ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 431

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
1 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 431/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

2014/C 431/02

Полагане на клетва от нов член на Съда

2

2014/C 431/03

Избор на председателите на състави от трима съдии

2

2014/C 431/04

Решения, приети от Съда на общото събрание от 14 октомври 2014 г.

2

2014/C 431/05

Списъци, по които се определят членовете на съдебните състави

3

2014/C 431/06

Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 107 от Процедурния правилник на Съда

4

2014/C 431/07

Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 193 от Процедурния правилник на Съда

4

2014/C 431/08

Определяне на първия генерален адвокат

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 431/09

Дело C-488/13: Определение на Съда (пети състав) от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Окръжен съд - Търговище - България — Първа Инвестиционна БанкаAД, УниКредит БулбанкАД, Сийк ФаундейшънЛЛС/Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелностAД, Синдик на Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелностAД (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1896/2006 — Понятието безспорни парични вземания — Производство по несъстоятелност — Несъдебен документ за оспорено вземане — Искане за изпълнение спрямо масата на несъстоятелността въз основа на такъв документ — Положение, което не попада в приложното поле на Регламент № 1896/2006 — Явна липса на компетентност на Съда)

5

2014/C 431/10

Дело C-521/13 P: Определение на Съда (осми състав) от 11 септември 2014 г. — Think Schuhwerk GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б) — Липса на отличителен характер — Червени краища на връзки за обувки — Член 122 от Процедурния правилник на Общия съд — Жалба, отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

6

2014/C 431/11

Дело C-199/14: Определение на Съда (седми състав) от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Преюдициално запитване — Член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Прилагане на правото на Съюза — Липса — Явна липса на компетентност на Съда)

6

2014/C 431/12

Дело C-204/14: Определение на Съда (десети състав) от 4 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Търговско дружество, натрупало данъчни задължения — Член на управителен орган в това дружество лице, който не може да бъде назначен на управителна длъжност в друго дружество — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Неприложимост на разпоредбите на правото на Съюза, чието тълкуване се иска — Явна липса на компетентност на Съда — Въпроси от хипотетично естество — Явна недопустимост)

7

2014/C 431/13

Дело C-387/14: Преюдициално запитване от Krajowa Izba Odwoławcza (Полша), постъпило на 14 август 2014 г. — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Дело C-397/14: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 20 август 2014 г. — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Дело C-400/14 P: Жалба, подадена на 20 август 2014 г. от Basic AG Lebensmittelhandel срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 26 юни 2014 г. по дело T-372/11 — Basic AG Lebensmittelhandel/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

9

2014/C 431/16

Дело C-404/14: Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 25 август 2014 г. — Marie Matoušková, съдебен комисар в производството за наследство/Misha Martinus и Elisabeth Jekaterina Martinus, представлявани от David Sedlák, в качеството на особен представител, Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Дело C-405/14: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 25 август 2014 г. — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Дело C-406/14: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Полша), постъпило на 27 август 2014 г. — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Дело C-416/14: Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Италия), постъпило на 3 септември 2014 г. — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Дело C-425/14: Преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Италия), постъпило на 17 септември 2014 г. — Impresa Edilux srl, в качеството на пълномощник на ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Дело C-426/14: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия), постъпило на 18 септември 2014 г. — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Дело C-432/14: Преюдициално запитване от Conseil de prud'hommes de Paris (Франция), постъпило на 22 септември 2014 г. — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Дело C-386/13: Определение на председателя на Съда от 24 септември 2014 г. — Комисия/Република Кипър

16

2014/C 431/24

Дело C-93/14: Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Navarra — Испания) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Дело C-130/14: Определение на председателя на Съда от 12 септември 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

16

2014/C 431/26

Дело C-279/14: Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hannover — Германия) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Дело C-316/14: Определение на председателя на Съда от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Дело C-337/14: Определение на председателя на Съда от 23 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Дело C-364/14: Определение на председателя на Съда от 16 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Дело C-365/14: Определение на председателя на Съда от 12 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

17

 

Общ съд

2014/C 431/31

Дело T-453/11: Решение на Общия съд от 21 октомври 2014 г. — Szajner/СХВП — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността LAGUIOLE — По-ранно френско фирмено наименование Forge de Laguiole — Член 53, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

18

2014/C 431/32

Дело T-268/13: Решение на Общия съд от 21 октомври 2014 г. — Италия/Комисия (Неизпълнение на решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения — Периодична имуществена санкция — Решение за определяне на размера на периодичната имуществена санкция — Задължение за събиране — Предприятия в производство по несъстоятелност — Предмет на въпросните производства по несъстоятелност — Дължима грижа — Доказателствена тежест)

19

2014/C 431/33

Дело T-405/10: Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. — Justice & Environment/Комисия (Сближаване на законодателствата — Съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда — Процедура по издаване на разрешение за пускане на пазара — Искане за вътрешно преразглеждане — Отмяна на обжалваните или относимите решения — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

19

2014/C 431/34

Дело T-354/12: Определение на Общия съд от 17 септември 2014 г. — Afepadi и др./Комисия (Жалба за отмяна — Здравни претенции, използвани при етикетирането и рекламата на храни — Регламент (ЕС) № 432/2012 — Съображения 11, 14 и 17 — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

20

2014/C 431/35

Дело T-59/13 P: Определение на Общия съд от 7 октомври 2014 г. — BT/Комисия (Обжалване — Публична служба — Договорно наети служители — Неподновяване на договора — Член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

20

2014/C 431/36

Дело T-83/13 P: Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. BS/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Член 73 от Правилника — Правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания на длъжностните лица — Принцип на колегиалност — Правен характер на спора — Степен на засягане на физическата и психическа неприкосновеност — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

21

2014/C 431/37

Дело T-230/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — HTC Sweden/СХВП — Vermop Salmon (TWISTER) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на молбата за обявяване на недействителност — Липса на основание за произнасяне по същество)

22

2014/C 431/38

Дело T-497/13: Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. — Boston Scientific Neuromodulation/СХВП (PRECISION SPECTRA) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PRECISION SPECTRA — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, която е отчасти очевидно недопустима и отчасти очевидно неоснователна)

22

2014/C 431/39

Дело T-583/13: Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Shire Pharmaceutical Contracts/Комисия (Жалба за отмяна — Лекарствени продукти за педиатрична употреба — Регламент (ЕО) № 1901/2006 — Член 37 — Удължаване срока на пазарното предимство на непатентовани лекарства сираци — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

23

2014/C 431/40

Дело T-286/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на енергията от възобновяеми източници — Решение на Комисията за откриване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Дело T-287/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Schaeffler Technologies/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Дело T-288/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Energiewerke Nord/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Дело T-294/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Klemme/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Дело T-295/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Autoneum Germany/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Дело T-296/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Erbslöh/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Дело T-297/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Walter Klein/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Дело T-298/14 R: Определение на председателя на Съда на публичната служба от 4 септември 2014 г. — Erbslöh Aluminium/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Дело T-300/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Fricopan Back/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Дело T-301/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Michelin Reifenwerke/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Дело T-521/14: Жалба, подадена на 4 юли 2014 г. — Швеция/Комисия

28

2014/C 431/51

Дело T-642/14: Жалба, подадена на 29 август 2014 г. — JP Divver Holding Company/СХВП (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Дело T-660/14: Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. — SV Capital/ЕБО

29

2014/C 431/53

Дело T-670/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Milchindustrie-Verband и Deutscher Raiffeisenverband/Комисия

30

2014/C 431/54

Дело T-681/14: Жалба, подадена на 18 септември 2014 г. — El-Qaddafi/Съвет

31

2014/C 431/55

Дело T-682/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Mylan Laboratories и Mylan/Комисия

32

2014/C 431/56

Дело T-683/14 P: Жалба, подадена на 16 септември 2014 г. от Rhys Morgan срещу решението, постановено на 8 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-26/13, Morgan/СХВП

33

2014/C 431/57

Дело T-684/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Krka/Комисия

34

2014/C 431/58

Дело T-685/14: Жалба, подадена на 18 септември 2014 г. — ЕАОС/Комисия

35

2014/C 431/59

Дело T-689/14 P: Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) срещу решението, постановено на 2 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-63/13, Psarras/ENISA

36

2014/C 431/60

Дело T-690/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Sony Computer Entertainment Europe/СХВП — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Дело T-701/14: Жалба, подадена на 22 септември 2014 г. — Niche Generics/Комисия

38

2014/C 431/62

Дело T-713/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — IPSO/ЕЦБ

39

2014/C 431/63

Дело T-714/14: Жалба, подадена на 8 октомври 2014 г. — Bonney/СХВП — Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Дело T-715/14: Жалба, подадена на 9 октомври 2014 г. — NK Rosneft a.o./Съвет

40

2014/C 431/65

Дело T-718/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Hong Kong Group/СХВП — WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Дело T-721/14: Жалба, подадена на 13 октомври 2014 г. — Белгия/Комисия

42

2014/C 431/67

Дело T-725/14: Иск, предявен на 14 октомври 2014 г. — Aalberts Industries/Комисия и Съд на Европейския съюз

43

2014/C 431/68

Дело T-727/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/СХВП — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Дело T-728/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/СХВП — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Дело T-592/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — Ratioparts-Ersatzteile/СХВП — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Дело T-622/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — Ratioparts-Ersatzteile/СХВП — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Дело T-706/13: Определение на Общия съд от 1 октомври 2014 г. — Tui Deutschland/СХВП — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Дело T-370/14: Определение на Общия съд от 2 декември 2014 г. — Petropars и др./Съвет

46

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 431/74

Дело F-23/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — AY/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна — Повишаване — Процедура за повишаване за 2010 г. — Съпоставяне на заслугите — Решение да не се повишава жалбоподателят)

47

2014/C 431/75

Дело F-86/13: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — Van de Water/Парламент (Публична служба — Права и задължения на длъжностното лице — Деклариране на намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите — Член 16 от Правилника — Съвместимост с легитимните интереси на институцията — Забрана)

47

2014/C 431/76

Дело F-59/14: Иск, подаден на 24 юни 2014 г. — ZZ/Европейска комисия

48

2014/C 431/77

Дело F-75/14: Жалба, подадена на 31 юли 2014 г. — ZZ/Съвместно предприятие ECSEL

48

2014/C 431/78

Дело F-87/14: Жалба, подадена на 1 септември 2014 г. — ZZ/Съвет

49

2014/C 431/79

Дело F-98/14: Жалба, подадена на 29 септември 2014 г. — ZZ/Съвет

50


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2014/C 431/01)

Последна публикация

ОВ C 421, 24.11.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 409, 17.11.2014 г.

ОВ C 395, 10.11.2014 г.

ОВ C 388, 3.11.2014 г.

ОВ C 380, 27.10.2014 г.

ОВ C 372, 20.10.2014 г.

ОВ C 361, 13.10.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/2


Полагане на клетва от нов член на Съда

(2014/C 431/02)

На 8 октомври 2014 г. пред Съда положи клетва г-н Lycourgos, назначен за съдия в Съда за периода от 7 октомври 2014 г. до 6 октомври 2018 г. с решение на представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, от 24 септември 2014 г. (1)


(1)  ОВ L 284, 30.9.2014 г., стр. 46.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/2


Избор на председателите на състави от трима съдии

(2014/C 431/03)

На събрание от 7 октомври 2014 г. съдиите на Съда избраха, на основание член 12, параграф 2 от Процедурния правилник, г-н Ó Caoimh за председател на осми състав, г-н Bonichot за председател на седми състав, г-н Vajda за председател на десети състав, г-н Rodin за председател на шести състав и г-жа Jürimäe за председател на девети състав за периода от 7 октомври 2014 г. до 6 октомври 2015 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/2


Решения, приети от Съда на общото събрание от 14 октомври 2014 г.

