ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 332

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
24 септември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 332/01

Обменен курс на еврото

1

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 332/02

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2

2014/C 332/03

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2

2014/C 332/04

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

3

2014/C 332/05

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

3

2014/C 332/06

Публикуване на списъците на съдилищата за марките на Общността и съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, в съответствие с член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и член 80, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността

4

2014/C 332/07

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 14; ОВ C 210, 16.7.2011 г., стр. 30; ОВ C 271, 14.9.2011 г., стр. 18; ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 12; ОВ C 111, 18.4.2012 г., стр. 3; ОВ C 183, 23.6.2012 г., стр. 7; ОВ C 313, 17.10.2012 г., стр. 11; ОВ C 394, 20.12.2012 г., стр. 22; ОВ C 51, 22.2.2013 г., стр. 9; ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 9; ОВ C 242, 23.8.2013 г., стр. 2; ОВ C 275, 24.9.2013 г., стр. 7; ОВ C 314, 29.10.2013 г., стр. 5; ОВ C 324, 9.11.2013 г., стр. 6; ОВ C 57, 28.2.2014 г., стр. 4; ОВ C 167, 4.6.2014 г., стр. 9; ОВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 22)

12

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/1


Обменен курс на еврото (1)

23 септември 2014 година

2014/C 332/01

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2892

JPY

японска йена

139,87

DKK

датска крона

7,4438

GBP

лира стерлинг

0,78600

SEK

шведска крона

9,1725

CHF

швейцарски франк

1,2069

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,1595

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,517

HUF

унгарски форинт

310,90

LTL

литовски литас

3,4528

PLN

полска злота

4,1754

RON

румънска лея

4,4018

TRY

турска лира

2,8791

AUD

австралийски долар

1,4481

CAD

канадски долар

1,4185

HKD

хонконгски долар

9,9932

NZD

новозеландски долар

1,5882

SGD

сингапурски долар

1,6333

KRW

южнокорейски вон

1 340,40

ZAR

южноафрикански ранд

14,3063

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,9140

HRK

хърватска куна

7,6250

IDR

индонезийска рупия

15 421,92

MYR

малайзийски рингит

4,1836

PHP

филипинско песо

57,283

RUB

руска рубла

49,7345

THB

тайландски бат

41,524

BRL

бразилски реал

3,0934

MXN

мексиканско песо

17,0722

INR

индийска рупия

78,5793


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/2


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2014/C 332/02

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

28.8.2014 г.

Продължителност

28.8.2014 г. — 31.12.2014 г.

Държава членка

Ирландия

Запас или група запаси

PLE/7FG.

Вид

Писия (Pleuronectes platessa)

Зона

VIIf и VIIg

Вид/видове риболовни кораби

Референтен номер

27/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/2


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2014/C 332/03

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

28.8.2014 г.

Продължителност

28.8.2014 г. — 31.12.2014 г.

Държава членка

Ирландия

Запас или група запаси

BLI/24-

Вид

Синя молва (Molva dypterygia)

Зона

Води на Съюза и международни води от зони II и IV

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

29/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/3


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2014/C 332/04

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

28.8.2014 г.

Продължителност

28.8.2014 г. — 31.12.2014 г.

Държава членка

Ирландия

Запас или група запаси

BLI/5B67-

Вид

Синя молва (Molva dypterygia)

Зона

Води на Съюза и международни води от зони Vb, VI, VII

Вид(ове) риболовни кораби

Референтен номер

30/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/3


Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

2014/C 332/05

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1) бе взето решение за забрана на риболовни дейности, както е предвидено в следната таблица:

Дата и час на въвеждане на забраната

28.8.2014 г.

Продължителност

28.8.2014 г. — 31.12.2014 г.

Държава членка

Ирландия

Запас или група запаси

RED/51214D

Вид

Морски костур (Sebastes spp.)

Зона

Води на Съюза и международни води от зона V, както и международни води от зони ХII и ХIV

Вид/видове риболовни кораби

Референтен номер

31/TQ43


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.


24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/4


Публикуване на списъците на съдилищата за марките на Общността и съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, в съответствие с член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и член 80, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността

2014/C 332/06

A.

