ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 333

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
9 октомври 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 333/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7666 — Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 333/02

Обменен курс на еврото

2

2015/C 333/03

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1.11.2015 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 333/04

Известие на правителството на Република Полша във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди в район Moszczenica

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 333/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP) ( 1 )

6

2015/C 333/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7750 — Delphi/HellermannTyton) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 333/07

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

8

2015/C 333/08

Известие на вниманието на Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov, които бяха добавени към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 на Комисията

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7666 — Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 333/01)

На 6 август 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на испански език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7666. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/2


Обменен курс на еврото (1)

8 октомври 2015 година

(2015/C 333/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1254

JPY

японска йена

134,92

DKK

датска крона

7,4611

GBP

лира стерлинг

0,73660

SEK

шведска крона

9,2790

CHF

швейцарски франк

1,0935

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,2185

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,117

HUF

унгарски форинт

312,17

PLN

полска злота

4,2321

RON

румънска лея

4,4162

TRY

турска лира

3,3012

AUD

австралийски долар

1,5664

CAD

канадски долар

1,4683

HKD

хонконгски долар

8,7220

NZD

новозеландски долар

1,7050

SGD

сингапурски долар

1,5890

KRW

южнокорейски вон

1 305,49

ZAR

южноафрикански ранд

15,1556

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,1507

HRK

хърватска куна

7,6135

IDR

индонезийска рупия

15 619,12

MYR

малайзийски рингит

4,7500

PHP

филипинско песо

51,923

RUB

руска рубла

70,3304

THB

тайландски бат

40,500

BRL

бразилски реал

4,3574

MXN

мексиканско песо

18,6929

INR

индийска рупия

73,2592


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/3


Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1.11.2015 г.

(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

(2015/C 333/03)

Основни лихвени проценти, изчислени в съответствие със Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6). В зависимост от използването на референтния лихвен процент трябва да се прибавят и съответните маржове, както са дефинирани в настоящото съобщение. За сконтовия лихвен процент това означава, че трябва да се добави марж от 100 базисни пункта. Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 предвижда, че освен ако не е предвидено друго в специално решение, лихвеният процент за възстановяване на помощта също се изчислява, като се добавят 100 базисни пункта към основния лихвен процент.

Изменените проценти са посочени с удебелен шрифт.

Предходната таблица е публикувана в ОВ C 281, 26.8.2015 г., стр. 3.

От

До

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.11.2015 г.

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,37

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,21

0,17

0,17

1,02

1.9.2015 г.

31.10.2015 г.

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,29

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,17

0,17

0,17

1,02

1.8.2015 г.

31.8.2015 г.

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,24

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,80

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,13

0,17

0,17

1,02

1.7.2015 г.

31.7.2015 г.

0,22

0,22

1,85

0,22

0,52

0,22

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

1,80

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

- 0,07

0,22

0,22

1,02

1.6.2015 г.

30.6.2015 г.

0,22

0,22

2,18

0,22

0,52

0,22

0,17

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

2,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

0,00

0,22

0,22

1,02

1.5.2015 г.

31.5.2015 г.

0,26

0,26

2,18

0,26

0,52

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,58

2,21

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,16

0,26

2,04

0,13

0,26

0,26

1,02

1.4.2015 г.

30.4.2015 г.

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,23

0,34

0,34

1,02

1.3.2015 г.

31.3.2015 г.

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015 г.

28.2.2015 г.

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/4


Известие на правителството на Република Полша във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди в район „Moszczenica“

(2015/C 333/04)

Предмет на процедурата е предоставянето на концесия за търсене или проучване на метан от каменовъглени пластове в район „Moszczenica“, Силезийско воеводство:

Название

Координати по системата от 2000 г.

X

Y

Moszczenica

5 536 180,58

6 537 551,72

5 534 963,28

6 537 566,01

5 533 784,88

6 539 829,49

5 536 110,35

6 541 152,16

5 535 734,19

6 543 029,12

5 535 025,71

6 542 901,34

5 533 132,15

6 542 559,78

5 532 937,96

6 539 390,94

5 532 375,39

6 538 685,86

5 532 812,60

6 536 463,98

5 533 786,70

6 536 942,74

5 534 805,65

6 537 051,67

Предложенията трябва да обхващат така определения район.

