ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 361

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
13 октомври 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 361/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 361/02

Дело C-249/14 P: Жалба, подадена на 22 май 2014 г. от Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 27 февруари 2014 г. по дело T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

2

2014/C 361/03

Дело C-346/14: Иск, предявен на 18 юли 2014 г. — Европейска комисия/Република Австрия

3

2014/C 361/04

Дело C-348/14: Преюдициално запитване от Judecătoria Câmpulung (Румъния), постъпило на 21 юли 2014 г. — Maria Bucura/SC Bancpost SA

4

2014/C 361/05

Дело C-354/14: Преюдициално запитване от Tribunalul Cluj (Румъния), постъпило на 22 юли 2014 г. — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

5

2014/C 361/06

Дело C-383/14: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 11 август 2014 г. — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

6

 

Общ съд

2014/C 361/07

Дело T-686/13: Решение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Unibail Management/СХВП (Изображение на две линии и четири звезди) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща две линии и четири звезди — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) и член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на конкретна преценка — Задължение за мотивиране)

7

2014/C 361/08

Дело T-687/13: Решение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Unibail Management/СХВП (Изображение на две линии и пет звезди) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща две линии и пет звезди — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) и член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на конкретна преценка — Задължение за мотивиране)

7

2014/C 361/09

Дело T-722/13: Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — The Directv Group/СХВП — Bolloré (DIRECTV) (Марка на Общността — Искане за отмяна — Оттегляне на искането за отмяна — Липса на основание за произнасяне)

8

2014/C 361/10

Дело T-81/14: Определение на Общия съд от 1 август 2014 г. — Energy Brands/СХВП — Smart Wines (SMARTWATER) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

9

2014/C 361/11

Дело T-215/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 август 2014 г. — Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Летищна инфраструктура — Публично финансиране, предоставено на регионално летище от някои общини — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

9

2014/C 361/12

Дело T-217/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 август 2014 г. — Gmina Kosakowo/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Летищна инфраструктура — Публично финансиране, предоставено на регионално летище от някои общини — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

10

2014/C 361/13

Дело T-532/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 август 2014 г. — Alsharghawi/Съвет (Обезпечително производство — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети с оглед на положението в Либия — Списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност — Претегляне на интереси)

10

2014/C 361/14

Дело T-398/14: Жалба, подадена на 5 юли 2014 г. — Best-Lock (Europe)/СХВП — Lego Juris (Форма на фигура играчка)

11

2014/C 361/15

Дело T-568/14: Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

11

2014/C 361/16

Дело T-569/14: Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

12

2014/C 361/17

Дело T-570/14: Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

13

2014/C 361/18

Дело T-571/14: Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

14

2014/C 361/19

Дело T-572/14: Жалба, подадена на 31 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

14

2014/C 361/20

Дело T-587/14: Жалба, подадена на 6 август 2014 г. — Crosfield Italia/ECHA

15

2014/C 361/21

Дело T-588/14: Жалба, подадена на 8 август 2014 г. — Mechadyne International/СХВП (FlexValve)

16

2014/C 361/22

Дело T-592/14: Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

16

2014/C 361/23

Дело T-593/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

17

2014/C 361/24

Дело T-594/14: Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

17

2014/C 361/25

Дело T-595/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Othman/Съвет

18

2014/C 361/26

Дело T-596/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

18

2014/C 361/27

Дело T-598/14: Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

19

2014/C 361/28

Дело T-599/14: Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Souruh/Съвет

19

2014/C 361/29

Дело T-600/14: Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

20

2014/C 361/30

Дело T-601/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Othman/Съвет

20

2014/C 361/31

Дело T-603/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Drex Technologies/Съвет

21

2014/C 361/32

Дело T-604/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

21

2014/C 361/33

Дело T-605/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Drex Technologies/Съвет

22

2014/C 361/34

Дело T-606/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

22

2014/C 361/35

Дело T-608/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Laverana/СХВП (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

23

2014/C 361/36

Дело T-609/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Laverana/СХВП (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

24

2014/C 361/37

Дело T-610/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO ORGANIC)

24

2014/C 361/38

Дело T-612/14: Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Souruh/Съвет

25

2014/C 361/39

Дело T-628/14: Жалба, подадена на 20 август 2014 г. — Hewlett Packard Development Company v СХВП (FORTIFY)

26

2014/C 361/40

Дело T-629/14: Жалба, подадена на 21 август 2014 г. — Jaguar Land Rover/СХВП (Форма на лек автомобил)

26

2014/C 361/41

Дело T-630/14: Жалба, подадена на 20 август 2014 г. — Primo Valore/Комисия

27

2014/C 361/42

Дело T-635/14: Жалба, подадена на 22 август 2014 г. — Urb Rulmenti Suceava v СХВП — Adiguzel (URB)

28

2014/C 361/43

Дело T-637/14: Жалба, подадена на 27 август 2014 г. — noon Copenhagen/СХВП — Wurster Diamonds (noon)

29

2014/C 361/44

Дело T-29/13: Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — AbbVie/EMA

29

2014/C 361/45

Дело T-44/13: Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — AbbVie/EMA

30

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 361/46

Дело F-62/14: Жалба, подадена на 7 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

31

2014/C 361/47

Дело F-64/14: Жалба, подадена на 12 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

31

2014/C 361/48

Дело F-66/14: Жалба, подадена на 15 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

32

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

2014/C 361/01

Последна публикация

ОВ C 351, 6.10.2014 г.

