ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 354

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
8 октомври 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 354/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7371 — Nordic Capital/Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3media) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 354/04

Обменен курс на еврото

3

2014/C 354/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 17 януари 2014 г., относно проекторешение във връзка с дело COMP/C.39801 Полиуретанова пяна — Докладчик: Люксембург

4

2014/C 354/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Полиуретанова пяна (AT.39801)

5

2014/C 354/07

Резюме на решение на Комисията от 29 януари 2014 година (Дело AT.39801 — Полиуретанова пяна) (нотифицирано под номер C(2014) 238 final)

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 354/08

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

10

2014/C 354/09

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

10

2014/C 354/10

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

11

2014/C 354/11

Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

12

2014/C 354/12

Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

13


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2014/C 354/13

Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия

14

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 354/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7371 — Nordic Capital/Lindorff)

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 354/01)

На 18 септември 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7371. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting)

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 354/02)

На 9 септември 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7288. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3media)

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 354/03)

На 16 септември 2014 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32014M7282. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/3


Обменен курс на еврото (1)

7 октомври 2014 година

(2014/C 354/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2607

JPY

японска йена

136,90

DKK

датска крона

7,4440

GBP

лира стерлинг

0,78400

SEK

шведска крона

9,0668

CHF

швейцарски франк

1,2115

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,1650

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,470

HUF

унгарски форинт

307,92

LTL

литовски литас

3,4528

PLN

полска злота

4,1840

RON

румънска лея

4,4060

TRY

турска лира

2,8657

AUD

австралийски долар

1,4329

CAD

канадски долар

1,4054

HKD

хонконгски долар

9,7765

NZD

новозеландски долар

1,6102

SGD

сингапурски долар

1,6103

KRW

южнокорейски вон

1 348,06

ZAR

южноафрикански ранд

14,1425

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7406

HRK

хърватска куна

7,6440

IDR

индонезийска рупия

15 425,28

MYR

малайзийски рингит

4,1158

PHP

филипинско песо

56,472

RUB

руска рубла

50,3533

THB

тайландски бат

41,129

BRL

бразилски реал

3,0562

MXN

мексиканско песо

16,9022

INR

индийска рупия

77,4385


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/4


Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 17 януари 2014 г., относно проекторешение във връзка с дело COMP/C.39801 Полиуретанова пяна

Докладчик: Люксембург

(2014/C 354/05)

1.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията за това, че антиконкурентното поведение, описано в проекторешението, представлява споразумение и/или съгласувана практика на предприятия по смисъла на член 101 от ДФЕС.

2.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си със съдържащата се в проекторешението оценка на Комисията относно продуктовия и географския обхват на споразумението и/или съгласуваната практика.

3.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията, че предприятията, визирани в проекторешението, са участвали в единично и продължително нарушение по смисъла на член 101 от ДФЕС.

4.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията, че предмет на споразумението и/или съгласуваната практика е било ограничаването на конкуренцията по смисъла на член 101 от ДФЕС.

5.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията, че споразумението и/или съгласуваната практика е можело да засегне по осезателен начин търговията между държавите — членки на ЕС.

6.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с оценката на Комисията относно продължителността на нарушението.

7.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с проекта на решение на Комисията по отношение на адресатите.

8.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията, че на адресатите на проекта на решение трябва да бъде наложена глоба.

9.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията за прилагането на Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003.

10.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно основния размер на глобите.

11.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с определянето на продължителността за целите на изчисляването на глобите.

12.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията, че няма утежняващи и смекчаващи обстоятелства, приложими в този случай.

13.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно намалението на глобите въз основа на Известието от 2006 г. за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

14.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно намалението на глобите въз основа на Известието от 2008 г. за постигане на споразумение.

15.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си с Комисията относно окончателните размери на глобите.

16.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на настоящото становище в Официален вестник на Европейския съюз.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/5


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Полиуретанова пяна

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

На 15 ноември 2012 г., Европейската комисия образува производство съгласно член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (2) срещу Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV и Carpenter Limited („Carpenter“), Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., UAB Vita Baltic International, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (Обединеното кралство) Limited и Vita Industrial (Обединеното кралство) Limited („Vita“), Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z.o.o. и S.C. Eurofoam S.r.l. („Eurofoam“), Recticel N.V./S.A., Recticel s.a.s., Recticel OÜ, Recticel Limited, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG и Recticel B.V. („Recticel“) и Greiner Holding AG („Greiner“) (заедно „страните“).

