура имущество. Жалбоподателят допълва, че продажбата представлява нова държавна помощ в полза на купувача.

4.

Четвърто основание: нарушение на членове 107 и 108 ДФЕС, както и явни грешки в преценката

В това отношение жалбоподателят по същество изтъква, че процедурата по продажба не е извършена в рамките на прозрачна и недискриминационна тръжна процедура и че следователно съответните вещи от имуществото не са продадени на пазарна цена.

5.

Пето основание: нарушение на член 108, параграф 2 ДФЕС и на член 4, параграф 4 от Регламент № 659/1999 с отрицателно решение в областта на държавните помощи

В рамките на това основание жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила член 108, параграф 2 ДФЕС и член 4, параграф 4 от Регламент № 659/1999, тъй като не е квалифицирала продажбата в рамките на тръжната процедура като нова помощ и не е започнала официалната процедура по разследване. Той допълва, че Комисията е трябвало да се запита за съвместимостта на тази помощ с общия пазар.

6.

Шесто основание: неизпълнение на задължението за мотивиране

Според жалбоподателя Комисията не е изпълнила залегналото си в член 296, параграф 2 ДФЕС и член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз задължение за мотивиране, доколкото или изобщо не обосновала, или не обосновала в достатъчна степен важни съображения, на които почива обжалваното решение.

7.

Седмо основание: нарушение на процесуалните права на жалбоподателя поради неразглеждане на становището му

В рамките на това основание жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила процесуалните му права, тъй като не разгледала неговото твърдение.

8.

Осмо основание: нарушение на процесуалните права на жалбоподателя с решението, че продажбата не представлява нова държавна помощ

В това отношение се твърди, че Комисията е нарушила процесуалните права на жалбоподателя, респ. съществени процесуални правила, тъй като въпреки официалното оплакване на жалбоподателя приела, че продажбата на имуществото, продадено на купувача чрез тръжната процедура, не следва да се квалифицира като държавна помощ. Жалбоподателят твърди, че с това решение Комисията имплицитно отказала да започне официалната процедура по разследване. Доколкото неправилно не започнала официалната процедура по разследване, тя нарушила правото на жалбоподателя да изложи становище.

9.

Девето основание: нарушение на правото на добра администрация

На последно място, жалбоподателят се оплаква, че Комисията нито е разгледала всички релевантни аспекти, нито е разгледала надлежно всички аспекти, посочени от жалбоподателя.


(1)  Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член [108 ДФЕС] (ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/19


Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Germanwings/Комисия

(Дело T-375/15)

(2015/C 337/21)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Germanwings GmbH (Кьолн, Германия) (представител: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Комисията от 1 октомври 2014 г. по преписка SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — летище Цвайбрюкен и авиокомпании, използващи това летище, а именно

член 1, параграф 2, доколкото там е споменат договорът с Germanwings GmbH от 2006 г., както и

член 3, параграф 3, буква д),

да отмени решението на Комисията от 11 май 2015 г., GESTDEM 2015/1288,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на първото основание жалбоподателят по същество излага следното.

1.

Неправилно, респ. непълно представяне на фактическата обстановка

Жалбоподателят се оплаква, че ответникът е представил противоречиво, респ. непълно някои факти.

2.

Липса на мотиви

Във връзка с това жалбоподателят по-специално се оплаква, че не била дадена разбивка на инфраструктурните разходи, които Комисията отнесла към договор от 2006 г. между жалбоподателя и лицето, стопанисващо летище Цвайбрюкен.

3.

Липса на възстановяване в тежест на жалбоподателя

Жалбоподателят твърди, че самият ответник не е проверил отнасянето на съответните инфраструктурни разходи. Освен това, правно погледнато отнасянето от Комисията на тези разходи към договора, сключен от жалбоподателя през 2006 г., било недопустимо, тъй като било в разрез с досегашната практика на Комисията по вземане на решение и последната не отчела обществено известни факти. Във връзка с това субсидиарно се твърди, че размерът на отнесените разходи трябвало да бъде значително по-нисък.

4.

Липса на мотивиране от Комисията на „държавния“ елемент

В това отношение жалбоподателят изтъква, че Комисията не е изложила мотиви защо в настоящия случай е налице държавна помощ.

5.