Предишни публикации

ОВ C 339, 29.9.2014 г.

ОВ C 329, 22.9.2014 г.

ОВ C 315, 15.9.2014 г.

ОВ C 303, 8.9.2014 г.

ОВ C 292, 1.9.2014 г.

ОВ C 282, 25.8.2014 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/2


Жалба, подадена на 22 май 2014 г. от Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 27 февруари 2014 г. по дело T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

(Дело C-249/14 P)

2014/C 361/02

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a (представител: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и Fundação Eugénio de Almeida

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд от 27 февруари 2014 г. по дело T- 602/11,

при условията на евентуалност, да се върне делото на Общия съд за постановяване на окончателно решение,

да се осъди СХВП, ответник в производството пред Общия съд, да заплати съдебните разноски в първоинстанционното и апелативното производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е опорочено, доколкото в него Общият съд е дал неправилно тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността (1). Това основание се състои от три части и се основава на три групи доводи, както следва:

1.

Общият съд не е обосновал надлежно наличието на действителна вероятност от объркване между разглежданите марки. Надлежното и обективно обявяване на действителна вероятност от объркване между две марки не може да се състои само в твърдението, че с оглед на идентичността на техните съответни стоки и с оглед на много слабото визуално сходство и на слабото фонетично сходство, което съществува между марките (и въпреки тяхното концептуално различие), не може да се установи, че съответният потребител може да схване техните съответни стоки като произхождащи от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. „Вероятност от объркване“ не означава само възможност за объркване, а по-скоро вероятност, че подобно объркване ще настъпи. Вероятността от объркване не може да се презумира само защото е налице някаква степен на сходство между две марки, дори когато техните съответни стоки са идентични.

2.

Обжалваното решение също е нарушило член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, доколкото Общият съд не е взел предвид значението и тежестта на концептуалното различие между знаците при общата преценка на вероятността от объркване между марките с много слаба степен на визуално сходство и слаба степен на фонетично сходство. Съгласно установената съдебна практика концептуалното съдържание на заявената марка трябва да е достатъчно, за да неутрализира много слабото визуално сходство и слабото фонетично сходство, което според Общият съд съществува между заявената и по-ранната марка.

3.

Накрая, Общият съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 при преценката за наличие на вероятност от объркване между разглежданите знаци, като не е взел предвид всички фактори, свързани с обстоятелствата по случая, за да установи наличието на вероятност от объркване. По-конкретно Общият съд е пренебрегнал едно съществено обстоятелство, което е част от фактическата обстановка по делото: произхода, историята, географското значение на включените думи в разглежданите марки и тяхната символична връзка с обозначените с тези марки стоки. Вследствие на това Общият съд също е изопачил фактическата обстановка по делото.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/3


Иск, предявен на 18 юли 2014 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-346/14)

2014/C 361/03

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve и G. Wilms, Bevollmächtigte)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

да се установи, че ответникът е нарушил задълженията си по член 4, параграф 3 ДЕС във връзка с член 288 ДФЕС, като не е приложил правилно разпоредбите на член 4, параграф 1 във връзка с член 4, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО (1) (Рамкова директива за водата) във връзка с разрешение за изграждане на водноелектрическа централа на „Schwarze Sulm“;

да се осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според Комисията Австрия се е опитала да заобиколи забраната за влошаване на състоянието, установена като основен принцип в член 4, параграф 1 от Рамковата директива за водата, и по този начин е нарушила изискванията за освобождаване от отговорност по член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водата.

Прилагането на Директивата ratione temporis се основавало на практиката на Съда, според която по време на срока за транспониране на дадена директива държавите членки не трябва да приемат разпоредби, които могат сериозно да застрашат постигането на целта на Директивата (член 4, параграф 3 ДЕС във връзка с член 288 ДФЕС).

В новото си решение ответникът се позовавал само на промяна в оценката за състоянието на водата на „Schwarze Sulm“. Промяната в оценяването („добро“ състояние на водата вместо „много добро“) противоречала на първоначалния план за управление. Констатациите и оценките в плана за управление не можели да се променят в последния момент в резултат на административно решение, взето ad-hoc и въз основа на нови критерии. В противен случай лесно можели да бъдат заобиколени съществени основни разпоредби на Рамковата директива за водата, както в настоящия случай забраната за влошаване на състоянието, а също и важни процедурни разпоредби като например участието на обществеността.


(1)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, стр. 1; Специално издание на български език, глава 15, том 6, стр. 193).