След разговори за постигане на споразумение и заявления за постигане на споразумение в съответствие с член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (3), на 23 октомври 2013 г. Европейската комисия прие изложение на възраженията (ИВ), адресирано до страните, в което се посочва, че страните са участвали в единично и продължително нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Нарушението се отнася до картел за продажбата на специфични видове гъвкава полиуретанова пяна и обхваща десет държави членки. Тази политика е била насочена към прехвърляне на увеличенията на цените на суровините към крайните потребители и избягване на агресивна ценова конкуренция между производителите на полиуретанова пяна по отношение на клиентите. Картелът е продължил от октомври 2005 г. до юли 2010 г.

В съответните си отговори на изложението на възраженията страните потвърдиха, че изложението на възраженията, адресирано до тях, отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение.

Съгласно член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали проектът на решение се отнася единствено до възражения, по отношение на които на страните е предоставена възможността да изразят своите виждания, и стигнах до положително заключение.

IС оглед на гореизложеното и като се има предвид, че страните не са отправили искания или жалби до мен (4), считам, че ефективното упражняване на процесуалните права на всички участници в производството е било спазено.

Брюксел, 17 януари 2014 година.

Wouter WILS


(1)  В съответствие с членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18).

(4)  В съответствие с член 15, параграф 2 от Решение 2011/695/ЕС страните по производството в дела за картели, които участват в разговори за постигане на споразумение съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права. Вж. също параграф 18 от Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели (ОВ C 167, 2.7.2008 г., стр. 1).


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/6


Резюме на решение на Комисията

от 29 януари 2014 година

(Дело AT.39801 — Полиуретанова пяна)

(нотифицирано под номер C(2014) 238 final)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2014/C 354/07)

На 29 януари 2014 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) с настоящото Комисията публикува наименованията на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията относно опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Решението се отнася до единично и продължително нарушение на член 101 от Договора в сектора на гъвкавата полиуретанова пяна. Гъвкавата полиуретанова пяна може да бъде разделена на две категории според два вида приложения: приложения за удобство от пяна (пяна, използвана например в тапицирани мебели, легла, матраци, възглавници и рогозки) и технически приложения от пяна (пяна, използвана например в автомобилната и въздухоплавателната промишленост и в производството на медицински продукти). Антиконкурентното поведение, установено в настоящия случай, обхваща, от една страна, полиуретанова пяна за приложения за удобство, и, от друга страна, основна полиуретанова пяна за технически приложения, доставяна под формата на рула и блокове. Решението е адресирано до тридесет стопански единици на четирите дружества: i) Carpenter (2); ii) Vita (3); iii) Recticel (4) и iv) Greiner (5), както и v) Eurofoam (6), съвместно предприятие, в което Recticel и Greiner участват с по 50 %.

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(2)

Процедурата по делото беше открита на 30 април 2010 г. въз основа на заявление от Vita за освобождаване от глоби.

(3)

Вследствие на подадената информация в периода 27—31 юли 2010 г. Комисията извърши внезапни проверки в помещенията на Eurofoam, Recticel, Carpenter и на едно друго предприятие. Още една внезапна проверка бе извършена през април 2011 г.

(4)

На 1 август 2010 г. вследствие на проверките Комисията получи съвместно заявление за освобождаване от глоби от Recticel, Greiner и Eurofoam.

(5)

По време на разследването Комисията изпрати също и няколко искания за информация съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(6)

На 15 ноември 2012 г. Комисията образува производство в съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 срещу адресатите на решението с цел да започне разговори за постигане на споразумение с тях. Разговорите се състояха между […] и […] г. В периода […] и […] г. страните представиха на Комисията своето официално заявление за постигане на споразумение съгласно член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (7).

На 23 октомври 2013 г. Комисията прие изложение на възраженията и всички страни потвърдиха, че неговото съдържание отразява техните изявления и че продължават да се ангажират с процедурата за постигане на споразумение. На 17 януари 2014 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище, а на 29 януари 2014 г. Комисията прие решението.