При условията на евентуалност, защита на оправданите правни очаквания

На последно място във връзка с първото основание субсидиарно се изтъква, че евентуалното възстановяване на предполагаеми държавни помощи противоречи на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

Във връзка с второто основание жалбоподателят по същество твърди, че обжалваното решение не е достатъчно мотивирано и че Комисията е тълкувала неправилно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 (1).


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/20


Жалба, подадена на 14 юли 2015 г. — IMG/Комисия

(Дело T-381/15)

(2015/C 337/22)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: International Management Group (IMG) (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и A. Tymen, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Комисията от 8 май 2015 г. за засилване на мерките за одит и контрол, за извършване на предупреждение за проверка по смисъла на решението на Комисията от 13 ноември 2014 г. относно Системата за ранно предупреждение, която трябва да се използва от разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и от изпълнителните агенции и за отказ да признае на IMG качеството на международна организация по смисъла на финансовия регламент,

да осъди ответника да поправи имуществените и неимуществените вреди,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага осем основания, свързани с различни аспекти на обжалваното решение.

По отношение на обжалваното решение в неговата цялост

1.

Първото основание е нарушение на член 41 от Хартата и на правото на изслушване.

2.

Второто основание е нарушение на принципа на пропорционалност.

По отношение на решението за отказ да се признае на жалбоподателя качеството на международна организация по смисъла на финансовия регламент

3

Третото основание е нарушение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (1) и на Делегирания регламент (ЕС) № 1268/2012 (2), както и явна грешка в преценката, тъй като Комисията е приела, че жалбоподателят вече няма качеството на международна организация по смисъла на горепосочените регламенти.

4

Четвъртото основание е нарушение на задължението за мотивиране.

5

Петото основание е нарушение на принципа на правната сигурност, доколкото Комисията не обяснява защо приема, че жалбоподателят вече не отговаря на критериите за определяне на международна организация и освен това не обяснява същественото изменение на следвания от нея подход при тълкуването и прилагането на финансовата правна уредба по отношение на непроменено фактическо и правно положение (положението на жалбоподателя).

6

Шестото основание е нарушение на оправданите правни очаквания, тъй като изключването на жалбоподателя от статута на международна организация е направено внезапно и без преходен период.

По отношение на решението за извършване на предупреждение в рамките на системата за ранно предупреждение (СРП)

7

Седмото основание е незаконосъобразност на Решение 2014/792/UE (3), доколкото липсвала правна основа за приемането му.

8

Осмото основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е нарушение на член 41 от Хартата, на правото на изслушване и на задължението за мотивиране, както и явна грешка в преценката.


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, стр. 1).

(3)  Решение 2014/792/ЕС на Комисията от 13 ноември 2014 година относно Системата за ранно предупреждение, която трябва да се използва от разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и от изпълнителните агенции (ОВ L 329, стр. 68).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/22


Жалба, подадена на 15 юли 2015 г. — Greenpeace Energy и др./Комисия

(Дело T-382/15)

(2015/C 337/23)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Greenpeace Energy eG (Хамбург, Германия), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Виена, Австрия), Stadtwerke Aalen GmbH (Ален, Германия), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Битигхайм-Бисинген, Германия), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Швебиш Хал, Германия), Stadtwerke Tübingen GmbH (Тюбинген, Германия), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Мюлакер, Германия), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Гьопинген, Германия), Stadtwerke Mainz AG (Маинц, Германия), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Бохум, Германия) (представители: D. Fouquet и J. Nysten, Rechtsanwältinnen)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

на основание на член 263, четвърта алинея ДФЕС във връзка с член 263, първа алинея ДФЕС да обяви жалбата за допустима и основателна;

да отмени Решение (ЕС) 2015/658 на Комисията от 8 октомври 2014 година относно мярката за помощ SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), която Обединеното кралство възнамерява да приведе в действие за подкрепа на атомната електроцентрала „Hinkley Point C“;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски в пълен размер, включително адвокатските разноски и пътните разходи.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат осем основания.

1.

Първото основание е изведено от грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, тъй като е прието, че е налице общ интерес

Жалбоподателите твърдят, че при проверката на критериите по член 107, параграф 3, буква б), както и по член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС Комисията смесва тези критерии и вследствие на това допуска грешка при прилагането на тези разпоредби. Освен това Комисията приела, че е налице общ интерес за насърчаването на ядрената енергетика, какъвто не съществувал. Комисията приела също така, че e налице общ интерес от осигуряване на сигурността на доставките на електрическа енергия, което всъщност съгласно член 194 ДФЕС е една от целите на Съюза в сектора енергетика, но тази цел не можела да бъде постигната с изграждането и експлоатацията на съответната ядрена електроцентрала.