(2014/C 431/04)

На общото събрание от 14 октомври 2014 г. Съдът реши да разпредели г-н Lycourgos във втори и седми състав:

Поради това втори и седми състав се състоят, както следва, от:

Втори състав

г-жа Silva de Lapuerta, председател на състава

г-н Bonichot, г-н Арабаджиев, г-н Da Cruz Vilaça и г-н Lycourgos, съдии

Седми състав

г-н Bonichot, председател на състава

г-н Арабаджиев, г-н Da Cruz Vilaça и г-н Lycourgos, съдии.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/3


Списъци, по които се определят членовете на съдебните състави

(2014/C 431/05)

На общото събрание от 14 октомври 2014 г. Съдът изготви списъка за определяне на членовете на големия състав, както следва:

г-н Rosas

г-н Lycourgos

г-н Juhász

г-жа Jürimäe

г-н Borg Barthet

г-н Biltgen

г-н Malenovský

г-н Rodin,

г-н Levits,

г-н Vajda,

г-н Ó Caoimh,

г-н Da Cruz Vilaça

г-н Bonichot

г-н Fernlund

г-н Арабаджиев

г-н Jarašiūnas

г-жа Toader

г-жа Prechal

г-н Safjan

г-жа Berger

г-н Šváby

На общото събрание от 14 октомври 2014 г. Съдът изготви списъка за определяне на членовете на втори състав, заседаващ в състав от петима съдии, както следва:

г-н Bonichot

г-н Lycourgos

г-н Арабаджиев

г-н Da Cruz Vilaça

На общото събрание от 14 октомври 2014 г. Съдът изготви списъка за определяне на членовете на седми състав, заседаващ в състав от трима съдии, както следва:

г-н Арабаджиев

г-н Da Cruz Vilaça

г-н Lycourgos


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/4


Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 107 от Процедурния правилник на Съда

(2014/C 431/06)

На общото събрание от 7 октомври 2014 г. Съдът определи, на основание член 11, параграф 2 от Процедурния правилник, че за периода от 7 октомври 2014 г. до 6 октомври 2015 г. делата, посочени в член 107 от този правилник, ще се разглеждат от четвърти състав.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/4


Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 193 от Процедурния правилник на Съда

(2014/C 431/07)

На общото събрание от 7 октомври 2014 г. Съдът определи, на основание член 11, параграф 2 от Процедурния правилник, че за периода от 7 октомври 2014 г. до 6 октомври 2015 г. делата, посочени в член 193 от този правилник, ще се разглеждат от първи състав.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/4


Определяне на първия генерален адвокат

(2014/C 431/08)

На общото събрание от 7 октомври 2014 г. Съдът определи г-н Wathelet за първи генерален адвокат за периода от 7 октомври 2014 г. до 6 октомври 2015 г.


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/5


Определение на Съда (пети състав) от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Окръжен съд - Търговище - България — „Първа Инвестиционна Банка“AД, „УниКредит Булбанк“АД, „Сийк Фаундейшън“ЛЛС/„Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“AД, Синдик на „Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“AД

(Дело C-488/13) (1)

((Преюдициално запитване - Регламент (ЕО) № 1896/2006 - Понятието „безспорни парични вземания“ - Производство по несъстоятелност - Несъдебен документ за оспорено вземане - Искане за изпълнение спрямо масата на несъстоятелността въз основа на такъв документ - Положение, което не попада в приложното поле на Регламент № 1896/2006 - Явна липса на компетентност на Съда))

(2014/C 431/09)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Окръжен съд — Търговище

Страни в главното производство

Жалбоподатели:„Първа Инвестиционна Банка“AД, „УниКредит Булбанк“АД, „Сийк Фаундейшън“LLS

Ответник:„Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“AД, Синдик на „Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“AД

в присъствието на: Национална агенция за приходите, „Асет Мениджмънт“ЕАД, „Ол Сийз България“OOД, „Си Джи Еф — акционерна общност“АД, „Силвър Бийч“ЕАД, „Рудерсдал“EOOД, „Кота Енерджи“EAД, Чавдар Ангелов Ангелов

Диспозитив

Въпросите, поставени от Окръжен съд — Търговище, очевидно не са от компетентността на Съда на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г..


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/6


Определение на Съда (осми състав) от 11 септември 2014 г. — Think Schuhwerk GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-521/13 P) (1)

((Обжалване - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 7, параграф 1, буква б) - Липса на отличителен характер - Червени краища на връзки за обувки - Член 122 от Процедурния правилник на Общия съд - Жалба, отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна))

(2014/C 431/10)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Think Schuhwerk GmbH (представител: M. Gail, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: G. Schneider)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Think Schuhwerk GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/6


Определение на Съда (седми състав) от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Дело C-199/14) (1)

((Преюдициално запитване - Член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз - Прилагане на правото на Съюза - Липса - Явна липса на компетентност на Съда))

(2014/C 431/11)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: János Kárász

Ответник: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Диспозитив

Отговорът на въпроса, поставен от Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Унгария) с акт от 25 март 2014 г., очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/7


Определение на Съда (десети състав) от 4 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Дело C-204/14) (1)

((Преюдициално запитване - Търговско дружество, натрупало данъчни задължения - Член на управителен орган в това дружество лице, който не може да бъде назначен на управителна длъжност в друго дружество - Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда - Неприложимост на разпоредбите на правото на Съюза, чието тълкуване се иска - Явна липса на компетентност на Съда - Въпроси от хипотетично естество - Явна недопустимост))

(2014/C 431/12)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: István Tivadar Szabó

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Диспозитив

1)

Произнасянето по третия въпрос, поставен от Tatabányai közigazgatási és munkaügyi bíróság (Унгария), очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.

2)

Останалите въпроси на посочената юрисдикция са явно недопустими.


(1)  ОВ C 245, 28.7.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/7


Преюдициално запитване от Krajowa Izba Odwoławcza (Полша), постъпило на 14 август 2014 г. — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Дело C-387/14)

(2014/C 431/13)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Krajowa Izba Odwoławcza

Страни в главното производство

Жалбоподател: Esaprojekt sp. z o.o.

Ответник: Województwo Łódzkie

Преюдициални въпроси

1)

Член 51 от Директива 2004/18/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (наричана по-нататък „Директива 2004/18“) във връзка със закрепените в член 2 от същата принципи за равно и недискриминационно третиране на икономическите оператори и за прозрачност допуска ли при поясняването или допълването на документите икономическият оператор да посочи осъществени поръчки (тоест извършени доставки), които са различни от посочените в приложения към офертата списък на доставките, и конкретно може ли да посочи поръчки, осъществени от друго лице, ако не е споменал в офертата си, че ще използва ресурсите на това лице?

2)

В светлината на решение на Съда от 10 октомври 2013 г. по дело Manova, C-336/12, от което следва, че „принципът на равно третиране трябва да се тълкува в смисъл, че допуска възможността възлагащият орган да изисква от кандидата след изтичане на определения за подаване на заявленията за участие срок в процедура по възлагане на обществена поръчка да му бъдат представени документи, удостоверяващи положението на кандидата, като публикувани годишни финансови отчети, чието съществуване преди изтичането на определения за представяне на заявленията за участие срок обективно може да се провери, доколкото представянето на тези документи не се е изисквало изрично в обявата за съответната обществена поръчка като условие, без изпълнението на което кандидатът е нямало да бъде допуснат до участие“, трябва ли член 51 от Директива 2004/18 да се тълкува в смисъл, че допълване на документите е допустимо единствено когато става дума за документи, за които обективно може да се установи, че са съществували преди изтичането на срока за подаване на оферти или заявления за участие в процедурата, или следва да се приеме, че Съдът е посочил само една от възможностите, докато всъщност допълване на документите е допустимо и в други случаи, например при подаване на допълнителни документи, които не са съществували преди изтичането на посочения срок, но които обективно могат да удостоверят изпълнението на съответното условие за участие?

3)

Ако отговорът на втория въпрос е, че допълване е допустимо и когато става дума за документи, различни от посочените в решение Manova, C-336/12, допустимо ли е допълнително представяните документи да са изготвени от икономическия оператор, от подизпълнители или от други лица, на чиито възможности се позовава операторът, при положение че те не са били споменати в офертата?

4)

Член 44 във връзка с член 48, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18 и във връзка със закрепения в член 2 от нея принцип за равно третиране на икономическите оператори допуска ли позоваване на ресурсите на друго лице по смисъла на член 48, параграф 3 така, че да се стига до обединяване на компетентността и опита на две лица, които поотделно не притежават изискваните от възлагащия орган компетентност и опит, при положение че този опит е неделим (условието за участие в процедурата трябва да бъде изпълнено от икономическия оператор изцяло) и изпълнението на поръчката е неделимо (представлява едно цяло)?

5)

Член 44 във връзка с член 48, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18 и във връзка със закрепения в член 2 от нея принцип за равно третиране на икономическите оператори допуска ли позоваване на опита на група икономически оператори така, че операторът, който е осъществил поръчката като член на група оператори, да може да се позовава на изпълнената от групата поръчка независимо какво е било участието му в изпълнението ѝ, или допуска операторът да се позовава единствено на собствения си, реално придобит опит от изпълнението на онази част от поръчката, за която е отговарял в рамките на групата?

6)

Може ли член 45, параграф 2, буква ж) от Директива 2004/18, който гласи, че от участие в процедурата може да бъде изключен всеки икономически оператор, ако е виновен за сериозно по своя характер даване на невярна информация или не е предоставил изискваната информация, да се тълкува в смисъл, че от участие в процедурата се изключва операторът, който е представил невярна информация, която влияе или може да повлияе на изхода на процедурата, като се приеме, че виновно представяне на невярна информация съставлява самото представяне пред възлагащия орган на информация, която не отговаря на фактите и която оказва влияние на решението на възлагащия орган по въпроса за изключването на оператора (и отхвърлянето на офертата му), независимо дали операторът е извършил това умишлено и целенасочено, или е действал без умисъл, при условията на самонадеяност, небрежност или неполагане на дължимата грижа? Следва ли за „виновен за сериозно по своя характер даване на невярна информация или [непредоставяне] на изискваната информация“ да се смята само икономическият оператор, който е представил невярна информация (която не отговаря на фактите), или за такъв следва да се приеме и операторът, който е представил на практика вярна информация, но по такъв начин, че у възлагащия орган се е създало убеждението, че този оператор отговаря на определените от него изисквания, въпреки че всъщност не е така?

7)

Член 44 във връзка с член 48, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18 и във връзка със закрепения в член 2 от нея принцип за равно третиране на икономическите оператори допуска ли икономическият оператор да се позовава на своя опит, като посочва два или повече договора общо като една поръчка, въпреки че нито в обявлението, нито в спецификацията възлагащият орган е предвидил подобна възможност?


(1)  ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116 и поправка в ОВ L 182, 10.7.2008 г., стр. 282.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/9


Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 20 август 2014 г. — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Дело C-397/14)

(2014/C 431/14)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: Polkomtel Sp. z o.o.