Предложенията за предоставяне на концесия се изпращат до седалището на Министерството на околната среда най-късно до 12:00 часа централноевропейско време (CET/CEST) на последния ден от 91-дневния срок, който започва да тече от датата, следваща датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Получените предложения ще се оценяват според следните критерии:

а)

предложена технология за извършване на работите (40 %);

б)

технически и финансови възможности на оферента (50 %);

в)

предложен размер на заплащането за правото на ползване върху подземни богатства (10 %).

Минималният размер на заплащането за правото на ползване върху подземни богатства за район „Moszczenica“ е:

1.

в случай на търсене на метан от каменовъглени пластове:

—   през тригодишния базов период: 2 000,00 PLN годишно;

—   за четвъртата и петата година от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 2 000,00 PLN годишно;

—   за шестата и следващите години от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 2 098,28 PLN годишно;

2.

в случай на проучване на метан от каменовъглени пластове:

—   през тригодишния базов период: 4 000,00 PLN годишно;

—   за четвъртата и петата година от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 4 000,00 PLN годишно;

—   за шестата и следващите години от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 4 196,55 PLN годишно;

3.

в случай на търсене и проучване на метан от каменовъглени пластове:

—   през петгодишния базов период: 6 000,00 PLN годишно;

—   за шестата, седмата и осмата година от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 6 000,00 PLN годишно;

—   за деветата и следващите години от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 6 000,00 PLN годишно.

Процедурата по сравнение на предложенията ще се извърши в срок от 6 месеца след приключване на етапа на подаване на предложения. Участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено за резултатите.

Предложенията трябва да са изготвени на полски език.

Компетентният по концесиите орган ще предостави на участника, спечелил процедурата по сравнение на заявленията, концесия за търсене или проучване на метан от каменовъглени пластове, след като вземе предвид становището на съответните органи, и ще сключи с него договор за право на ползване върху подземни богатства.

За да може да извършва търсене или проучване на метан от каменовъглени пластове на територията на Република Полша, предприятието трябва да притежава както право на ползване върху подземни богатства, така и концесия.

Предложенията се изпращат на адрес:

Ministerstwo Środowiska (Министерство на околната среда)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Отдел „Геология и концесии за геоложки дейности“)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Информация може да се получи от:

уебсайта на Министерството на околната среда: www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Отдел „Геология и концесии за геоложки дейности“)

Ministerstwo Środowiska (Министерство на околната среда)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Тел. +48 223692449

Факс +48 223692460

Електронна поща: dgikg@mos.gov.pl


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 333/05)

1.

На 2 октомври 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятията The Coca-Cola Company (The Coca-Cola, САЩ) и Cobega SA (Cobega, Испания) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол върху новосъздаденото предприятия Coca-Cola European Partners Plc (CCEP, Обединеното кралство) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за The Coca-Cola: притежател на търговското наименование, лицензодател на търговски марки и производител на безалкохолни напитки, концентрати и сиропи,

—   за Cobega: бутилиране и дистрибуция на напитки,

—   за CCEP: бутилиране и дистрибуция на напитки. CCEP ще обедини дейностите на следните бутилиращи предприятия на безалкохолни напитки: Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners SA и Vífilfell hf.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламентът за сливанията).


9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/7


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7750 — Delphi/HellermannТyton)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 333/06)

1.

На 2 октомври 2015 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) чрез която предприятие Delphi Automotive PLC („Delphi“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие HellermannTyton Group PLC („HellermannTyton“, Обединеното ткралство) посредством публичен търг, обявен на 30 юли 2015 г.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Delphi: производство и доставка в световен мащаб на автомобилни компоненти за производителите на оригинално оборудване, както и разпространение на автомобилни резервни части. Автомобилните части на Delphi се използват главно като част от електрическата архитектура, задвижващите системи и системите за безопасност на превозните средства;

—   за предприятие HellermannTyton: производство и доставка на кабелни управленски решения за автомобилната промишленост, електрическия и телекомуникационния сектор. Кабелните управленски решения на HellermannTyton обхващат крепежни елементи, изделия за идентификация, изолация и защита, както и за свързване в мрежа, и решения за инсталиране.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на M.7750 — Delphi/HellermannTyton, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/8


Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2015/C 333/07)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни  (2)

„ALHEIRA DE MIRANDELA“

ЕС №: PT-PGI-0005-0864 — 10.3.2011

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование

„Alheira de Mirandela“

2.   Държава членка или трета държава

Португалия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Alheira de Mirandela“ е традиционен пушен колбас, който е цилиндричен и с формата на подкова. Вътрешността на колбаса се състои от финозърнеста и неравномерна пастообразна смес, в която се виждат малки парченца накълцано месо. Обвивката е приготвена от естествено осолено говеждо черво, чиито краища са завързани с памучен конец.

