ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.176.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 176

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
29 юли 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 176/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 176/02

Обменен курс на еврото

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 176/03

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помош, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти

5

2009/C 176/04

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

10

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 176/05

Покана за предложения — EACEA/15/2009 — Иновационни дейности Активни граждани за европа — Програма Европа за гражданите — действие 1, мярка 1.6

12

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 176/06

Информация за планирано приключване на работата по жалба № 2003/4297

16

2009/C 176/07

Държавна помощ — Белгия — Държавна помощ C 20/09 (ex N 763/02) — La Poste — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО ( 1 )

17

2009/C 176/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production) ( 1 )

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 176/01

Дата на приемане на решениетог

12.2.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 57/08

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Rescue Aid in favour of Ethias

Правно основание

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Общ бюджет: 1 500 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

20.10.2008—20.4.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Belgium State, Flemish region and Wallon region

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

24.3.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 185/08

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Methode der AWS GmbH zur Berechnung des Barwertes von Haftungen

Правно основание

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие, Малки и средни предприятия

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

17.6.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 5/09

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Soutien d'Oséo au Programme CARMAT

Правно основание

Décret no 2005-1021 du 25 août 2005 Décret no 2007-1629 du 19 novembre 2007

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант, Възстановяем грант

Бюджет

Общ бюджет: 33 милиона EUR

Интензитет

50 %

Времетраене

До 31.12.2012 г.

Икономически отрасли

Химическа и фармацевтична промишленост

Название и адрес на предоставящия орган

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Дата на приемане на решението

11.5.2009 г.

Референтен номер на държавна помощ

N 189/09

Държава-членка

Латвия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Правно основание

Individual government decision

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката

Вид на помощта

Други видове капиталови интервенции

Бюджет

Общ бюджет: 191 милиона LVL

Интензитет

100 %

Времетраене

До вземането на решение относно помощта за преструктуриране на Parex

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/4


Обменен курс на еврото (1)

28 юли 2009 година

2009/C 176/02

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,4229

JPY

японска йена

134,53

DKK

датска крона

7,4453

GBP

лира стерлинг

0,86220

SEK

шведска крона

10,5850

CHF

швейцарски франк

1,5224

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,7660

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,501

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

267,55

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7012

PLN

полска злота

4,1765

RON

румънска лея

4,2050

TRY

турска лира

2,0992

AUD

австралийски долар

1,7138

CAD

канадски долар

1,5378

HKD

хонконгски долар

11,0287

NZD

новозеландски долар

2,1531

SGD

сингапурски долар

2,0497

KRW

южнокорейски вон

1 762,97

ZAR

южноафрикански ранд

11,1131

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,7197

HRK

хърватска куна

7,3330

IDR

индонезийска рупия

14 121,19

MYR

малайзийски рингит

4,9937

PHP

филипинско песо

68,334

RUB

руска рубла

43,8914

THB

тайландски бат

48,300

BRL

бразилски реал

2,6697

MXN

мексиканско песо

18,8641

INR

индийска рупия

68,6050


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/5


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помош, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти

2009/C 176/03

Помощ №: XA 036/08

Държава-членка: Италия

Регион: Provincia autonoma di Bolzano

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, получател на индивидуалната помощ: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Правно основание: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Годишни разходи, предвидени по схемата или общ годишен размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: —

Годишен разход по схемата за помощ: 1 200 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 75 % и 100 %

Дата на въвеждане:

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Член 16, параграф 1, буква г) и е)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Отглеждане на млеконадойни крави, други видове говеда, коне, овце и кози, свине/прасета, птици и други селскостопански животни.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Интернет адрес: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=94008

Отговорник по отпускане на помощта

Martin PAZELLER

Помощ №: XA 80/08

Държава-членка: Италия

Учреждение: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Правно основание: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Планираните годишни разходи възлизат на около 20 млн. EUR.

Субсидираните заеми, с продължителност от 5 до 10 години (срокът може да бъде удължен до 15 години, но само за проекти в сектора на селскостопанското производство) се изплащат на шестмесечни вноски в края на всеки шестмесечен период.

Приложимият лихвен процент възлиза на 36 % от базисния лихвен процент, публикуван ежемесечно в Официален вестник на Европейския съюз.

Максимален интензитет на помощта: Помощта, която може да бъде предоставена за реализацията на бизнес планове се състои от субсидирани заеми и преки безвъзмездни помощи. Частта от помощта, която подлежи на възстановяване (субсидираните заеми) не може да бъде по-малка от 50 % от общия размер на цялата предоставена помощ.

За инвестициите в земеделските стопанства се прилагат следните максимални интензитети:

60 % от приемливите инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение или в районите, предвидени в член 36, буква а), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент,

50 % от приемливите разходи в останалите райони.

Общият размер на помощите, отпуснати на всяко едно предприятие, не може да надхвърли 400 000 EUR, изплатени за всеки период от три данъчни години или 500 000 EUR, ако предприятието е разположено в район в по-неблагоприятно положение или в районите предвидени в член 36, буква а), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент.

Инвестицията трябва да бъде направена до 5 години от започването на дейността от младите земеделски производители.

Не могат да бъдат предоставени помощи, които не съответстват на забраните и ограниченията в регламентите на Съвета за общата организация на пазара.

Не могат да бъдат предоставени помощи за:

закупуване на права за производство, животни и едногодишни растения,

засаждане на едногодишни растения,

производството на продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти.

Дата на въвеждане: Схемата ще влезе в сила от 18 февруари 2008 г. или в деня след датата на потвърждение от Комисията, чрез обратна разписка с идентификационен номер, за получаване на резюмето.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: шест години

Цел на помощта: Да насърчи новите предприемачи и смяната на поколенията в селското стопанство.

Следните разходи са приемливи за помощта:

За сектора за първично производство може да бъде предоставена помощ за закупуване на земя, освен ако не е предназначена за строеж, при условие, че не надвишава 10 % от общите приемливи инвестиционни разходи.

За сектора за първично производство, разпоредбата, която освобождава настоящата схема е член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство: първично производство.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: ISMEA

Постоянно седалище:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Административно седалище:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Интернет адрес: www.ismea.it

Прилагаме решението на управителния съвет, което ще бъде публикувано на електронната страница на ISMEA. Пряката интернет връзка ще бъде оповестена при първа възможност.

Друга информация: Настоящата схема касае привеждането на държавна помощ № 336/2001, одобрено от Европейската комисия на 13 февруари 2003 г., в съответствие с новите общностни разпоредби (Регламент (ЕО) № 1857/2006 и Регламент (ЕО) № 70/2001) относно преработката и продажбата на селскостопански продукти. Привеждането в съответствие касае по-специално три мерки: помощ за инвестиции в земеделски стопанства и предприятия за преработка и продажба на селскостопански продукти, за техническа подкрепа и за започване на дейността.

Следните документи са предоставени на Комисията:

резюме на помощите за инвестиции в първичното производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006,

резюме на помощите за инвестиции в сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 70/2001,

резюме на помощите за техническа подкрепа по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006,

резюме за предоставянето на помощ за започване на дейността от младите земеделски производители, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Схемата предвижда също така предоставяне на помощ за техническа подкрепа в сектора на преработката и продажбата на селскостопански продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 от типа „de minimis“ и помощи за инвестиции в дейности, свързани със селския туризъм, съгласно същия регламент.

Генерален директор

Salvatore PETROLI

Помощ №: XA 88/08

Държава-членка: Белгия

Регион: Vlaanderen

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Vlaams Varkensstamboek vzw

Правно основание: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 457 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: До 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.

До 70 % от разходите за изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; няма освобождаване за помощта, отпускана за покриването на разходите по мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните, и рутинния качествен контрол на млякото.

Дата на въвеждане: Помощта може да бъде отпусната от 1 март, най-рано 15 дни след подаване на заявление.

Помощта може да се отпуска с изпълнително решение. Тези изпълнителни решения се съставят ежегодно. Предстои да бъде разработен проект за изпълнително решение. В това решение ще бъде включена отлагателна клауза.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Помощта ще бъде отпусната в периода до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Vlaams Varkensstamboek (VVS) е призната организация с нестопанска цел, която поддържа регистрите на стадата за различни породи свине. Тя посочва, че ще използва помощта за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистрите на стадата, напр. за вписване на данните за раждане и произход в базите данни както и за издаване и предоставяне на зоотехнически справки и свидетелства за произход.

Освен това организацията с нестопанска цел Vlaams Varkensstamboek (VVS) провежда тестове за определяне на генетичното качество или на продуктивността на животните за разплод. Провеждат се три вида тестове:

Помощта попада в приложното поле на разпоредбите на член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и покрива неговите изисквания.

Член 16, параграф 1, буква а): помощ с интензитет до 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.

Член 16, параграф 1, буква б): помощ с интензитет до 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; с изключение на мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Интернет адрес: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Друга информация: —

Генерален секретар

Jules VAN LIEFFERINGE

Помощ №: XA 415/08

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: England

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Правно основание: The National Heritage Act 1997

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

декември 2008 г.—март 2009 г.

415 000 GBP

април 2009 г.—март 2010 г.

610 395 GBP

април 2010 г.—март 2011 г.

691 666 GBP

април 2011 гг.—март 2012 г.

12 446 GBP

Общо

1 729 507 GBP

Максимален интензитет на помощта: 100 % когато се отпуска безвъзмездна помощ за съхранение на непроизводствени обекти, които са част от наследството, съгласно член 5. Въпреки това, когато помощта е за производствени активи, максималният интензитет на безвъзмездната помощ ще бъде намален в съответствие с процентите, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията.

Дата на въвеждане: Схемата ще бъде отворена на 10 декември 2008 г. за подаване на заявления.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата стартира на 10 декември 2008 г. или на датата, на която Комисията публикува подробности за схемата на своя уебсайт. Същата приключва на 31 март 2012 г. Последното плащане ще се извърши на 31 март 2012 г.

Цел на помощта: Главна цел

Да бъдат подкрепени мерките за съхранение и подобряване на ландшафта и на важни обекти на културно-историческото наследство в областта West Wight.

Да бъде насърчено разбирането и използването на ландшафта, биологичното разнообразие и културното наследство на областта West Wight.

Помощта ще бъде изплащана в съответствие с член 5 — Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради.

Да бъде предоставена подкрепа за опазването и подобряването на природната среда, тази помощ се изплаща в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство

Схемата се прилага за предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти. Предприятията, имащи право на помощ, трябва да са категоризирани като „малки или средни“, което означава, че получателите на помощ по тази схема (за разлика от доставчиците на услуги) трябва да имат по-малко от 250 служители, по-малко от 50 милиона EUR годишен оборот или нетна стойност на активите под 43 милиона EUR и участието на други дружества в капитала им да не надвишава 25 %. Всички видове помощ са разрешени за всички подсектори с изключение на производството и търговското предлагане на продукти, които имитират или заместват млякото и млечните продукти.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Законовият орган, отговарящ за схемата, е:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Организацията, ръководеща схемата, е:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Интернет адрес: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Може да посетите и централната електронна страница на Обединеното кралство за държавни помощи за селското стопанство на интернет адрес:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Друга информация: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за приемливост и правилата на схемата може да намерите на посочените по-горе интернет адреси.

West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme подпомага и неселскостопански предприятия както и предприятия за преработка и реализация на селскостопанска продукция, разрешението за държавна помощ се предоставя в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 и NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Помощ №: XA 433/08

Държава-членка: Германия

Регион: Mecklenburg-Vorpommern

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Правно основание: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (все още непубликуван проект)

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 2,49 млн. EUR

Максимален интензитет на помощта: Максимално 100 %

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на обявата в Интернет от Комисията в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията, най-рано от 1 януари 2009 г.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Болести по животните (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): A104 — Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenbur

DEUTSCHLAND

Интернет адрес: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Друга информация: —


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/10


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2009/C 176/04

Помощ №: XA 436/08

Държава-членка: Испания

Регион: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009

Правно основание: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2009

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: годишните разходи, предвидени по схемата за 2009 г,. са 20 500 EUR (двадесет хиляди и петстотин евро), в които се включват заем в размер на 12 000 EUR (дванадесет хиляди евро) за кооперативите и заем в размер на 8 500 EUR (осем хиляди и петстотин евро) за асоциациите.