2.2.   Адресати и продължителност

(7)

Двадесет и осем от адресатите на решението са участвали в картел в нарушение на член 101 от Договора през посочените по-долу периоди:

Стопанска единица

Продължителност

Carpenter S.A.S.

Carpenter GmbH

Carpenter Limited

Carpenter Belgium NV

26 октомври 2005 г. — 27 юли 2010 г.

Vita Cayman Limited

Caligen Europe BV

Draka Interfoam B.V.

ICOA France S.A.S.

Koepp Schaum GmbH

Metzeler Schaum GmbH

Tramico S.A.S.

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

Vita Cellular Foams (UK) Limited

Vita Industrial (UK) Limited

26 октомври 2005 г. — 30 април 2010 г.

(с изключение на продажбите на тези стопански единици за Румъния, за които продължителността е 1 януари 2007 г. — 30 април 2010 г.)

Vita Baltic International

9 юли 2007 г. — 30 април 2010 г.

Eurofoam GmbH

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe

Eurofoam KFM GmbH

Eurofoam Hungary Kft

Eurofoam Polska Sp. z o. o.

S.C. Eurofoam S.r.l.

26 октомври 2005 г. — 27 юли 2010 г.

(с изключение на продажбите на тези стопански единици за Румъния, за които продължителността е 1 януари 2007 г. — 27 април 2010 г.)

Recticel N.V./S.A.

Recticel s.a.s.

Recticel Limited

Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG

Recticel B.V.

26 октомври 2005 г. — 27 юли 2010 г.

Recticel OÜ

9 юли 2007 г. — 27 юли 2010 г.

(8)

В допълнение Carpenter Co. е солидарно отговорно в качеството си на дружество майка за участието на своите дъщерни предприятия в картела в периода 26 октомври 2005 г. — 27 юли 2010 г., с изключение на Carpenter Belgium NV, за което Carpenter Co. носи солидарна отговорност за периода 9 юли 2007 г. — 27 юли 2010 г.

(9)

Освен това Greiner Holding AG е също солидарно отговорно в качеството си на дружество майка за участието на стопанските единици на Eurofoam за периода 26 октомври 2005 г. — 27 юли 2010 г.

2.3.   Резюме на нарушението

(10)

Решението се отнася до картел, който е имал за крайна цел увеличенията в цените на суровините да се прехвърлят върху клиентите и да се избягва агресивна ценова конкуренция между участниците в картела по отношение на техните клиенти. За тази цел за участниците в картела е било в сила общо споразумение, обхващащо цяла Европа. В рамките на това общо споразумение участниците в картела са участвали в антиконкурентно поведение на различни управленски равнища, водещо до координиране на цените в общо 10 държави членки.

(11)

За да бъде постигната общата цел за прехвърляне на увеличенията в цените на суровините върху клиентите и избягване на агресивна ценова конкуренция, участниците в картела са участвали в антиконкурентни практики, състоящи се от пряко и непряко съгласуване на цените. Тези практики са включвали по-специално:

а)

координирането на:

графика и размера на целевите увеличения на цените, и

цените, които ще се фактурират на някои конкретни клиенти; както и

б)

в определени моменти, въздържане от привличане на чуждите клиенти по време на периоди на увеличения на цените.

(12)

В рамките на тази обща европейска рамка увеличения на цените са били разисквани главно по време на заседанията на европейската търговска асоциация на участниците в картела, както на ниво висши европейски мениджъри, така и между регионалните и националните ръководители.

Цялостният географски обхват на съответното нарушение засяга 10 държави — членки на ЕС: Франция, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство, Германия, Австрия, Унгария, Румъния, Полша и Естония. Въпреки че всяко едно от предприятията е участвало в контактите на картела на европейско равнище, не всяко от тях е развивало дейност във всичките 10 засегнати държави членки.

2.4.   Корективни мерки

(13)

Решението е в приложение на Насоките за глобите от 2006 г. (8) С изключение на Vita с решението се налагат глоби на всички предприятия на дружествата, посочени в точки 8—10 по-горе.