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/4


Преюдициално запитване от Judecătoria Câmpulung (Румъния), постъпило на 21 юли 2014 г. — Maria Bucura/SC Bancpost SA

(Дело C-348/14)

2014/C 361/04

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Judecătoria Câmpulung

Страни в главното производство

Страна, подала възражението: Maria Bucura

Ответник по възражението: SC Bancpost SA

Встъпила страна: Ciobanu Vasile

Трето задължено лице: SC Raiffeisen Bank SA

Преюдициални въпроси

1)

Длъжна ли е по силата на Директива 93/13/ЕИО (1) национална юрисдикция, пред която е подадено възражение срещу принудително изпълнение на договор за кредит за издаване на карта от вида American Expres Gold, когато допускането на изпълнението е разпоредено в отсъствието на потребителя, веднага след като се запознае с необходимите за целта фактически и правни обстоятелства да извърши, дори и служебно проверка на неравноправния характер на предвидените в съответния договор комисиони, чийто размер не е уточнен в договора: a) — комисиона за издаване на картата; б) — комисиона за годишно обслужване на картата; в) — комисиона за допълнително годишно обслужване на картата; г) — комисиона за подновяване на картата; д) — комисиона за замяна на картата; е) — комисиона за преиздаване на PIN; ж) — комисиона за теглене в брой от банкомат, на гише (на банката или на други банки в Румъния или чужбина); з) — комисиона за заплащане на стоки и/или услуги, доставяни от търговци от чужбина или от Румъния; и) — комисиона за издаване и за изпращане на извлечение от сметка; й) — комисиона за запитване за салдо на банкомат; к) — комисиона за забавено плащане; л) — комисиона за овърдрафт; м) — комисиона за неоснователен отказ на плащане?

2)

На ясен и разбираем език по смисъла на членове 3 и 4 от Директива 93/13 ЕИО ли е извършено посочването на годишната лихва, като е използвана следната формулировка: „Лихвата по кредита се изчислява в зависимост от дневното салдо, разбито по компоненти (плащания, тегления в брой, такси и комисиони) и от процента на дневната лихва за периода, за който се прави изчисляването. Лихвата се изчислява на ден по следната формула: сборът на размера на всеки от компонентите на дневното салдо и размерът на дневната лихва, валидна за съответния ден; дневната лихва се изчислява по съотношението годишна лихва/360 дни“, посочване, което е от съществено значение в контекста на Директива 87/102/ЕО на Съвета от 22 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит, с измененията ѝ с Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г?

3)

Непосочването на размера на дължимите въз основа на договора комисиони и отразяването в него на начина на изчисляване на лихвата, без да се посочва нейният размер, позволява ли на националната юрисдикция в съответствие с разпоредбите на Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит (2), с измененията ѝ с Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. (3), както и с разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета, да приеме като пряка последица от това непосочване в договора за потребителски кредит обстоятелството, че одобреният за отпускане кредит се счита за освободен от комисиони и от лихви?

4)

Попада ли съдлъжникът по договор за кредит в обхвата на понятието „потребител“, така както то е определено в разпоредбите член 2, буква a) от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори и на член 1, параграф 2, буква a) от Директива 87/102/ЕИО?

5)

Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, спазен ли е принципът за ефективност на предоставяните от директивите права в положение, при което за размера на лихвите, комисионите и таксите е уведомен само главният длъжник с извлечението от месечната сметка или с обявяването на този размер в седалището на банката?

6)

Следва ли Директива 87/102 ЕИО да се тълкува в смисъл, че банката е длъжна да уведомява писмено както длъжника, така и съдлъжника за лимита на кредита, за годишната лихва и за разходите, приложими от деня на сключването на договора за кредит, както и за условията, при които те могат да бъдат изменяни, за процедурата, по която се прекратява договорът за кредит, както и за всяко изменение, настъпило в хода на изпълнението на договора за кредит, свързано с годишната лихва или за разходите, възникнали след подписването на договора за кредита, в момента, в който настъпват тези изменения, с препоръчано писмо с обратна разписка или с безвъзмездно предоставяно извлечение от сметката?


(1)  Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).

(2)  Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит (ОВ L 42, стр. 48, Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 252)

(3)  Директива 98/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение на Директива 87/102/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит (ОВ L 101, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 210).


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/5


Преюдициално запитване от Tribunalul Cluj (Румъния), постъпило на 22 юли 2014 г. — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Дело C-354/14)

2014/C 361/05

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Capoda Import-Export SRL

Ответник: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли правото на ЕС, и по-конкретно член 34 от ДФЕС, член 31, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (1), член 1, букви у) и ф) от Регламент ЕО № 1400/2002 на Европейската комисия (2), да се тълкува в смисъл, че то не допуска национална правна уредба като съдържащата се в член 1, алинея 2 от O.G. № 80/2000, доколкото с нея се въвежда мярка с равностоен на количествени ограничения върху вноса ефект, като се има предвид, че съгласно посочената правна уредба за свободното движение (продажби, дистрибуция) на новите стоки и компоненти от категорията на свързаните с безопасността на движението по пътищата, с опазването на околната среда, с енергийната ефективност и със защитата срещу кражби на моторните превозни средства, е необходимо продавачът/дистрибуторът/търговецът или да представи сертификат за одобрение на типа или издаден от производителя сертификат с оглед на пускането на пазара и/или на продажбата, или, в случай че продавачът/дистрибуторът/търговецът не е получил такъв или не разполага с него, е необходимо да се приложи процедурата за одобряване на съответните стоки от страна на Registrul Auto Român и да се получи издаден от RAR сертификат за одобрение с оглед на пускането на пазара и/или на продажбата, доколкото макар и продавачът/дистрибуторът/търговецът да притежава сертификат за съответствие с оглед на пускането на пазара и/или на продажбата, предоставен от дистрибутор на тези компоненти от друга държава членка на ЕС, който извършва свободно дистрибуция на същите компоненти на територията на тази държава членка на ЕС, този сертификат е недостатъчен, за да позволи свободното движение/продажбата/дистрибуцията на съответните стоки?