Максимален интензитет на помощта: максималната сума на помощта не може да превишава 50 % от приемливите разходи или сумата 12 000 EUR за кооперативи заявители и 8 500 EUR за асоциации заявители.

Дата на въвеждане: от датата на публикуване на регистрационния номер на молбата за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: До 31.12.2009 г.

Цел на помощта: Целта на настоящата безвъзмездна помощ е запазване и подобряване на генетичното качество на добитъка в Саламанка чрез контрол, осъществяван от животновъдните асоциации и кооперативи в провинция Саламанка, на качеството на млякото и на генетичното качество на млекодайните породи едър и дребен рогат добитък.

Настоящата схема за помощ попада в обхвата на член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти.

За приемливи разходи за животновъдните асоциации и кооперативи се смятат текущите разходи, конкретно и пряко свързани със субсидираните дейности (прилагане на програмите за установяване на генетичното качество или продуктивността на добитъка) във връзка с:

извършвани от трети страни тестове за установяване на генетичното качество или продуктивността на добитъка.

Непреките данъци не са приемливи разходи.

Обхванат сектор (обхванати сектори): животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/ControlLechero.pdf

Друга информация: Помощта е съвместима с всякакви други помощи, субсидии, ресурси или приходи, предоставени за субсидираната дейност от друг национален орган или орган от Европейския съюз, от обществена или частна организация или от международна организация, при условие че не се надвишават количествените ограничения за помощ, определени в член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията (до 70 % от разходите за извършваните тестове).

Ако на заявителя е предоставена друга помощ за същата цел, която е несъвместима с отпуснатата от Diputación, се прилага член 33 от Кралски декрет 887/2006 от 21 юли 2006 г. относно приемането на правилник за прилагане на Общия закон за субсидиите.

В никакъв случай обаче размерът на предоставената от Diputación помощ — сам по себе си или заедно с други помощи, субсидии, ресурси или приходи — не може да надхвърля разноските за субсидираната дейност.

Освен това помощта е несъвместима с всякакви други помощи, субсидии, ресурси или приходи за дейността, за която е предоставена помощ от Diputación de Salamanca — посредством процедура за пряко възлагане или чрез състезателна процедура — покриващи едни и същи приемливи разходи.

Бенефициерите на помощта трябва да отговарят на всички условия, определени в член 16, параграф 1, буква б) от регламента, което означава, че се изключва обичайния контрол на качеството на млякото.

Помощ №: XA 167/09

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: Северна Ирландия

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: BSE testing of cattle over 48 Months of age slaughtered for human consumption (Northern Ireland)

Правно основание: SR 2008 No 508 — Transmissible Spongiform Encephalopathies Regulations (Northern Ireland) 2008; Регламент (ЕО) № 999/2001; Решение на Комисията 2008/908/ЕО

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 4,6 милиона GBP, изплащани в продължение на 6 години

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на въвеждане:

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Дo 31.12.2014 г.

Цел на помощта: Животновъден сектор (член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): А—1 Растениевъдство и животновъдство, лов и спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department of Agriculture and Rural development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Интернет адрес: http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/bse/active-surveillance.htm

Друга информация: Помощта се отпуска за услуги, които да дадат възможност на Северна Ирландия да изпълнява задължителното изискване на ЕС за СЕГ тестуване на говеда на възраст над 48 месеца, предназначени за консумация от човека. Това е непряка помощ — селскостопанският производител не кандидатства за нея и не получава плащания. Подробна информация за наблюдението и контрола на СЕГ (спонгиформна енцефалопатия по говедата) от министерството може да се намери на неговата интернет страница и адрес.

Тази схема е предназначена за прозрачни помощи, предоставяни на малки и средни селски стопанства (ферми) първични производители на селскостопански продукти в Северна Ирландия.

Приемливи са разходите СЕГ тестове (всички разходи, включително тези за комплекти за анализи, вземане, транспортиране, анализиране, съхраняване и унищожаване на проби, необходими за изследванията, предприети в съответствие с приложение Х, глава В към Регламент (ЕО) № 999/2001. Схемата ще финансира до 100 % от допустимите разходи, но те ще бъдат ограничени до максимално 40 EUR за тест в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.


V Обявления

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Комисия

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/12


ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/15/2009

Иновационни дейности „Активни граждани за европа“

Програма „Европа за гражданите“ — действие 1, мярка 1.6

2009/C 176/05

I.   ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ

Настоящата покана за предложения EACEA/15/2009 се основава на решението на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програмата „Европа за гражданите“ за насърчаване на активно европейско гражданство за периода 2007—2013 г. (1) (наричана по-долу „програмата“).

1.   Общи цели на програмата

Целта на настоящата покана е да допринесе за следните общи цели на програмата „Европа за гражданите“:

а)

даване възможност на гражданите да си взаимодействат и да участват в изграждането на една по-близка Европа, която е демократична и ориентирана към света, обединена и обогатена с културното си разнообразие, като по този начин се развие гражданство в Европейския съюз;

б)

развитие на чувството за европейска идентичност, основана на общи ценности, история и култура;

в)

поощряване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;

г)

насърчаване на толерантността и взаимното разбиране между гражданите на Европа при зачитане и насърчаване на културното и езиковото разнообразие, допринасяйки за междукултурния диалог.

2.   Специфични цели на настоящата покана за предложения

Глобалната цел на настоящата покана за предложения е да се изпробват и разработят иновационни транснационални схеми за обмен с оглед изграждане на дългосрочни партньорства между организациите на гражданското общество, които работят в различни страни, участващи в обхвата на програма „Европа за гражданите“.

По-конкретно, проектите, за които ще се предостави финансиране по настоящата покана за предложения, трябва да допринесат за постигане на следните цели:

а)

разработване и изпитване на нови форми на транснационална мобилност между организациите на гражданското общество;

б)

популяризиране на концепцията за транснационално наставничество между организациите на гражданското общество с цел подпомагане на иновационни методики за изпълнение на проекти във връзка с транснационална мобилност и наставничество между организации на гражданското общество.

3.   Тематични приоритети

Проектите следва да са насочени към предоставяне на съдействие на организации на гражданското общество за развитие на капацитета им за активно популяризиране на една или повече от темите на програма „Европа за гражданите“:

Бъдещето на Европейския съюз и неговите основни ценности,

Активно европейско гражданство: участие и демокрация в Европа,

Междукултурен диалог,

Благосъстояние на народите в Европа: заетост, социално сближаване и устойчиво развитие,

Въздействие на политиките на ЕС в обществата.

II.   ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1.   Организации

Настоящата покана за предложения е открита за участие на организации на гражданското общество с нестопанска цел със следния юридически статут: НПО, федерации, сдружения, синдикати (2), представителни организации или платформи на ниво ЕС или техни национални членове, които разполагат с капацитет да разработват такива схеми за мобилност въз основа на структуриран и системен подход.

1.1.   Партньорства

Във всеки проект трябва да участват допустими организации от поне 2 допустими страни, поне една от които трябва да е държава-членка на ЕС.

2.   Допустими страни

а)

27-те държави-членки на Европейския съюз:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство;

б)

Хърватия;

в)

Бившата югославска република Македония (БЮРМ);

г)

Албания.

III.   ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите трябва да допринасят или да имат капацитет да допринесат за развитието и реализирането на специфичните цели на една или повече от темите, определени за настоящата поканата за предложения.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомогнати чрез настоящата покана за предложения, следва да насърчават транснационалната мобилност на служителите и/или доброволците, служителите, работещи на доброволни начала, и членовете на управителните органи на организацията (организациите) партньори. Това включва;

а)

индивидуално наставничество;

б)

наставничество на групи от служители/доброволци;

в)

размяна на персонал между организациите партньори.

Съвместни конференции, семинари и срещи между организациите партньори са допустими за подпомагане само ако обслужват пряко дейностите по точки а), б) и в), посочени в предходния параграф.

Дейностите по проектите следва да са насочени към разработване и прилагане на иновационни методики за наставничество и размяна на персонал, например смесено наставничество (т.е. дейности, осъществявани на място и онлайн).

Изпълнението на дейностите трябва да започне между 1 януари 2010 г. и 31 март 2010 г.

Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

IV.   КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Заявленията, отговарящи на критериите за допустимост и изключване от участие, ще бъдат оценявани въз основа на критериите за отпускане на безвъзмездни средства от оценяваща комисия, за да бъдат избрани проекти, които ще бъдат предложени за съфинансиране.

Допустимите предложения за проекти ще бъдат оценявани въз основа на следните качествени и количествени критерии.

1.   Качествени критерии

Качествените критерии съответстват на 80 % от точките, които могат да бъдат присъдени в рамките на процедурата по оценяване.

съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата (25 % от присъжданите точки),

практическа приложимост на проекта и предложените методи (25 % от присъжданите точки),

въздействие (15 % от присъжданите точки),

прозрачност и последващи действия (15 % от присъжданите точки).

2.   Количествени критерии

Количествените критерии съответстват на 20 % от точките, които могат да бъдат присъдени в рамките на процедурата по оценяване.

географско въздействие (10 % от присъжданите точки),

брой на допустимите страни участници,

целева група (10 % от присъжданите точки),

брой на участниците.

V.   БЮДЖЕТ

Общият бюджет, предвиден за съфинансиране на проекти в рамките на настоящата покана за предложения, е определен на 1 100 000 EUR.

Отпуснатите безвъзмездни средства не могат да превишават 80 % от общата сума на допустимите разходи по проекта, както е посочено в подробния прогнозен бюджет.

Минималният размер на безвъзмездните средства е 75 000 EUR.

Максималният размер на безвъзмездните средства е 150 000 EUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства на основание на качеството на заявленията.

VI.   КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Крайният срок за подаване на заявления е 30 септември 2009 г.

Понастоящем изпълнителната агенция изгражда система за електронно подаване на всички заявления.

Кандидатите трябва да подават заявленията си по настоящата покана за предложения чрез електронен формуляр, който е достъпен от юли 2009 г. Формулярът (включително приложенията към него) се счита за пълно и окончателно заявление.

Освен това преди крайния срок за подаване на заявления на следния адрес трябва да се изпрати копие на хартия на пълното заявление.

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Innovative Actions’

BOUR 01/17

Avenue du Bourget 1

1140 Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Ще бъдат приети само предложения, подадени чрез съответния формуляр на заявление, надлежно попълнен, с дата и подпис от лицето, което е упълномощено да встъпи в правно задължение от името на кандидатстващата организация.

Заявления, подадени по факс или електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

VII.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробни указания за кандидатите и формуляри на заявления са достъпни в интернет на следния адрес: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да се подават чрез формуляра на заявление, подготвен конкретно за тази цел, и да съдържат всички изисквани приложения и информация.


(1)  Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32), както е изменено с Решение № 1358/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. (ОВ L 350/8, 30.12.2008 г., стр. 58).

(2)  Възможно е синдикални организации, които участват в консултации за целите на социалния диалог в съответствие с член 138 от Договора, да имат право на безвъзмездни средства дори ако не могат да имат правосубектност съгласно приложимото национално законодателство.


ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/16


Информация за планирано приключване на работата по жалба № 2003/4297

2009/C 176/06

1.

Чрез публикация в Официален вестник C 268 от 7 ноември 2003 г., стр. 28, Европейската комисия потвърди получаването на жалба № 2003/4297, по която Комисията получи повече от 100 идентични копия, изпратени от различни жалбоподатели. Жалба № 2003/4297 се отнася до транспонирането в Германия на Директива 85/577/ЕИО относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект, особено в областта на договорите за обезпечени заеми.

2.

Службите на Комисията възнамеряват да предложат на Комисията приключване на работата по тази жалба на едно от нейните следващи заседания.

3.

Ако жалбоподателите разполагат с допълнителна информация, доказваща нарушение на правото на Общността, те могат да съобщят това на Комисията в срок от четири седмици след датата на публикуване на това съобщение.

4.