2.4.1.   Основен размер на глобата

(14)

При определянето на глобите Комисията взе предвид продажбите на участващите в картела стопански единици на съответните пазари през последната година преди края на картела, факта, че договореностите за съгласуване на цените са едни от най-вредните ограничения на конкуренцията, продължителността на картела и допълнителна сума за възпиране на предприятията от участие в практики за съгласуване на цените.

2.4.2.   Корекции на основния размер

(15)

Комисията не взе предвид никакви утежняващи или смекчаващи обстоятелства в настоящия случай.

2.4.3.   Прилагане на ограничението за 10 % от оборота

(16)

Когато глобата щеше да надхвърли законоустановения таван от 10 % от общия оборот на предприятието през последната година, за която са налични данни, нейният размер беше намален до това равнище.

(17)

Освен това Комисията упражни своята свобода на преценка, както е отразено в точка 37 от Насоките за глобите, и намали равнището на тази част от глобата, за която една от стопанските единици, притежавана от Carpenter, е еднолично отговорно, до 10 % от нейния собствен оборот.

(18)

По отношение на въздействието на тавана от 10 % от оборота за Eurofoam и неговите общи дружества майки Greiner и Recticel, както и отделната глоба за участието на Recticel, Комисията упражни своето право на преценка, като ограничи техните максимални глоби до 10 % от съответния им общ оборот през последната година, за която са налични данни.

2.4.4.   Прилагане на Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер: намаляване на глоби

(19)

Комисията освободи напълно от глоби на Vita и намали с 50 % размера на глобите за Recticel, Greiner и Eurofoam благодарение на тяхното сътрудничество.

2.4.5.   Прилагане на Известието за постигане на споразумение

(20)

В резултат на прилагането на Известието за постигане на споразумение размерът на глобата, която ще бъде наложена на Carpenter, Recticel, Greiner и Eurofoam, беше намален с 10 %. Това намаление е в допълнение към намалението на размера на глобите, предоставено на Recticel, Greiner и Eurofoam.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(21)

Съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 бяха наложени следните глоби:

а)

Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited, Vita Industrial (UK) Limited и UAB Vita Baltic International: солидарно отговорни — 0 EUR;

б)

Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV и Carpenter Limited: солидарно отговорни — 71 800 000 EUR;

в)

Carpenter Belgium NV: отговорно — 3 209 000 EUR;

г)

Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. и S.C. Eurofoam S.r.l.: солидарно отговорни с Recticel N.V./S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG и Greiner Holding AG — 14 819 000 EUR;

д)

Recticel N.V./S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG и Greiner Holding AG: солидарно отговорни — 9 364 000 EUR;

е)

Recticel N.V./S.A. и Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG: солидарно отговорни — 7 443 000 EUR;

ж)

Recticel N.V./S.A., Recticel s.a.s., Recticel Limited и Recticel B.V.: солидарно отговорни — 7 116 000 EUR;

з)

Recticel N.V./S.A. и Recticel OÜ: солидарно отговорни — 326 000 EUR.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  Решение по дело Carpenter Co. и съответните дъщерни дружества.

(3)  Vita Cayman Limited и съответните дъщерни дружества.

(4)  Recticel N.V./S.A. и съответните дъщерни дружества.

(5)  Greiner Holding AG.

(6)  Eurofoam GmbH и свързаните с тях предприятия на Eurofoam.

(7)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18).

(8)  ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/10


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2014/C 354/08)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

10.9.2014 г.

Продължителност

10.9.2014 г.—31.12.2014 г.

Държава членка

Белгия

Запас или група запаси

PLE/7HJK.

Вид

Морска писия (Pleuronectes platessa)

Зона

VIIh, VIIj и VIIk

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

38/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/10


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2014/C 354/09)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

10.9.2014 г.

Продължителност

10.9.2014 г.—31.12.2014 г.

Държава членка

Белгия

Запас или група запаси

LEZ/2AC4-C

Вид

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Зона

Води на Съюза от зони IIа и IV

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

39/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/11


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

(2014/C 354/10)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

10.9.2014 г.

Продължителност

10.9.2014 г.—31.12.2014 г.