2)

Може ли правото на ЕС, и по-конкретно член 34 от ДФЕС, съответно понятието „мерки с равностоен на количествени ограничения ефект“, член 31, параграф l от Директива 2007/46/ЕО, член 1, букви (у) и (ф) от Регламент ЕО № 1400/2002 на Европейската комисия, да се тълкува в смисъл, че то не допуска национална правна уредба, съгласно която за свободната продажба на новите стоки и експлоатационни материали от категорията на свързаните с безопасността по пътищата, с опазването на околната среда, с енергийната ефективност и със защитата срещу кражбите на моторни превозни средства, не е достатъчен сертификатът за съответствие с оглед на пускането на пазара и/или на продажбата, предоставен от дистрибутора в друга държава членка на ЕС на новите стоки и експлоатационни материали от категорията на свързаните с безопасността по пътищата, с опазването на околната среда, с енергийната ефективност и със защитата срещу кражбите на превозните средства, като се има предвид, че този дистрибутор от друга държава членка на ЕС извършва свободно дистрибуция на същите компоненти на територията на тази държава членка на ЕС и че в съответствие с този сертификат посочените компоненти могат да бъдат продавани на територията на Европейския съюз?


(1)  ОВ L 263, стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства (ОВ L 203, стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 112).


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/6


Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 11 август 2014 г. — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

(Дело C-383/14)

2014/C 361/06

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Ответник: Société Sodiaal International

Преюдициален въпрос

Прилагат ли се разпоредбите на четвърта алинея на член 3, параграф 1 от Регламент № 2988/95 (1), — съгласно които давностният срок изтича най-късно на датата, на която изтича срок, равен на двукратния давностен срок, ако компетентните власти не са наложили санкция, освен ако административната процедура не е била спряна в съответствие с член 6, параграф 1 от същия регламент — само когато при изтичането на срок, равен на двукратния давностен срок, компетентният орган не е постановил никаква санкция по смисъла на член 5 от регламента, или може да се приложат и когато в този срок не е приета административна мярка по смисъла на член 4 от регламента?


(1)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, стp. 1, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 166).


Общ съд

13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/7


Решение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Unibail Management/СХВП (Изображение на две линии и четири звезди)

(Дело T-686/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща две линии и четири звезди - Абсолютно основание за отказ - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) и член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Липса на конкретна преценка - Задължение за мотивиране))

2014/C 361/07

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Unibail Management (Париж, Франция) (представители: L. Bénard, A. Rudoni и O. Klimis, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 3 септември 2013 г. (преписка R 300/2013-2) относно заявка за регистрация като марка на Общността на знак, представляващ две линии и четири звезди.

Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 3 септември 2013 г. (преписка R 300/2013-2) в частта, в която се отхвърля жалбата на Unibail Management за стоките и услугите от класове 16, 35, 36, 38, 41 и 42.

2)

Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/7


Решение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Unibail Management/СХВП (Изображение на две линии и пет звезди)

(Дело T-687/13) (1)

((Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща две линии и пет звезди - Абсолютно основание за отказ - Отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) и член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Липса на конкретна преценка - Задължение за мотивиране))

2014/C 361/08

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Unibail Management (Париж, Франция) (представители: L. Bénard, A. Rudoni и O. Klimis, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 3 септември 2013 г. (преписка R 299/2013-2) относно заявка за регистрация като марка на Общността на знак, представляващ две линии и пет звезди.

Диспозитив

1)

Отменя решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 3 септември 2013 г. (преписка R 299/2013-2) в частта, в която се отхвърля жалбата на Unibail Management за стоките и услугите от класове 16, 35, 36, 38, 41 и 42.

2)

Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/8


Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — The Directv Group/СХВП — Bolloré (DIRECTV)

(Дело T-722/13) (1)

((Марка на Общността - Искане за отмяна - Оттегляне на искането за отмяна - Липса на основание за произнасяне))

2014/C 361/09

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Съединени американски щати) (представител: F. Valentin, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Bolloré (Ergué Gabéric, Франция) (представител: S. Legrand, avocat)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 25 октомври 2013 г. (преписка R 1960/2012-2), относно производство по възражение между Bolloré и The Directv Group, Inc.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по жалбата.

2)

Осъжда жалбоподателя да понесе съдебните разноски, включително и тези, направени от ответника и от встъпилата страна.


(1)  ОВ C 112, 14.4.2014 г.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/9


Определение на Общия съд от 1 август 2014 г. — Energy Brands/СХВП — Smart Wines (SMARTWATER)

(Дело T-81/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Оттегляне на възражението - Липса на основание за произнасяне))

2014/C 361/10

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Energy Brands, Inc. (Атланта, Съединени американски щати) (представители: D. Stone и R. Allos, solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: P. Geroulakos)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Smart Wines GmbH (Кьолн, Германия) (представител: I. Schwarz, avocat)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 19 ноември 2013 (преписка R 903/2013-2) относно производство по възражение между Energy Brands, Inc. и Smart Wines GmbH.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по жалбата.