Ответник: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Друга страна в производството: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie (понастоящем Orange Polska S.A. w Warszawie)

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 28 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (1), в първоначалната му редакция, да се тълкува в смисъл, че достъпът до негеографски номера следва да се гарантира не само на крайните потребители от други държави членки, но и на крайните потребители от държавата членка на съответния оператор на обществена съобщителна мрежа, което би означавало, че преценката за изпълнението на това задължение от националния регулаторен орган трябва да е съобразена с изискванията, произтичащи от принципа за ефективност на правото на Съюза и принципа за тълкуване на националното право в съответствие с правото на Съюза?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли член 28 от Директива 2002/22 във връзка с член 16 от Хартата на основните права да се тълкува в смисъл, че за целите на изпълнението на посоченото в първата от тези разпоредби задължение може да се прилага процедурата, предвидена за националните регулаторни органи в член 5, параграф 1 от Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (2)?

3)

Трябва ли член 8, параграф 3 от Директива 2002/19 във връзка с член 28 от Директива 2002/22 и член 16 от Хартата на основните права или пък член 8, параграф 3 от Директива 2002/19 във връзка с член 5, параграф 1 от Директива 2002/19 и член 16 от Хартата на основните права да се тълкува в смисъл, че за да гарантира на крайните потребители на национален оператор на обществена съобщителна мрежа достъп до услугите, предоставяни чрез негеографски номера в мрежата на друг национален оператор, националният регулаторен орган може да определи правилата за разплащане между операторите за генерирането на повиквания, като приложи цените за терминиране на повиквания, определени за един от тези оператори на основание член 13 от Директива 2002/19 в зависимост от себестойността на услугата, при положение че операторът е предложил прилагането на такава цена в хода на приключилите без резултат преговори, проведени в изпълнение на задължението по член 4 от Директива 2002/19?


(1)  ОВ L 108, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213.

(2)  ОВ L 108, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 169.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/9


Жалба, подадена на 20 август 2014 г. от Basic AG Lebensmittelhandel срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 26 юни 2014 г. по дело T-372/11 — Basic AG Lebensmittelhandel/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Basic AG Lebensmittelhandel (представители: D. Altenburg, T. Haug, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 26 юни 2014 г. (дело T-372/11) и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане.

да осъди ответника да понесе всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят оспорва тълкуването на Общия съд на определението “услуги за дистрибуция”, което тълкуване по право е въпрос, на който трябва да се отговори преди да се прецени сходството на услугите. Поради това жалбоподателят твърди, че Общия съд е избрал неправилна концепция като правна основа на последвалата преценка на вероятността от объркване между разглежданите марки.

Жалбоподателят посочва, че основната функция на Съда на ЕС е да даде еднакво тълкуване на понятието и обхвата на съответните услуги (C-418/02, точка 33 Praktiker; съединени дела C-414/99 — C-416/99 Zino Davidoff и Levi Strauss, точки 42 и 43) и решение IP-Translator (C-307/10 от 19 юни 2012 г.), според които “стоките и услугите трябва да могат да бъдат определени обективно, за да изпълни марката функцията си на обозначение на произхода” и иска от Съда на ЕС “достатъчно точно и ясно” определение на “услуги за дистрибуция”.

Според жалбоподателя услугата “дистрибуция” има много малък обхват и включва само дейностите “транспорт; опаковане и съхраняване на стоки, организиране на пътувания”, но не и услугите “на дребно и на едро”. По-нататък жалбоподателят посочва, че в решението по делото Praktiker Съдът изяснява, че целта на търговията “на дребно” (клас 35) — за разлика от услугите от клас 39 — е продажбата на стоки на потребителите, като се има предвид, че тези дейности се състоят “по-специално в подбора на асортимент от стоки за продажба и в предлагането на различни услуги, чиято цел е да накарат потребителя да сключи споменатия акт с търговеца, а не с неговия конкурент”.

Според жалбоподателя не може да не се вземе предвид общото класиране на “дистрибуция” в Ницската класификация в клас 39, тъй като Съдът на ЕС изрично основал своите доводи в решението си по делото Praktiker на обяснителната бележка към клас 35 (C-418/02, точка 36).

Предвид това решението на Общия съд трябва да бъде отменено и върнато за ново разглеждане.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/10


Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 25 август 2014 г. — Marie Matoušková, съдебен комисар в производството за наследство/Misha Martinus и Elisabeth Jekaterina Martinus, представлявани от David Sedlák, в качеството на особен представител, Beno Jeriël Eljada Martinus

(Дело C-404/14)

(2014/C 431/16)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Молител: Marie Matoušková, съдебен комисар в производството за наследство

Страни в производството за наследството: Misha Martinus и Elisabeth Jekaterina Martinus, представлявани от David Sedlák, особен представител, Beno Jeriël Eljada Martinus

Преюдициален въпрос

Когато представител на малолетно лице сключи от негово име спогодба за делба на наследство, която, за да бъде валидна трябва да бъде одобрена от съд, каква мярка е това решение на съда — по член 1, параграф 1, буква б) или по член 1, параграф 3, буква е) от Регламент (EО) № 2201/2003 (1) на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000?


(1)  ОВ L 338, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/11


Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 25 август 2014 г. — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Дело C-405/14)

(2014/C 431/17)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: PST CLC a.s.

Ответник: Generální ředitelství cel

Преюдициални въпроси

Валиден ли е по време на действието си от 22 март 2004 г. до 22 декември 2009 г. Регламент (ЕО) № 384/2004 на Комисията от 1 март 2004 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура (1), що се отнася до точка 2 от приложението към него, която посочва, че продукти, състоящи се от топлоотвеждащ радиатор и вентилатор, се включват в код 8414 59 30 по КН, и следователно приложим ли е този регламент в настоящия случай?


(1)  ОВ L 64, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 16, стр. 203.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/11


Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Полша), постъпило на 27 август 2014 г. — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Дело C-406/14)

(2014/C 431/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Страни в главното производство

Жалбоподател: Wrocław — Miasto na prawach powiatu

Ответник: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Преюдициални въпроси

1)

В светлината на член 25 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (1) допустимо ли е в спецификацията възлагащият орган да посочи, че изпълнителят е длъжен да извърши със собствени сили най-малко 25 % от работата по поръчката?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос: прилагането на описаното в първия въпрос изискване в процедурата по възлагане на обществена поръчка съставлява ли нарушение на разпоредбите на правото на Европейския съюз, което да обосновава извършването на финансова корекция по реда на член 98 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (2)?


(1)  ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116 и поправка в ОВ L 182, 2008 г., стр. 282.

(2)  ОВ L 210, стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 64.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/12


Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Италия), постъпило на 3 септември 2014 г. — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Дело C-416/14)

(2014/C 431/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Ответник: Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Преюдициални въпроси

1)

По отношение на крайните устройства за наземни радиосъобщителни мобилни услуги в съответствие с общностното право (Директива 1999/05 (1), както и Директиви 19/2002 (2), 20/2002 (3), 21/2002 (4), 22/2002 (5)) ли е национална правна уредба, съдържаща следните разпоредби във връзка помежду им:

член 2, алинея 4 от Декрет-закон 4/2014, впоследствие преобразуван в Закон 50/2014;

член 160 от Законодателен декрет 259/2003;

член 21 от приложената към D.P.R. 641/1972 тарифа;

които, като приравняват крайните устройства на радиоелектрически станции, предвиждат получаване на общо разрешение за ползвателя, както и издаване на специален лиценз за радиоелектрическа станция, служещи като предпоставка за налагане.

Следователно, специално по отношение на ползването на крайни устройства, съвместимо ли е с общностното право изискването на италианската държава да предвиди задължение за ползвателя да получи общо разрешение и специален лиценз за радиостанция, при положение, че пускането на пазара, свободното движение и предоставяне на крайни устройства вече са изчерпателно уредени в общностни източници (Директива 1999/5), където не се предвижда каквото и да било общо разрешение и/или лиценз.

Същевременно общото разрешение и лицензът са предвидени в националната правна уредба:

независимо че общото разрешение е акт, който не засяга ползването на крайните устройства, а само предприятията, занимаващи се с доставка на електронни съобщителни мрежи и услуги (членове 1, 2 и 3 от Директива за разрешение 2002/20);

независимо че концесията е предвидена по отношение на индивидуалните права за ползване на радиочестотите и за правата на ползване за номерата — положения, които със сигурност не се отнасят до ползването на крайните устройства;

независимо че общностната правна уредба не предвижда задължение за получаване на общо разрешение или издаване на лиценз за крайните устройства;

независимо че член 8 от Директива 1999/5 предвижда, че държавите членки „не забраняват, ограничават или предотвратяват пускането на пазара и въвеждането в употреба на тяхна територия на апаратура с СЕ маркировка“;

независимо от различията по същество и различията в регулирането и липсата на сходство между радиоелектрическа станция и крайните устройства за наземни радиосъобщителни мобилни услуги.

2)

Съвместима ли е с общностното право (Директива 1999/5 и Директива 2002/20, и по-специално член 20) национална правна уредба, предвиждаща следните разпоредби във връзка помежду им:

член 2 алинея 4 от Декрет-закон 4/2014, впоследствие преобразуван в Закон 50/2014;

член 160 Законодателен декрет 259/2003;

член 21 от приложената към D.P.R. 641/1972 тарифа;

член 3 от Декрет на министъра 33/1990,

на основание, на която

договорът по член 20 Директива 2002/22 — сключен между доставчика и потребителя, уреждащ търговските отношения между потребители и крайните ползватели с едно или повече предприятия, доставящи съответната връзка и услуги, може „само по себе си“ да служи като заместващ документ на общото разрешение и/или лиценза за радиостанция, без каквато и да било намеса или дейност, или контрол от страна на публичната администрация.

договорът трябва да съдържа и данните на типа крайно устройство и съответното одобрение (непредвидено в член 8 от Директива 1999/5).

3)

Съвместими ли са с горепосоченото общностно право разпоредбите на член 2, алинея 4 от Декрет-закон 4/2014, впоследствие преобразуван в Закон 50/2014, във връзка с член 160 от Законодателен декрет 259/2003 и член 21 от приложената към D.P.R. 641/1972 тарифа, които предвиждат задължение за общо разрешение и последващ лиценз за радиоелектрическа станция само по отношение на особената категория потребители, сключили договор с формалното наименование абонамент, като в същото време не се предвижда каквото и да било общо разрешение или лиценз за потребителите на електронни съобщителни услуги въз основа на договор само поради различното му наименование (т.е. предплатена услуга или презареждане).

4)

Член 8 от Директива 1999/5 допуска ли национална правна уредба като съдържащата се в член 2, алинея 4 от Декрет-закон 4/2014, впоследствие преобразуван в Закон 50/2014, както и член 160 от Законодателен декрет 259/2003, член 21 от приложената към D.P.R. 641/1972 тарифа, която предвижда:

административна дейност, насочена към издаване на общо разрешение и лиценз за радиоелектрическа станция,

заплащане на правителствена концесионна такса срещу тези дейности,

доколкото представляват мерки, които могат да доведат до ограничаване на въвеждането в употреба, ползването и свободното движение на крайни устройства.


(1)  Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 26, стр. 73).

(2)  Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (ОВ L 108, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 169).

(3)  Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) (ОВ L 108, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 183).

(4)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195).