2.

Второто основание е изведено от грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, тъй като е прието, че е налице неефективност на пазара

Във връзка с това се посочва, че Комисията неоснователно приела, че предполагаемата липса на възможност за финансиране на проекта за ядрената електроцентрала на финансовите пазари показвала неефективността на пазара; същевременно по този начин Комисията пренебрегнала обстоятелството, че други ядрени електроцентрали, сред които и такива, които използвали същата технология, успявали да функционират и без държавни помощи. Според жалбоподателите Комисията допускала грешка, като твърдяла, че политическо решение можело да представлява неефективност на пазара.

3.

Третото основание е изведено от грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, тъй като нотифицираната мярка „Contract for Difference“ е погрешно квалифицирана като инвестиционна помощ — прилагане на погрешни критерии при проверката

С третото основание жалбоподателите изтъкват, че както оперативната помощ, така и инвестиционната помощ, съответно разликата между двата инструмента, били дефинирани достатъчно ясно юридически. С твърдението си за наличие на еквивалентност с инвестиционна помощ Комисията допускала грешка в преценката, като създавала нова категория помощи и съответно прилагала погрешни критерии при проверката.

4.

Четвъртото основание е изведено от грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, тъй като е прието, че пакетът от помощи е целесъобразен и със стимулиращ ефект

Във връзка с това жалбоподателите посочват, че Комисията не извършила достатъчна проверка на алтернативите на строителството и експлоатацията на ядрената електроцентрала с оглед на предполагаемата цел за осигуряване на сигурността на доставките на електроенергия. Освен това Комисията извършила единствено небрежна проверка на това какво би било стопанското поведение на дадено предприятие без предоставяне на съответната помощ. Вследствие на това Комисията извършила погрешна и непълна проверка на целесъобразността на съответните мерки.

5.

Петото основание е изведено от грешка при прилагането на член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, тъй като е подценено нарушението на конкуренцията вследствие на помощните мерки и са надценени положителните последствия на пакета от помощи

В допълнение жалбоподателите се оплакват, че Комисията неоснователно приела, че нарушението на конкуренцията можело да бъде пренебрегнато. Според жалбоподателите представените експертни становища свидетелствали за по-силно въздействие върху цените на пазара от приетия от Комисията, поради което следвало да се приеме, че била пренебрегната, съответно че била тълкувана неправилно представената информация.

6.

Шестото основание е изведено от нарушение на член 8 от Директива 2009/72/EО (1), съответно на Директива 2004/17/EО (2) и Директива 2004/18/EО (3), тъй като пакетът помощи е предоставен, без да се проведе обществена поръчка или равностойна процедура

Във връзка с това се посочва по-специално, че погрешно и в разрез с досегашната си практика при вземане на други сходни решения Комисията приема, че в конкретния случай са неприложими разпоредбите на законодателството относно обществените поръчки. По този начин Комисията допуснала грешка, като злоупотребила с правото си на преценка при оценката на фактите по случая и пренебрегнала сходството с редица останали проекти. Комисията злоупотребявала с правото си на преценка, тъй като приравнявала отправената от правителство не Великобритания покана за заявяване на интерес на покана за участие в процедура, равностойна на процедура за възлагане на обществена поръчка.

7.

Седмото основание е изведено от нарушение на завишените изисквания към задължението за мотивиране и на Кодекса за добро поведение на администрацията вследствие на необоснованите и непоследователни действия

С посоченото основание жалбоподателите твърдят по същество, че на редица места Комисията противоречала на практиката си по вземане на други сходни решения, без да представи убедителни основания за това.

8.

Осмото основание е изведено от нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС, на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на Кодекса за добро поведение на администрацията вследствие на общото незачитане на задължението за мотивиране

Във връзка с това жалбоподателите се оплакват, че Комисията погрешно описвала методиката, приложима към държавните помощи, тъй като например тя приела, че е отпусната по-скоро инвестиционна, отколкото оперативна помощ, както и защото по принцип допускала смесване на различните елементи. Комисията не определила също така общия размер на помощните мерки и счела за недостатъчно възможното им кумулиране. Според жалбоподателите доводите, изложени в подкрепа на извода, че е налице общ интерес, съответно неефективност на пазара, далеч не изпълнявали изискванията за мотивиране.