Държава членка

Белгия

Запас или група запаси

MAC/2A34.

Вид

Скумрия (Scomber scombrus)

Зона

IIIa и IV и водите на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

40/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/12


Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

(2014/C 354/11)

С настоящото министърът на икономиката съобщава, че е било получено заявление за разрешение за проучване за въглеводороди в блок E7, фигуриращ на картата, приложена като приложение 3 към Наредбата за минодобива (Mijnbouwregeling) (Държавен вестник (Staatscourant) 2002 г., № 245).

Във връзка с упоменатата във въведението директива и с член 15 от Закона за миннодобивната дейност (Mijnbouwwet) (Държавен вестник (Staatsblad), 2002 г., № 542), с настоящото министърът на икономиката приканва заинтересованите страни да подават конкурентни заявления за разрешения за проучване за въглеводороди в блок E7 в нидерландския континентален шелф. (Държавен вестник 2002 г., № 542).

Компетентният орган за издаване на разрешения е министърът на икономиката. Критериите, условията и изискванията, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от гореспоменатата директива, са изложени подробно в Закона за миннодобивната дейност (Staatsblad, 2002 г., № 542).

Срокът за подаване на заявления е 13 седмици, считано от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Заявленията следва да бъдат изпращани до:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Заявления, получени след изтичането на посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявленията ще бъде взето не по-късно от 12 месеца след изтичането на посочения срок.

Допълнителна информация може да бъде получена от г-н E. J. Hoppel на следния телефонен номер: +31 703797762.


8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/13


Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

(2014/C 354/12)

С настоящото министърът на икономиката съобщава, че е било получено заявление за разрешение за проучване за въглеводороди в блок D9, фигуриращ на картата, приложена като приложение 3 към Наредбата за минодобива (Mijnbouwregeling) (Държавен вестник (Staatscourant) 2002 г., № 245).

Във връзка с упоменатата във въведението директива и с член 15 от Закона за миннодобивната дейност (Mijnbouwwet) (Държавен вестник (Staatsblad), 2002 г., № 542), с настоящото министърът на икономиката приканва заинтересованите страни да подават конкурентни заявления за разрешения за проучване за въглеводороди в блок D9 в нидерландския континентален шелф. (Държавен вестник 2002 г., № 542).

Компетентният орган за издаване на разрешения е министърът на икономиката. Критериите, условията и изискванията, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 и член 6, параграф 2 от гореспоменатата директива, са изложени подробно в Закона за миннодобивната дейност (Staatsblad, 2002 г., № 542).

Срокът за подаване на заявления е 13 седмици, считано от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. Заявленията следва да бъдат изпращани до:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Заявления, получени след изтичането на посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Решение относно заявленията ще бъде взето не по-късно от 12 месеца след изтичането на посочения срок.

Допълнителна информация може да бъде получена от г-н E. J. Hoppel на следния телефонен номер: +31 703797762.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/14


Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия

(2014/C 354/13)

Европейската комисия („Комисията“) получи жалба в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), в която се твърди, че вносът на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия е дъмпингов и поради това причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза.

1.   Жалба

Жалбата е подадена на 25 август 2014 г. от AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg S.A., Hydro Aluminium Rolled Products GmbH и Impold.o.o. („жалбоподателите“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на Съюза на алуминиево фолио, което е предмет на настоящото разследване.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продуктът, предмет на настоящото разследване, е алуминиево фолио с дебелина 0,008 mm или повече, но не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцувано, на рула с широчина 650 mm или по-малко и с тегло над 10 kg („продуктът, предмет на разследването“).

3.   Твърдение за дъмпинг

Продуктът, за който се твърди, че е дъмпингов, е продуктът, предмет на разследването, с произход от Русия („засегнатата държава“), понастоящем класиран в код по КН ex 7607 11 19. Кодът по КН е посочен само за информация.

Твърдението за дъмпинг от Русия се основава на сравнение между цената на вътрешния пазар и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза.

Твърдението за дъмпинг се основава и на сравнение между конструираната нормална стойност (производствени разходи, разходи за продажба и общи и административни разходи (ПОАР) и печалба) и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза.

Въз основа на това изчислените дъмпингови маржове за засегнатата държава са значителни.