Списък на съдилищата за марките на Общността

(1)

от първа инстанция

(2)

от втора инстанция

Belgique/België

(1)

Tribunal de commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel

(2)

Cour d'appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel

Republika Balgariya

(1)

Софийски градски съд

(2)

Софийски апелативен съд

Česká republika

(1)

Městský soud v Praze

(2)

Vrchní soud v Praze

Danmark

(1)

Sø- og Handelsretten, København

(2)

Højesteret, København

Deutschland

(1)

Landgericht Mannheim

Landgericht Stuttgart

Landgericht Nürnberg-Fürth

Landgericht München I

Landgericht Berlin

Landgericht Bremen

Landgericht Hamburg

Landgericht Frankfurt am Main

Landgericht Rostock

Landgericht Braunschweig

Landgericht Düsseldorf

Landgericht Koblenz

Landgericht Frankenthal (Pfalz)

Landgericht Saarbrücken

Landgericht Leipzig

Landgericht Magdeburg

Landgericht Kiel

Landgericht Erfurt

(2)

Oberlandesgericht Karlsruhe

Oberlandesgericht Stuttgart

Oberlandesgericht Nürnberg

Oberlandesgericht München

Kammergericht Berlin

Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Braunschweig

Oberlandesgericht Düsseldorf

Oberlandesgericht Koblenz

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken

Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken

Oberlandesgericht Dresden

Oberlandesgericht Naumburg

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Thüringer Oberlandesgericht

Eesti

(1)

Harju Maakohus

(2)

Tallinna Ringkonnakohus

Elláda/Ελλάδα

(1)

Protodikeía Athinón / Πρωτοδικεία Αθηνών

Protodikeía Thessaloníkis / Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης

(2)

Efeteío Athinón / Εφετείο Αθηνών

Efeteío tis Thessaloníkis / Εφετείο της Θεσσαλονίκης

España

(1)

Juzgados de lo Mercantil de Alicante

(2)

Audiencia Provincial de Alicante

Hrvatska

(1)

Trgovački sud u Zagrebu

(2)

Visoki trgovački sud

France

(1)

Tribunal de grande instance de Paris

(2)

Cour d’appel de Paris

Ireland

(1)

The High Court

(2)

The Supreme Court

Italia

(1)

Tribunali delle imprese – istituiti presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

(2)

Corte d’Appello

Regione

Distretti di Corte d’Appello

Sezioni specializzate in materia di impresa

Abruzzo

L’Aquila

L’Aquila

Basilicata

Potenza

Potenza

Calabria

Catanzaro e Reggio Calabria

Catanzaro

Campania

Napoli e Salerno

Napoli

Emilia Romagna

Bologna

Bologna

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Trieste

Lazio

Roma

Roma

Liguria

Genova

Genova

Lombardia

Milano

Milano

Lombardia

Brescia

Brescia

Marche

Ancona

Ancona

Molise

Campobasso

Campobasso

Piemonte

Torino

Torino

Puglia

Bari, Lecce e Taranto

Bari

Sardegna

Cagliari e Sassari

Cagliari

Sicilia

Palermo

Palermo

Sicilia

Catania

Catania

Toscana

Firenze

Firenze

Trentino Alto Adige

Trento e Bolzano

Trento

Umbria

Perugia

Perugia

Valle d’Aosta

Aosta

Torino

Veneto

Venezia

Venezia

Kýpros/Κύπρος

(1)

District Court of Nicosia / Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

District Court of Limassol / Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

District Court of Larnaca-Famagusta / Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου

District Court of Paphos / Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

(2)

Supreme Court / Ανώτατο Δικαστήριο

Latvija

(1)

Rīgas apgabaltiesa

(2)

[Latvijas Republikas] Augstākā tiesa – Civillietu tiesu palāta

Lietuva

(1)

Vilniaus apygardos teismas

(2)

Apeliacinis Teismas

Luxembourg

(1)

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

(2)

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország

(1)

Fővárosi Törvényszék

(2)

Fővárosi Ítélőtábla

Malta

(1)

Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

(2)

Il-Qorti tal-Appell

Nederland

(1)

Rechtbank Den Haag

(2)

Gerechtshof Den Haag

Österreich

(1)

Handelsgericht Wien

(2)

Oberlandesgericht Wien

Polska

(1)

Sąd Okręgowy w Warszawie

(2)

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Portugal

(1)

Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa

Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia

(2)

Tribunal da Relação de Coimbra

Tribunal da Relação de Évora

Tribunal da Relação de Faro

Tribunal da Relação de Guimarães

Tribunal da Relação de Lisboa

Tribunal da Relação do Porto

România

1.

Tribunalul București

2.

Curtea de Apel București

Slovenija

(1)

Okrožno sodišče v Ljubljani

(2)

Višje sodišče v Ljubljani

Slovensko

1.

Okresný súd v Bratislave I

Okresný súd v Banskej Bystrici

Okresný súd v Košiciach I

2.

Krajský súd v Bratislave

Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Košiciach

Suomi/Finland

(1)

Helsingin markkinaoikeus

(2)

Helsingin korkein oikeus

Sverige

(1)

Stockholms tingsrätt

(2)

Svea hovrätt, Stockholm

United Kingdom

(1)

The High Court

Intellectual Property Enterprise Court

The Court of Session

(2)

The Court of Appeal

B.