Продуктът има следните характеристики:

Физични и химични характеристики:

Колбасът е дълъг около 20—25 cm, а цветът му е в различни нюанси на жълтокафяво.

Диаметър: 2—3 cm

Тегло: между 150 и 200 g

Съдържание на протеини: повече от 14 %

Съдържание на влага: по-малко от 50 %

Съдържание на мазнини: по-малко от 18 %

Органолептични характеристики:

Аромат: лек аромат на пушек.

Вкус: лек вкус на пушек, силен плодов и пикантен вкус на зехтин, а основната подправка е чесън.

Консистенция: неравномерна, с видими парченца накълцано месо.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

За производството на „Alheira de Mirandela“ се използват следните суровини:

Свинско месо

„Alheira de Mirandela“ се приготвя от целия труп на чистокръвни свине от породата Bísaro или от кръстоски с породи Landrace, Large White, Pietrain, Duroc или Pietrain (при условие че породата им е 50 % Bísaro). Само вътрешностите не се използват.

Домашни птици

Пилешко месо се използва за обогатяване на бульона и се смесва с масата на колбаса. Месото може да бъде от всички части на трупа с изключение на вътрешностите.

Дивеч (не е задължително)

Могат да се използват патици, яребици, зайци и фазани.

Месен бульон

Подправеното месо се вари във вода, за да се получи бульон, познат в региона като „calda“. Той е изключително ароматен и богат на протеини и се използва за накисване на хляба, така че да се получи влажна, силно ароматна маса.

Регионален пшеничен хляб

Хлябът се накисва в бульона, след като е нарязан на резени. Той трябва да отлежи минимален период от време, обикновено 48 часа, преди употреба.

Хлябът е традиционният пшеничен хляб в региона. Приготвя се от пшенично брашно (пшенично брашно за хляб тип 55) и е кръгъл, с приблизително тегло 1,5 kg, като се пече продължително с малко или без никаква мая.

Зехтин

Използваният зехтин е ЗНП „Trás-os-Montes“ или зехтин със сходни органолептични характеристики. Това е зехтин с аромат и вкус на пресни плодове, понякога привкус на бадеми и забележимо сладък, тръпчив, горчив и пикантен елемент, който придава на продукта „Alheira de Mirandela“ характерния му пикантен вкус.

Обвивка с естествен произход

Обвивката е изработена от цяло, естествено, oсолено говеждо черво, което прилепва към масата на колбаса, а краищата му се завързват с памучен конец.

Свинска мас

Подправки

Готварска сол (NaCl)

Сушени скилидки чесън без прораствания (Allium sativum L.)

Сладък/лют червен пипер или люти чушки

Минималният процент на месото е 60 %, като свинското месо е между 10 % и 15 %, а птичето месо е между 45 % и 50 %. Процентът на хляб в колбаса варира между 15 % и 25 %, а процентът на зехтин ЗНП „Trás-os-Montes“ или зехтин със сходни органолептични характеристики може да варира между 4 % и 8 %.

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход)

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Специфичните етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район, са: нарязване на хляба, нарязване и измиване на месото, варене и накълцване на месото, подготвяне на масата на колбаса, пълнене на колбаса и опушване.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

На етикета на ЗГУ „Alheira de Mirandela“ задължително трябва да фигурират следните надписи:

„Alheira de Mirandela — IGP“ или „Alheira de Mirandela — Indicação Geográfica Protegida“,

логото на „Alheira de Mirandela“.

Image

4.   Кратко определение на географския район

Районът на производство на „Alheira de Mirandela“ е ограничен до община Mirandela.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Природните условия в географския район са благоприятни за производството на „Alheira de Mirandela“.

Климатът се характеризира с топли и сухи лета с годишна средна максимална температура от 20 °C и много тежки зими с годишна средна минимална температура от 7 °C. Тези условия са тясно свързани с наличието на дървесни видове, типични за община Mirandela, като например дъб и маслина, които се използват за опушване на „Alheira de Mirandela“ и за производството на зехтин.