Подробности могат да бъдат намерени в интернет на следния адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/gen_rights_en.htm#doorstep


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/17


ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — БЕЛГИЯ

Държавна помощ C 20/09 (ex N 763/02) — La Poste

Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 176/07

Чрез писмо с дата 13 юли 2009 r., възпроизведено на автентичния език на страниците след настоящото резюме, Комисията уведоми Белгия за решението си да започне процедурата, определена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, относно горепосочената помощ/мярка.

Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване на настоящото резюме и на писмото, което следва, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Directorate F

State Aid Greffe

SPA3, 6/5

1049 Brussels

BELGIUM

Факс +32 22961242

Тези мнения ще бъдат съобщени на Белгия. Запазването в тайна на самоличността на заинтересованата страна, която представя мнението, може да бъде поискано писмено, като се посочат причините за искането.

1.   ПРОЦЕДУРА

1.

На 3 декември 2002 г. белгийските органи уведомиха (1) Комисията за увеличение на капитала на La Poste. След предварителна проверка Комисията реши на 23 юли 2003 г. (2) да не повдига възражения относно мярката, за която е постъпило уведомление.

2.

Решението на Комисията бе обжалвано пред Първоинстанционния съд („CFI“) на 27 ноември 2003 г. от Deutsche Post AG и неговото белгийско дъщерно предприятие DHL International (3). На 10 февруари 2009 г. Първоинстанционният съд анулира решението на Комисията. Белгия реши да оспори решението на CFI и обжалва в Съда на Европейските общности на 22 април 2009 г.

3.

През 2005 г. редица белгийски предприятия за разпространение на печатни издания подадоха оплаквания (4) съгласно правилата в областта на антитръстовата политика и държавните помощи срещу схемата за разпространение на печатни издания, съгласувана между белгийските органи и La Poste. Относно правилата в областта на държавните помощи, Комисията отхвърли жалбата след предварителна оценка. През май 2009 г. тъжителите оспориха предварителното гледище на Комисията, предадоха допълнителна информация и поискаха от Комисията да продължи разследването.

4.

Службите на Комисията разкриха, че Белгия се е споразумяла за „contrat de gestion“ (договор за управление) с La Poste през 2005 г., което предвижда изплащането на компенсация за услугите от общ икономически интерес (УОИИ). Поради това през април 2007 г. бе заведено служебно дело (5).

2.   ПОЛУЧАТЕЛЯТ

5.

Белгийските пощи са държавна агенция до 1992 г., когато са регистрирани като отделно юридическо лице („enterprise publique autonome“). През 2000 г. техния правен статут е променен на „société anonyme de droit public“.

6.

На La Poste са поверени редица задачи за обществени услуги. Икономическите връзки между La Poste и държавата се дефинират чрез „contrats de gestion“.

3.   МЕРКИ

7.

От регистрирането на La Poste досега са подписани четири договора за управление между него и белгийската държава, които обхващат периода 1992—2010 г. С договорите се определят списъка със задачите за обществени услуги и изчисляването на компенсацията за La Poste.

8.

Четвъртият „contrat de gestion“ предвижда разходите за някои от задачите за обществени услуги да не се компенсират или да не подлежат на компенсация от държавата, дори ако остават задължение на La Poste. Съгласно белгийските органи невключването на някои от разходите в изчисляването на компенсацията води до недостатъчна компенсация за La Poste.

9.

Съгласно решение на Комисията от 2003 г., La Poste е било получател на редица други мерки извън „contrat de gestions“. Тези мерки се състоят от капиталови инжекции и държавни гаранции за заеми, от освобождаване от корпоративни данъци, освобождаване от данък сгради, когато сградите се използват за обществени услуги. В допълнение към това, в момента на регистрацията La Poste е получило от държавата сгради и през 1997 г. е било освободено от своите натрупани пенсионни задължения.

10.

По време на разследването не може да бъде изключено да бъдат открити други мерки от периода 1992—2002 г. освен мерките, посочени в решението от 2003 г.

4.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 87, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕО.

11.

Комисията счита, че мерките, описани по-горе изглежда представляват prima facie държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. При все това, Комисията се съмнява относно наличието на помощ относно капиталовите инжекции, освобождаването от подоходен данък и държавните гаранции, за които Комисията ще разследва дали с тях е предоставено предимство на La Poste.

5.   СЪВМЕСТИМОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ С ОБЩИЯ ПАЗАР

12.

Мерките ще бъдат оценени спрямо съответните рамки, като например: Шестата рамката за услугите от общ икономически интерес (УОИИ) за 2005 г. (6), Съобщението за публичните предприятия (7), Известията за гаранциите (8) и в съответствие с подхода на Комисията относно свръхвисоките пенсионни задължения.

13.

В заключение, с оглед на горепосочените съображения, Комисията, действаща съгласно процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, изисква от Белгия да представи мнения, както и всякаква информация, която би помогнала при оценката на помощта в срок от един месец от датата на получаване на това писмо.

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„La Commission souhaite informer la Belgique que, vu l'annulation, par le Tribunal de première instance, de sa décision du 23 juillet 2003, et après avoir examiné les renseignements fournis par vos services sur les mesures visées plus haut, elle a décidé d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.1.   Décision de la Commission de 2003 annulée par le Tribunal de première instance

1.

Le 3 décembre 2002, les autorités belges ont notifié (9) à la Commission une augmentation du capital de La Poste, l'opérateur postal belge. Au terme d'un examen préliminaire, la Commission a décidé, le 23 juillet 2003 (10), de ne pas soulever d'objection à l'égard de la mesure notifiée. Dans sa décision, la Commission a vérifié si cette recapitalisation, de même que les autres mesures en faveur de La Poste recensées lors de l'enquête préliminaire, n'avait pas entraîné de surcompensation des coûts nets supportés par l'entreprise dans l'exécution de ses missions de service public sur la période 1992-2002.

2.

Le 27 novembre 2003, la décision de la Commission a été attaquée devant le Tribunal de première instance par Deutsche Post AG et sa filiale belge, DHL International (11). Le 10 février 2009, le Tribunal a annulé la décision de la Commission, concluant que cette dernière avait décidé de ne pas soulever d'objection malgré l’existence de difficultés sérieuses qui auraient dû l'amener à engager une procédure formelle d'examen.

3.

La Belgique a contesté l'arrêt du Tribunal de première instance devant la Cour européenne de justice le 22 avril 2009.

4.

En vertu de l'article 233 du traité CE, “l'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice”. L'arrêt susmentionné ayant annulé sa décision du 23 juillet 2003 dans sa totalité [et non, simplement, l'appréciation de la(des) mesure(s) spécifique(s) en cause] au motif qu'elle n'avait pas procédé à un examen formel, la Commission est d'avis qu'elle doit, pour s'y conformer, engager une procédure formelle d'examen pour toutes les mesures mentionnées dans la décision annulée.

1.2.   Plainte concernant l'aide à la distribution de la presse

5.

En 2005, plusieurs distributeurs de presse privés belges ont déposé une plainte (12), au titre des règles relatives tant aux ententes qu'aux aides d'État, contre un accord portant sur la distribution de la presse, conclu entre les autorités belges et La Poste. Cet accord confie à La Poste la mission de service public de distribution de la presse dans toute la Belgique, fixe les tarifs de ce service, de même que la compensation à laquelle La Poste a droit en raison des coûts additionnels qu'implique l'exécution de cette mission. La plainte porte principalement sur le tarif des services proposés par La Poste dont les plaignants affirment qu'il est si bas qu'il exclut effectivement toute velléité de concurrence.

6.

En ce qui concerne les règles applicables aux aides d'État, les services de la Commission ont rejeté la plainte, l'examen préliminaire ayant permis de constater l'absence de surcompensation des coûts nets additionnels induits par la mission de service public de distribution de la presse confiée à La Poste par les autorités belges. Néanmoins, en mai 2009, les plaignants ont contesté l'avis préliminaire des services de la Commission, communiqué des informations complémentaires et invité la Commission à procéder à une enquête.

1.3.   Quatrième contrat de gestion (2005-2010)

7.

Lors de l'examen de la compensation octroyée pour la distribution de la presse, les services de la Commission ont découvert qu'en 2005, la Belgique avait conclu avec La Poste un “contrat de gestion”, non notifié, qui prévoyait le versement d'une compensation de services d'intérêt économique général. En avril 2007, la Commission a donc ouvert une procédure d'office (13) et envoyé une demande de renseignements à la Belgique.

8.

En décembre 2007, les autorités belges ont répondu qu'elles estimaient que les mesures ne constituaient pas une aide d'État puisque chacune des quatre conditions énoncées dans l'arrêt Altmark était remplie. Elles ont communiqué par la suite des informations sur le 4e contrat de gestion, notamment sur le système de comptabilisation des coûts utilisé pour déterminer la compensation versée par l'État.

2.   LA POSTE BELGE

2.1.   Statut juridique et activités

9.

La Poste belge était une régie d'État jusqu’en 1992, lorsqu’elle a été constituée en personne morale distincte (“entreprise publique autonome”). En 2000, elle a changé de statut juridique pour devenir une “société anonyme de droit public”.

10.

En 2008, le revenu d’exploitation de La Poste était de 2 262 millions d'EUR, avec un bénéfice net de 222 millions d’EUR. À la fin de 2008, elle employait 35 313 personnes. À titre comparatif, elle comptait 42 000 employés en 2002. Malgré cette réduction, les coûts de personnel représentent 65 % du total de ses coûts de fonctionnement.

11.

Depuis le 1er janvier 2008, les activités de La Poste s’articulent en trois départements commerciaux: les entreprises (gros clients), les particuliers, indépendants, professions libérales et petites entreprises (particuliers et petites entreprises), ainsi que l’international (services de distribution transfrontaliers). Ces trois départements commerciaux sont assistés par deux unités de service, respectivement “lettres et colis” et “services”. Le groupe compte par ailleurs 13 filiales, dont La Banque de la Poste.

12.

Une participation minoritaire de 50 % moins une part a été vendue à la Poste danoise et à CVC Partners en 2005. L'actionnaire majoritaire est l'État belge.

2.2.   Les obligations de service public et leur financement

13.

La Poste est chargée d'un certain nombre de missions de service public décrites au considérant 20 ci-dessous.

14.

La relation économique entre La Poste et l'État est définie dans des contrats de gestion qui détaillent les missions de service public, leurs paramètres de compensation, les règles de conduite à l’égard des usagers et la compensation du coût net des services d'intérêt économique général (SIEG) confiés à l'entreprise. Le contrat actuel fixe un plafond pour la compensation annuelle accordée par l’État pour les missions de services d'intérêt économique général confiées à La Poste. Cette compensation était ainsi plafonnée à 298 millions d'EUR en 2006 (voir le considérant 25 ci-dessous), ce qui représentait 13,4 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. La plus grande partie de la compensation annuelle (quelque […] (14) % du total) est accordée pour la distribution de quotidiens et de périodiques.

3.   DESCRIPTION DES MESURES

15.

À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance et compte tenu de l’imbrication des diverses mesures qui ont été prises par les autorités belges en faveur de La Poste, qu'elles soient couvertes par la décision annulée ou postérieures à celle-ci, certaines faisant l'objet de plaintes, la Commission, par souci de cohérence, juge nécessaire de procéder à un seul et unique examen approfondi de l’ensemble des mesures décrites ci-dessous, afin de déterminer s'il y a eu surcompensation ou non des coûts nets additionnels induits par les services d'intérêt économique général confiés à La Poste.

16.

Les mesures examinées englobent les différents contrats de gestion qui régissent la compensation des missions de service public depuis la constitution de La Poste en 1992, ainsi que d'autres mesures ad hoc qui ne relèvent pas de ces contrats.

17.

Ces mesures sont exposées ci-après.

3.1.   Contrats de gestion

18.

Depuis sa constitution, La Poste a signé quatre contrats de gestion avec l’État belge. Ces contrats de gestion correspondent aux périodes suivantes:

1er contrat — du 14.9.1992 au 31.12.1996

2e contrat — du 1.1.1997 au 31.12.2001 (15)

3e contrat — du 24.9.2002 au 23.9.2005

4e contrat — du 24.9.2005 au 23.9.2010

19.