Списък на съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността

(1)

от първа инстанция

(2)

от втора инстанция

Belgique/België

(1)

Tribunal de commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel

(2)

Cour d'appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel

Republika Balgariya

(1)

Софийски градски съд

(2)

Софийски апелативен съд

Česká republika

(1)

Městský soud v Praze

(2)

Vrchní soud v Praze

Danmark

(1)

Sø- og Handelsretten, København

(2)

Højesteret, København

Deutschland

(1)

Landgericht München I

Landgericht Nürnberg-Fürth

Landgericht Mannheim

Landgericht Stuttgart

Landgericht Berlin

Landgericht Bremen

Landgericht Hamburg

Landgericht Frankfurt am Main

Landgericht Neubrandenburg

Landgericht Rostock

Landgericht Schwerin

Landgericht Stralsund

Landgericht Braunschweig

Landgericht Düsseldorf

Landgericht Frankenthal (Pfalz)

Landgericht Saarbrücken

Landgericht Bautzen

Landgericht Chemnitz

Landgericht Dresden

Landgericht Görlitz

Landgericht Leipzig

Landgericht Zwickau

Landgericht Magdeburg

Landgericht Flensburg

Landgericht Itzehoe

Landgericht Kiel

Landgericht Lübeck

Landgericht Erfurt

(2)

Oberlandesgericht München

Oberlandesgericht Karlsruhe

Oberlandesgericht Stuttgart

Kammergericht Berlin

Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Oberlandesgericht Rostock

Oberlandesgericht Braunschweig

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken

Oberlandesgericht Koblenz

Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken

Oberlandesgericht Dresden

Oberlandesgericht Naumburg

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Oberlandesgericht Jena

Eesti

(1)

Harju Maakohus

(2)

Tallinna Ringkonnakohus

Elláda/Ελλάδα

(1)

Protodikeía Athinón / Πρωτοδικεία Αθηνών

Protodikeía Thessaloníkis / Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης

(2)

Efeteío Athinón / Εφετείο Αθηνών

Efeteío tis Thessaloníkis / Εφετείο της Θεσσαλονίκης

España

(1)

Juzgados de lo Mercantil de Alicante

(2)

Audiencia Provincial de Alicante

France

(1)

Tribunal de grande instance de Paris

(2)

Cour d’appel de Paris

Hrvatska

(1)

Trgovački sud u Zagrebu

(2)

Visoki trgovački sud

Ireland

(1)

The High Court

(2)

The Supreme Court

Italia

(1)

Tribunali delle imprese – istituiti presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

(2)

Corte d’Appello:

Regione

Distretti di Corte d’Appello

Sezioni specializzate in materia di impresa

Abruzzo

L’Aquila

L’Aquila

Basilicata

Potenza

Potenza

Calabria

Catanzaro e Reggio Calabria

Catanzaro

Campania

Napoli e Salerno

Napoli

Emilia Romagna

Bologna

Bologna

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Trieste

Lazio

Roma

Roma

Liguria

Genova

Genova

Lombardia

Milano

Milano

Lombardia

Brescia

Brescia

Marche

Ancona

Ancona

Molise

Campobasso

Campobasso

Piemonte

Torino

Torino

Puglia

Bari, Lecce e Taranto

Bari

Sardegna

Cagliari e Sassari

Cagliari

Sicilia

Palermo

Palermo

Sicilia

Catania

Catania

Toscana

Firenze

Firenze

Trentino Alto Adige

Trento e Bolzano

Trento

Umbria

Perugia

Perugia

Valle d’Aosta

Aosta

Torino

Veneto

Venezia

Venezia

Kýpros/Κύπρος

(1)

District Court of Nicosia / Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

District Court of Limassol / Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

District Court of Larnaca-Famagusta / Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου

District Court of Paphos / Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

(2)

Supreme Court / Ανώτατο Δικαστήριο

Latvija

(1)

Rīgas apgabaltiesa

(2)

[Latvijas Republikas] Augstākā tiesa – Civillietu tiesu palāta

Lietuva

(1)

Vilniaus apygardos teismas

(2)

Apeliacinis Teismas

Luxembourg

(1)

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

(2)

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország

(1)

Fővárosi Törvényszék

(2)

Fővárosi Ítélőtábla

Malta

(1)

Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

(2)

Il-Qorti tal-Appell

Nederland

(1)

Rechtbank Den Haag

(2)

Gerechtshof Den Haag

Österreich

(1)

Handelsgericht Wien

(2)

Oberlandesgericht Wien

Polska

(1)

Sąd Okręgowy w Warszawie

(2)

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Portugal

(1)

Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa

Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia

(2)

Tribunal da Relação de Coimbra

Tribunal da Relação de Évora

Tribunal da Relação de Faro

Tribunal da Relação de Guimarães

Tribunal da Relação de Lisboa

Tribunal da Relação do Porto

România

1.