Техниките, използвани за производството на „Alheira de Mirandela“, са свързани, от една страна, с използването на регионалния пшеничен хляб, тайните на чието производство се предават непроменени от поколение на поколение хлебари в Trás-os-Montes и, от друга страна, с уменията на жителите на района, които се основават на автентични и непроменени методи, използвани и до днес.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

„Alheira de Mirandela“ се отличава от другите колбаси в същата категория с леко опушения си аромат и вкус, с вкуса на чесън и на много пикантен и плодов зехтин, (ЗНП „Trás-os-Montes“ или зехтин със сходни органолептични характеристики), както и с неравномерната консистенция на масата на колбаса, в която ясно се виждат парченца месо. Наденицата е с финозърнеста и неравномерна консистенция поради добавянето на регионалния пшеничен хляб, който се приготвя от пшенично брашно тип 55 и се меси и пече специално за приготвяне на „Alheira de Mirandela“. Характерният цвят, вкус и аромат, които отличават „Alheira de Mirandela“, се дължат на използваните подправки и на продължителността на опушването и зреенето, т.е. приблизително осем дни.

„Alheira de Mirandela“ се отличава също поради факта, че масата на колбаса се приготвя, като се използва много ароматен бульон от цели пилешки и свински трупове (без вътрешностите), а не само от определени части, и поради факта, че за обвивка се използва само естествено, осолено телешко черво. Регионалният пшеничен хляб се накисва в бульона, за да се получи влажна, силно ароматна маса.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

„Alheira de Mirandela“ е известен със своята консистенция и аромат, които се дължат на начина, по който се приготвя, и съотношенията, в които се комбинират неговите съставки, и отдавна е един от най-предпочитаните колбаси в региона през есента и зимата.

Известността на продукта и предпочитанията на потребителите към „Alheira de Mirandela“ винаги са били неразривно свързани с производствените практики, а именно как и в какви пропорции са комбинирани различните суровини, и с използваните техники за опушване, като колбасът се опушва в течение на около осем дни в пушек, получен от бавното изгаряне на дървесина от типични за района видове, като дъб и маслина. В резултат на горещите и сухи лета дървеният материал е много сух и компактен, което е определящ фактор за получаване на вкуса и аромата, придаващи на продукта неговия автентичен, леко опушен вкус.

Местните производствени техники, които се използват и до днес, а именно ръчното кълцане на месото, смесването на масата на колбаса, съотношенията, в които различните видове месо се съчетават, и употребата на традиционен хляб, зехтин (ЗНП „Trás-os-Montes“ или зехтин със сходни органолептични характеристики), чесън и други подправки, водят до неравномерна маса на колбаса с ясно изразен вкус на чесън и зехтин (ЗНП „Trás-os-Montes“ или зехтин със сходни органолептични характеристики), отличаващ „Alheira de Mirandela“ от други продукти от същата категория.

Процесът на тънко нарязване на традиционно приготвения регионален пшеничен хляб и накисването му в месния бульон е основен фактор за окончателните характеристики на продукта, тъй като хлябът може да погълне ароматите на различните видове месо от бульона, така че след смесването с другите съставки, полученият колбас да е с желаната консистенция, вкус и аромат.

Продуктът дължи своята консистенция на използването на естествени, осолени говежди черва и уплътняването на масата на колбаса по време на пълнене.

Ясно доказателство за причинно-следствената връзка между географския район и характеристиките на „Alheira de Mirandela“ са публикации в местната преса, датиращи поне от 1957 г., в които продуктът се сочи като местен специалитет, произвеждан от занаятчии.

Репутацията на „Alheira de Mirandela“ винаги е била свързвана с района, в който колбасът се произвежда, както е видно от статия, появила се в седмичника „Notícias de Mirandela“ на 29 май 1960 г. В статията се цитира бр. 4 на селскостопанския двуседмичник „O Campo“, в който се говори за съществуващите по това време в други географски области имитации на истинския продукт „Alheira de Mirandela“, като се изразява необходимостта да се сложи край на злоупотребите и се призовава да бъде създаден регистър „на местните или регионалните наименования, които трябва да се спазват“. Във вестника се казва следното по въпроса: „Наистина е жалко, че други райони злоупотребяват с наименованието Mirandela, като го свързват с колбаси, подобни на „Alheira“, но които несъмнено вредят на неговата репутация, защото им липсва вкусът и качеството, които от много години отличават нашия местен специалитет.“

Днес също „Alheira de Mirandela“ се споменава в многобройни статии, в които продуктът се свързва с кухнята, типична за община Mirandela, и се сочи като един от най-предпочитаните колбаси в региона.

