ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.298.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 298

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
4 октомври 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 298/01

Обменен курс на еврото

1

2012/C 298/02

Съобщение на Комисията относно наличното количество за първото полугодие на 2013 г. за някои продукти от сектора на млякото и млечните продукти в рамките на някои открити от Съюза квоти

2

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 298/03

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22; ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8; ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7; ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5; ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6; ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 16; ОВ C 11, 13.1.2012 г., стр. 13; ОВ C 72, 10.3.2012 г., стр. 44; ОВ C 199, 7.7.2012 г., стр. 8)

3

2012/C 298/04

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5; ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11; ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14; OB C 207, 14.8.2008 г., стр. 12; ОВ С 331, 21.12.2008 г., стр. 13; ОВ С 3, 8.1.2009 г., стр. 5; ОВ С 64, 19.3.2009 г., стр. 15; OB C 198, 22.8.2009 г., стр. 9; OB C 239, 6.10.2009 г., стр. 2; OB C 298, 8.12.2009 г., стр. 15; OB C 308, 18.12.2009 г., стр. 20; OB C 35, 12.2.2010 г., стр. 5; OB C 82, 30.3.2010 г., стр. 26; OB C 103, 22.4.2010 г., стр. 8; OB C 108, 7.4.2011 г., стр. 6; OB C157, 27.5.2011 г., стр. 5; OB C 201, 8.7.2011 г., стр. 1; OB C 216, 22.7.2011 г., стр. 26; OB C 283, 27.9.2011 г., стр. 7; OB C 199, 7.7.2012 г., стр. 5; OB C 214, 20.7.2012 г., стр. 7)

4

2012/C 298/05

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

9

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 298/1


Обменен курс на еврото (1)

3 октомври 2012 година

2012/C 298/01

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,2904

JPY

японска йена

101,10

DKK

датска крона

7,4566

GBP

лира стерлинг

0,80085

SEK

шведска крона

8,6090

CHF

швейцарски франк

1,2104

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,4115

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,033

HUF

унгарски форинт

286,15

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6961

PLN

полска злота

4,0909

RON

румънска лея

4,5337

TRY

турска лира

2,3127

AUD

австралийски долар

1,2625

CAD

канадски долар

1,2727

HKD

хонконгски долар

10,0073

NZD

новозеландски долар

1,5709

SGD

сингапурски долар

1,5896

KRW

южнокорейски вон

1 437,89

ZAR

южноафрикански ранд

10,8852

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,1707

HRK

хърватска куна

7,4625

IDR

индонезийска рупия

12 374,75

MYR

малайзийски рингит

3,9499

PHP

филипинско песо

53,630

RUB

руска рубла

40,1770

THB

тайландски бат

39,564

BRL

бразилски реал

2,6148

MXN

мексиканско песо

16,5952

INR

индийска рупия

67,4430


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


4.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 298/2


Съобщение на Комисията относно наличното количество за първото полугодие на 2013 г. за някои продукти от сектора на млякото и млечните продукти в рамките на някои открити от Съюза квоти

2012/C 298/02

Вносните лицензии, разпределени за второто полугодие на 2012 г. за някои квоти, посочени в Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (1), не обхванаха цялото налично количество в рамките на тези квоти. Оставащите количества са посочени в приложението. Те ще бъдат налични от 1 януари до 30 юни 2013 г.


(1)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти с произход от която и да е трета държава

Номер на квотата

Количество

(kg)

09.4590

68 537 000

09.4599

11 360 000

09.4591

5 360 000

09.4592

18 438 000

09.4593

5 413 000

09.4594

20 007 000

09.4595

12 027 750

09.4596

17 791 000


Продукти с произход от Швейцария

Номер на квотата

Количество

(kg)

09.4155

1 700 000


Продукти с произход от Исландия

Номер на квотата

Количество

(kg)

09.4205

175 000

09.4206

190 000


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

4.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 298/3


Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22; ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19; ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8; ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7; ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5; ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6; ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8; ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 16; ОВ C 11, 13.1.2012 г., стр. 13; ОВ C 72, 10.3.2012 г., стр. 44; ОВ C 199, 7.7.2012 г., стр. 8)

2012/C 298/03

Публикуването на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1) е въз основа на информацията, изпратена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

В допълнение на публикуването в Официален вестник, информацията се актуализира ежемесечно на уебсайта на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

ЛАТВИЯ

Информация, заменяща информацията, публикувана ОВ C 247, 13.10.2006 г.

Съгласно Закона за имиграцията, за да може да влезе и пребивава в Република Латвия, всеки чужденец трябва да докаже, че разполага с необходимите средства за издръжка.

Необходимата сума е не по-малко от 10 LVL за всеки ден от престоя.