2)

Жалбоподателят, ответникът и встъпилата страна понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/9


Определение на председателя на Общия съд от 20 август 2014 г. — Gmina Miasto Gdynia и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Комисия

(Дело T-215/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Летищна инфраструктура - Публично финансиране, предоставено на регионално летище от някои общини - Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност))

2014/C 361/11

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподатели: Gmina Miasto Gdynia (Полша) и Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Гдиня, Полша) (представители: T. Koncewicz и K. Gruszecka-Spychała, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Grespan, S. Noë и A. Stobiecka-Kuik)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение C (2014) 759 окончателен на Комисията от 11 февруари 2014 г. относно мярка SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN и ex 2012/N) — Полша — Преобразуване на летище Гдиня-Косаково.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/10


Определение на председателя на Общия съд от 20 август 2014 г. — Gmina Kosakowo/Комисия

(Дело T-217/14 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Летищна инфраструктура - Публично финансиране, предоставено на регионално летище от някои общини - Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването ѝ - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност))

2014/C 361/12

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Gmina Kosakowo (Полша) (представител: M. Leśny, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Grespan, S. Noë и A. Stobiecka-Kuik)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение C (2014) 759 окончателен на Комисията от 11 февруари 2014 г. относно мярка SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN и ex 2012/N) — Полша — Преобразуване на летище Гдиня-Косаково.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/10


Определение на председателя на Общия съд от 20 август 2014 г. — Alsharghawi/Съвет

(Дело T-532/14 R)

((Обезпечително производство - Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, взети с оглед на положението в Либия - Списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност - Претегляне на интереси))

2014/C 361/13

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Йоханесбург, Южна Африка) (представител: E. Moutet, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: A. Vitro и V. Piessevaux)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 58, стр. 53) и на Решение 2011/178/ОВППС на Съвета от 23 март 2011 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС (ОВ L 78, стр. 24), доколкото те се отнасят до жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/11


Жалба, подадена на 5 юли 2014 г. — Best-Lock (Europe)/СХВП — Lego Juris (Форма на фигура играчка)

(Дело T-398/14)

2014/C 361/14

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Best-Lock (Europe) Ltd (Колн, Обединено кралство) (представител: W. Krahl, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Lego Juris A/S (Билунд, Дания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 4 април 2014 г. по преписка R 1896/2013-4 и да отмени марка на Общността № 50  518 по отношение на клас 28,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за отмяна: Триизмерна марка във формата на фигура играчка за стоки от класове 9, 25 и 28 — марка на Общността № 50  518

Притежател на марката на Общността: Lego Juris A/S

Страна, която иска отмяна на марката на Общността: Жалбоподателят

Решение на отдела по отмяна: Отхвърля отчасти искането за обявяване на недействителност

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 51, параграф 1, буква а) и член 15, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/11


Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Дело T-568/14)

2014/C 361/15

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 27 май 2014 г. по преписка R 120/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността № 1 1 9 22  631

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/12


Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Дело T-569/14)

2014/C 361/16

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 27 май 2014 г. по преписка R 122/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността № 1 1 9 22  961

Решение на проверителя: отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/13


Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Дело T-570/14)

2014/C 361/17

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 27 май 2014 г. по преписка R 124/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 —Заявка за марка на Общността № 1 1 9 22  581

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/14


Жалба, подадена на 30 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Дело T-571/14)

2014/C 361/18

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 27 май 2014 г. по преписка R 125/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността № 1 1 9 22  911

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/14


Жалба, подадена на 31 юли 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Дело T-572/14)

2014/C 361/19

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 27 май 2014 г. по преписка R 527/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността 1 2 1 30  076

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/15


Жалба, подадена на 6 август 2014 г. — Crosfield Italia/ECHA

(Дело T-587/14)

2014/C 361/20

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Crosfield Italia Srl (Верона, Италия) (представител: M. Baldassarri, avvocato)

Ответник: Европейска агенция по химикали (ECHA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд да отмени и вследствие на това да обяви за недействително и/или да обезсили решение № SME 2013 4672 от 28.5.2014 г. на Агенция ECHA, съобщено на жалбоподателя на 9.6.2014 г.a като отмени всички последици от горепосоченото решение, включително анулира фактурите за събиране на по-високи такси и твърдяните санкции.

Правни основания и основни доводи

Настоящото производство е насочено срещу решението на Европейската агенция по химикалите, която приема, че жалбоподателят не отговаря на условията, за да бъде считан за малко или средно предприятие по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ 396, стр. 849; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3) и му отказва предвидените в този регламент облекчения, като изисква заплащането на дължимите такси.

Основните доводи и основания са сходни на изтъкнатите по дело T-620/13, Marchi Industriale/ECHA.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/16


Жалба, подадена на 8 август 2014 г. — Mechadyne International/СХВП

(FlexValve)

(Дело T-588/14)

2014/C 361/21

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Обединено кралство) (представители: S. von Petersdorff-Campen и E. Schaper, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 3 юни 2014 г. по преписка R 2435/2013-4,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, която съдържа словния елемент „FlexValve“, за стоки и услуги от класове 7, 9, 12 и 42 — Заявка за марка на Общността № 1 1 2 74  677

Решение на проверителя: отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания:

Нарушение на правото на изслушване;

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009;

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/16


Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

(Дело T-592/14)

2014/C 361/22

Език на производството: френски

Страни

Ищец: (Ehab Makhlouf (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да приеме, че искът е допустим и основателен,

въз основа на това да осъди Европейския съюз да поправи всички претърпени от ищеца вреди в размер на 10  000 EUR,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските за тази инстанция.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, ищецът излага три правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от твърдението на ищеца за неправомерния характер на спорните мерки, тъй като те i) нарушавали задължението за мотивиране, предвидено в член 296 ДФЕС и член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и ii) нарушавали правото на собственост, предмет на член 1 от Първия допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (наричана по-нататък „ЕКПЧ“) и член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз и правото на зачитане на неговата чест и достойнство, предвидено в членове 8 и 10 от ЕКПЧ.