(5)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/14


Преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Италия), постъпило на 17 септември 2014 г. — Impresa Edilux srl, в качеството на пълномощник на ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Дело C-425/14)

(2014/C 431/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Impresa Edilux srl, в качеството на пълномощник на ATI, и Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Ответник: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли правото на Европейския съюз и по-конкретно член 45 от Директива 2004/18/EО (1) разпоредба като член 1, алинея 17 от Закон № 190/2012, която дава възможност на възлагащите органи да предвидят като законна причина за изключване на предприятията, участващи в процедура, обявена за сключване на договор за обществена поръчка, липсата на приемане или липсата на писмено доказателство за извършено приемане от страна на горепосочените предприятия, на задълженията, съдържащи се в така наречените „протоколи за законност“ и по-общо, в споразумения между възлагащите органи и участващите предприятия, целящи да се предотврати проникване на организираната престъпност в сектора на сключването на договори за обществени поръчки?

2)

Може ли по смисъла на член 45 от Директива 2004/18/EО евентуалното предвиждане в правовия ред на държава членка на описаното в предходния въпрос правомощие за изключване да се счита за отклонение от принципа на задължителност на причините за изключване, обосновано от императивното изискване да се предотвратява явлението опит за проникване на организираната престъпност в процедурите за сключване на договори за обществени поръчки?


(1)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, глава 6, том 8, стр. 116).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/15


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия), постъпило на 18 септември 2014 г. — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

(Дело C-426/14)

(2014/C 431/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Страни в главното производство

Жалбоподател: Heart Life Croce Amica Srl

Ответник: Regione Piemonte

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли правото на Съюза в областта на обществените поръчки — в случая, тъй като става въпрос за изключени договори, допускат ли общите принципи на свобода на конкуренция, на недопускане на дискриминация, на прозрачност и на пропорционалност — национална правна уредба, която позволява прякото възлагане на услугата по санитарен транспорт на доброволчески сдружения, най-често организирани на основата на безплатно полагане на труд, като се предвижда възстановяване само на действително направените разходи?

2)

Ако се приеме, че такъв способ на възлагане е съвместим с правото на Съюза, може ли понятието „възстановяване само на действително направените разходи“ да включва „непреки и общи“ разходи, свързани с трайно упражняваната от доброволческото сдружение дейност, като непредвидени дейности по поддръжката на използваните за услугата средства, храната за операторите, възнагражденията във връзка с предоставяните услуги на административния персонал и тези за административен координатор, необходимите телефонни и радио връзки между центъра на управление на услугите по санитарен транспорт и пунктовете на сдружението?


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/15


Преюдициално запитване от Conseil de prud'hommes de Paris (Франция), постъпило на 22 септември 2014 г. — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

(Дело C-432/14)

(2014/C 431/22)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil de prud'hommes de Paris

Страни в главното производство

Ищец: David Van der Vlist

Ответник: Bio Philippe Auguste SARL

Преюдициален въпрос

Противоречи ли на общия принцип на недопускане на дискриминация на основание възраст национална правна уредба (член L. 1243-10 от френския кодекс на труда), според която младежите, работещи през ученическата или студентската ваканция, нямат право да получават обезщетението за лица в несигурно положение, дължимо при работа по срочен договор, след прекратяването на който не е направено предложение за сключване на безсрочен договор?


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/16


Определение на председателя на Съда от 24 септември 2014 г. — Комисия/Република Кипър

(Дело C-386/13) (1)

(2014/C 431/23)

Език на производството: гръцки

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 260, 7.9.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/16


Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Navarra — Испания) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Дело C-93/14) (1)

(2014/C 431/24)

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/16


Определение на председателя на Съда от 12 септември 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-130/14) (1)

(2014/C 431/25)

Език на производството: френски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 159, 26.5.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/16


Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hannover — Германия) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Дело C-279/14) (1)

(2014/C 431/26)

Език на производството:немски

Председателят на Съда състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/17


Определение на председателя на Съда от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 303, 8.9.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/17


Определение на председателя на Съда от 23 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-337/14) (1)

(2014/C 431/28)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 315, 15.9.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/17


Определение на председателя на Съда от 16 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-364/14) (1)

(2014/C 431/29)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 339, 29.9.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/17


Определение на председателя на Съда от 12 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

(Дело C-365/14) (1)

(2014/C 431/30)

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 329, 22.9.2014 г.


Общ съд

1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/18


Решение на Общия съд от 21 октомври 2014 г. — Szajner/СХВП — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Дело T-453/11) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността „LAGUIOLE“ - По-ранно френско фирмено наименование „Forge de Laguiole“ - Член 53, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2014/C 431/31)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Gilbert Szajner (Ниор, Франция) (представител: A. Lakits-Josse, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Forge de Laguiole SARL (Лагиол, Франция) (представител: F. Fajgenbaum, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 1 юни 2011 г. (преписка R 181/2007-1) относно производство за обявяване на недействителност между Forge de Laguiole SARL и г-н Gilbert Szajner

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 1 юни 2011 г. (преписка R 181/2007-1), доколкото с него се обявява недействителността на словната марка на Общността „LAGUIOLE“ за стоките, различни от „ръчните, ръчно задвижвани инструменти и сечива; лъжиците; трионите, бръсначите, ножчетата за самобръсначки; кутиите за бръснарски принадлежности; пиличките и малките клещи за нокти, нокторезачките; комплектите за маникюр“ от клас 8, „резачките за хартия“ от клас 16, „тирбушоните; отварачките за бутилки“ и „четките за бръснене, тоалетните чанти“ от клас 21 и „ножчетата за пури“ и „кюретите за почистване на лули“ от клас 34.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Forge de Laguiole SARL да заплати една четвърт от съдебните разноски на жалбоподателя и да понесе три четвърти от собствените си съдебни разноски.

4)

Осъжда г-н Gilbert Szajner да заплати една четвърт от съдебните разноски на Forge de Laguiole и една четвърт от тези на СХВП, както и да понесе три четвърти от собствените си съдебни разноски.

5)

Осъжда СХВП да понесе три четвърти от собствените си съдебни разноски.


(1)  ОВ C 298, 8.10.2011 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/19


Решение на Общия съд от 21 октомври 2014 г. — Италия/Комисия

(Дело T-268/13) (1)

((Неизпълнение на решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения - Периодична имуществена санкция - Решение за определяне на размера на периодичната имуществена санкция - Задължение за събиране - Предприятия в производство по несъстоятелност - Предмет на въпросните производства по несъстоятелност - Дължима грижа - Доказателствена тежест))

(2014/C 431/32)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Ответник: Европейска комисия (представители: V. Di Bucci, G. Conte и B. Stromsky)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C (2013) 1264 на Комисията окончателен от 7 март 2013 г., с което се налага на Италианската република плащане на периодична имуществена санкция в размер на 1 6 5 33  000 EUR по сметката „Собствени ресурси на Европейския съюз“.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 207, 20.7.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/19


Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. — Justice & Environment/Комисия

(Дело T-405/10) (1)

((Сближаване на законодателствата - Съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда - Процедура по издаване на разрешение за пускане на пазара - Искане за вътрешно преразглеждане - Отмяна на обжалваните или относимите решения - Отпадане на предмета на спора - Липса на основание за произнасяне))

(2014/C 431/33)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Association/Vereniging Justice & Environment (Амстердам, Нидерландия) (представител: P. Černý, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално P. Oliver и D. Bianchi, а впоследствие D. Bianchi)

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2010/135/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-1), генетично модифицирани за повишено съдържание на компонента на скорбялата амилопектин (OB L 53, стр. 11) и на Решение 2010/136/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или технически неизбежното наличие на картофа в хранителни и фуражни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 53, стр. 15), както и на решението, което според жалбоподателя се съдържа в писмото на Комисията от 6 юли 2010 г., с което се отхвърля направеното от него искане за вътрешно преразглеждане на посочените по-горе решения.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по съществото на жалбата.

2)

Европейската комисия понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Association/Vereniging Justice & Environment.


(1)  ОВ C 301, 6.11.2010 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/20


Определение на Общия съд от 17 септември 2014 г. — Afepadi и др./Комисия

(Дело T-354/12) (1)

((Жалба за отмяна - Здравни претенции, използвани при етикетирането и рекламата на храни - Регламент (ЕС) № 432/2012 - Съображения 11, 14 и 17 - Акт, който не подлежи на обжалване - Недопустимост))

(2014/C 431/34)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Барселона, Испания); Elaborados Dietéticos, SA (Палма де Сервейо, Испания); Nova Diet, SA (Бургос, Испания); Laboratorios Vendrell, SA (Барселона) и Ynsadiet, SA (Леганес, Испания) (представител: P. Velázquez González, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: S. Grünheid и P. Němečková)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Френска република (представители: D. Colas и S. Menez)

Предмет

В частност жалба за отмяна на съображения 11, 14 и 17 от Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 година за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 136, стр. 1).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), Elaborados Dietéticos, SA, Nova Diet, SA, Laboratorios Vendrell, SA и Ynsadiet, SA да заплатят направените от тях съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейската комисия.


(1)  ОВ C 295, 29.9.2012 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/20


Определение на Общия съд от 7 октомври 2014 г. — BT/Комисия

(Дело T-59/13 P) (1)

((Обжалване - Публична служба - Договорно наети служители - Неподновяване на договора - Член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба))

(2014/C 431/35)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BT (Букурещ, Румъния) (представители: N. Visan и G. Coca, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: J. Currall и A.-C. Simon)

Предмет

Жалба срещу Определение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (първи състав) от 3 декември 2012 г. по дело BT/Комисия (F-45/12, Сб. ПС, EU:F:2012:168), с която се иска отмяна на това определение.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

BT понася направените от него, както и от Европейската комисия съдебни разноски в рамките на настоящото производство.


(1)  ОВ C 114, 20.4.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/21


Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. BS/Комисия

(Дело T-83/13 P) (1)

((Обжалване - Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Член 73 от Правилника - Правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания на длъжностните лица - Принцип на колегиалност - Правен характер на спора - Степен на засягане на физическата и психическа неприкосновеност - Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба))

(2014/C 431/36)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: BS (Месина, Италия) (представител: C. Pollicino, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: първоначално J. Currall и V. Joris, впоследствие J. Currall, подпомагани от D. Gullo, адвокат)

Предмет

Жалба срещу Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (трети състав) от 12 декември 2012 г. по дело BS/Комисия (F-90/11, СбПС, EU:F:2012:188), с която се иска отмяна на това решение.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

BS понася собствените си съдебни разноски както и тези на Европейската комисия, направени в рамките на настоящото производство.


(1)  ОВ C 101, 6.4.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/22


Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — HTC Sweden/СХВП — Vermop Salmon (TWISTER)

(Дело T-230/13) (1)

((Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Оттегляне на молбата за обявяване на недействителност - Липса на основание за произнасяне по същество))

(2014/C 431/37)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: HTC Sweden AB (Сьодершьопинг, Швеция) (представители: G. Hasselblatt и D. Kipping, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Vermop Salmon GmbH (Гилхинг, Германия) (представители: M. Ring и W. von der Osten-Sacken, avocats)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 31 януари 2013 г. (съединени преписки R 1873/2011-1 и R 1881/2011-1) относно производство за обявяване на недействителност между Vermop Salmon GmbH и HTC Sweden AB.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по съществото на жалбата.

2)

Осъжда жалбоподателя и встъпилата страна да заплатят собствените си съдебни разноски, а така също и всеки от тях — половината от направените от ответника съдебни разноски.