Une compensation annuelle par l’État est prévue pour l'exécution des missions de service public relevant des contrats de gestion. Cette intervention de l’État couvre la différence entre le prix de revient effectivement supporté par la Poste et le prix demandé à l'utilisateur des services publics. Pour inciter La Poste à réaliser des gains d’efficience, l’État a plafonné les compensations à un niveau inférieur aux coûts effectivement supportés par l’entreprise.

20.

Les contrats de gestion établissent la liste des missions de service public et définissent le calcul de la compensation. Les missions de service public prévues par l'État dans le 4e contrat de gestion sont les suivantes:

 

Services postaux

i)

Service postal universel (16);

ii)

Distribution des quotidiens;

iii)

Distribution des périodiques;

iv)

Distribution des imprimés électoraux;

v)

Tarifs spéciaux pour les associations sans but lucratif (17);

vi)

Envois de la poste aux lettres soumis au régime de franchise postale (correspondance royale et autres correspondances spéciales);

vii)

Mission de service public de La Poste en matière de service de la poste aux lettres internationale conformément aux exigences de l’Union postale universelle (16);

viii)

Mission de service public de La Poste en matière de service des colis postaux internationaux conformément aux exigences de l’Union postale universelle (16).

 

Services financiers accessibles à l'ensemble des citoyens

ix)

Opération des paiements à partir de ou vers un compte-courant postal de l’État;

x)

Réception de dépôts en espèces sur un compte-courant postal;

xi)

Émission de mandats-poste;

xii)

Paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des allocations aux personnes handicapées;

xiii)

Paiement des jetons de présence lors des élections (17);

xiv)

Comptabilisation des fonds et titres des amendes routières;

xv)

Services relatifs aux permis de pêche.

 

Vente de timbres-poste

xvi)

Vente de timbres-poste.

 

Autres services publics

xvii)

Rôle social du facteur;

xviii)

Information adéquate du public (17);

xix)

Impression et livraison de courrier électronique (17);

xx)

Services de certification des messages (17);

xxi)

Prestations effectuées pour les comptables de l'État;

xxii)

Débit de timbres fiscaux et d'amendes;

xxiii)

Coopération dans la distribution des paquets de bulletins de vote (17).

 

Réseau

xxiv)

1 300 bureaux de poste, assurant une présence dans chacune des 589 communes du pays (17).

21.

Le 4e contrat de gestion dispose que les coûts de certaines missions de service public ne sont pas compensés par l’État, même si ces missions continuent de relever des obligations de La Poste. C’est le cas pour les coûts des obligations de service universel, du service de la poste aux lettres internationale et du service des colis postaux internationaux [points i, vii et viii ci-dessus, marqués d’un astérisque (16)].

22.

Par ailleurs, certaines missions de service public donnent droit à une compensation, bien qu'elles n'aient pas été prises en compte lors de la fixation du plafond de compensation annuel. C'est le cas des missions de service public suivantes, marquées de deux astérisques (17):

v)

Tarifs spéciaux pour les associations sans but lucratif (17);

xiii)

Paiement des jetons de présence lors des élections (17);

xviii)

Information adéquate du public (17);

xix)

Impression et livraison de courrier électronique (17);

xx)

Services de certification des messages (17);

xxiii)

Coopération dans la distribution des paquets de bulletins de vote (17);

xxiv)

1 300 bureaux de poste, assurant une présence dans chacune des 589 communes du pays (17).

23.

Selon les autorités belges, la non-prise en compte des deux catégories de coûts ci-dessus dans le calcul de la compensation maximale entraîne une sous-compensation pour La Poste.

24.

La distribution de la presse, qui a fait l’objet d’une plainte distincte (voir le point 1.2 ci-dessus) fait partie intégrante du contrat de gestion et est financée selon les mêmes modalités que les autres mesures relevant de ce dernier.

25.

La compensation annuelle versée à La Poste est de l’ordre de 200 à 300 millions d’EUR, les méthodes de calcul et les paramètres variant au fil des différents contrats de gestion (18):

 

1 er contrat de gestion  (19)

1992

:

Information non disponible

1993

:

387 953 366 EUR

1994

:

382 995 496 EUR

1995

:

382 995 496 EUR

1996

:

382 995 496 EUR

 

2 e contrat de gestion  (20)

1997

:

208 231 000 EUR

1998

:

211 042 000 EUR

1999

:

213 863 000 EUR

2000

:

217 005 000 EUR

2001

:

222 932 000 EUR

 

3 e contrat de gestion  (21)

2002

:

226 743 711 EUR

2003

:

223 080 000 EUR

2004

:

258 420 000 EUR

2005

:

258 420 000 EUR + indexation

 

4 e contrat de gestion  (22)

2006

:

298 261 000 EUR

2007

:

303 623 000 EUR

2008

:

303 623 000 EUR + indexation

2009

:

303 623 000 EUR + indexation

2010

:

303 623 000 EUR + indexation

26.

Outre les obligations relevant des contrats de gestion, certaines missions de service public ont été confiées à La Poste par l'arrêté royal du 12 janvier 1970, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2007. Ces missions n'apparaissent pas dans le contrat de gestion:

i)

Port payé par le destinataire pour les envois relevant de la catégorie “public”;

ii)

Recommandé d’office;

iii)

Envois recommandés et expéditions postales à l’intention des non-voyants;

iv)

Vente de timbres-poste par les agents distributeurs en tournée;

v)

Ordres de versement postal effectués à l’intervention d’un agent distributeur en tournée;

vi)

Changements d’adresse officielle;

vii)

Rétribution différée des expéditions postales effectuées par des entités publiques.

27.

L’exécution de ces obligations de service public entraîne des coûts additionnels pour La Poste. Or, ces missions de service public ne sont pas prises en compte dans le calcul de la compensation annuelle versée par l’État.

3.2.   Mesures ad hoc ne relevant pas des contrats de gestion

i)   Exemption de l'impôt sur les sociétés

28.

Selon la décision de la Commission de 2003, La Poste était alors assimilée, à des fins fiscales, à une agence de l'État et, dès lors, exemptée de l’impôt sur les sociétés.

29.

Sur la période 1992-2002, l’entreprise a affiché une perte nette cumulée. De ce fait, lorsque la décision de 2003 a été adoptée, La Poste n'avait pas bénéficié de l'exemption d’impôt. Cette dernière a néanmoins été appliquée jusqu’au 31 décembre 2005 (23), si bien qu’il est nécessaire d’en apprécier les effets sur la période 2003-2005.

ii)   Exemption de l’impôt foncier pour les immeubles affectés à des missions de service public

30.

Selon la décision de la Commission de 2003, La Poste était exemptée de l’impôt foncier sur ses immeubles affectés à des missions de service public.

31.

L’avantage ainsi conféré a été estimé à […] millions d’EUR pour l'année 2000. Il apparaît que cette exemption est toujours en vigueur, si bien qu’il est nécessaire d’en apprécier les effets jusqu’en 2010.

iii)   Apports de capitaux

32.

Dans sa décision de 2003, la Commission a examiné plusieurs apports de capitaux à La Poste. La notification des autorités belges de 2002 portait sur une augmentation de capital de 297,5 millions d’EUR. Selon la Belgique, l'augmentation de capital notifiée respectait le principe de l’investisseur en économie de marché et ne constituait donc pas une aide. S’y ajoutent deux apports de capitaux non notifiés, d’un montant total de 62 millions d’EUR, remontant à 1997. Ces fonds correspondaient à des compensations de service public différées qui n'avaient pas été versées à La Poste en temps voulu et qui, par commodité budgétaire, ont été décaissées par la suite sous la forme d'apports de capitaux.

iv)   Garanties de prêts par l'État

33.

Selon la décision de la Commission de 2003, La Poste avait la possibilité de demander à l'État de garantir les emprunts qu'elle contractait contre une prime de 0,25 %. Néanmoins, jusque-là, La Poste n'avait souscrit aucune garantie de ce type. Si elle a eu recours à cette possibilité par la suite, il se peut qu'il y ait aide d'État.

v)   Transfert d'immeubles et prise en charge des obligations de retraite

34.

La décision de 2003 examine une série de mesures adoptées en rapport avec la constitution de La Poste en personne morale distincte en 1992, lorsque l'actif et le passif ont été transférés de la Régie d'État à la nouvelle entité. Lors de la constitution de la nouvelle entité, il a été prévu que cette dernière assumerait les engagements au titre des retraites accumulés sur la période 1972-1992, alors que La Poste était encore une régie d'État. Une provision de 101 millions d'EUR destinée à faire face à ces obligations a alors été inscrite dans son bilan. Parallèlement, la propriété légale d'immeubles appartenant à l'État, dont la valeur estimée était similaire à celle des engagements en matière de retraite et qui avaient précédemment été utilisés par la régie d'État dans l'exercice de ses activités de service public, a été transférée à La Poste nouvellement constituée en contrepartie des retraites restant à sa charge.

35.

En 1997, le régime d'assurance vieillesse a été aligné sur le système général de retraite, l'État prenant ainsi en charge les engagements au titre des retraites accumulés sur la période 1972-1992, de même que la dette des retraites correspondant aux années 1992 à 1996. La Poste a ensuite supprimé la provision de 101 millions d'EUR de son bilan, versé ce montant à la réserve de réévaluation et revu à la baisse la valeur des immeubles qui lui avaient été transférés.

36.

Il ne peut être exclu que l'enquête mette en lumière des mesures autres que celles qui ont été examinées dans la décision de 2003 pour la période 1972-1992.

4.   APPRÉCIATION

4.1.   Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

37.

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, une mesure constitue une aide d’État si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies:

i)

la mesure doit conférer un avantage au bénéficiaire;

ii)

la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises;

iii)

il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État;

iv)

la mesure doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

4.1.1.   Avantage

38.

S'agissant de la compensation des coûts de service public, l’arrêt rendu en 2003 dans l’affaire Altmark, après que la Commission a adopté la décision annulée, définit les critères qu’une intervention publique doit remplir pour pouvoir être considérée comme une compensation des obligations de service public et échapper à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En l’espèce, ces critères, et plus particulièrement le quatrième, ne semblent pas remplis: le choix de La Poste n’a pas été effectué dans le cadre d'une procédure de marché public. Qui plus est, les autorités belges n’ont pas démontré que le niveau de la compensation avait été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et dotée de moyens adéquats, aurait encourus pour exécuter les obligations de service public qui lui sont demandées et la Commission ne dispose d'aucun élément laissant à penser que le 4e critère est rempli.

39.

Selon l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 février 2009, la Commission doit également apprécier si les mesures mises en œuvre au moment de la constitution de La Poste en personne morale distincte (le transfert d'immeubles, ainsi que la prise en charge des engagements en matière de retraite et leur annulation ultérieure; voir les considérants 34 à 36 ci-dessus) comportent un avantage en faveur de l'entreprise, du fait qu'elles la libèrent de coûts ou d’obligations financières qu’elle devrait assumer en d’autres circonstances, ou lui confèrent un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié aux conditions normales du marché. La Commission souligne plus particulièrement qu'en vertu de l'arrêt du Tribunal de première instance, “la Commission n’a pas obtenu d’information qui lui aurait permis de se prononcer sur la qualification de la cession par l’État belge d’immeubles au bénéfice de La Poste au regard de l’article 87 CE, alors même que de telles mesures pourraient lui avoir procuré un avantage. En effet, la Commission a pris la décision attaquée sans disposer d’éléments qui auraient notamment pu lui permettre d’évaluer l’avantage procuré par la mise à disposition gratuite d’immeubles.” (point 109).

40.

Si La Poste a bénéficié d'exemptions fiscales, ces dernières l'ont libérée de coûts ou d’obligations financières qu’elle aurait dû assumer en d’autres circonstances. Dès lors, la Commission déterminera si La Poste a bénéficié ou non de l'exemption de l'impôt sur les sociétés au cours de la période 2003-2005, alors qu'il apparaît qu'elle bénéficie d'une exemption de l'impôt foncier depuis sa constitution en 1992.