Когато в електронната база данни за поканите или във формуляра „Ielūgums vīzas pieprāšanai/Покана за кандидатстване за виза“ на Службата по въпросите на гражданството и миграцията е отбелязано, че приемащото лице ще покрие разходите, свързани с влизането и престоя на чужденеца в Латвия, чужденецът не е длъжен да представя документи, доказващи наличието на необходимите средства за издръжка.

Ако е необходимо, чужденецът трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови средства, за да заплати за планираното настаняване, и/или ако пътува с частно превозно средство — с достатъчно финансови средства, за да закупи горивото, необходимо за пътуването.


(1)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.


4.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 298/4


Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1; ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5; ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11; ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14; ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31; ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14; OB C 207, 14.8.2008 г., стр. 12; ОВ С 331, 21.12.2008 г., стр. 13; ОВ С 3, 8.1.2009 г., стр. 5; ОВ С 64, 19.3.2009 г., стр. 15; OB C 198, 22.8.2009 г., стр. 9; OB C 239, 6.10.2009 г., стр. 2; OB C 298, 8.12.2009 г., стр. 15; OB C 308, 18.12.2009 г., стр. 20; OB C 35, 12.2.2010 г., стр. 5; OB C 82, 30.3.2010 г., стр. 26; OB C 103, 22.4.2010 г., стр. 8; OB C 108, 7.4.2011 г., стр. 6; OB C157, 27.5.2011 г., стр. 5; OB C 201, 8.7.2011 г., стр. 1; OB C 216, 22.7.2011 г., стр. 26; OB C 283, 27.9.2011 г., стр. 7; OB C 199, 7.7.2012 г., стр. 5; OB C 214, 20.7.2012 г., стр. 7)

2012/C 298/04

Публикуването на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1), се основава на информацията, предоставена на Комисията от държавите-членки в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества ежемесечно на интернет страницата на Генерална дирекция „Вътрешни работи“.

БЕЛГИЯ

Заменяне на списъка, публикуван в ОВ C 201, 8.7.2011 г.

1.   Разрешения за пребиваване, издадени в съответствие с единния формат

Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister — tijdelijk verblijf

A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister — Vorübergehender Aufenthalt

(Карта А: удостоверение за вписване в регистъра на чужденците — временен престой: това е електронна карта, която се издава от 2007 г. и заменя бялото удостоверение за вписване в регистъра на чужденците. Вид на престоя: временен. Срокът на валидност на картата е същият както на разрешения престой.)

Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers

B kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

(Карта В: удостоверение за вписване в регистъра на чужденците — постоянен престой. Това е електронна карта, която се издава от 2007 г. и заменя бялото удостоверение за вписване в регистъра на чужденците. Вид на престоя: постоянен. Самата карта е със срок на валидност 5 години.)

Carte C: Carte d’identité d’étranger

C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen

C Karte: Personalausweis für Ausländer

(Карта С: карта за самоличност на чужденец: това е електронна карта, която се издава от 2007 г. и заменя жълтата карта за самоличност на чужденец. Вид на престоя: постоянен. Самата карта е със срок на валидност 5 години.)

Carte D: Permis de séjour de résident longue durée — CE

D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung — EG

(Карта D: разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕО, издавано в съответствие с Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни. Това е електронна карта. Вид на престоя: постоянен. Картата е със срок на валидност 5 години.)

Carte H: Carte bleue européenne

H kaart: Europese blauwe kaart

H Karte: Blaue Karte EU

(Карта H, синя карта на ЕС, издава се съгласно член 7 от Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост. Картата е електронна. Вид пребиваване — с ограничен срок. През първите две години валидността на картата е 13 месеца, а след това 3 години.)

2.   Всички други документи, издадени на граждани на трети страни, които имат равностойна сила на разрешение за пребиваване

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Карта F: карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, издавана в съответствие с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки — член 10. Това е електронна карта. Вид на престоя: постоянен. Самата карта е със срок на валидност 5 години.)

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Карта F+: карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, издавана в съответствие с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки — член 10. Вид на престоя: постоянен. Самата карта е със срок на валидност 5 години.)

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

(Удостоверение за вписване в регистъра на чужденците (на хартия): бяла карта, която вече не се издава, но продължава да бъде валидна до 2013 г. Тя е заменена с електронна карта тип А или B в зависимост от вида престой, който може да бъде временен или постоянен)

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

(Карта за самоличност на чужденец (на хартия): жълта карта, която вече не се издава, но продължава да бъде валидна до 2013 г. Тя е заменена от електронна карта C. Вид на престоя: постоянен.)