2.

Второто правно основание е изведено от твърдението на ищеца за претърпяна от него щета, която е в пряка причинно-следствена връзка с приетите от Съвета на Европейския съюз мерки.

3.

Третото правно основание, изложено при условията на евентуалност, е изведено от наличието на режим на невиновна отговорност на Европейския съюз.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/17


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

(Дело T-593/14)

2014/C 361/23

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Rami Makhlouf (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата му за допустима и основателна,

вследствие на това, да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнение на това решение, доколкото те се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят излага три правни основания, които по същество са еднакви или сходни с тези по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/17


Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

(Дело T-594/14)

2014/C 361/24

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Rami Makhlouf (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви иска му за допустим и основателен,

вследствие на това, да осъди Европейския съвет да изплати на ищеца обезщетение за всички претърпени от него вреди в размер на 5 00  000 EUR,

при условията на евентуалност, да разпореди назначаването на експерт, който да оцени претърпените от ищеца вреди,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът излага три правни основания, които по същество са еднакви или сходни с тези по дело T-592/14, Makhlouf/Съвет.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/18


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Othman/Съвет

(Дело T-595/14)

2014/C 361/25

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Razan Othman (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата на жалбоподателя за допустима и основателна,

с оглед на това да осъди Европейския съюз да поправи всички претърпени от жалбоподателя вреди в размер на 10  000 EUR,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски, направени в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания, които като цяло са еднакви или подобни на изложените в рамките на дело T-592/14, Makhlouf/Съвет.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/18


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

(Дело T-596/14)

2014/C 361/26

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да обяви жалбата на жалбоподателя за допустима и основателна,

вследствие на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/19


Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

(Дело T-598/14)

2014/C 361/27

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Almashreq Investment Fund (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът моли Общия съд:

да обяви иска на ищеца за допустим и основателен,

вследствие на това да осъди Европейския съюз да поправи всички вреди, които ищецът е претърпял, възлизащи на 10  000 EUR,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-592/14, Makhlouf/Съвет.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/19


Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Souruh/Съвет

(Дело T-599/14)

2014/C 361/28

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Souruh SA (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът моли Общия съд:

да обяви иска на ищеца за допустим и основателен,

вследствие на това да осъди Европейския съюз да поправи всички вреди, които ищецът е претърпял, възлизащи на 10  000 EUR ,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-592/14, Makhlouf/Съвет.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/20


Иск, предявен на 11 август 2014 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

(Дело T-600/14)

2014/C 361/29

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът моли Общия съд:

да обяви иска на ищеца за допустим и основателен,

вследствие на това да осъди Европейския съюз да поправи всички вреди, които ищецът е претърпял, възлизащи на 48 8 8 29  000 EUR,

при условията на евентуалност, да разпореди назначаването на вещо лице, за да се установи обхвата на вредите, претърпени от ищеца,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-592/14, Makhlouf/Съвет.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/20


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Othman/Съвет

(Дело T-601/14)

2014/C 361/30

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Razan Othman (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата на жалбоподателя за допустима и основателна,

с оглед на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнението му в частите, които те се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски, направени в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания, които като цяло са еднакви или подобни на изложените в рамките на дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/21


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Drex Technologies/Съвет

(Дело T-603/14)

2014/C 361/31

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Drex Technologies SA (Тортола, Британски Вирджински острови) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да обяви жалбата му за допустима и основателна;

вследствие на това да осъди Европейския съюз да поправи всички претъпени от жалбоподателя вреди в размер от 10  000 EUR;

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания, които до голяма степен са идентични или сходни с изтъкнатите по дело T-592/14, Makhlouf/Съвет.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/21


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

(Дело T-604/14)

2014/C 361/32

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Almashreq Investment Fund (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да обяви жалбата на жалбоподателя за допустима и основателна,

вследствие на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя;

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/22


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Drex Technologies/Съвет

(Дело T-605/14)

2014/C 361/33

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Drex Technologies SA (Тортола, Британски Вирджински острови) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да обяви жалбата му за допустима и основателна;

вследствие на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнението му, доколкото те се отнасят до жалбоподателя;

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква три основания, които до голяма степен са идентични или сходни с изтъкнатите по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/22


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Makhlouf/Съвет

(Дело T-606/14)

2014/C 361/34

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ehab Makhlouf (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да приеме, че жалбата е допустима и основателна,

въз основа на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и приетите след него актове за изпълнение, доколкото се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати разноските за тази инстанция.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания, които в основната си част са еднакви с тези, изложени по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  OВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/23


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Laverana/СХВП (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Дело T-608/14)

2014/C 361/35

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 2 юни 2014 г. по преписка R 121/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността № 1 1 9 22  697