4.   Твърдение за вреда и причинно-следствена връзка

Жалбоподателите са представили доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, от засегнатата държава е нараснал като цяло в абсолютно изражение и като пазарен дял.

От представените от жалбоподателя prima facie доказателства е видно, че обемът и цените на внасяния продукт, предмет на разследването, наред с други последствия са имали неблагоприятно въздействие върху равнището на цените и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което е довело до значително неблагоприятно въздействие върху цялостното функциониране и финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

5.   Процедура

Като установи след информиране на държавите членки, че жалбата е подадена от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на процедура, Комисията започва разследване в съответствие с член 5 от основния регламент.

При разследването ще се установи дали продуктът, предмет на разследването, с произход от засегнатата държава е дъмпингов и дали дъмпинговият му внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. В случай че се стигне до заключение, че това е така, при разследването ще се провери дали налагането на мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза.

5.1.    Процедура за установяване на дъмпинг

Производителите износители (2) на продукта, предмет на разследването, от засегнатата държава се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.1.1.   Разследване на производителите износители в засегнатата държава

Всички производители износители и сдружения на производители износители в засегнатата държава се приканват да се свържат незабавно с Комисията, за предпочитане посредством електронна поща, но не по-късно от 15 дни след публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, за да заявят своя интерес и да поискат въпросник. За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на известните производители износители в засегнатата държава, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на посочената държава.

Производителите износители и — когато е приложимо — сдруженията на производители износители трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

5.1.2.   Разследване на несвързаните вносители  (3)  (4)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на разследването, които внасят същия от засегнатата държава в Съюза, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако е необходимо — да направи подбор на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето(ите) дружество(а), изисквана в приложението към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, освен информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

5.2.    Процедура за установяване на вреда и разследване на производителите от Съюза

Установяването на вредата се основава на наличието на доказателства за това и включва обективен анализ на обема на дъмпинговия внос, на въздействието му върху цените на пазара на Съюза и на отражението на този внос върху промишлеността на Съюза. За да се установи дали е нанесена вреда на промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на разследването, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в законоустановените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Подробни данни се съдържат в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт, посочени в точка 5.6 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всяко известно сдружение на производители от Съюза. Тези страни трябва да представят попълнен въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако не е посочено друго.

5.3.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде установено наличие на дъмпинг и произтичаща от него вреда, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали приемането на антидъмпингови мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.4.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да представят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако не е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.5.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.6.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (5).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на представената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВИЯТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща за въпроси, свързани с дъмпинга: TRADE-ALUFOIL-AD610-DUMPING@ec.europa.eu

Електронна поща за въпроси, свързани с вредата: TRADE-ALUFOIL-AD610-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-неблагоприятен за тази страна, отколкото ако тя е съдействала.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията към Генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде направено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по различни разглеждани въпроси, сред които дъмпингът, вредата, причинно-следствената връзка и интересът на Съюза. По принцип такова изслушване се провежда най-късно в края на четвъртата седмица след оповестяването на предварителните заключения.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 6, параграф 9 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. В съответствие с член 7, параграф 1 от основния регламент временни мерки може да бъдат наложени не по-късно от девет месеца от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата(ите) държава(и), което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали директно, или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на разследването.

(3)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение към въпросника. В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.) (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(5)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image Image

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

8.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/21


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme)

Дело — кандидат за опростена процедура

(Текст от значение за ЕИП)

(2014/C 354/14)

1.

На 1 октомври 2014 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Robert Bosch GmbH (Германия) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие ZF Lenksysteme GmbH (Германия) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятието Robert Bosch GmbH: доставчик за автомобилната индустрия в глобален мащаб, доставчик на потребителски стоки (електрически уреди) и с дейност в областта на енергетиката, строителството, отоплението, безопасността, промишлеността, технологиите за управление и опаковане;

—   за предприятието ZF Lenksysteme GmbH: съвместно предприятие, създадено през 1999 г., между Robert Bosch GmbH и ZF Friedrichshafen AG, което е активно главно в областта на системите за управление, колонките и помпите за гориво за пътнически и търговски превозни средства в световен мащаб.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.