Специални разрешения за пребиваване, издавани от Министерството на външните работи:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Дипломатическа карта за самоличност)

Carte d'identité consulaire

Consulaat identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Консулска карта за самоличност)

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

(Специална карта за самоличност — синя на цвят)

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

(Специална карта за самоличност — червена на цвят)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling welke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau

(Карта за самоличност за деца под петгодишна възраст на чужденци, които притежават дипломатическа карта за самоличност, консулска карта за самоличност, синя специална карта за самоличност или червена специална карта за самоличност)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Удостоверение за самоличност със снимка, издавано от белгийските общини на деца под 12-годишна възраст)

Списък на лицата, участващи в училищни екскурзии в рамките на Европейския съюз.

ЛАТВИЯ

Заменяне на списъка, публикуван в ОВ C 201, 8.7.2011 г.

1.   Разрешения за пребиваване, издадени в съответствие с единния формат

Uzturēšanās atļauja

(Разрешение за пребиваване във вид на стикер, издадено до 30 март 2012 г.)

Uzturēšanās atļauja

(Разрешение за пребиваване във вид на електронна лична карта, издадено след 2 април 2012 г.)

2.   Всички други документи, издадени на граждани на трети страни, които имат равностойна сила на разрешение за пребиваване

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

(Разрешение за временно пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, който е гражданин на трета държава; формат A5, с вградени защитни елементи)

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Разрешение за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, който е гражданин на трета държава; формат A5, с вградени защитни елементи)

Nepilsoņa pase

(Паспорт на чужденец; виолетов на цвят. Паспортите на чужденец се издават на лица, които не са граждани на Латвия и съгласно националното право позволяват престой и повторно влизане на територията на Латвия. Статутът на лице, което не е гражданин на Латвия, е приравнен на статута на титуляр на разрешение за постоянно пребиваване в Латвия. Титулярят на паспорт на чужденец не се нуждае от разрешение за пребиваване, за да остане на територията на Латвия или да влезе повторно на нея)

Карти за самоличност, издавани от Министерство на външните работи:

Карта за самоличност категория „А“ — за дипломатически служители (червена на цвят)

Карти за самоличност категория „А“ се издават на членовете на дипломатическия персонал на мисията (например посланик, първи секретар, аташе) и членовете на техните семейства; текст на гърба на картата посочва, че притежателят на картата се ползва с всички привилегии и имунитети съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā “Par diplomātiskajām attiecībām”“

Карта за самоличност категория „В“ — за административния и техническия персонал (жълта на цвят)

Карти за самоличност категория „В“ се издават на административния и техническия персонал на мисията; текст на гърба на картата посочва, че притежателят на картата се ползва с частични привилегии и имунитети на административно-техническия персонал, съгласно член 37, параграф 2 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 2. punktu“

Карта за самоличност категория „С“ — за служители на международни организации (бяла на цвят)

Карти за самоличност категория „С“ се издават на служители на международни организации и членове на техните семейства; текст на гърба на картата посочва, че притежателят на картата се ползва с привилегии и имунитети съгласно сключено споразумение между Република Латвия и съответната международна организация: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju“

Карта за самоличност категория „D“ — за консулските служители от кариерата (синя на цвят)

Карти за самоличност категория „D“ се издават на консулски служители от кариерата в съответното консулство; текст на гърба на картата посочва, че притежателят на картата се ползва с всички привилегии и имунитети съгласно Виенската конвенция за консулските отношения: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā “Par konsulārajām attiecībām”“

Карта за самоличност категория „F“ (зелена на цвят) — има два вида такива карти:

Карти за самоличност категория „F“ се издават на обслужващия персонал на съответната мисия; текст на гърба на картата посочва, че притежателят на картата се ползва с частични привилегии и имунитет на обслужващ персонал, съгласно член 37, параграф 3 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 3. punktu“

Карти за самоличност категория „F“ се издават на частния персонал на служители на съответната мисия; текст на гърба на картата посочва, че притежателят на картата се ползва с частични привилегии и имунитет на обслужващ персонал, съгласно член 37, параграф 4 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37. panta 4. punktu“

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas akreditācijas karte

(акредитационни карти, издавани от Министерството на външните работи):

акредитационна карта за журналисти (зелена на цвят)

(акредитационна карта на Министерството на външните работи на Република Латвия; издавана на журналисти; текст на акредитационната карта посочва длъжността на притежателя — „Žurnālists/Journalist“; срокът на валидност на тази карта е най-много една година, като не продължава след 31 декември на текущата година.)

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

(Списък на участници в училищни екскурзии в рамките на Европейския съюз)


(1)  OB L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.


4.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 298/9


Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

2012/C 298/05

Държава-членка

Испания

Въздушни маршрути

Menorca—Madrid

Срок на действие на договора

Два периода от осем месеца (октомври—май), считано от началната дата на извършване на услугата

Краен срок за представяне на тръжни оферти

2 месеца след датата на публикуване на настоящото съобщение

Адрес, на който може да бъде получен текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana, 67

28071 Madrid

ESPAÑA

Тел. +34 915978454

Факс +34 915978643

Електронна поща: osp.dgac@fomento.es