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/24


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Laverana/СХВП (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Дело T-609/14)

2014/C 361/36

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 2 юни 2014 г. по преписка R 123/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността № 11 922 986

Решение на проверителя: Отхвърля заявлението

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/24


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Laverana/СХВП (BIO ORGANIC)

(Дело T-610/14)

2014/C 361/37

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Laverana GmbH & Co. KG (Венигзен, Германия) (представители: J. Wachinger, M. Zöbisch и D. Chatterjee, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 2 юни 2014 г. по преписка R 301/2014-4,

да осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „BIO ORGANIC“, за стоки и услуги от класове 3, 5 и 35 — Заявка за марка на Общността № 1 2 0 06  409

Решение на проверителя: Отхвърля заявката

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания:

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

злоупотреба с власт, тъй като решението е взето въз основа на конкурентноправни съображения.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/25


Жалба, подадена на 11 август 2014 г. — Souruh/Съвет

(Дело T-612/14)

2014/C 361/38

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Souruh SA (Дамаск, Сирия) (представители: E. Ruchat и C. Cornet d’Elzius, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да обяви жалбата на жалбоподателя за допустима и основателна,

вследствие на това да отмени Решение 2014/309/ОВППС от 28 май 2014 г. и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания, които по същество са идентични или подобни на основанията, изложени по дело T-432/11, Makhlouf/Съвет (1).


(1)  ОВ C 290, стр. 13.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/26


Жалба, подадена на 20 август 2014 г. — Hewlett Packard Development Company v СХВП (FORTIFY)

(Дело T-628/14)

2014/C 361/39

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Hewlett Packard Development Company LP (Далас, Съединени американски щати) (представители: T. Raab и H. Lauf, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 2 юни 2014 г. по преписка R 249/2014-2.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: Словната марка „FORTIFY“ за стоки от клас 9 — Заявка за марка на Общността № 1 1 7 71  037

Решение на проверителя: Отхвърля заявката за марка на Общността изцяло

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) и параграф 2 от РМО.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/26


Жалба, подадена на 21 август 2014 г. — Jaguar Land Rover/СХВП (Форма на лек автомобил)

(Дело T-629/14)

2014/C 361/40

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Jaguar Land Rover Ltd (Ковънтри, Обединено кралство) (представители: F. Delord и R. Grewal, Solicitors)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) oт 24 април 2014 г., постановено по преписка R 1622/2013-2.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: 3D марка, представляваща форма на лек автомобил, за стоки от класове 12, 14 и 28 — заявка за марка на Общността № 11 388 411

Решение на проверителя: отхвърля заявката за марка на Общността частично

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата частично

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/27


Жалба, подадена на 20 август 2014 г. — Primo Valore/Комисия

(Дело T-630/14)

2014/C 361/41

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Primo Valore (Рим, Италия) (представител: M. Moretto, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да обяви, че Комисията е нарушила задълженията, възложени ѝ по силата на Регламент № 999/2001 (1) и Регламент № 178/2002 (2), както и общите принципи за недопускане на дискриминация и пропорционалност, като не е подложила на гласуване в комитета по регулиране съгласно процедурата, предвидена в член 5а, параграфи 1 — 4 от Решение 1999/468/ЕО, проект за мерки, насочени към преразглеждане на приложение V, точка 2 от Регламент № 999/2001, съгласно който специфичният рисков материал, произхождащ от държавите членки на Европейския съюз, трябва да бъде отстранен и унищожен, независимо че посочените държави членки са били признати като страни с пренебрежим риск от спонгиформни енцефалопатии по говедата (СЕГ).

Да осъди ответника за заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага три правни основания.

1.

Първото основание е изведено от задължението за действие, възложено на Комисията по силата на член 8, параграф 1, последно изречение във връзка с член 5, параграфи 1 и 3 от Регламент № 999/2001 и с член 5, параграф 3 от Регламент № 178/2002, както и с член 7, параграф 2, второ изречение от същия регламент и и членове 23 и 24 от Регламент № 999/2001.

В това отношение се посочва, че съгласно посочените по-горе разпоредби Комисията има задължението да преразгледа временната дерогация, въведена в приложение V, точка 2 от Регламент № 999/2001, и да представи на комитета по регулиране съгласно процедурата, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО, проект за мерки, насочени към изменение на посоченото приложение V. Целта на това действие е да се гарантира спазването на международните здравни стандарти, приети от Световната организация за здраве на животните (OIE), които не предвиждат списък на специфичния рисков материал за страни, които като Италия са получили признание на страни с пренебрежим риск, т.е. страни, в които равнището на риск е по-ниско от международната класификация, приета от OIE.

2.

Второто основание е изведено от задължението за действие, възложено на Комисията по силата на принципа за недопускане на дискриминация съгласно член 7, параграф 2, второ изречение от Регламент № 178/2002, както и членове 23 и 24 от Регламент № 999/2001.