(1)  Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, стр. 55; поправка в OB L 167, 1.7.2015 г., стр. 94).

(2)  Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 3; поправка в OB L 182, 10.7.2008 г., стр. 169).

(3)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116; поправка в OB L 182, 10.7.2008 г., стр. 282).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/24


Иск, предявен на 13 юли 2015 г. — EDF Luminus/Парламент

(Дело T-384/15)

(2015/C 337/24)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: EDF Luminus (Брюксел, Белгия) (представители: D. Verhoeven и O. Vanden Berghe, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да приеме иска за допустим и основателен,

с оглед на това да осъди Европейския парламент:

да заплати на EDF Luminus сумата от 4 39  672,95 EUR,

да заплати на EDF Luminus договорни лихви върху тази сума, считано от момента на настъпване на изискуемостта на вземанията по фактурите,

да заплати разноските по делото.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага само едно основание, а именно нарушение на приложимите законови и договорни разпоредби, както и на принципа на равенство и недопускане на дискриминация, тъй като Парламентът отказал да му възстанови платената на регион Брюксел-столица такса за електроенергия. Ищецът твърди, че спорната такса трябва да бъде за сметка на Парламента, тъй като се дължи за доставена на Парламента електроенергия.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/25


Иск, предявен на 25 юли 2015 г. — Fulmen/Съвет

(Дело T-405/15)

(2015/C 337/25)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Fulmen (Техеран, Иран) (представители: A. Bahrami и N. Korogiannakis, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да приеме, че искът е допустим и основателен,

да осъди Съвета да заплати сумата 1 1 0 09  560 EUR за имуществени вреди и сумата 1 00  000 EUR за неимуществени вреди и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание, изведено от допуснато от Съвета особено тежко и сериозно нарушение, което би могло да се квалифицира дори като злоупотреба с власт.

Ищецът твърди, че Съветът не разполагал с никакво доказателство срещу него, което да обоснове мотивите за включване на името му в списъка на лицата и образуванията, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки срещу Иран, и че той използвал спорните мерки, за да навреди на индустриалните възможности и на икономическото развитие на Иран.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/26


Иск, предявен на 26 юли 2015 г. — Mahmoudian/Съвет

(Дело T-406/15)

(2015/C 337/26)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Fereydoun Mahmoudian (Техеран, Иран) (представители: A. Bahrami и N. Korogiannakis, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви иска за допустим и основателен;

да осъди Съвета да заплати сумата от 2 2 27  000 EUR като обезщетение за имуществените вреди и сумата от 6 00  000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът излага едно основание, което по същество е идентично или сходно с основанието, изложено по дело T-405/15, Fulmen/Съвет.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/26


Жалба, подадена на 28 юли 2015 г. от Jaana Pohjanmäki срещу решението, постановено на 18 май 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-44/14, Pohjanmäki/Съвет

(Дело T-410/15 P)

(2015/C 337/27)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jaana Pohjanmäki (Брюксел, Белгия) (представител: M. Velardo, avocat)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението от 18 май 2015 г. по дело F-44/14 и да се произнесе сам по делото,

при условията на евентуалност, делото да бъде върнато на Съда на публичната служба,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски в производствата пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага осем основания в подкрепа на жалбата.

1.

Първо основание, изведено от грешка при прилагане на правото и от изопачаване на фактите и на доказателствата, както и от нарушение на правото на защита, доколкото съпоставянето на заслугите на жалбоподателя не е било извършено внимателно и при спазване на принципа на равно третиране.

2.

Второ основание, изведено от грешка при прилагане на правото и от изопачаване на фактите и на доказателствата, тъй като членовете на консултативната комисия по повишаване не са били запознати с атестационните доклади на жалбоподателя през референтния период.

3.

Трето основание, изведено от грешка при прилагане на правото от страна на Съда на публичната служба (наричан по-нататък „СПС“), тъй като той е приел, че заслугите на жалбоподателя са били сравнени с тези на длъжностните лица, назначени на длъжности за лингвисти.

