ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 3

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
8 януари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 003/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2009/C 003/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения

3

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 003/03

Обменен курс на еврото

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 003/04

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5, ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11, ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14, ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31, ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14, ОВ C 207, 14.8.2008 г., стр. 12)

5

2009/C 003/05

Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1, ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16, ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9, ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10)

10

2009/C 003/06

Уведомление от Конфедерация Швейцария съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

11

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2009/C 003/07

Известие за започване на разследване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагани спрямо вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република

14

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2009/C 003/08

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

17

 

Поправка

2009/C 003/09

Поправка на поканата за изразяване на интерес за членство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия) (ОВ C 268, 23.10.2008 г.)

23

 

2009/C 003/10

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2009/C 3/01)

Дата на приемане на решението

11.11.2008 г.

Помощ №

N 569/07

Държава-членка

Испания

Регион

Galicia

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Правно основание

Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE)

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Общ бюджет: 100 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2010 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Xunta de Galicia

Consellería de Innovación e Industria

Direction de I+D+i

Rúa dos Feans, 7

Local C 15706

Santiago de Compostela

Galicia

ESPAÑA

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

9.12.2008 г.

Помощ №

N 557/08

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Banks and Insurance companies

Правно основание

Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи, отпуснати за преодоляване на сериозни сътресения в икономиката, подпомагане на фирми в затруднение

Вид на помощта

Гаранция, други видове капиталови интервенции

Бюджет

Общ бюджет: 90 000 милиона EUR

Интензитет

Времетраене

27.10.2008 г.-27.4.2009 г.

Икономически отрасли

Финансово посредничество

Название и адрес на предоставящия орган

Republic of Austria

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/3


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2009/C 3/02)

Дата на приемане на решението

28.11.2008 г.

Помощ №

N 759/07

Държава-членка

Италия

Регион

Puglia

Наименование (и/или име на получателя)

Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Правно основание

Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19)

Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4)

Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori

Вид мярка

Схема за помощ

Цел

Компенсация за животновъдите в регион Пулия за загуби, причинени в резултат на ограничения на придвижването на животни, наложени от органите на властта, както и за извънредни разходи, дължащи се на епидемията от син език през 2004 г.

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

Годишен/общ бюджет: 1 873 003,84 EUR

Интензитет

Максимум 100 %

Продължителност

Компенсация за загуби и разходи, възникнали преди 18 декември 2004 г., и които трябва да бъдат изплатени преди 18 декември 2008 г.

Икономически сектори

Селско стопанство

Име и адрес на предоставящия орган

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 45-47

I-70124 Bari BA

ITALIA

Друга информация

Схемата за помощ, посочена в член 19 на Регионален закон № 22 е анулирана от италианските власти

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/4


Обменен курс на еврото (1)

7 януари 2009 г.

(2009/C 3/03)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3595

JPY

японска йена

126,77

DKK

датска крона

7,4522

GBP

лира стерлинг

0,90430

SEK

шведска крона

10,5763

CHF

швейцарски франк

1,5006

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,3915

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,117

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

266,14

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7069

PLN

полска злота

3,9747

RON

румънска лея

4,0995

TRY

турска лира

2,0672

AUD

австралийски долар

1,8831

CAD

канадски долар

1,6061

HKD

хонконгски долар

10,5398

NZD

новозеландски долар

2,2717

SGD

сингапурски долар

1,9990

KRW

южнокорейски вон

1 780,13

ZAR

южноафрикански ранд

12,7150

CNY

китайски юан рен-мин-би

9,2908

HRK

хърватска куна

7,3019

IDR

индонезийска рупия

14 750,58

MYR

малайзийски рингит

4,7589

PHP

филипинско песо

63,150

RUB

руска рубла

39,9068

THB

тайландски бат

47,351

BRL

бразилски реaл

2,9977

MXN

мексиканско пeсо

18,2717

INR

индийска рупия

66,3640


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/5


Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 1, ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 5, ОВ C 192, 18.8.2007 г., стр. 11, ОВ C 271, 14.11.2007 г., стр. 14, ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 31, ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 14, ОВ C 207, 14.8.2008 г., стр. 12)

(2009/C 3/04)

Публикуването на списъка с разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

В допълнение към публикуването в ОВ, актуализиран вариант на списъка се помества ежемесечно на интернет страницата на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“.

ГЕРМАНИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 247, 13.10.2006 г.

Раздел I. Глава „Общи условия“ се заменя, както следва:

„—

Aufenthaltserlaubnis

(разрешение за пребиваване)

Niederlassungserlaubnis

(разрешение за установяване)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(разрешение за постоянно пребиваване — ЕО)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(карта за пребиваване на членове на семейството на гражданин на Съюза или на гражданин на страна от ЕИП)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte „Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind“, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(Съгласно раздел 15 от Закона за всеобщата свобода на придвижване на граждани на ЕС, „Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind“ (Разрешение за престой — ЕС за членове на семействата на граждани на държава-членка на Европейския Съюз или на държава от ЕИП, които не са граждани на държава-членка на ЕС или на ЕИП), издадено преди 28 август 2007 г., продължава да е в сила като „Aufenthaltskarte“ (карта за пребиваване)).