В това отношение се посочва, че по силата на посочения по-горе принцип и разпоредби, когато през май 2008 г., май 2011 г., май 2012 г. и май 2013 г. OIE е признала на някои държави членки на Европейския съюз, сред които Италия, статут на страни с пренебрежим риск от СЕГ, Комисията е била длъжна да адаптира правната уредба към тези нови данни и да преразгледа дерогацията съгласно приложение V, точка 2 от Регламента, за да гарантира спазването на принципа за недопускане на дискриминация. Всъщност посочената дерогация, от една страна, третира различно аналогични положения, а именно положението на производителите от държавите членки на Съюза и положението на производителите от трети страни, които са получили признание на страни с пренебрежим риск от СЕГ. От друга страна, тя третира по еднакъв начин различни положения, а именно положението на производителите от държавите членки на Съюза, които са получили признание на страни с пренебрежим риск от СЕГ, и положението на производителите от държавите членки на Съюза, които не са получили такова признание.

3.

Третото основание е изведено от задължението за действие, възложено на Комисията по силата на принципа за пропорционалност от член 7, параграф 2 от Регламент № 178/2002, както и членове 23 и 24 от Регламент № 999/2001.

В това отношение се посочва, че по силата на посочения по-горе принцип и разпоредби, след като OIE е признала на някои държави членки на Европейския съюз статут на страни с пренебрежим риск от СЕГ, Комисията е била длъжна да адаптира правната уредба към тези нови данни и да преразгледа временната дерогация съгласно приложение V, точка 2 от Регламента, за да гарантира спазването на принципа за пропорционалност. Впрочем според жалбоподателя следва да се отбележи, че решението на Комисията да не преразгледа дерогацията, предвидена в приложение V, точка 2, не съответства на постигането на целта за защита на здравето, на която Комисията се позовава.


(1)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, стр. 1).


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/28


Жалба, подадена на 22 август 2014 г. — Urb Rulmenti Suceava v СХВП — Adiguzel (URB)

(Дело T-635/14)

2014/C 361/42

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Румъния) (представител: I. Burdusel, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Harun Adiguzel (Diosd, Унгария)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 23 юни 2014 г. по преписка R 1974/2013-4.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: фигуративната марка, съдържаща словния елемент „URB“ за стоки от класове 4, 6 — 9, 11, 12, 16, 17, 35, 37 и 39 — 42 — Марка на Общността № 8 656 605

Притежател на марката на Общността: страната в производството пред апелативния състав

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: жалбоподателят

Основание на искането за обявяване на недействителност: Абсолютни основания за недействителност по 52, параграф 1, буква б) от РМО и относителни основания за недействителност по член 8, параграф 1, букви a) и б) във връзка с член 53, параграф 1, буква a) от РМО

Решение на отдела по отмяна: отхвърля искането за обявяване на недействителност

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от РМО, член 8, параграф 1, букви a) и б) във връзка с член 53, параграф 1, буква a) от РМО и член 53, параграф 2) от РМО.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/29


Жалба, подадена на 27 август 2014 г. — noon Copenhagen/СХВП — Wurster Diamonds (noon)

(Дело T-637/14)

2014/C 361/43

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: noon Copenhagen A/S (Лоснинг, Дания) (представител: M. Zöbisch, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Wurster Diamonds GmbH (Пфорцхайм, Германия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на четвърти апелативен състав на Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 12 юни 2014 г. по преписка R 955/2013-4.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка, съдържаща словния елемент „noon“ за стоки и услуги от клас 14 — заявка за марка на Общността № 1 0 2 15  556

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: фигуративна марка, съдържаща словния елемент „noor“ за стоки и услуги от клас 14

Решение на отдела по споровете: приема възражението

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламента относно марката на Общността.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/29


Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — AbbVie/EMA

(Дело T-29/13) (1)

2014/C 361/44

Език на производството: английски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 79, 16.3.2013 г.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/30


Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — AbbVie/EMA

(Дело T-44/13) (1)

2014/C 361/45

Език на производството: английски

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 79, 16.3.2013 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/31


Жалба, подадена на 7 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-62/14)

2014/C 361/46

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Публична служба — Жалба за отмяна на решението на Комисията да не допусне жалбоподателя до изпити по писмен превод — Конкурс EPSO (AD/263/13) за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на писмени преводачи с италиански език

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 19 ноември 2013, с което жалбоподателят не е допуснат до изпити по писмен превод,

да се отмени при необходимост решението от 27 март 2014 г., с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя, подадена по административен ред,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/31


Жалба, подадена на 12 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-64/14)

2014/C 361/47

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Публична служба — Жалба за отмяна на решението на Комисията да не допусне жалбоподателя до изпити по писмен превод в рамките на конкурс EPSO/AD/263/13 за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на писмени преводачи с италиански език

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 19 ноември 2013, с което жалбоподателят не е допуснат до изпити по писмен превод,

да се отмени при необходимост решението от 2 април 2014 г., с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя, подадена по административен ред,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


13.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/32


Жалба, подадена на 15 юли 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-66/14)

2014/C 361/48

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Публична служба — Искане да се обяви за незаконосъобразен и неприложим член 9 от общите разпоредби за изпълнение (ОРИ) на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 г. и да се отмени решението, свързано с прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя в пенсионноосигурителната схема на Съюза, което прилага тези нови ОРИ.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за незаконосъобразен и поради това за неприложим член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника;

да се отмени решението от 4 октомври 2013 г. за бонифициране на пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди встъпването му в длъжност, при прехвърлянето им в пенсионноосигурителната схема на институциите на Европейския съюз, в приложение на общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII от Правилника от 3 март 2011 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.