4.

Четвърто основание, изведено от грешка при прилагане на правото от страна на СПС, тъй като той е преценил, че органът по назначаването е преразгледал законосъобразно положението на жалбоподателя.

5.

Пето основание, изведено от нарушение на принципа на равни процесуални възможности, доколкото не са били обсъдени някои важни аспекти на спора.

6.

Шесто основание, изведено от грешка при прилагане на правото, тъй като СПС е възприел тезата на ответника, че заслугите на жалбоподателя не са били на постоянно високо равнище.

7.

Седмо основание, изведено от грешка при прилагане на правото и от изопачаване на доказателствените средства, тъй като СПС е приел, че равнището на отговорност на жалбоподателя е било преценено в съответствие с член 45 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

8.

Осмо основание, изведено от грешка при прилагане на правото, тъй като СПС е преценил, че ответникът е допълнил мотивите в съдебното заседание, докато последният всъщност е извършил същинска замяна на мотивите.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/27


Жалба, подадена на 28 юли 2015 г. — Cofely Solelec и др./Парламент

(Дело T-419/15)

(2015/C 337/28)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Cofely Solelec (Еш-сюр-Алзет, Люксембург), Mannelli & Associés SA (Бертранж, Люксембург) и Cofely Fabricom (Брюксел, Белгия) (представител: S. Marx, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания

Жалбоподателите иска от Общия съд:

да отмени:

Решение № D(2015)24297, носещо дата 29 май 2015 г., на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика на Европейския парламент, с което се отменя процедура за обществена поръчка № INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — партида 75 „Електричество — енергия“ относно „Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург“, и

Решение № D(2015)28116, носещо дата 11 юни 2015 г., на Генерална дирекция за инфраструктури и логистика на Европейския парламент, с което се отменя процедура за обществена поръчка № INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — партида 75 „Електричество — енергия“ относно „Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург“;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания.

1.

Първото основание е изведено от липсата на мотиви, тъй като ответникът обосновава решенията си за отмяна от 29 май 2015 г. и 11 юни 2015 г. единствено с мотива, че другите получени оферти, както и тази на жалбоподателите, значително надхвърлят определената преди това от възлагащия орган прогнозна стойност на поръчката, без да уточнява тази стойност в посочените решения. На практика ответникът посочил тази прогнозна стойност едва в последващо писмо от 18 юни 2015 г.

2.

Второто основание е изтъкнато при условията на евентуалност и е изведено от явна грешка в преценката. Жалбоподателите твърдят, че прогнозната стойност на поръчката на ответника не съответства на пазарната реалност и е недействителна, тъй като се дължи на очевидно подценяване.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/28


Жалба, подадена на 20 юли 2015 — Thun 1794/СХВП — Adekor (graphical symbols)

(Дело T-420/15)

(2015/C 337/29)

Език на жалбата: чешки

Страни

Жалбоподател: Thun 1794 a.s. (Нова Роле, Чешка република) (представител: F. Steidl, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Adekor s.r.o. (Loket, Чешка република)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността № 000840400-0001

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на СХВП от 29 април 2015 г. по преписка R 1465/2014-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Съществени процесуални нарушения,

Нарушение член 25, параграф 1 от Регламент № 6/2002,

Злоупотреба с власт.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/29


Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. — Systran/Комисия

(Дело T-421/15)

(2015/C 337/30)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Systran SA (Париж, Франция) (представители: J. Hoss, E. Omes и P. Hoffmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да съедини настоящото дело с дело T-481/13,

да отмени решението от 25 юни 2015 г., прието от Европейската комисия, съответно от Европейския съюз,

да осъди Европейската комисия и Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят иска да бъде отменено решението на Комисията, с което вследствие на решение на Съда от 18 април 2013 г., Комисия/Systran и Systran Luxembourg (C-103/11 P, Сб., EU:C:2013:245) се пристъпва към събиране на компенсаторните лихви, заедно с лихви за забава, считано от 19 август 2013 г., върху обезщетението за вреди, платено от Комисията на жалбоподателя вследствие на решение на Общия съд от 16 декември 2010 г., Systran и Systran Luxembourg/Комисия (T-19/07, Сб., EU:T:2010:526), отменено с решението на Съда.

В подкрепа на жалбата жалбоподателят излага три основания, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-481/13, Systran/Комисия (1).