(1)  ОВ C 178, 22.6.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/22


Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. — Boston Scientific Neuromodulation/СХВП (PRECISION SPECTRA)

(Дело T-497/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността PRECISION SPECTRA - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Жалба, която е отчасти очевидно недопустима и отчасти очевидно неоснователна))

(2014/C 431/38)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Валенсия, Калифорния, Съединени американски щати) (представители: P. Rath и W. Festl-Wietek, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на СХВП от 17 май 2013 г. (преписка R 2099/2012-5) относно заявка за регистрация на словния знак PRECISION SPECTRA като марка на Общността.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Boston Scientific Neuromodulation Corp. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 344, 23.11.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/23


Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Shire Pharmaceutical Contracts/Комисия

(Дело T-583/13) (1)

((Жалба за отмяна - Лекарствени продукти за педиатрична употреба - Регламент (ЕО) № 1901/2006 - Член 37 - Удължаване срока на пазарното предимство на непатентовани лекарства сираци - Акт, който не подлежи на обжалване - Недопустимост))

(2014/C 431/39)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd (Хампшър, Обединено кралство) (представители: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley и M. Vickers, solicitors)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Sipos и V. Walsh)

Предмет

Искане за отмяна на решение, съдържащо се в писмо на Комисията, изпратено на жалбоподателя на 2 септември 2013 г., което е потвърдено впоследствие с писмо от 18 октомври 2013 г. относно възможността лекарственият продукт Xagrid да бъде определен да се ползва от наградата, предвидена в член 37 от Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 (ОВ L 378, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 83)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда Shire Pharmaceutical Contracts Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 377, 21.12.2013 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/23


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Комисия

(Дело T-286/14 R)

((Обезпечително производство - Държавна помощ - Национална подкрепа на производството на енергията от възобновяеми източници - Решение на Комисията за откриване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/40)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Бренсбах, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на правното действие на решението, с което Комисията открива официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/24


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Schaeffler Technologies/Комисия

(Дело T-287/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/41)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/24


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Energiewerke Nord/Комисия

(Дело T-288/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/42)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Energiewerke Nord GmbH (Рубенов, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на изпълнението на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи във връзка с германския закон за електроенергията от възобновяеми източници

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/25


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Klemme/Комисия

(Дело T-294/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/43)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Klemme AG (Лутерщад Айслебен, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/25


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Autoneum Germany/Комисия

(Дело T-295/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/44)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Autoneum Germany GmbH (Росдорф, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/26


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Erbslöh/Комисия

(Дело T-296/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/45)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Erbslöh AG (Фелберт, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: . Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/26


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Walter Klein/Комисия

(Дело T-297/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/46)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Walter Klein GmbH & Co. KG (Вупертал, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/27


Определение на председателя на Съда на публичната служба от 4 септември 2014 г. — Erbslöh Aluminium/Комисия

(Дело T-298/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/47)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Erbslöh Aluminium GmbH (Фелберт, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение..

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/27


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Fricopan Back/Комисия

(Дело T-300/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/48)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Fricopan Back GmbH Immekath (Кльоце, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/28


Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Michelin Reifenwerke/Комисия

(Дело T-301/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници - Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи - Молба за спиране на изпълнението - Fumus boni juris))

(2014/C 431/49)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Карлсруе, Германия) (представители: T. Volz и B. Wißmann, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и R. Sauer)

Предмет

Искане за спиране на действието на решението, с което Комисията започва официална процедура по разследване в областта на държавните помощи по отношение на германския закон за енергията от възобновяеми източници.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/28


Жалба, подадена на 4 юли 2014 г. — Швеция/Комисия

(Дело T-521/14)

(2014/C 431/50)

Език на производството: шведски

Страни

Жалбоподател: Кралство Швеция (представители: A. Falk и K. Sparrman)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви, че като не е приела делегирани актове за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, Комисията е нарушила член 5, параграф 3 oт Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди;

да осъди Комисията да плати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Съгласно член 5, параграф 3 от Регламента за биоцидите (1), Комисията следва да приеме делегирани актове за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система най-късно до 13 декември 2013 г. Жалбоподателят излага, че като не е приела такива делегирани актове Комисията не е изпълнила установеното си в закона задължение да вземе такива мерки. Жалбоподателят е поискал от Комисията да приеме делегирани актове в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламента за биоцидите, но според жалбоподателя в отговора на Комисията не е била изразена конкретна позиция във връзка с искането по смисъла на член 265, параграф 2 ДФЕС. Жалбоподателят твърди освен това, че към момента на подаване на жалбата Комисията не е приела никакви мерки за преустановяване на твърдяното бездействие. Според жалбоподателя Комисията има основание за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система и за прилагане на тези критерии, които съгласно втората и третата алинея на член 5, параграф 3 от Регламента за биоцидите следва да се прилагат до приемането от Комисията на делегираните актове, съдържащи критериите за веществата, водещи до нарушения във функциите на ендокринната система.


(1)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OВ L 167, стp. 1).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/29


Жалба, подадена на 29 август 2014 г. — JP Divver Holding Company/СХВП (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Дело T-642/14)

(2014/C 431/51)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: JP Divver Holding Company Ltd (Нюри, Ирландия) (представители: A. Franke, E. Bertram, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Данни за производството пред СХВП

Спорна марка: международна регистрация, посочваща Европейския съюз, на марката „EQUIPMENT FOR LIFE“

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 16 юни 2014 г. по преписка R 64/2014-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/29


Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. — SV Capital/ЕБО

(Дело T-660/14)

(2014/C 431/52)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: SV Capital OÜ (Талин, Естония) (представител: M. Greinoman, lawyer)

Ответник: Европейски банков орган (ЕБО)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени изцяло Решение на ЕБО от 21 февруари 2014 г. № EBA C 2013 002;

да отмени Решение на апелативния съвет на Европейските надзорни органи № BoA 2014-CI-02 в частта, в която отхвърля жалбата;

да отнесе делото пред органа на ЕБО, компетентен да разгледа жалбата на SV Capital OÜ от 24 октомври 2012 г. (допълнена) по същество;

да осъди ответника да понесе разноските в производството пред Общия съд, включително разноските по принудителното изпълнениe на акта на Общия съд.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет основания.

1.

С първото основание се твърдят фактически грешки, тъй като в обжалваното Решение № EBA C 2013 002 се приема, че „нито г-жа [RR] нито г-н [OP] са били началници на клона Nordea Bank Finland или са изпълнявали ключови функции по смисъла на Указанията на ЕБО за съответствие, макар апелативният състав да е приел доказателствата на жалбоподателя за обратното.

2.

С второто основание се твърди, че ответникът не е упражнил правото си на преценка, тъй като не е взел предвид факта, че i) Nordea е в списъка на Съвета за финансова стабилност с 29 глобални финансови институции, които СА от значение за системата ii) че това е финансов конгломерат iii) че нейният естонски клон има съществено значение и iv) че твърдяните нарушения са сериозни.

3.

С третото основание се твърди нарушение на член 39, параграф 1 от Регламента за ЕБО (1) и на член 16 от Кодекса на ЕБО за добро поведение на администрацията (2), тъй като на жалбоподателя не е била дадена възможност да представи своето становище по съображенията на ответника и изложените от него факти преди да бъде взето обжалваното Решение EBA C 2013 002, доколкото ответникът не уведомил жалбоподателя за своето намерение да не започва исканото разследване на Nordea Bank Finland, без да представи мотиви за това.

4.

С четвъртото основание се твърди нарушение на член 3, параграфи 3, 4 и 5 от Вътрешния правилник на ЕБО (3), тъй като заместник председателят на EБО не е бил уведомен с анонимизирана информация за планираното решение, нито за намерението да не се започва разследване.

5.

С петото основание се твърди злоупотреба с власт и неразумно поведение на ЕБО, тъй като ответникът не е бил безпристрастен, и като се имат предвид вложените от него време и усилия по жалбата и нейната допустимост, няма основание преписката да се прекрати без мотивирано решение по същество.


(1)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/EО и за отмяна на Решение 2009/78/EО на Комисията (OВ 2010 L 331, стp. 12).

(2)  Решение DC 006 на Управителния съвет от 12 януари 2011 г. относно Кодекса на ЕБО за добро поведение на администрацията.

(3)  Решение DC 054 на Съвета на надзорните органи от 5 юли 2012 г. относно Вътрешните процедурни правила при нарушение на правото на ЕС.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/30


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Milchindustrie-Verband и Deutscher Raiffeisenverband/Комисия

(Дело T-670/14)

(2014/C 431/53)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Milchindustrie-Verband e.V. (Берлин, Германия) и Deutscher Raiffeisenverband e.V. (Берлин) (представители: I. Zenke и T. Heymann Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Съобщение на Комисията 2014/C 200/01 от 28 юни 2014 г., съдържащо Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г., доколкото с него млекопреработвателната индустрия (NACE 10.51) не е включена в приложение 3 въпреки изпълнението на посочените в точка 3.7.2. от Насоките критерии,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат три правни основания.

1.

Първото правно основание е свързано с излизане извън пределите на правото на преценка поради явна грешка в преценката при избора на референтен период

Жалбоподателите твърдят в тази връзка, че при изготвянето на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г. (1) ответникът нарушил елементарни принципи на упражняването на право на преценка, като при изчисляването на интензивността на търговията в отделните браншове е използвал остарели данни, макар да са били налице нови такива.

2.

Второто правно основание е свързано с излизане извън пределите на правото на преценка поради непълно установяване на фактическата обстановка

Жалбоподателите твърдят, че ответникът е надхвърлил пределите на правото си на преценка и като не е установил и взел предвид всички действително произведени продукти на млекопреработвателната промишленост при изчисляването на интензивността на търговията. Това водело до изкривено представяне на състоянието на конкуренцията.

3.

Третото правно основание е свързано с нарушение на съществени процедурни правила

Жалбоподателите посочват също така, че при подреждането на икономическите отрасли в приложение 3 или 5 от Насоките относно държавните помощи ответникът е нарушил член 296 ДФЕС, тъй като той никъде не бил посочил как и въз основа на какви данни се изчислява и определя признакът „интензивност на търговията“. По този начин засегнатите лица били лишени от възможност да упражнят ефективно правата си.


(1)  Съобщение на Комисията — Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г. (ОВ С 200, стр. 1).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/31


Жалба, подадена на 18 септември 2014 г. — El-Qaddafi/Съвет

(Дело T-681/14)

(2014/C 431/54)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Маскат, Оман) (представител: J. Jones, Barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска от Общия съд:

да приеме процесуално-организационни действия по член 64 oт Процедурния си правилник, като изиска от Съвета да разкрие цялата информация в подкрепа на включването на жалбоподателката в обжалваните мерки;

да отмени изцяло или частично Решение 2011/137/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия, изменено с Решение 2014/380/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година, доколкото засяга жалбоподателката;

да отмени изцяло или отчасти Регламент (ЕС) № 204/2011 oт 2 март 2011 година, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия, доколкото засяга жалбоподателката;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски на жалбоподателката.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателката излага пет правни основания.

1.

Първо правно основание, състоящо се в твърдението, че Общият съд е компетентен да упражни контрол за законосъобразност над ограничителните мерки, наложени по отношение на жалбоподателката от Съвета на Европейския съюз, които са били приети с цел привеждане в изпълнение на режима на санкции, наложен от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации във връзка с Либия. Жалбоподателката твърди, че мерките на ЕС за привеждане в изпълнение на взетото на международно ниво решение за налагане на ограничителни мерки не се ползват с имунитет по отношение на съдебен контрол поради това, че изпълняват резолюции, приети от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации по глава VII oт Хартата на Организацията на обединените нации.