Поради своята известност, репутация, традиция и вкус „Alheira de Mirandela“ е най-важният хранителен продукт в общината и винаги присъства в менюто на местни и национални ресторанти и на различни кулинарни събития, били те конкурси, панаири или изложения на хранителни продукти.

Препратка към публикуваната спецификация

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.dgadr.mamaot.pt/IMAGES/DOCS/VAL/DOP_IGP_ETG/VALOR/ALHEIRA_MIRANDELA.PDF


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.


9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/12


Известие на вниманието на Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov, които бяха добавени към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда, по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 на Комисията

(2015/C 333/08)

1.

В Обща позиция 2002/402/ОВППС (1) се призовава Съюзът да замрази средствата и икономическите ресурси на членовете на организацията Ал Кайда и други свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания, посочени в изготвения въз основа на Резолюции 1267(1999) и 1333(2000) на Съвета за сигурност на ООН списък, който подлежи на редовно актуализиране от Комитета на ООН, създаден съгласно Резолюция 1267(1999) на Съвета за сигурност на ООН.

Списъкът, съставен от този Комитет на ООН, включва:

Ал Кайда,

физически или юридически лица, образувания, органи и групи, свързани с Ал Кайда, както и

юридически лица, образувания и органи, притежавани или контролирани, или подкрепящи по друг начин някое от тези свързани лица, образувания, органи и групи.

Действията или дейностите, които сочат, че дадено лице, група, предприятие или образувание е „свързано с“ Ал Кайда, включват:

а)

участие във финансирането, планирането, улесняването, подготовката или извършването на действия или дейности от, в съдействие със, под името на, от името на или в подкрепа на Ал Кайда или която и да било клетка, асоциирана организация, фракционна или производна група от нея;

б)

снабдяване, продажба или прехвърляне на оръжия и свързани с тях принадлежности на някоя от тях;

в)

вербуване на хора за някоя от тях; или

г)

действия или дейности, които подпомагат по друг начин действията или дейностите на някоя от тях.

2.

Съветът за сигурност на ООН одобри на 28, 29 и 30 септември и на 2 октомври 2015 г. добавянето на Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov към списъка на Комитета по санкциите във връзка с Ал Кайда.

Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov могат да подадат по всяко време искане до омбудсмана на ООН за преразглеждане на горепосоченото решение за включването им в списъка на ООН, като приложат съответните подкрепящи документи. Такова искане следва се изпрати на следния адрес:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Тел. +1 212 963 2671

Факс +1 212 963 1300/3778

Електронна поща: ombudsperson@un.org

За повече информация вж. http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

В допълнение към решението на ООН, посочено в параграф 2, Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 (2), с който се изменя приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (3). Чрез изменението, направено в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 881/2002, в списъка в приложение I към този регламент („приложение I“) се добавят Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev and Shamil Magomedovich Ismailov.

Следните мерки от Регламент (ЕО) № 881/2002 се отнасят до лицата и образуванията, добавени в приложение I:

1)

замразяването на всички средства и икономически ресурси, принадлежащи на въпросните лица и образувания или във владение или държани от тях, и забраната (за всеки) да се предоставят средства и икономически ресурси на съответните лица и образувания или в тяхна полза, пряко или непряко (членове 2 и 2а); както и

2)

забраната за предоставянето, продажбата, доставката или прехвърлянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни действия, на някое от въпросните лица и образувания (член 3).

4.

В член 7а от Регламент (ЕО) № 881/2002 е предвидена процедура на преразглеждане при представяне на становища относно основанията за включването в списъка от страна на тези, които са включени в него. Лицата и образуванията, добавени в приложение I с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 могат да поискат от Комисията да посочи основанията за включването им в този списък. Това искане следва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

„Restrictive measures“

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Въпросните лица и образувания имат възможност да оспорят Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 пред Общия съд на Европейския съюз в съответствие с условията, предвидени в член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6.

С цел спазване на надлежния ред, на лицата и образуванията, включени в приложение I, се обръща внимание върху възможността за подаване на заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), които са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002, за да получат разрешение да използват замразени средства и икономически ресурси за основни нужди или специфични плащания в съответствие с член 2а от посочения регламент.


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.