(1)  ОВ C 336, 2013 г., стр. 27.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/30


Жалба, подадена на 30 юли 2015 г. — Port Autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия

(Дело T-438/15)

(2015/C 337/31)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (Ла Лувиер, Белгия), Port Autonome de Namur (Намюр, Белгия), Port Autonome de Charleroi (Шарльороа, Белгия) и Валонски регион (Жамб, Белгия) (представител: J. Vanden Eynde, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима по отношение на всеки от жалбоподателите и с оглед на това да отмени решението на Комисията под номер SA.38393(2014/CP) — данъчно облагане на пристанищата в Белгия;

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

да отмени съответно решението на Европейската комисия, обявяващо като държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, обстоятелството, че икономическите дейности на белгийските пристанища и в частност валонските пристанища не се облагат с корпоративен данък;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите излага шест основания в подкрепа на своята жалба.

1.

Първото основание е изведено най-общо от обстоятелството, че твърденията на Комисията не са подкрепени нито от фактическа, нито от правна страна.

2.

Второто основание е изведено от обстоятелството, че твърдението за системата на данъчно облагане, която представлявала корпоративен данък, не е правно обосновано.

3.

Третото основание е изведено от обстоятелството, че Комисията не взела под внимание правомощията на държавите членки по отношение на:

определянето на неикономическите дейности;

определянето на прякото данъчно облагане;

задължението за осигуряване на добро функциониране на услугите от общ интерес, необходимо за социалното и икономическо сближаване;

свободата на преценка при организиране на услугите от общ интерес.

4.

Четвъртото основание е изведено от обстоятелството, че основните дейности на валонските пристанища са услуги от общ интерес, които съгласно европейското законодателство (член 93 и член 106, параграф 2 ДФЕС) не се уреждат от правилата на конкуренцията в член 107 ДФЕС.

5.

Петото основание, посочено при условията на евентуалност, е изведено от обстоятелството, че след като основните дейности на вътрешните валонски пристанища се отнасят към услугите от общ икономически интерес, те би трябвало да се уреждат от правилата на член 93 и член 106, параграф 2 ДФЕС и по отношение на тях правилата на конкуренцията не следва да бъдат приложими.

6.

Шестото основание, посочено също при условията на евентуалност, е изведено от обстоятелството, че европейските критерии за определянето на дадена помощ като държавна не са налице.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/31


Жалба, подадена на 29 юли 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и др./Европейска агенция по лекарствата

(Дело T-440/15)

(2015/C 337/32)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: European Dynamics Luxembourg SA (Люксембург, Люксембург), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Атина, Гърция), European Dynamics Belgium SA (Брюксел, Белгия) (представители: I. Ampazis и M. Sfiri, адвокати)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени искане № SC002 за предоставяне на услуги (Request Form for Services) на Европейската агенция по лекарствата, в контекста на Рамково споразумение ΕΜΑ/2012/10/ICT, съобщено на жалбоподателите на 22 май 2015 г. с електронно писмо от директора на Централното бюро за доставки, и

да осъди Европейската агенция по лекарствата да заплати всички съдебни разноски на жалбоподателите.

Основания и основни доводи

Според жалбоподателите обжалваното искане за предоставяне на услуги (Request Form for Services) трябва да се отмени съгласно член 263 ДФЕС, тъй като EMA е променила критериите за възлагане, които са били предвидени в техническите спецификации, и е въвела нови критерии на етапа на изпращането на искането за предоставяне на услуги от анализатори на системи за управление (Business Analysts).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/32


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

(Дело T-463/15)

(2015/C 337/33)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Almashreq Investment Fund (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/33


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Othman/Съвет

(Дело T-464/15)

(2015/C 337/34)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Razan Othman (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/33


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Makhlouf/Съвет

(Дело T-465/15)

(2015/C 337/35)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ehab Makhlouf (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 година и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/34


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Makhlouf/Съвет

(Дело T-466/15)

(2015/C 337/36)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Rami Makhlouf (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/34


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Drex Technologies/Съвет

(Дело T-467/15)

(2015/C 337/37)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Drex Technologies SA (Тортола, Британски Вирджински острови) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/35


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Souruh/Съвет

(Дело T-468/15)

(2015/C 337/38)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Souruh SA (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 година и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/36