2.

Второ правно основание, състоящо се в твърдението, че Общият съд е компетентен да извърши пълен контрол за законосъобразност по същество спрямо обжалваните мерки на ЕС, с които се привеждат в изпълнение резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за налагане на ограничителни мерки по отношение на жалбоподателката. Това включва и преценката дали изложените съображения на Съвета в решението за потвърждаване на вписването на жалбоподателката почиват на надлежно основание и дали са достатъчно подробни и конкретни.

3.

Трето правно основание, състоящо се в твърдението, че обжалваните мерки на ЕС нарушават правото на защита на жалбоподателката и правото ѝ на ефективна съдебна защита. Жалбоподателката твърди, че Съветът не ѝ е предоставил съображения или конкретни доказателства, обосноваващи продължаването на вписването ѝ.

4.

Четвърто правно основание, състоящо се в твърдението, че обжалваните мерки на ЕС нарушават принципа на пропорционалност и основните права на жалбоподателката, включително и правото ѝ на собственост и на зачитане на личния и семейния живот.

5.

Пето правно основание, състоящо се в твърдението, че вписването на жалбоподателката е неоснователно, неточно, необосновано и недостатъчно подробно мотивирано, тъй като тя не представлява никаква опасност за международния мир и сигурност. Жалбоподателката твърди, че продължаването на вписването ѝ единствено поради семейната ѝ връзка с покойния лидер на сваления режим на Кадафи, противоречи на правото на ЕС. Жалбоподателката по-нататък твърди, че не е била участник в никакво събитията в Либия, представляващо заплаха за международния мир и сигурност.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/32


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Mylan Laboratories и Mylan/Комисия

(Дело T-682/14)

(2014/C 431/55)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Mylan Laboratories Ltd (Хайдарабад, Индия) и Mylan, Inc. (Кeнънсбърг, Съединени американски щати) (представители: S. Kon, C. Firth и C. Humpe, Solicitors)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени членове 2, 7 и 8 oт Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 Perindopril (Servier), доколкото те се отнасят до жалбоподателите или

алтернативно, да отмени член 7 oт Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 Perindopril (Servier), доколкото с него се налага глоба на жалбоподателите, или

същоалтернативно, да намали наложената глоба на жалбоподателите съгласно член 7 oт Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 Perindopril (Servier), или

като последна алтернатива, да отмени членове 2, 7 и 8 oт Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 Perindopril (Servier), доколкото те се отнасят до Mylan Inc.;

да осъди Комисията да заплати разноските на жалбоподателите.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат осем правни основания.

1.

Първо правно основание, състоящо се твърдението, че при анализа в решението на релевантния фактически, правен и икономически контекст, в който е било осъществено патентното споразумение между Mylan Laboratories (известно преди като Matrix Laboratories) и Servier, са допуснати фактически грешки и явни грешки в преценката.

2.

Второ правно основание, състоящо се в твърдението, че обжалваното решение е опорочено от правна и фактическа страна поради това, че Matrix е бил приет за потенциален конкурент на Servier.

3.

Трето правно основание, състоящо се в твърдението, че обжалваното решение не установява според изискуемия правен стандарт, че патентното споразумение е имало за цел да ограничи конкуренцията в нарушение на член 101 ДФЕС.

4.

Четвърто правно основание, състоящо се в твърдението, че обжалваното решение не установява според изискуемия правен стандарт, че патентното споразумение е имало за резултат ограничаване на конкуренцията в нарушение на член 101 ДФЕС.

5.

Пето правно основание, състоящо се в твърдението, алтернативно, че като е наложила глоба на жалбоподателите Комисията е нарушила член 23 oт Регламент № 1/2003 (1), както и принципите на пропорционалност, nullum crimen nulla poena sine lege и на правната сигурност.

6.

Шесто правно основание, състоящо се в твърдението, алтернативно, че Комисията е наложила глоба, която е явно непропорционална спрямо тежестта на твърдяното нарушение.

7.

Седмо правно основание, състоящо се в твърдението, че като е преформулирала основанието, на което в обжалваното решение е била вменена отговорност на Mylan Inc., без да състави допълнително изложение на възраженията, като то се различава от основанието, на което тази отговорност е била първоначално ангажирана в изложението на възраженията, Комисията е нарушила процесуалното право на защита на Mylan Inc.

8.

Осмо правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията (i) е нарушила принципа на личната отговорност и презумпцията за невиновност, като е приела, че Mylan Inc. е отговорно за твърдяното нарушение ан Matrix; и (ii) е допуснала явни грешки в преценката, като е приела, че Mylan Inc. е упражнило решаващо влияние върху поведението на Matrix в релевантния период.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове [101] и [102 ДФЕС] (OВ 2003 L 1, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/33


Жалба, подадена на 16 септември 2014 г. от Rhys Morgan срещу решението, постановено на 8 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-26/13, Morgan/СХВП

(Дело T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Rhys Morgan (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn, lawyer)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решението на Съда на публичната служба от 8 юли 2014 г. по дело F-26/13;

да отмени атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.;

да осъди СХВП да заплати на жалбоподателя подходящо обезщетение в размер, определен от Общия съд, но не по-нисък от 500 EUR, за неимуществените вреди, които той е понесъл вследствие на този атестационен доклад;

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски в производството пред Съда на публичната служба и пред Общия съд.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят излага пет правни основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба погрешно е пропуснал да посочи, че общата оценка трябва да се основава на ефикасността на длъжностното лице през целия период на оценяване.

2.

Второто основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба е пропуснал да установи сериозността на процесуалните нарушения, допуснати от СХВП.

3.

Третото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба е допуснал грешка при преценката на правното основание, изведено от нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

4.

Четвъртото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба е допуснал грешки при преценката на правното основание, изведено от нарушение на принципа на равно третиране.

5.

Петото правно основание е изведено от това, че Съдът на публичната служба не е дал надлежна оценка, нито дори е разгледал доказателствата във връзка с твърдението за злоупотреба с власт.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/34


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Krka/Комисия

(Дело T-684/14)

(2014/C 431/57)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Ново Место, Словения) (представители: T. Ilešič и M. Kocmut, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 — Perindopril (Servier), връчено на жалбоподателя на 11 юли 2014 г., доколкото то засяга жалбоподателя, по-специално членове 4, 7, параграф 4, буква a), 8 и 9;

да осъди Комисията да заплати съдебните и други разноски на жалбоподателя във връзка с настоящото производство и

да постанови други подобни мерки, каквито намери за необходимо.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага шест правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от липсата на правилен анализ на правния, фактически и икономически контекст на положението на жалбоподателя.

2.

Второто правно основание е изведено от погрешния извод на Комисията, че жалбоподателят и Servier са били действителни или потенциални конкуренти съгласно член 101 ДФЕС.

3.

Третото правно основание е изведено от факта, че погрешният извод на Комисията, че сключеното между жалбоподателя и Servier патентно споразумение ограничава конкуренцията чрез своята цел по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС, почива на погрешен фактически и правен анализ, както и на неправилно прилагане на установените принципи относно ограниченията поради целта.

4.

Четвърто правно основание е изведено от нарушаването на правото на защита на жалбоподателя поради непоследователната преценка на споразумението за цесия и лиценз и погрешния извод, че споразумението за цесия и лиценз представлява ограничаване на конкуренцията поради своята цел, съгласно член 101, параграф 1 ДФЕС.

5.

Пето правно основание е изведено от погрешния извод на Комисията, че сключените между жалбоподателя и Servier споразумения ограничават конкуренцията чрез резултата си по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

6.

Шесто правно основание, състоящо се в неточна преценка на доводите на жалбоподателя по член 101, параграф 3 ДФЕС.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/35


Жалба, подадена на 18 септември 2014 г. — ЕАОС/Комисия

(Дело T-685/14)

(2014/C 431/58)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска агенция по околна среда (ЕАОС) (Брюксел, Белгия) (представител: S. Podskalská, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение Ares (2014) 2317513 на Комисията от 11 юли 2014 г., с което се обявява за недопустимо искането на жалбоподателя за вътрешно преразглеждане на Решение 2014/2002 окончателен на Комисията от 31 март 2014 г., относно нотифицирането от Република България на преходния национален план, посочен в член 32 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността.

да отмени Решение C 2014/2002 окончателен на Комисията от 31 март 2014 г. относно нотифицирането от Република България на преходния национален план, посочен в член 32 oт Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността.

да осъди ответника да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага две правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от твърдението, че Решение Ares (2014) 2317513 на Комисията от 11 юли 2014 г. нарушава член 17 oт Договора за Европейския съюз, член 2, параграф 1, буква ж) и член 10 oт Регламент (EО) № 1367/2006, Конвенцията на Икономическата комисия на ООН за Европа за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (наричана по-нататък „Конвенцията на ИКЕООН“), във връзка с Решение от 17 февруари 2005 г. на Съвета относно сключването, от името на Европейската общност, на Конвенцията на ИКЕООН (2005/370/EО).

2.

Второто правно основание е изведено от твърдението, че Решение C 2014/2002 окончателен на Комисията от 31 март 2014 г. нарушава член 17 oт Договора за Европейския съюз, Директива 2010/75/EС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността, Решение за изпълнение 2012/115/EС на Комисията от 10 февруари 2012 година за определяне на правила относно преходните национални планове, посочени в Директива 2010/75/ЕС, Конвенцията на ИКЕООН, във връзка с Решение на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията на ИКЕООН (2005/370/EC), Директива 2001/42/EО за оценка на последиците на някои планове и програми в областта на околната среда и Директива 2008/50/EC на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/36


Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) срещу решението, постановено на 2 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-63/13, Psarras/ENISA

(Дело T-689/14 P)

(2014/C 431/59)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (представители: P: Empadinhas и C. Meidanis, адвокат)

Друга страна в производството: Aristidis Psarras (Candia, Гърция)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени изцяло Решение на Съда на публичната служба (наричан по-нататък „СПС“) от 2 юли 2014 г. по дело F-63/13,

да отхвърли изцяло исканията на жалбоподателя по дело F-63/13

да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да заплати всички съдебни разноски както за производството пред СПС, така и за това пред Общия съд.

Основания и доводи

Жалбоподателят излага пет основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първото основание е изопачаване на фактическите обстоятелства по отношение на събитията от 4 май 2012 г. и следващия период, както и грешка при прилагане на правото по отношение на член 41, параграф 2, буква а) от Хартата и член 47 от Условията за работа на другите служители (наричани по-нататък „УРДС), във връзка с член 59 от Правилника за длъжностните лице на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“).

2.

Второто основание е грешка при прилагана на правото по отношение на член 41, параграф 2, буква a) от Хартата, от една страна, доколкото е прието, че установяването на нарушение на тази разпоредба води автоматично до отмяна ex lege на обжалвания акт, което не е съобразено със съдебната практика, изискваща жалбоподателят освен това да е доказал, че при липса на нарушение съдържанието на обжалвания акт е можело да бъде различно и, от друга страна, доколкото следването на установеното ново тълкуване би довело до „окончателно изпразване от съдържание“ на прилаганата до този момент съдебна практика.

3.

Третото основание е нарушение на задължението на СПС да се произнесе по възраженията за недопустимост, повдигнати от жалбоподателя в рамките на първоинстанционното производство, липса на мотиви, както и нарушение на задължението за спазване на досъдебните фази на производството във връзка с искането за обезщетение.

4.