Tribunalul București

2.

Curtea de Apel București

Slovenija

(1)

Okrožno sodišče v Ljubljani

(2)

Višje sodišče v Ljubljani

Slovensko

1.

Okresný súd v Bratislave I

Okresný súd v Banskej Bystrici

Okresný súd v Košiciach I

2.

Krajský súd v Bratislave

Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Košiciach

Suomi/Finland

(1)

Helsingin markkinaoikeus

(2)

Helsingin korkein oikeus

Sverige

(1)

Stockholms tingsrätt

(2)

Svea hovrätt, Stockholm

United Kingdom

(1)

The High Court

Intellectual Property Enterprise Court

The Court of Session

(2)

The Court of Appeal

24.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/12


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16; ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9; ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10; ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13; ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10; ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20; ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7; ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28; ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22; ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17; ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13; ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17; ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34; ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22; ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12; ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 14; ОВ C 210, 16.7.2011 г., стр. 30; ОВ C 271, 14.9.2011 г., стр. 18; ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 12; ОВ C 111, 18.4.2012 г., стр. 3; ОВ C 183, 23.6.2012 г., стр. 7; ОВ C 313, 17.10.2012 г., стр. 11; ОВ C 394, 20.12.2012 г., стр. 22; ОВ C 51, 22.2.2013 г., стр. 9; ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 9; ОВ C 242, 23.8.2013 г., стр. 2; ОВ C 275, 24.9.2013 г., стр. 7; ОВ C 314, 29.10.2013 г., стр. 5; ОВ C 324, 9.11.2013 г., стр. 6; ОВ C 57, 28.2.2014 г., стр. 4; ОВ C 167, 4.6.2014 г., стр. 9; ОВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 22)

2014/C 332/07

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества редовно на интернет страницата на генерална дирекция „Вътрешни работи“.

ИСПАНИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 57, 28.2.2014 г.

СПИСЪК НА ГРАНИЧНИ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

Въздушни граници

(1)

Albacete

(2)

Alicante

(3)

Almería

(4)

Asturias

(5)

Badajoz

(6)

Barcelona

(7)

Bilbao

(8)

Castellón

(9)

Ciudad Real

(10)

Fuerteventura

(11)

Gerona

(12)

Gran Canaria

(13)

Granada

(14)

Huesca-Pirineos

(15)

Ibiza

(16)

Jerez de la Frontera

(17)

La Coruña

(18)

La Palma

(19)

Lanzarote

(20)

León

(21)

Lleida-Alguaire

(22)

Madrid-Barajas

(23)

Málaga

(24)

Matacán (Salamanca)

(25)

Menorca

(26)

Murcia

(27)

Palma de Mallorca

(28)

Pamplona

(29)

Reus

(30)

Santander

(31)

Santiago

(32)

Sevilla

(33)

Tenerife North

(34)

Tenerife South

(35)

Teruel

(36)

Valencia

(37)

Valladolid

(38)

Vigo

(39)

Vitoria

(40)

Zaragoza

Морски граници

(1)

Algeciras (Cádiz)

(2)

Alicante

(3)

Almería

(4)

Arrecife (Lanzarote)

(5)

Avilés (Asturias)

(6)

Barcelona

(7)

Bilbao

(8)

Cádiz

(9)

Cartagena (Murcia)

(10)

Castellón

(11)

Ceuta

(12)

Ferrol (La Coruña)

(13)

Gijón

(14)

Huelva

(15)

Ibiza

(16)

La Coruña

(17)

La Línea de la Concepción

(18)

La Luz (Las Palmas)

(19)

Mahón

(20)

Málaga

(21)

Melilla

(22)

Motril (Granada)

(23)

Palma de Mallorca

(24)

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

(25)

Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma)

(26)

Sagunto (Provincia de Valencia)

(27)

San Sebastian

(28)

Santa Cruz de Tenerife

(29)

Santander

(30)

Sevilla

(31)

Tarifa

(32)

Tarragona

(33)

Valencia

(34)

Vigo

Сухопътни граници

(1)

Ceuta

(2)

Melilla

(3)

La Seo de Urgel

(4)

La Línea de la Concepción (1)


(1)  Постовете на митниците и на гранична полиция на пункта „La Línea de la Concepción“ не следват очертанията на границата, призната от Испания в Договора от Утрехт.