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Bena Properties/Съвет

(Дело T-469/15)

(2015/C 337/39)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bena Properties Co. SA (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 година и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/36


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Cham/Съвет

(Дело T-470/15)

(2015/C 337/40)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Cham Holding (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 година и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/37


Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

(Дело T-471/15)

(2015/C 337/41)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Дамаск, Сирия) (представител: E. Ruchat, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно да отмени Решение (ОВППС) 2015/837 от 28 май 2015 година и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване, които са по същество идентични или сходни с изложените по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/37


Жалба, подадена на 19 август 2015 г. — European Food/СХВП — Société des Produits Nestlé (FITNESS)

(Дело T-476/15)

(2015/C 337/42)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: European Food SA (Драганещи, Румъния) (представител: I. Speciac, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Société des Produits Nestlé SA (Веве, Швейцария)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Общността „FITNESS“ — марка на Общността № 2 470 326

Производство пред СХВП: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 19.6.2015 г. по преписка R 2542/2013-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да върне преписката на СХВП за произнасяне в съответствие с неговото решение,

при условията на евентуалност, да измени обжалваното решение и да заличи марка на Общността „Fitness“ № 2470326,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на правило 37, буква б), подточка vi и правило 50, параграф 1 от Регламент № 2868/95 и на член 76 от Регламент №o207/2009;

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) и на член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009;

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) и на член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/38


Жалба, подадена на 20 август 2015 г. — Lotte/СХВП — Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Дело T-479/15)

(2015/C 337/43)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Lotte Co. Ltd (Токио, Япония) (представители: M. Knitter и S. Schicker, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Kuchenmeister GmbH (Сьост, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: марка на Общността „KOALA LAND“ — заявка за регистрация № 10 766 723

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 4 юни 2015 г. по преписка R R 815/2014-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, връчено на жалбоподателя на 23 юни 2015 г., в делото по заявка за регистрация № 10 766 723 на марка на Общността „KOALA LAND“,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009,

нарушение на правило 22, параграф 3 от Регламент № 2868/95,

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/39


Жалба, подадена на 19 август 2015 г. — KZ и др./Комисия

(Дело T-480/15)

(2015/C 337/44)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподатели: KZ (Полша), LA (Полша), LB (Австрия), LC (Австрия) (представители: S. Dudzik, radca prawny, J. Budzik, adwokat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Решение C(2015) 4284 окончателен на Европейската комисия от 19 юни 2015 г., постановено по преписка AT.39864 — BASF, с което тя отхвърля жалбата на жалбоподателите на основание член 7, параграф 2 от Регламент № 772/2004 (1),

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания.

1.

Първо основание: нарушение на принципа на ефективна правна защита и правото на ефективна съдебна защита.

Като отхвърля жалбата на жалбоподателите на основание член 7, параграф 2 от Регламент № 773/2004, при положение че е налице нарушение на членове 101 и 102 от Договора в ущърб на жалбоподателите — докато националният орган за защита на конкуренцията не би могъл да образува производство с оглед на изтичането на предвидения в националното право преклузивен срок за образуването на производства за установяване на нарушение на конкурентното право, а освен това жалбоподателите не са разполагали с възможност ефективно да предявят правото си на обезщетение чрез предявяването на иск пред националния съд — Комисията нарушава правото на жалбоподателите на ефективна правна и съдебна защита.

2.

Второ основание: нарушение на членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС във връзка с член 17, параграф 1, второ изречение от Договора за Европейския съюз и във връзка с член 7, параграф 2 от Регламент № 773/2004 и член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент № 1/2003 (2).

Като приема, че интересът на Европейския съюз не изисква образуване на производство по въпроса, повдигнат в жалбата на жалбоподателите до Комисията, същата допуска явна грешка в преценката.

Като отхвърля жалбата на жалбоподателите и отказва да образува производство, понеже неправилно приема, че условията за констатиране на нарушение на член 101 ДФЕС, определени от Общия съд в решението му от 17 юли 1998 г., ITT Promedia/Комисия, T-111/96, не се прилагат в случай на злоупотреба с права в наказателното или административното производство, Комисията нарушава принципа на ефективност (полезно действие) на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  Регламент (ЕО) № 772/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии (ОВ L 123, стр. 11; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 235).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/40


Жалба, подадена на 24 август 2015 г. — Ahrend Furniture/Комисия

(Дело T-482/15)

(2015/C 337/45)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ahrend Furniture (Zaventem, Белгия) (представители: A. Lepièce, V. Dor и S. Engelen, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да разпореди отмяната на решението на Комисията с неизвестна дата, възлагащо партида № 1 от обществена поръчка № OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — „Доставка на мебели“ на друг оферент;

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага две правни основания.