Четвъртото основание е нарушение на съдебната практика, съгласно която отмяната на обжалвания акт по принцип съответства на достатъчно обезщетение, липса на мотиви и твърдението, че СПС се е произнесъл ultra vires, както и явна грешка в преценката.

5.

Петото основание се изразява в съмнения за липса на безпристрастност на СПС.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/37


Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Sony Computer Entertainment Europe/СХВП — Marpefa (Vieta)

(Дело T-690/14)

(2014/C 431/60)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Лондон, Обединеното кралство) (представител: S. Malynicz, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Marpefa, SL (Барселона, Испания)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: марка на Общността № 1 7 90  674

Производство пред СХВП: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решението на втори апелативен състав на СХВП от 2 юли 2014 г. по преписка R 2100/2013-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 51, параграф 2 от Регламент № 207/2009.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/38


Жалба, подадена на 22 септември 2014 г. — Niche Generics/Комисия

(Дело T-701/14)

(2014/C 431/61)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Niche Generics Ltd (Hitchin, Обединено кралство) (представители: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors, и F. Carlin, Barrister)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението;

да отмени или във всеки случай да намали размера на глобата; и

да осъди Комисията да заплати собствените си разноски и разноските на жалбоподателя във връзка с настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят иска частична отмяна на Решение C(2014) 4955 окончателен на Комисията от 9 юли 2014 г. по преписка AT.39612 — Perindopril (Servier).

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага единадесет правни основания.

1.

Първо правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията не е приложила правилно правния критерий за „обективна необходимост“ при преценката дали патентното споразумение между жалбоподателя и Servier попада в обхвата на член 101, параграф 1 ДФЕС.

2.

Второ правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране като не е приложила насоките на Регламента за групово освобождаване относно трансфера на технологии спрямо споразумението на жалбоподателя.

3.

Трето правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, като е определила споразумението като „нарушение поради целта“ на член 101, параграф 1 ДФЕС.

4.

Четвърто правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е приложила погрешно собствения си критерий за „нарушение поради целта“ спрямо специфичните факти, свързани със жалбоподателя.

5.

Пето правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е допуснала грешка при прилагането на правото, като е заключила, че последиците на споразумението нарушават конкуренцията.

6.

Шесто правно основание, при условията на евентуалност, състоящо се в твърдението, че Комисията да е допуснала грешка при прилагане на правото, като не е признала, че споразумението отговаря на критерия за изключване по член 101, параграф 3 ДФЕС.

7.

Седмо правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е нарушила правото на жалбоподателя на защита и принципа на доброто управление, като е упражнила натиск при разследването си във връзка с документи, които се ползват със законна привилегия.

8.

Осмо правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране при изчисляването на глобата, като е третирала жалбоподателя по различен начин в сравнение със Servier, без това да е било обективно обосновано.

9.

Девето правно основание, състоящо се в твърдението, че при налагането на санкцията на жалбоподателя Комисията е нарушила принципа на пропорционалност, насоките си за определяне на глобите и предишната си утвърдена практика.

10.

Десето правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е нарушила член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 (1), като е превишила максимума на санкцията от 10 % от общия размер на оборота.

11.

Единадесето правно основание, състоящо се в твърдението, че Комисията е нарушила задължението си да изложи мотиви съгласно член 296 ДФЕС за изчисленията си относно глобата и преценката си за тежестта на нарушението на жалбоподателя.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове [101 ДФЕС] и [102 ДФЕС] (OВ 2003 L 1, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/39


Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — IPSO/ЕЦБ

(Дело T-713/14)

(2014/C 431/62)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Организация на служителите в европейски и международни институции във Федерална република Германия (IPSO) (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: L. Levi, адвокат)

Ответник: Европейска централна банка (ЕЦБ)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на Изпълнителния съвет на ЕЦБ от 30 май 2014 г., което е оповестено на 16 юли 2014 г. и установява максимална продължителност от две години за някои договори на временно наети служители, изпълняващи секретарски и административни функции,

да осъди ответника за заплати обезщетение за неимуществени вреди, оценени по справедливост на 15  000 EUR,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две правни основания.

1.

Първо правно основание: от една страна, нарушение на правото на жалбоподателя на информиране и консултиране, закрепено в член 27 от Хартата на основните права на Европейския съюз и в Директива 2002/14 (1), както и по-подробно уредено и приложено с рамковото споразумение за признаването, обмена на информация и консултирането и със споразумението ad hoc от януари 2014 г. за създаване на работна група относно временно наетите служители, сключени между ЕЦБ и IPSO, и от друга страна, нарушение на посочените споразумения.

2.

Второ правно основание: нарушение на правото на добра администрация и по-специално на правото на лицата да бъдат изслушвани и на правото на достъп до информация — процесуални права, закрепени в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.


(1)  Директива 2002/14/EO на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 120).


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/40


Жалба, подадена на 8 октомври 2014 г. — Bonney/СХВП — Bruno (ATHEIST)

(Дело T-714/14)

(2014/C 431/63)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: David Bonney (Лондон, Обединено кралство) (представител: D. Farnsworth, Solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Vanessa Bruno (Париж, Франция)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Общността „ATHEIST“ — заявка за регистрация № 1 0 0 34  874

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 5 август 2014 г. по преписка R 803/2013-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да отхвърли възражението, доколкото то се отнася до стоки и услуги от класове 18, 25 и 35;

да осъди СХВП да заплати разноските.

Изложено правно основание

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/40


Жалба, подадена на 9 октомври 2014 г. — NK Rosneft a.o./Съвет

(Дело T-715/14)

(2014/C 431/64)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: NK Rosneft OAO (Москва, Русия); RN-Shelf-Arctic OOO (Москва); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Южносахалинск, Русия); RN-Exploration OOO (Москва); и Tagulskoe OOO (Красноярск, Русия) (представител: T. Beazley, QC)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени членове 1, параграф 2, букви б), в) и г) и параграф 3, и приложение III към Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменено с Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 г.;

да отмени членове 3, 3a, 4, параграфи 3 и 4, приложение II, член 5, параграф 2, букви б), в), г) и параграф 3 и приложение VI, и член 11 oт Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (EС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 г.;

по-нататък или алтернативно, да отмени Регламент (EС) № 833/2014 на Съвета и Решение 2014/512/ОВППС на Съвета, доколкото те се прилагат спрямо жалбоподателите;

да осъди Съвета да заплати разноските в производството.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат девет правни основания.

1.

Първо правно основание, състоящо се в твърдението, че Съветът не е изложил достатъчни мотиви, даващи възможност за пълен съдебен контрол както по същество, така и от процесуална гледна точка, върху разпоредбите, които жалбоподателите искат да бъдат отменени (наричани по-нататък „приложимите мерки“), и е нарушил правото на защита и на ефективна съдебна защита на жалбоподателите по отношение на приложимите мерки.

2.

Второ правно основание, състоящо се в твърдението, че Съветът не е представил доказателства, които са могли или които обосновават наличието на оправдана или законна цел на приложимите мерки.

3.

Трето правно основание, състоящо се в твърдението, че приложимите мерки са в нарушение на международноправните задължения на ЕС по Споразумението за партньорство и сътрудничество с Русия и/или ГАТТ.

4.

Четвърто правно основание, състоящо се в твърдението, че Съветът не е бил компетентен да приеме приложимите мерки или тези мерки са незаконосъобразни, тъй като няма явна или установима по пътя на логиката разумна връзка между посочената цел на Решение 2014/512/ОВППС на Съвета и избраните средства за постигането ѝ.

5.

Пето правно основание, състоящо се в твърдението, че Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета не изпълнява адекватно разпоредбите на Решение 2014/512/ОВППС на Съвета, доколкото Съветът не е бил компетентен да приеме или, ако е бил компетентен, не е можел законосъобразно да приеме, член 3 от Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета, доколкото той (най-малко) противоречи на разпоредбите на Решение 2014/512/ОВППС на Съвета, по-специално неговия член 4.

6.

Шесто правно основание, състоящо се в твърдението, че Съветът не е бил компетентен да приеме или не е можел законосъобразно да приеме приложимите мерки, тъй като те нарушават основния принцип на равно третиране и на липса на произвол.

7.

Седмо правно основание, състоящо се в твърдението, че Съветът не е бил компетентен да приеме или не е можел законосъобразно да приеме приложимите мерки, тъй като те са непропорционални или не е било установено, че са пропорционални, на преследваната от Решение 2014/512/ОВППС на Съвета цел. По-нататък, като последица от тяхната непропорционалност, разпоредбите (a) накърняват законодателната компетентност на Съюза съгласно ОТП и (б) представляват недопустима намеса в основното право на жалбоподателите на собственост и/или тяхната свобода на стопанска инициатива.

8.

Осмото правно основание, състоящо се в твърдението, че по-специално поради липсата на обяснение за приложимите мерки и тяхната природа, най-малкото частично обжалваната разпоредба е можела да послужи за различна от посочената цел, и по-нататък, отделно от това, че е налице злоупотреба с правомощията, предоставени с Решение 2014/512/ОВППС на Съвета.

9.

Девето правно основание, състоящо се в твърдение за нарушаване на конституционната гаранция за правна сигурност, включително поради липсата на яснота по отношение на ключови термини в приложимите мерки.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/41


Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Hong Kong Group/СХВП — WE Brand („W E“)

(Дело T-718/14)

(2014/C 431/65)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Hong Kong Group Oy (Вàнтаа, Финландия (представител: J. Spåre, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: WE Brand Sàrl (Люксембург, Люксембург)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка, включваща словния елемент „W E“ — заявка за регистрация № 1 0 7 63  795

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 4 август 2014 г. по преписка R 2305/2013-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да уважи заявката за регистрация на марка на Общността, подадена от жалбоподателя;

да осъди СХВП и другата страна в производството да заплатят разноските.

Изложено правно основание

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) oт Регламент № 207/2009.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/42


Жалба, подадена на 13 октомври 2014 г. — Белгия/Комисия

(Дело T-721/14)

(2014/C 431/66)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Белгия (представители: L. Van den Broeck и M. Jacobs, а също и P. Vlaemminck и B. Van Vooren, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Препоръка 2014/478/ЕС на Комисията от 14 юли 2014 година относно принципите за защита на потребителите и играчите, ползващи услуги в областта на хазартните игри по интернет, и за предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в хазартни игри по интернет,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет правни основания.

1.

По първото правно основание се твърди нарушение на принципа на предоставена компетентност по член 5 ДЕС, доколкото не било посочено същинското правно основание, тоест нормата, която овластява Комисията да издаде обжалвания акт.

2.

По второто правно основание се твърди нарушение на принципа на предоставена компетентност, доколкото Договорите не овластявали Комисията да издава правни актове с хармонизационно действие в областта на хазартните игри.

3.

По третото правно основание се твърди нарушение на принципа на лоялното сътрудничество по член 4, параграф 3 ДЕС и на институционалното равновесие по смисъла на член 13, параграф 2 ДЕС, доколкото Комисията се отклонила от заключенията на Съвета от 10 декември 2010 г. по правната рамка за хазартните игри и залаганията в държавите — членки на Европейския съюз (документ 16884/10).

4.

По четвъртото правно основание се твърди нарушение на принципа на лоялното сътрудничество по член 4, параграф 3 ДФЕС спрямо държавите членки.

5.