41.

S'agissant des apports de capitaux, la Commission vérifiera, au regard de la jurisprudence des juridictions communautaires (24), si les trois augmentations de capital doivent faire l'objet d'une appréciation conjointe au motif qu'elles sont potentiellement liées par le temps et par leur objet. Elle devra également déterminer si elles sont conformes à la communication de la Commission de 1993 sur les entreprises publiques (25), en s'assurant, notamment, qu'elles ont été effectuées dans des conditions qu’un investisseur en économie de marché aurait acceptées, et qu'elles ne constituent donc pas une aide.

42.

La Commission doute que les augmentations de capital aient été effectuées dans des conditions qu’un investisseur en économie de marché aurait acceptées. La Poste était déficitaire lorsqu'elle a reçu les capitaux en cause, il n'y avait aucune participation privée aux investissements et les apports de capitaux correspondaient en partie à des compensations de service public qui n'avaient pas été versées à La Poste en temps voulu et qui, par commodité budgétaire, ont été décaissées par la suite sous la forme d'apports de capitaux, mais sans que l'investissement fasse l'objet d'une analyse appropriée. Ces éléments ne semblent pas participer du comportement habituel d'un investisseur en économie de marché.

43.

S'agissant des garanties d’État, il sera vérifié si la mesure répond aux conditions de conformité aux lois du marché énoncées dans les communications de la Commission en la matière (26) et peut, de ce fait, ne pas être considérée comme une aide. Il sera notamment déterminé si la prime de 0,25 % est compatible avec l'obligation de rémunération adéquate, compte tenu du degré de solvabilité du bénéficiaire et de la garantie fournie.

4.1.2.   Sélectivité

44.

Les mesures sont manifestement sélectives puisqu’elles ne s’adressent qu’à une seule entreprise, La Poste.

4.1.3.   Existence de ressources d'État

45.

Les mesures sont financées au moyen de ressources d’État et ce, de plusieurs manières:

les compensations accordées au titre des contrats de gestion (voir le considérant 19 ci-dessus) sont financées sur le budget ordinaire de l’État;

les exemptions fiscales (voir les considérants 28 et 29 ci-dessus) se traduisent par une perte de recettes que l’État aurait autrement perçues;

les apports de capitaux (voir le considérant 32 ci-dessus) ont été effectués à l’aide de fonds publics;

les garanties d’État (voir le considérant 33) impliquent que l’État supporte un risque financier qu'il n'aurait pas pris en d’autres circonstances, sans qu'il y ait de preuve qu'il a obtenu une rémunération appropriée en retour;

la prise en charge des obligations de retraite (voir les considérants 34 et 35 ci-dessus) fait appel à des ressources d'État dans la mesure où ce dernier assume, en lieu et place de la Poste, la responsabilité des retraites, ce qui se traduit par une augmentation de ses engagements;

les immeubles transférés à La Poste appartenaient précédemment à l'État, si bien que le changement de propriété a entraîné un transfert de ressources publiques.

4.1.4.   Incidence sur les échanges entre États membres

46.

Compte tenu de la concurrence entre les entreprises présentes sur les marchés des services postaux, les mesures sont susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires. Le marché européen des services de distribution de colis et de courrier express se caractérise par une intense concurrence entre prestataires — tels que Deutsche Post, DHL International, UPS, TNT et Royal Mail. De la même manière, les services de distribution de la presse et les marchés des services financiers sont ouverts à la concurrence. Il ne fait donc aucun doute que les avantages sélectifs conférés à La Poste affectent la concurrence et les échanges entre États membres.

47.

La Commission considère que les mesures décrites plus haut constituent, à première vue, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle a néanmoins des doutes à ce propos en ce qui concerne les apports de capitaux, l'exemption de l'impôt sur les revenus et les garanties d'État et examinera si ces mesures ont conféré ou non un avantage à La Poste.

4.2.   Compatibilité de la compensation des services d'intérêt économique général avec l'article 86, paragraphe 2, du traité CE

48.

L'article 86, paragraphe 2, du traité CE dispose que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence. Il prévoit cependant une exception aux règles définies par le traité pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Premièrement, il doit exister un acte officiel par lequel l'État confère la responsabilité de l'exécution d'une mission donnée à une entreprise. Deuxièmement, ce mandat doit se rapporter à un service d'intérêt économique général. Troisièmement, l’exception doit être nécessaire pour l’exécution des tâches confiées et proportionnelle. Enfin, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. La Commission déterminera si ces critères sont remplis.

49.

La Commission examinera en particulier dans quelle mesure la compensation accordée se justifie pour l'accomplissement de la mission de service public, et ce de la constitution de La Poste en 1992 jusqu'à l'expiration du présent contrat de gestion le 23 septembre 2010.

50.

À la lumière de la jurisprudence des juridictions communautaires, la Commission a, dans ses communications de 1996 (27) et de 2001 (28), de même que dans l’encadrement de 2005 sur les services d’intérêt économique général (29), précisé comment elle comptait appliquer l'article 86, paragraphe 2.

51.

La Commission tient plus particulièrement à rappeler que, conformément aux points 14, 15 et 17 de l'encadrement de 2005:

le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives, ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations,

le montant de la compensation doit être effectivement utilisé pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné. La compensation de service public utilisée pour intervenir sur d'autres marchés n'est pas justifiée et constitue donc une aide d'État incompatible,

les recettes à prendre en compte doivent inclure tous les bénéfices et avantages conférés par l'État quelle qu'en soit la forme, indépendamment de leur qualification au regard de l'article 87 du traité CE.

52.

L'enquête aura pour objectif de s'assurer de l'absence de surcompensation des missions de service public. Pour ce faire, il conviendra d'examiner la répartition des coûts et des recettes entre les activités commerciales et les services d'intérêt économique général, conformément à la directive “transparence” (30) et à l'arrêt Chronopost (31). Les coûts à prendre en compte engloberont l'ensemble des coûts nets occasionnés par le service public économique, à savoir par les obligations précisées dans les contrats de gestion et les autres obligations potentiellement définies dans d'autres actes législatifs, qu'elles donnent lieu ou non à une compensation spécifique (voir le considérant 20 ci-dessus).

53.

Afin de déterminer la surcompensation potentielle, la Commission tiendra compte non seulement des versements effectués au titre des contrats de gestion, mais aussi des aides supplémentaires reçues par La Poste dans le cadre des interventions ad hoc de nature fiscale et autre, visées au point 3.2 ci-dessus, des capitaux injectés par l'État belge en 2003, pour autant que cette dernière intervention ne soit pas conforme au principe de l'investisseur public en économie de marché, ainsi que de tous autres bénéfices et avantages conférés par l'État, quelle qu'en soit la forme, indépendamment de leur qualification au regard de l'article 87 du traité CE.

4.3.   Compatibilité de la prise en charge des engagements en matière de retraite

54.

La Commission vérifiera les conditions dans lesquelles La Poste a été libérée, en 1997, des engagements en matière de retraite accumulés sur la période 1972-1992 (voir les considérants 34 et 35 ci-dessus). À ce stade, la Commission n'est pas certaine que ces mesures contiennent des éléments d'aide dépassant le niveau autorisé en vertu de l’approche adoptée à l'égard des régimes de retraite dans le cadre d’affaires antérieures similaires [EDF (32), La Poste (France) (33), Royal Mail (34)] après l'adoption de la décision de la Commission du 23 juillet 2003 (35).

55.

Au cours de l'enquête, la prise en charge des engagements en matière de retraite sera analysée au regard de la pratique décisionnelle de la Commission. Il sera plus précisément vérifié si cette prise en charge place La Poste dans une situation comparable à celle de ses concurrents en ce qui concerne les contributions sociales et fiscales obligatoires.

5.   DÉCISION

56.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission invite la Belgique, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir tout renseignement utile pour l'appréciation des mesures mentionnées dans la présente décision au regard des règles en matière d'aides d'État, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Elle invite les autorités belges à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

57.

La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et attire son attention sur l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, qui dispose que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

58.

La Commission rappelle à la Belgique qu’elle informera les parties intéressées en publiant la présente lettre et un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les parties intéressées des pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE par l’envoi d’une copie de la présente. Toutes les parties intéressées susmentionnées seront invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de publication.“

ТЕКСТ НА ПИСМОТО

„De Commissie wil België meedelen dat, gezien de nietigverklaring van haar besluit van 23 juli 2003 door het Gerecht van eerste aanleg en na bestudering van de door de autoriteiten van uw land verstrekte informatie over de hierboven genoemde maatregelen, zij heeft besloten de in artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag neergelegde procedure in te leiden.

1.   PROCEDURE

1.1.   Besluit van de Commissie van 23 juli 2003 vernietigd door het Gerecht van eerste aanleg

1.

Op 3 december 2002 hebben de Belgische autoriteiten de Commissie in kennis gesteld (36) van een verhoging van het kapitaal van De Post, de Belgische exploitant van postdiensten. Na een inleidend onderzoek besloot de Commissie op 23 juli 2003 (37) geen bezwaar te maken tegen de aangemelde maatregel. De Commissie was in haar besluit nagegaan of de kapitaalinjectie, tezamen met de andere, in het inleidend onderzoek vastgestelde maatregelen ten gunste van De Post, niet leidde tot overcompensatie van de door De Post bij het vervullen van haar openbare dienstverlening in de periode 1992-2002 gemaakte nettokosten.

2.

Deutsche Post AG en haar Belgische dochter DHL International stelden op 27 november 2003 beroep in bij het Gerecht van eerste aanleg tegen het besluit van de Commissie (38). Op 10 februari 2009 verklaarde het Gerecht van eerste aanleg het besluit van de Commissie nietig. Het Gerecht van eerste aanleg concludeerde dat de Commissie het besluit om geen bezwaar te maken had genomen ondanks het bestaan van ernstige moeilijkheden die tot de inleiding van de formele onderzoeksprocedure hadden moeten leiden.

3.

België heeft het arrest van het Gerecht van eerst aanleg op 22 april 2009 aangevochten bij het Europees Hof van Justitie.

4.

Artikel 233 van het EG-Verdrag luidt: „De instelling of de instellingen wier handeling nietig is verklaard of wier nalatigheid strijdig met dit Verdrag is verklaard, is respectievelijk zijn gehouden de maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie”. Aangezien bovenvermeld arrest het besluit van de Commissie van 23 juli 2003 in zijn geheel (en niet louter de beoordeling van bepaalde maatregelen) nietig verklaart omdat de Commissie geen formeel onderzoek heeft verricht, meent de Commissie dat zij, om te voldoen aan dat arrest, de formele onderzoekprocedure dient in te leiden ten aanzien van alle maatregelen die vermeld zijn in het vernietigde besluit.

1.2.   Klacht inzake steun aan distributie in de perssector

5.

In 2005 diende een aantal particuliere Belgische distributiebedrijven in de perssector een klacht in (39), op grond van zowel de mededingingsregels als de staatssteunregels, tegen de door de Belgische autoriteiten en De Post overeengekomen distributieregeling. In deze overeenkomst wordt bepaald dat De Post de openbaredienstverleningstaak van distributie in de perssector in heel België wordt toevertrouwd en worden de tarieven voor deze dienstverlening vastgesteld, evenals de compensatie waar De Post recht op heeft vanwege de extra kosten die ze moet maken voor het vervullen van deze taak. Het centrale punt in de klacht is de prijs van de dienstverlening door De Post, die volgens de klagers zo laag is dat elke mogelijkheid voor concurrentie wordt uitgesloten.

6.

Wat betreft de staatssteunregels werd de klacht door de diensten van de Commissie na een inleidend onderzoek verworpen, waarbij deze diensten aantoonden dat de netto extra kosten van het verrichten van de openbare dienst van distributie in de perssector die door de Belgische autoriteiten aan De Post was toevertrouwd, niet werden overgecompenseerd. In mei 2009 hebben de klagers de voorlopige visie van de diensten van de Commissie echter betwist, waarbij ze aanvullende informatie hebben overgelegd en de Commissie hebben verzocht een onderzoek in te stellen.