1.

Първо правно основание, изведено от фактически грешки и грешки при прилагане на правото, допуснати от ответника при качествения и технически анализ на офертата на жалбоподателя.

2.

Второ правно основание, изведено от несъобщаването на жалбоподателя въпреки направените от него искания, на елементите относно финансовото оценяване на офертите.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/41


Жалба, подадена на 24 август 2015 г. — Alsharghawi/Съвет

(Дело T-485/15)

(2015/C 337/46)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Йоханесбург, Южна Африка) (представител: É. Moutet, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 година и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС, както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1323 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е извлечено от липсата на компетентност на Съвета да впише жалбоподателя в списъка с лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, тъй като името му не било посочено нито в Резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1970 (2011) и 1973 (2011), нито в изменящите ги резолюции 2213/2015 и 2214/2015.

2.

Второто основание е извлечено от допускането на съществени процесуални нарушения, като самото основание е разделено на две части:

нарушение на задължението за мотивиране;

нарушение на правото на защита на жалбоподателя, тъй като не било проведено състезателно производство.

3.

Третото основание е извлечено от нарушение на правните норми относно прилагането на Учредителните договори, като самото основание е разделено на две части:

нарушение на презумпцията за невиновност;

нарушение на основни права, доколкото, налагайки ограничителни мерки на жалбоподателя, Съветът засягал правото му на свободно придвижване, както и правото му на собственост.

4.

Четвърто основание, извлечено от необосноваността на оспорваните актове, доколкото липсвала солидна фактическа основа, обуславяща тяхната релевантност.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/42


Жалба, подадена на 26 август 2015 г. — LG Electronics/СХВП — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

(Дело T-488/15)

(2015/C 337/47)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics, Inc. (Сеул, Република Корея) (представител: M. Graf, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Cyrus Wellness Consulting (Берлин, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят.

Спорна марка: словна марка на Общността „VIEWTY SMART“ — заявка за регистрация № 8 431 091.

Производство пред СХВП: производство по възражение.

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 11 юни 2015 г. по преписка R 1734/2014-2.

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/43


Жалба, подадена на 26 август 2015 г. — LG Electronics/СХВП — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

(Дело T-489/15)

(2015/C 337/48)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics, Inc. (Сеул, Република Корея) (представител: M. Graf, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Cyrus Wellness Consulting (Берлин, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител/Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „VIEWTY SNAP“ — заявка за регистрация № 9 125 055

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 12 юни 2015 г. по преписка R 1938/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/44


Жалба, подадена на 21 август 2015 г. — SGP Rechtsanwälte/СХВП — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

(Дело T-490/15)

(2015/C 337/49)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Мюнхен, Германия) (представител: K. Köklü, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Verlag Friedrich Oetinger GmbH (Хамбург, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „tolino“ — заявка за регистрация № 11 651 288

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 11 юни 2015 г. по преписка R 2042/2014-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/44


Жалба, подадена на 25 август 2015 г. — Volkswagen/СХВП (ConnectedWork)

(Дело T-491/15)

(2015/C 337/50)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Volkswagen AG (Wolfsburg, Германия) (представител: U. Sander, адвокат)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП

Спорна марка: словна марка на Общността „ConnectedWork“ — заявка за регистрация № 13 011 267

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на СХВП от 29 юни 2015 г. по преписка R 160/2015-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) във връзка с член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 75 от Регламент № 207/2009.


12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/45


Жалба, подадена на 31 август 2015 г. — LG Electronics/СХВП — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

(Дело T-498/15)

(2015/C 337/51)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics, Inc. (Сеул, Република Корея) (представител: M. Graf, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Берлин, Германия)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят.

Спорна марка: словна марка на Общността „Viewty“ — заявка за регистрация № 6 266 531.

Производство пред СХВП: производство по възражение.

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 15 юни 2015 г. по съединени преписки R 1935/2014-2 и R 1563/2014-2.

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.