По петото правно основание се твърди нарушение на член 13, параграф 2 ДЕС и на членове 288 ДФЕС и 289 ДФЕС, доколкото обжалваният акт всъщност представлявал скрита директива. Освен това жалбоподателят поддържа, че с това Комисията е действала в нарушение на член 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като не по законов път е ограничила свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, закрепени в член 11 от Хартата на основните права.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/43


Иск, предявен на 14 октомври 2014 г. — Aalberts Industries/Комисия и Съд на Европейския съюз

(Дело T-725/14)

(2014/C 431/67)

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Aalberts Industries NV (Утрехт, Нидерландия) (представители: R. Wesseling и M. Tuurenhout, адвокати)

Ответник: Европейска комисия и Съд на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да осъди Европейския съюз, представляван от Съда или Европейската комисия, да обезщети Aalberts Industries за претърпените вследствие на нарушението на правата му вреди в размер на 1 0 41  863 EUR за имуществените вреди и 5 0 40  000 EUR за неимуществените вреди или в определен от Общия съд по справедливост размер, и в двата случая заедно с компенсаторните лихви за периода от 23 януари 2010 г. до обявяването на решението по иска в размер на процента, прилаган от Европейската централна банка при нейните основни операции по рефинансиране за съответния период, увеличен с два процентни пункта или в друг, установен от Общия съд подходящ размер,

да осъди Европейския съюз, представляван от Съда или Европейската комисия, да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът посочва, че Общият съд е нарушил правото му да получи решение в разумен срок в производството по дело Aalberts Industries N. V. и др./Комисия (T-385/06), образувано по негова жалба срещу Решение C(2006) 4180 на Комисията от 20 септември 2006 година относно производството по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/F-1/38.121 — Фитинги).

Ищецът твърди, че производството е траяло четири години и три месеца, макар с оглед на всички обстоятелства по случая решаването му да не е трябвало да надхвърля три години. Общият съд бил нарушил член 47, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който задължавал съдилищата на Съюза да решават образуваните пред тях дела в разумен срок, както и член 6, параграф 1 от ЕКПЧ, който предоставял на всяко лице право неговите спорове да бъдат разгледани в разумен срок.

Ищецът бил претърпял действителни и сигурни имуществени вреди поради обстоятелството, че Общият съд не приключил производството по жалбата в рамките на тригодишен период. Тези вреди се състояли в разходите на ищеца за рефинансирането на банкова гаранция, след като решаването на делото продължило повече от три години.

Ищецът бил претърпял неимуществени вреди, тъй като впечатлението, че бил участник в картел, се поддържало прекалено дълго поради прекомерната продължителност на производството пред Общия съд. Обезщетение в размер на 5 % от първоначално установената глоба отговаряла на обезщетението, което Съдът приемал за подходящо в сходни случаи на съществено надхвърляне на сроковете при преценката на глобите в картелни производства.

Предвид гореизложеното ищецът твърди, че съществува пряка причинно-следствена връзка между претендираното обезщетение и извършеното от Съюза нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти. Следователно изискванията за ангажиране на извъндоговорната отговорност на Съюза съгласно член 340, параграф 2 ДФЕС били изпълнени.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/44


Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/СХВП — H. Young Holdings (animal)

(Дело T-727/14)

(2014/C 431/68)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (Ню Брънзуик, Съединени американски щати) (представител: S. Malynicz, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: H. Young Holdings plc (Нюбъри, Обединено кралство)

Данни за производството пред СХВП

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността, съдържаща словния елемент „animal“ — марка на Общността № 2 8 22  807

Производство пред СХВП: производство за обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 31 юли 2014 г. по преписка R 2054/2013-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и другата страна да заплатят направените от тях съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Изложени правни основания

нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009;

нарушение на член 37, буква б), ii) oт Регламент № 2868/95.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/44


Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/СХВП — H. Young Holdings (animal)

(Дело T-728/14)

(2014/C 431/69)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (Ню Брънзуик, Съединени американски щати) (представител: S. Malynicz, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: H. Young Holdings plc (Нюбъри, Обединено кралство)

Данни за производството пред СХВП

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „animal“ — марка на Общността № 2 8 24  548

Производство пред СХВП: производство за обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на СХВП от 31 юли 2014 г. по преписка R 2058/2013-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП и другата страна да заплатят направените от тях разноски, както и тези на жалбоподателя.

Изложени основания

нарушение на член 8, параграф 4 oт Регламент № 207/2009;

нарушение на член 37, буква б), ii) oт Регламент № 2868/95.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/45


Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — Ratioparts-Ersatzteile/СХВП — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Дело T-592/13) (1)

(2014/C 431/70)

Език на производството: немски

Председателят на пети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 24, 25.1.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/45


Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — Ratioparts-Ersatzteile/СХВП — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Дело T-622/13) (1)

(2014/C 431/71)

Език на производството: немски

Председателят на пети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 39, 8.2.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/46


Определение на Общия съд от 1 октомври 2014 г. — Tui Deutschland/СХВП — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Дело T-706/13) (1)

(2014/C 431/72)

Език на производството: немски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 61, 1.3.2014 г.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/46


Определение на Общия съд от 2 декември 2014 г. — Petropars и др./Съвет

(Дело T-370/14) (1)

(2014/C 431/73)

Език на производството: английски

Председателят на седми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/47


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — AY/Съвет

(Дело F-23/11) (1)

((Публична служба - Длъжностни лица - Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна - Повишаване - Процедура за повишаване за 2010 г. - Съпоставяне на заслугите - Решение да не се повишава жалбоподателят))

(2014/C 431/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AY (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. F. Jensen)

Предмет

Искане да се отмени решението на Съвета да не включи жалбоподателя в списъка с длъжностните лица, повишени в степен AST 9 в процедурата по повишаване за 2010 г., и обезщетение за претърпяната неимуществена вреда. Дело T-167/12 P върнато от Общия съд след отмяна.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

AY понася направените от него съдебни разноски, съответно по дела F-23/11, T- 167/12 P и F-23/11 RENV, както и разноските на Съвета на Европейския съюз по дело F-23/11.

3)

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски по дела T-167/12 P и F-23/11 RENV.


(1)  ОВ C 226, 30.7.2011 г., стр. 31


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/47


Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — Van de Water/Парламент

(Дело F-86/13) (1)

((Публична служба - Права и задължения на длъжностното лице - Деклариране на намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите - Член 16 от Правилника - Съвместимост с легитимните интереси на институцията - Забрана))

(2014/C 431/75)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Robert van de Water (Кримберген, Белгия) (представители: P. Bentley, QC, и R. Bäuerle, адвокати)

Ответник: Европейски парламент (представители: N. Chemaï и M. Dean)

Предмет

Жалба за отмяна на решението, с което на жалбоподателя се забранява да заема длъжността съветник на премиер-министъра на Украйна за период от две години след прекратяването на функциите му в Европейския парламент

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Van de Water понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски на Европейския парламент.


(1)  ОВ C 336, 16.11.2013 г., стр. 31.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/48


Иск, подаден на 24 юни 2014 г. — ZZ/Европейска комисия

(Дело F-59/14)

(2014/C 431/76)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: ZZ (представител: H. Mannes, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Публична служба — Искане, отправено въз основа на Решение на Съда на публичната служба от 29 септември 2010 г. по дело F-5/08 Brune/Комисия, за обезщетяване на имуществените и неимуществените вреди, заедно с лихвите за забава, претърпени от ищеца поради загубата на възможност за назначаване в ЕС.

Искания на жалбоподателя

Ищецът иска:

да се разпореди на ответника да обезщети имуществените и неимуществени вреди, заедно с лихвите за забава, претърпени от ищеца в резултат на неправомерното му изключване от конкурс на общо основание EPSO/AD/26/05,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски,

с предохранителна цел — да се постанови неприсъствено съдебно решение.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/48


Жалба, подадена на 31 юли 2014 г. — ZZ/Съвместно предприятие ECSEL

(Дело F-75/14)

(2014/C 431/77)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: V. A. Christianos, адвокат)

Ответник: Съвместно предприятие ECSEL

Предмет на производството

Отмяна на изготвения за жалбоподателя атестационен доклад за 2012 г.

Искания на жалбоподателя

да отмени обжалваното решение, с което ARTEMIS отхвърля жалбата на жалбоподателя и да отмени обжалвания акт, приет на 15 ноември 2013 г. от апелативния оценяващ, относно мотивирания отказ на жалбоподателя да приеме съдържанието на атестационния доклад за 2012 г.;

да осъди Съвместното предприятие ECSEL да заплати съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/49


Жалба, подадена на 1 септември 2014 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-87/14)

(2014/C 431/78)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията на Съвета относно възстановяването на разходите за болнично лечение на жалбоподателя и осъждане на Съвета, от една страна, да заплати мораторни и компенсаторни лихви, и от друга страна, да заплати обезщетение за твърдяната неимуществена вреда.

Искания на жалбоподателя

да отмени частично решенията на Здравноосигурителната служба в Брюксел така както те произтичат от изравнителна сметка № 55 от 27 септември 2013 г. във връзка със заявка от 12 юли 2012 г. за възстановяване на разходите за болнично лечение на жалбоподателя;

да обяви за нищожни писма от 19 ноември 2013 г. на Ръководителя на Здравнооосигурителната служба, с които се отхвърля искане за предварително разрешение от 12 юли 2012 г., за което се твърди, че е подадено, или при условията на евентуалност, да ги отмени;

да отмени, ако това е необходимо, решението на ОН от 22 май 2014 г. , с което се отхвърлят подадените от жалбоподателя жалби на 27 декември 2013 г. и на 18 февруари 2014 г.;

да осъди Съвета да заплати мораторни и компенсаторни лихви, считано от деня, в който претендираните суми са били дължими, и да поправи неимуществената вреда, претърпяна от жалбоподателя;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.


1.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 431/50


Жалба, подадена на 29 септември 2014 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-98/14)

(2014/C 431/79)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Velardo, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Частична отмяна на две съобщения до персонала на Съвета, поради това че те обвързват възможността за възстановяване на пътните разноски от мястото на работа до мястото на произход и броя на дните за пътуване с надбавката да експатриране и за пребиваване в чужда държава и частичното осъждане на ответника да заплати обезщетение за твърдeните неимуществени и имуществени вреди

Искания на жалбоподателя

на основание член 270 ДФЕС да отмени решението, съдържащо се в Съобщение до персонала („CP“) 13/14 от 9 януари 2014 г. (решение № 2/2014), с което се изменят правилата относно броя на дните за пътуване вследствие на влизането в сила, считано от 1 януари 2014 г. на член 7 от приложение V към Правилника, и да отмени Съобщение до персонала („CP“) 9/14 (решение № 12/2014), с което се изменят правилата относно пътните разноски вследствие на влизането в сила, считано от 1 януари 2014 г. на член 8 от приложение VII към Правилника, с измененията му от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, публикуван в Официален вестник, серия L 287 от 29 октомври 2013 г. Искането за отмяна е ограничено до частта от тези съобщения до персонала, която обвързва правото на пътни разноски и на дни за пътуване с надбавката за експатриране и за пребиваване в чужда държава, както и с член 6 от CP 9/14, който въвежда нови критерии за определяне на мястото на произход;

да осъди ответника да заплати на жалбоподателя сума в размер на 1 65  596,42 EUR за причинената имуществена вреда, както и сума в размер на 40  000 EUR за причинената неимуществена вреда;

да осъди ответника да заплати обезщетения, лихви за забава, както и компенсаторни лихви в размер от 6,75 % за причинените имуществена и неимуществени вреда;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.