1.3.   Vierde „contrat de gestion” (2005-2010)

7.

In het kader van het onderzoek naar de compensatie voor de distributie in de perssector ontdekten de diensten van de Commissie dat België in 2005 een niet-aangemeld „contrat de gestion” (beheerscontract) met De Post heeft gesloten, waarin wordt voorzien in de betaling van compensatie voor het verrichten van de diensten van algemeen economisch belang. Dientengevolge werd in april 2007 ambtshalve een zaak geopend (40) en een verzoek om informatie aan België gezonden.

8.

In december 2007 antwoordden de Belgische autoriteiten dat zij de maatregelen niet als staatssteun beschouwen omdat in dit geval aan alle vier de voorwaarden van het Altmark-arrest is voldaan. De Belgische autoriteiten hebben vervolgens informatie verstrekt over het vierde beheerscontract, met inbegrip van het voor het vaststellen van de hoogte van de compensatie door de staat gebruikte kostenberekeningssysteem.

2.   HET BELGISCHE DE POST

2.1.   Rechtspersoonlijkheid en activiteiten

9.

De Belgische Post was een staatsagentschap tot 1992, toen het werd omgevormd tot een afzonderlijke juridische entiteit („autonoom overheidsbedrijf”). In 2000 werd de rechtspersoonlijkheid gewijzigd in „naamloze vennootschap van publiek recht”.

10.

De bedrijfsopbrengsten van De Post bedroegen in 2008 2,262 miljard EUR, met een nettowinst van 222 miljoen EUR. Eind 2008 had De Post 35 313 personen in dienst. Ter vergelijking: in 2002 had De Post 42 000 werknemers. Zelfs na deze vermindering van het aantal personeelsleden vertegenwoordigen de personeelskosten 65 % van de totale bedrijfskosten.

11.

Sinds 1 januari 2008 is de organisatie van De Post opgebouwd rond drie commerciële divisies: Enterprise (grote klanten), Residential, Small Offices/Home Offices and Small Enterprises (individuele personen en kleine bedrijven) en International (grensoverschrijdende bezorgingen). De drie divisies worden ondersteund door twee service units: Mail & Parcels Operations en Service Operations. Daarnaast heeft De Post dertien dochterondernemingen, waaronder Bank van De Post.

12.

In 2005 werd een minderheidsbelang van 50 % minus één aandeel verkocht aan Post Danmark en CVC Capital Partners. De Belgische staat is de meerderheidsaandeelhouder.

2.2.   Openbaredienstverplichtingen en de financiering daarvan

13.

De Post is een aantal openbaredienstverleningstaken toevertrouwd, die hieronder in punt 20 worden omschreven.

14.

De economische relatie tussen De Post en de staat is vastgelegd in beheerscontracten. In de beheerscontracten worden de openbaredienstverplichtingen, de compensatieparameters die op het verrichten van die diensten van toepassing zijn, de gedragsregels ten aanzien van de gebruikers en de compensatie voor de netto kosten van het verrichten van de diensten van algemeen economisch belang door De Post nauwkeurig omschreven. In het huidige contract is een plafond vastgesteld voor de jaarlijkse staatscompensatie voor de door De Post verrichte diensten van algemeen economisch belang. In 2006 was het compensatieplafond 298 miljoen EUR (zie punt 25 hieronder). Dit kwam overeen met 13,4 % van de totale omzet van De Post. Het grootste deel van de jaarlijkse compensatie wordt betaald voor de distributie van dagbladen en tijdschriften (ongeveer […] (41) % van de totale compensatie).

3.   BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

15.

Na het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, en gezien het feit dat de verschillende maatregelen die de Belgische autoriteiten ten gunste van De Post hebben genomen onderling verband met elkaar houden, zowel de maatregelen waarop het nietig verklaarde besluit betrekking heeft als de later toegekende maatregelen — waarvan er een aantal onderwerp van een klacht vormen — is de Commissie van mening dat er omwille van de samenhang een uitgebreid onderzoek naar alle hieronder beschreven maatregelen moet worden uitgevoerd om te bepalen of De Post is overgecompenseerd voor de netto extra kosten van het verrichten van de aan De Post toevertrouwde diensten van algemeen economisch belang.

16.

Het onderzoek naar de maatregelen zal ook de verschillende beheerscontracten omvatten waarin sinds de omvorming van De Post tot een autonoom overheidsbedrijf in 1992 de bepalingen inzake de compensatie voor het verrichten van openbaredienstverleningstaken zijn neergelegd, evenals andere ad-hocmaatregelen die buiten die overeenkomsten om zijn genomen.

17.

De onderzochte maatregelen zijn de volgende:

3.1.   Beheerscontracten

18.

Vanaf de omvorming van de Post tot een autonoom overheidsbedrijf zijn er vier beheerscontracten gesloten tussen De Post en de Belgische staat. Deze beheerscontracten hebben betrekking op de volgende perioden:

Eerste contract: 14.9.1992 — 31.12.1996

Tweede contract: 1.1.1997 — 31.12.2001 (42)

Derde contract: 24.9.2002 — 23.9.2005

Vierde contract: 24.9.2005 — 23.9.2010

19.

Voor de uitvoering van openbaredienstverleningstaken op grond van de beheerscontracten is een jaarlijkse compensatie door de staat voorzien. De staatscompensatie omvat het verschil tussen de daadwerkelijke kostprijs voor De Post en de prijs die aan de gebruiker van de openbare diensten wordt berekend. Om De Post aan te zetten tot het behalen van efficiëntiewinsten heeft de staat een plafond voor de compensaties vastgesteld dat onder de daadwerkelijke kosten van De Post ligt.

20.

De contracten bevatten een lijst van openbaredienstverleningstaken en de berekeningsmethode voor de compensatie. De openbaredienstverleningstaken zoals omschreven door de staat in het vierde beheerscontract zijn de volgende:

 

Postdiensten:

i)

Universele postdienst (43),

ii)

Distributie van dagbladen,

iii)

Distributie van tijdschriften,

iv)

Distributie van verkiezingsdrukwerk,

v)

Speciaal tarief voor verenigingen zonder winstoogmerk (44),

vi)

Post in postvrijdom (koninklijke en andere bijzondere correspondentie),

vii)

Rol van openbare dienstverlener van De Post bij internationale verzendingen van brieven in overeenstemming met de voorschriften van de Wereldpostunie (43),

viii)

Rol van openbare dienstverlener van De Post bij internationale verzendingen van pakketten in overeenstemming met de voorschriften van de Wereldpostunie (43).

 

Financiële diensten voor alle burgers:

ix)

Betalingen door de staat via postrekeningen,

x)

Geldstortingen op lopende rekeningen,

xi)

Uitgifte van postwissels,

xii)

Betalen aan huis van ouderdoms- en overlevingspensioenen en tegemoetkomingen aan mensen met een handicap,

xiii)

Uitbetaling van presentiegelden bij verkiezingen (44),

xiv)

Het boeken van gelden en titels voor verkeersboetes,

xv)

Visverloven.

 

Verkoop van postzegels:

xvi)

Verkoop van postzegels.

 

Andere openbare diensten:

xvii)

Sociale rol van de postbode,

xviii)

Het verstrekken van de gepaste informatie aan het publiek (44),

xix)

Afdrukken en bezorgen van elektronische post (44),

xx)

Diensten met betrekking tot het certificeren van berichten (44),

xxi)

Diensten die worden uitgevoerd voor staatsrekenplichtigen,

xxii)

Het verkopen van fiscale en boetezegels,

xxiii)

Medewerking bij het uitreiken van pakken stembrieven en stembiljetten (44).

 

Netwerk

xxiv)

1 300 postkantoren, met aanwezigheid in alle 589 gemeenten (45).

21.

In het vierde beheerscontract wordt bepaald dat de kosten van enkele openbaredienstverleningstaken niet door de staat worden gecompenseerd, ook al blijven ze voor De Post een verplichting. Dit geldt voor de kosten van de universeledienstverplichtingen en de rol van openbaredienstverlener bij internationale verzendingen van brieven en pakketten (de punten i, vii en viii hierboven, gemarkeerd met één asterisk (46)).

22.

Daarnaast komen bepaalde openbaredienstverleningstaken in aanmerking voor compensatie, maar worden deze niet in aanmerking genomen bij de berekening van de jaarlijkse compensatieplafonds. Dit geldt voor de volgende openbaredienstverleningstaken, die in de lijst hierboven zijn gemarkeerd met twee asterisken (45):

v)

Speciaal tarief voor verenigingen zonder winstoogmerk (45),

xiii)

Uitbetaling van presentiegelden bij verkiezingen (45),

xviii)

Het verstrekken van de gepaste informatie aan het publiek (45),

xix)

Afdrukken en bezorgen van elektronische post (45),

xx)

Diensten met betrekking tot het certificeren van berichten (45),

xxiii)

Medewerking bij het uitreiken van pakken stembrieven en stembiljetten (45),

xxiv)

1 300 postkantoren, met aanwezigheid in alle 589 gemeenten (45).

23.

Volgens de Belgische autoriteiten leidt het niet meenemen van de twee bovenstaande categorieën kosten in de berekening van de maximale compensatie tot een ondercompensatie van De Post.

24.

De regeling voor de distributie in de perssector waarover een afzonderlijke klacht is ingediend (zie paragraaf 1.2 hierboven) is een integraal onderdeel van het beheerscontract en wordt op dezelfde manier gefinancierd als de andere maatregelen waarop het contract betrekking heeft.

25.

De jaarlijkse compensatie die aan De Post is betaald, ligt in de orde van grootte van tweehonderd à driehonderd miljoen EUR. De gebruikte berekeningsmethode en parameters zijn niet in alle beheerscontracten identiek (47):

 

Eerste beheerscontract  (48)

1992

:

Niet beschikbaar

1993

:

387 953 366 EUR

1994

:

382 995 496 EUR

1995

:

382 995 496 EUR

1996

:

382 995 496 EUR

 

Tweede beheerscontract  (49)

1997

:

208 231 000 EUR

1998

:

211 042 000 EUR

1999

:

213 863 000 EUR

2000

:

217 005 000 EUR

2001

:

222 932 000 EUR

 

Derde beheerscontract  (50)

2002

:

226 743 711 EUR

2003

:

223 080 000 EUR

2004

:

258 420 000 EUR

2005

:

258 420 000 EUR + indexatie

 

Vierde beheerscontract  (51)

2006

:

298 261 000 EUR

2007

:

303 623 000 EUR

2008

:

303 623 000 EUR + indexatie

2009

:

303 623 000 EUR + indexatie

2010

:

303 623 000 EUR + indexatie

26.

Behalve op basis van de beheerscontracten zijn er ook bij het Koninklijk Besluit van 12 januari 1970, als gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30 april 2007, openbare diensten aan De Post toevertrouwd, die echter niet worden genoemd in het beheerscontract:

i)

Retourzendingen aan overheidsinstanties,

ii)

Aangetekende brieven van de overheid,

iii)

Aangetekende brieven en mailings voor blinden,

iv)

Verkoop van postzegels door postbodes,

v)

Postwissels door postbodes,

vi)

Officiële adreswijzigingen,

vii)

Uitgestelde betaling van mailings door overheidsinstanties.

27.

De uitvoering van deze dienstverplichtingen heeft tot extra kosten voor De Post geleid. Deze openbaredienstverleningstaken worden echter niet meegenomen in de berekening van de jaarlijkse compensatie door de staat.

3.2.   Ad-hocmaatregelen buiten de beheerscontracten om

i)   Vrijstelling van vennootschapsbelasting

28.

Volgens het besluit van de Commissie van 2003 was De Post voor de toepassing van de belastingwetgeving met staatsagentschappen gelijkgesteld en derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

29.

In de periode 1992-2002 had het bedrijf een netto cumulatief verlies geleden. Bij de uitvoering van het besluit van 2003 heeft De Post derhalve niet geprofiteerd van de belastingvrijstelling. De vrijstelling van vennootschapsbelasting was echter van kracht tot 31 december 2005 (52). Dientengevolge moeten de effecten van de vrijstelling worden beoordeeld in de periode 2003-2005.

ii)   Vrijstelling van onroerende voorheffing op gebouwen die voor openbare diensten worden gebruikt

30.

Volgens het besluit van de Commissie van 2003 was De Post vrijgesteld van de betaling van onroerende voorheffing op gebouwen die werden gebruikt voor de uitvoering van haar openbarediensttaken.

31.

De waarde van het voordeel in het jaar 2000 werd geschat op […] miljoen EUR. De vrijstelling van onroerende voorheffing lijkt echter nog steeds van kracht te zijn. Dientengevolge moeten de effecten van de vrijstelling tot het jaar 2010 worden beoordeeld.

iii)   Kapitaalinjecties

32.

In het besluit van de Commissie van 2003 werd een reeks kapitaalinjecties in De Post beoordeeld. De kennisgeving door de Belgische autoriteiten in 2002 had betrekking op een verhoging van het kapitaal van De Post met 297,5 miljoen EUR. Volgens België hebben de Belgische autoriteiten bij de aangemelde kapitaalverhoging gehandeld als een tegen marktvoorwaarden handelende particuliere investeerder en vormden de kapitaalverhogingen derhalve geen staatssteun. Bovendien hadden er in 1997 twee niet-aangemelde kapitaalverhogingen plaatsgevonden met een totale waarde van 62 miljoen EUR. Deze middelen waren afkomstig van uitgestelde compensaties voor openbaredienstverleningstaken die niet tijdig aan De Post waren betaald en wegens boekhoudkundige redenen later werden uitbetaald in de vorm van kapitaalinjecties.

iv)   Staatswaarborg voor leningen

33.

Volgens het besluit van de Commissie van 2003 had De Post de keuze om een beroep te doen op een staatswaarborg voor al de door haar aangegane leningen tegen een premie van 0,25 %. Tot dat tijdstip had De Post evenwel geen beroep gedaan op de waarborgen in het kader van deze faciliteit. Indien later waarborgen aan De Post zouden zijn verleend, kan er sprake zijn geweest van een steunmaatregel.

v)   Overdracht van gebouwen en bevrijding van de pensioenverplichtingen

34.

In het besluit van 2003 werd een reeks maatregelen beoordeeld die verband houden met de omvorming van De Post tot een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid in 1992, toen de activa en passiva werden overgedragen van het staatsagentschap aan de nieuwe entiteit. Bij de omvorming tot een autonoom overheidsbedrijf bleef De Post aansprakelijk voor de geaccumuleerde pensioenverplichtingen aan de werknemers over de periode 1972-1992, toen De Post nog een staatsagentschap was. Op de balans werd een voorziening van 101 miljoen EUR getroffen om deze verplichtingen te dekken. Tegelijkertijd werd het juridisch eigendom van de overheidsgebouwen, die werden getaxeerd op een vergelijkbare waarde als de pensioenverplichtingen en die daarvoor door het staatsagentschap waren gebruikt om de openbaredienstactiviteiten uit te voeren, overgedragen aan het opnieuw opgerichte De Post, als tegenwaarde voor de pensioenlasten waarvoor De Post verantwoordelijk zou blijven.

35.

In 1997 werd de pensioenregeling aangepast aan de algemene pensioenregeling. Daarbij nam de staat de geaccumuleerde pensioenverplichtingen over de periode 1972-1992 van De Post over, evenals de geaccumuleerde pensioenschuld uit de periode 1992-1996. De Post schrapte dientengevolge de voorziening van 101 miljoen EUR van de balans, boekte het bedrag over naar de herwaarderingsreserve en herwaardeerde de waarde van de overgedragen gebouwen neerwaarts.

36.

Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens het onderzoek naast de in het besluit van 2003 geanalyseerde maatregelen nog andere maatregelen uit de periode 1992-2002 zullen worden ontdekt.

4.   BEOORDELING

4.1.   Aanwezigheid van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag

37.

Volgens artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt een maatregel staatssteun als aan alle vier de volgende voorwaarden wordt voldaan:

i)

de maatregel moet de begunstigde een voordeel opleveren;

ii)

de maatregel moet de mededinging verstoren of dreigen te verstoren doordat bepaalde ondernemingen worden begunstigd;

iii)

de maatregel moet zijn genomen door de staat of met staatsmiddelen zijn bekostigd;

iv)

de maatregel moet het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden.

4.1.1.   Voordeel

38.

Wat betreft de compensatie voor de kosten van de openbaredienstverlening, heeft het Hof van Justitie in het Altmark-arrest, dat dateert uit 2003, maar van na de datum van het vernietigde besluit van de Commissie, de voorwaarden geformuleerd waaraan overheidsmaatregelen moeten voldoen om als compensatie voor openbaredienstverplichtingen te worden beschouwd en niet als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. In het voorliggende geval lijkt niet aan deze criteria te zijn voldaan, met name niet aan de vierde voorwaarde: De Post is niet geselecteerd in een openbare aanbestedingsprocedure. Daarenboven hebben de Belgische autoriteiten ook niet aangetoond dat de compensatie is toegekend op basis van een analyse van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde en adequaat met voldoende middelen uitgeruste onderneming zou hebben gemaakt om deze openbaredienstverplichtingen uit te voeren, noch beschikt de Commissie over indicaties dat aan de vierde voorwaarde zou zijn voldaan.

39.

Overeenkomstig het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 februari 2009 moet de Commissie ook nagaan of de reeks maatregelen die zijn genomen bij de omvorming van De Post tot een afzonderlijke entiteit (de overdracht van gebouwen, de overname van pensioenverplichtingen en vervolgens de annulering van die verplichtingen; zie de punten 34 tot en met 36 hierboven) De Post een voordeel hebben opgeleverd omdat De Post bevrijd wordt van kosten of financiële verplichtingen die ze anders zelf had moeten dragen, of omdat haar een voordeel wordt toegekend dat zij in normale marktomstandigheden niet zou hebben verkregen. De Commissie onderstreept in het bijzonder dat, volgens het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, „de Commissie geen informatie heeft verkregen die haar in staat zou hebben gesteld zich overeenkomstig artikel 87 van het EG-Verdrag uit te spreken over de kwalificatie van de overdracht door de Belgische Staat van eigendommen ten voordele van De Post, zelfs indien deze maatregelen die onderneming een voordeel zouden hebben opgeleverd. De Commissie nam het aangevochten besluit aan zonder dat zij over bewijzen beschikte die haar in het bijzonder in staat zouden hebben gesteld om het voordeel dat het gratis beschikbaar stellen van de eigendommen inhoudt, te beoordelen (§109)” (vertaling).

40.

Voor zover De Post geprofiteerd heeft van belastingvrijstellingen, is zij bevrijd geworden van kosten of financiële verplichtingen die ze anders zelf had moeten dragen. De Commissie zal derhalve nagaan of De Post in de periode 2003-2005 vrijgesteld is geworden van vennootschapsbelasting, terwijl De Post vrijgesteld geweest lijkt te zijn van de betaling van onroerende voorheffing op gebouwen sinds zij in 1992 een autonoom overheidsbedrijf is geworden.

41.

Wat de kapitaalinjecties betreft zal de Commissie nagaan, in het licht van de jurisprudentie van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap (53), of de drie kapitaalinjecties tezamen moeten worden beoordeeld wegens hun mogelijk verband qua tijdstip en doel. De Commissie zal ook beoordelen of de injecties zijn uitgevoerd conform de mededeling van de Commissie van 1993 over openbare bedrijven (54), en met name of de injecties zijn verricht tegen voorwaarden die een particuliere investeerder in een markteconomie zou hebben aanvaard, waardoor zij dus geen steun zouden vormen.

42.

De Commissie betwijfelt of de kapitaalinjecties verricht werden tegen voorwaarden die een particuliere investeerder in een markteconomie zou hebben aanvaard. Op het tijdstip van de kapitaalinjecties was De Post verlieslatend, was er geen deelname door de particuliere sector in de investeringen, en omvatten de kapitaalinjecties middelen die in feite compensaties waren voor de openbaredienstverleningstaken uit voorgaande jaren, welke niet tijdig aan De Post waren betaald en wegens boekhoudkundige redenen later werden uitgekeerd in de vorm van kapitaalinjecties, doch zonder dat een adequate investeringsanalyse werd verricht. Deze elementen lijken geen gedragingen van een typische investeerder in een markteconomie te vormen.

43.

Met betrekking tot de staatswaarborgen zal worden nagegaan of de maatregel voldoet aan de vereisten voor marktconforme waarborgen, zoals is bepaald in de mededelingen van de Commissie over staatssteun in de vorm van garanties (55), waardoor hij bijgevolg geen steun zou vormen. Met name zal worden beoordeeld of de premie van 0,25 % in overeenstemming is met de voorwaarde dat er een adequate vergoeding moet worden betaald, rekening houdend met de kredietwaardigheid van de begunstigde en het verstrekte onderpand.

4.1.2.   Selectiviteit

44.

De maatregelen zijn duidelijk selectief, aangezien ze slechts betrekking hebben op één onderneming, namelijk De Post.

4.1.3.   Overdracht van staatsmiddelen

45.

De maatregelen worden op een aantal manieren met staatsmiddelen gefinancierd:

de compensaties die worden gegeven op grond van de beheerscontracten (zie punt 19 hierboven) worden gefinancierd uit de gewone staatsbegroting;

de belastingvrijstellingen (zie de punten 28 tot en met 29 hierboven) resulteren in een verlies aan belastinginkomsten die de staat anders zou hebben ontvangen;

de kapitaalinjecties (zie punt 32 hierboven) zijn uitgevoerd met staatsmiddelen;

de staatswaarborgen (zie punt 33 hierboven) impliceren dat de staat een financieel risico draagt dat hij anders niet zou dragen, zonder dat er enig bewijs is dat hij daarvoor een adequate vergoeding ontvangt;

de bevrijding van de pensioenverplichtingen (zie de punten 34 tot en met 35 hierboven) heeft plaatsgevonden met behulp van staatsmiddelen voor zover de staat de verantwoordelijkheid voor de pensioenbetalingen van De Post heeft overgenomen, waardoor de financiele verplichtingen van de staat zijn toegenomen;

de gebouwen die aan De Post zijn overgedragen waren daarvoor staatseigendom en de wisseling van eigendom vormde daarom een overdracht van staatsmiddelen.

4.1.4.   Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten

46.

Vanwege de concurrentie tussen bedrijven op de markt voor postdiensten kunnen de maatregelen de concurrentie verstoren en de intracommunautaire handel beïnvloeden. De Europese markt voor de bezorging van pakketen en expressebrieven wordt gekenmerkt door een intensieve concurrentie met andere dienstverleners, zoals Deutsche Post, DHL International, UPS, TNT en Royal Mail. Ook de distributie in de perssector en de financiële diensten zijn markten die openstaan voor concurrentie. Er bestaat daarom geen twijfel dat selectieve voordelen de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloeden.

47.

De Commissie is van oordeel dat de hierboven beschreven maatregelen op het eerste gezicht staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag lijken te vormen. De Commissie heeft evenwel twijfels over de aanwezigheid van steun in de kapitaalinjecties, de vrijstelling van inkomstenbelasting en de staatswaarborgen; de Commissie zal voor deze elementen onderzoeken of aan De Post een voordeel werd verleend.

4.2.   Verenigbaarheid van compensatie voor diensten van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag

48.

In artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat ondernemingen die belast zijn met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie onder de regels van dit Verdrag vallen, met name onder de mededingingsregels. Artikel 86, lid 2, maakt echter een afwijking van de regels van het Verdrag mogelijk, mits aan een aantal criteria is voldaan. In de eerste plaats moet er een besluit zijn waarmee de staat een onderneming de verantwoordelijkheid toevertrouwt een bepaalde taak uit te voeren. Ten tweede moet de toevertrouwde taak een dienst van algemeen economisch belang betreffen. Ten derde moet deze afwijking voor de uitvoering van de toevertrouwde taken noodzakelijk zijn en daarmee evenredig zijn. Tot slot mag de ontwikkeling van het handelsverkeer niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. De Commissie zal nagaan of aan bovenvermelde criteria is voldaan.

49.

De Commissie zal met name onderzoeken in hoeverre de toegekende compensatie gerechtvaardigd was voor de uitoefening van de openbaredienstverplichting vanaf de omvorming tot een autonoom overheidsbedrijf van De Post in 1992 tot het eind van het huidige beheerscontract op 23 september 2010.

50.

In het licht van de jurisprudentie van de rechterlijke instanties van de Gemeenschap heeft de Commissie — in haar mededelingen van 1996 en 2001 (56), (57), evenals in de kaderregeling voor diensten van algemeen economisch belang van 2005 (58) — verduidelijkt op welke wijze zij artikel 86, lid 2, zal toepassen.

51.

De Commissie wil er in het bijzonder aan herinneren dat, overeenkomstig de punten 14, 15 en 17 van de kaderregeling van 2005):

het compensatiebedrag niet hoger mag zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen te dekken, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen;

de compensatie daadwerkelijk voor het beheer van de betrokken dienst van algemeen economisch belang moet worden gebruikt. Compensatie voor de openbare dienst die wordt gebruikt om op andere markten werkzaam te zijn, is niet gerechtvaardigd en is bijgevolg aan te merken als onverenigbare staatssteun;

de in aanmerking te nemen inkomsten alle door de staat toegekende voordelen, in welke vorm ook, omvatten ongeacht hun kwalificatie ten aanzien van artikel 87 van het EG-Verdrag.

52.

Het doel van het onderzoek zal zijn om na te gaan of er geen overcompensatie van de openbaredienstverleningstaken plaatsvindt. Hiertoe zal de toerekening van de kosten en opbrengsten tussen commerciële activiteiten en activiteiten die in het kader van de diensten van algemeen economisch belang worden uitgevoerd, moeten worden onderzocht, in overeenstemming met de Transparantierichtlijn (59) en het arrest-Chronopost (60). De kostenbasis die in aanmerking zal worden genomen omvat alle nettokosten van het verrichten van de economische openbare dienst, zowel de in de beheerscontracten vermelde verplichtingen als de mogelijke andere, in andere wetgeving neergelegde verplichtingen, ongeacht of er een geoormerkte compensatie voor deze diensten wordt betaald of niet (zie punt 20 hierboven).

53.

Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van overcompensatie zal de Commissie behalve de betalingen die zijn ontvangen in het kader van de beheerscontracten, ook de aanvullende steun in aanmerking nemen die De Post heeft ontvangen uit hoofde van de in paragraaf 3.2 hierboven genoemde ad-hocmaatregelen van fiscale of andere aard, evenals de kapitaalverhoging door de Belgische staat in 2003, voor zover die laatste maatregel niet in overeenstemming is met het beginsel van de tegen marktvoorwaarden handelende publieke investeerder, alsmede alle door de staat toegekende voordelen, in welke vorm ook, ongeacht hun kwalificatie ten aanzien van artikel 87 van het EG-Verdrag.

4.3.   Verenigbaarheid van de verlichting van pensioenverplichtingen.

54.

De Commissie zal de voorwaarden waaronder De Post in 1997 is bevrijd van de in de periode 1972-1992 geaccumuleerde pensioenverplichtingen (zie de punten 34 tot en met 35 hierboven) nagaan. In deze fase is de Commissie er niet zeker van of deze maatregelen steunelementen bevatten die verder gaan dan de steun die toelaatbaar is volgens de in vroegere, vergelijkbare zaken ontwikkelde benadering van pensioenregelingen (EDF (61), La Poste (Frankrijk) (62), Royal Mail (63) na de vaststelling van het besluit van de Commissie van 23 juli 2003 (64).

55.

Tijdens het onderzoek zal de bevrijding van de pensioenverplichtingen worden geanalyseerd in het licht van de besluitvormingspraktijk van de Commissie. In het bijzonder zal worden onderzocht of De Post als gevolg van de bevrijding van verplichtingen in een vergelijkbare situatie ten opzichte van haar concurrenten is geplaatst wat betreft de socialezekerheidsbijdragen en de betaling van belastingen.

5.   BESLUIT

56.

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie België, in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, om binnen een maand na de ontvangst van dit schrijven opmerkingen in te dienen en alle inlichtingen te verstrekken die dienstig zijn voor de beoordeling van de in deze beschikking vermelde maatregelen in het licht van de staatssteunregels. Zij verzoekt de Belgische autoriteiten om onverwijld een kopie van dit schrijven aan de potentiële begunstigde toe te zenden.

57.

De Commissie wil België eraan herinneren dat artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag een opschortende werking heeft en wijst op artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, waarin wordt bepaald dat alle onrechtmatige steun kan worden teruggevorderd van de begunstigde.

58.

De Commissie wil België eraan herinneren dat zij alle belanghebbende partijen op de hoogte zal brengen door dit schrijven en een relevante samenvatting te publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ook zal zij de belanghebbende partijen in de EVA-landen die de EER-Overeenkomst hebben ondertekend in kennis stellen door bekendmaking van een mededeling in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie, en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal een afschrift van dit schrijven ontvangen. Al deze belanghebbende partijen zullen worden verzocht om binnen een maand na de datum van die publicatie hun opmerkingen te maken.“


(1)  Дело 763/02.

(2)  C(2003) 2508 окончателен, ОВ C, 8.10.2003 г., 2003/C 241/19.

(3)  Дело T-388/03.

(4)  Дело CP 218/05.

(5)  Дело CP 100/07.

(6)  Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2005/C 297/04).

(7)  Съобщение на Комисията до държавите-членки — прилагане на членове 92 и 93 от Договора за ЕО и на член 5 от Директива 80/723/ЕИО на Комисията относно обществените предприятия в производствения сектор. ОВ C 307, 13.11.1993 г., стр.3—14.

(8)  Настоящо известие: Известие на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции. ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр.10—22.

(9)  Affaire no N 763/2002.

(10)  C(2003) 2508 final, JO C 241 du 8.10.2003 (2003/C 241/19).

(11)  Affaire T-388/03.

(12)  Affaire no CP 218/2005.

(13)  Affaire no CP 100/2007.

(14)  secret d'affaires.

(15)  Il se peut qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre la date d'expiration du 2e contrat de gestion et l'entrée en vigueur du 3e, sans que cette période ait été couverte par l'un ou l'autre contrat.

(16)  Obligation de service public non assortie de compensation financière de l’État.

(17)  Obligation de service public pouvant donner lieu à une compensation de l’État, mais non prise en compte dans le calcul du plafond de compensation.

(18)  Pour les années pour lesquelles aucune donnée non confirmée a posteriori n’est disponible, les chiffres reposent sur des estimations préalables. Le taux de change utilisé pour les transferts libellés en francs belges est BEF/EUR = 40,3399.

(19)  Montant maximal de la compensation à verser en vertu du contrat.

(20)  Montants reçus par La Poste.

(21)  Le 3e contrat de gestion a été conclu en septembre 2002, tandis que la convention de financement relative à sa mise en œuvre a été signée en mai 2003. Les chiffres pour 2002 et 2003 reposent sur des estimations antérieures de La Poste, tandis que, pour 2004 et 2005, les chiffres sont ceux qui sont indiqués dans la convention de mai 2003. Une augmentation correspondant à l’indice des prix à la consommation (indexation) était prévue pour 2005.

(22)  Le 4e contrat de gestion prévoit une augmentation annuelle de la compensation correspondant à l’indice des prix à la consommation (indexation).

(23)  “Loi-programme” du 25 décembre 2005.

(24)  Selon l'arrêt du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/1995, BP Chemicals/Commission (points 170 et 171), “dans un cas comme celui de l'espèce, qui concerne trois apports en capital effectués par le même investisseur pendant une période de deux ans […] il appartenait à la Commission de vérifier.”

(25)  Communication de la Commission aux États membres — Application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier, JO C 307 du 13.11.1993, p. 3.

(26)  Version actuelle de la communication: Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(27)  Les services d'intérêt général en Europe (1996/C 281/03).

(28)  Les services d'intérêt général en Europe (2001/C 17/04).

(29)  Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public (2005/C 297/04).

(30)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 (JO L 318 du 17.11.2006 p. 17).

(31)  Affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P.

(32)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 9.

(33)  JO L 63 du 7.3.2008, p. 16.

(34)  Affaire C 7/2007, Royal Mail, C(2009) 2468 final, et, plus particulièrement, les considérants 108 à 113.

(35)  C(2003) 2508 final, JO C 241 du 8.10.2003 (2003/C 241/19).

(36)  Zaak nr. N 763/02.

(37)  C(2003) 2508 def., PB van 8.10.2003, 2003/C 241/19.

(38)  Zaak T-388/03.

(39)  Zaak nr. CP 218/2005.

(40)  Zaak nr. CP 100/2007.

(41)  Vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

(42)  Tussen de einddatum van het tweede beheerscontract en de startdatum van het derde beheerscontract kan er een periode geweest zijn die onder geen van beide contracten viel.

(43)  zonder financiële compensatie van de staat te verrichten openbaredienstverplichting.

(44)  openbaredienstverplichting die in aanmerking komt voor compensatie door de staat maar die niet in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het compensatieplafond.

(45)  openbaredienstverplichting die in aanmerking komt voor compensatie door de staat maar die niet in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het compensatieplafond.

(46)  zonder financiële compensatie van de staat te verrichten openbaredienstverplichting.

(47)  Voor de jaren waarover geen bevestigde ex post-gegevens beschikbaar zijn, zijn de cijfers gebaseerd op ex ante-ramingen. De wisselkoers die is gebruikt voor betalingen in Belgische franken is BEF/EUR= 40,3399.

(48)  Maximumbedrag aan compensatie dat volgens het contract kan worden betaald.

(49)  Door De Post ontvangen bedragen.

(50)  Het derde beheerscontract werd gesloten in september 2002 en de financiële uitvoeringsovereenkomst werd ondertekend in mei 2003. De cijfers voor de jaren 2002 en 2003 zijn gebaseerd op eerdere ramingen van De Post, terwijl de bedragen voor de jaren 2004 en 2005 de bedragen zijn die worden vermeld in de overeenkomst van mei 2003. Voor 2005 werd een stijging in lijn met de consumentenprijzenindex voorzien (indexatie).

(51)  In het vierde beheerscontract wordt een stijging overeenkomstig de consumentenprijzenindex voorzien (indexatie).

(52)  „Programmawet” van 25 december 2005.

(53)  Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15.6.1998 in zaak T-11/1995 BP Chemicals tegen Commissie luidt (overwegingen 170-171): „in een geval waarin dezelfde investeerder in twee jaar tijd drie kapitaalinjecties heeft verricht […], moest de Commissie nagaan …”

(54)  Mededeling van de Commissie — Toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 80/723/EEG op openbare bedrijven in de industriesector, PB C 307 van 13.11.1993 blz. 3-14.

(55)  Huidige versie van de mededeling: Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties, PB C 155 van 20.6.2008, blz. 10-22.

(56)  Diensten van algemeen belang in Europa (1996/C 281/03).

(57)  Diensten van algemeen belang in Europa (2001/C 17/04).

(58)  Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2005/C 297/04).

(59)  Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006, PB L 318 van 17.11.2006.

(60)  Zaak C-83/01 P, C-93/01 P en C-94/01 P.

(61)  PB L 49 van 22.2.2005, blz. 9.

(62)  PB L 63 van 7.3.2008, blz. 16.

(63)  Zaak C 7/2007 Royal Mail C(2009)2468 definitief. Zie met name de overwegingen 108-113.

(64)  C(2003) 2508 definitief, PB C 241 van 8.10.2003 (2003/C 241/19).


29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 176/08

1.

На 22 юли 2009 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Centrica Resources Limited (Обединеното кралство), под контрола на Centrica plc („Centrica“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Venture Production plc („Venture“, Обединено кралство) посредством публичен търг, обявен на 10 юли 2009 година

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Centrica: вертикално интегрирано предприятие в областта на енергетиката, активно главно в производството и доставката на природен газ,

за предприятие Venture: проучвателна дейност и добив на природен газ и суров петрол, основно в Северно море.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.