Fiktionsbescheinigung

(временен сертификат), в който е отбелязано третото квадратче на страница 3 („разрешението за пребиваване остава в сила (раздел 81, параграф 4 от Закона относно условията за пребиваване“). Влизането е възможно само при наличие на разрешение за пребиваване или виза, които са с изтекъл срок. Първото и второто квадратче не позволяват еднозначно влизане без виза.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(разрешение за пребиваване на граждани на Швейцария и членове на техните семейства, които не са граждани на Швейцария)

Следните разрешения, издадени преди 1 януари 2005 г., също дават право на техните притежатели да влизат без виза:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(разрешение за пребиваване на граждани на ЕС)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(разрешение за неограничено пребиваване във Федерална република Германия)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(разрешение за пребиваване по конкретни причини във Федерална република Германия)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(разрешение за пребиваване по изключение във Федерална република Германия)

Тези разрешения са валидни вместо виза за влизане без виза само ако са издадени в паспорт или отделно заедно с паспорт, но не и ако са издадени като вътрешен документ, заместващ карта за самоличност.

„Aussetzung der Abschiebung (Duldung)“ (отлагане на експулсирането (разрешение за оставане по изключение)) или „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber“ (разрешение за временно пребиваване на лица, търсещи убежище) също не е валиден документ за влизане без виза.“.

ИСПАНИЯ

Заменяне на списъка, публикуван в ОВ C 247, 13.10.2006 г.

Autorización de Regreso

(разрешение за повторно влизане)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(единен формат на разрешения за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario“

(карта на чужденец съгласно „режима на Общността“)

Tarjeta de extranjeros „estudiante“

(карта на чужденец „студент“)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(списък на лицата, участващи в училищни екскурзии в рамките на Европейския съюз)

Притежателите на следните акредитивни карти, издадени от Министерството на външните работи и сътрудничеството, могат да влизат без виза:

Лична карта на посланик (червена)

На обложката се чете „Documento de Identidad Diplomático“ (Документ за самоличност на дипломат) и отляво е посочено „Embajador/Ambassador“; издава се на акредитирани посланиц.

Дипломатическа лична карта (червена)

На обложката се чете „Documento de Identidad Diplomático“ (Документ за самоличност на дипломат); издава се на служители с дипломатически статут, акредитирани в дипломатически мисии. Когато документът се издава на съпруг или деца, се прибавя F.

Консулска карта (тъмнозелена)

На обложката се чете „Documento de Identidad Consular“ (Консулски документ за самоличност); издава се на консулски служители от кариерата, акредитирани в Испания. Когато документът се издава на съпруг или деца, се прибавя F.

Лична карта на консулски служител (светлозелена)

На обложката се чете „Tarjeta de Identidad Consular“ (Консулска карта за самоличност); издава се на консулски административни служители, акредитирани в Испания. Когато документът се издава на съпруг или деца, се прибавя F.

Карта за самоличност на членове на административния и технически персонал на акредитирана дипломатическа мисия (жълта)

На обложката се чете „Documento de Identidad Diplomático“ (Дипломатически документ за самоличност); издава се на административни служители в акредитирани дипломатически мисии. Когато документът се издава на съпруг или деца, се прибавя F.

Карта за самоличност на дипломатически, административен и технически персонал на международни организации и служби на Европейския съюз (синя)

На обложката се чете „Documento de Identidad Diplomático“ (Дипломатически документ за самоличност); издава се на дипломатически персонал и на административен и технически персонал, акредитиран към международни организации и служби на Европейския съюз. Когато документът се издава на съпруг или деца, се прибавя F.

Лична карта за обслужващия персонал на дипломатически мисии, консулски служби, международни организации и служби на Европейския съюз, както и за частния домашен персонал на акредитирани дипломатически и консулски служители (сива)

На обложката се чете „Documento de Identidad Diplomático“ (Дипломатически документ за самоличност); издава се на обслужващия персонал на дипломатически мисии, консулски служби, международни организации и служби на Европейския съюз, както и на частния домашен персонал на акредитирани дипломатически и консулски служители. Когато документът се издава на съпруг или деца, се прибавя F.

Карта за самоличност на родителите на акредитиран персонал и на техните деца на възраст от осемнайсет до двайсет и четири години (бежова)

На обложката се чете „Tarjeta de Identidad“ (Карта за самоличност); издава се на родителите на акредитиран персонал и на техните деца на възраст от осемнайсет до двайсет и четири години.

УНГАРИЯ

Заменяне на списъка, публикуван в ОВ C 247, 13.10.2006 г.

Разрешения за пребиваване

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Разрешение за пребиваване на притежатели на разрешение за имиграция или установяване, стикер в националния паспорт; издава се в съответствие с Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.

Дата на издаване: от 1 юли 2007 г.

Под заглавието MEGJEGYZÉSEK (коментари) в случай на следните видове разрешения за пребиваване:

а)

„bevándorlási engedély“ — за разрешение за имиграция;

б)

„letelepedési engedély“ — за разрешение за установяване;

в)

„letelepedési engedély“ — за временно разрешение за пребиваване;

г)

„letelepedési engedély“ — за национално разрешение за установяване;

д)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK“ — за разрешение на ЕО за установяване)

Tartózkodási engedély

(Разрешение за пребиваване — под формата на карта, придружена от национален паспорт; издава се в съответствие с Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.)

Tartózkodási engedély

(Разрешение за пребиваване — под формата на стикер, положен в национален паспорт; издава се в съответствие с Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.)

Letelepedési engedély

(Постоянно разрешение за пребиваване, придружено от национален паспорт, в който е обозначено издаването на разрешение за постоянно пребиваване

Вид: ламинирана карта

Дата на издаване: между 2002 г. и 2004 г.

Валидност: до 5 години след датата на издаване, но не по-късно от 2009 г.)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Разрешение за пребиваване на граждани на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на членове на тяхното семейство

Вид: ламинирана карта — двустранен хартиен документ формат ID-2 (105 × 75 mm) в ламинирано покритие.

Издаден: от 2004 г.

Валидност: до 5 години, но не по-късно от 29 юни 2012 г.)

Állandó tartózkodási kártya

(Карта за постоянно пребиваване, заедно с национален паспорт

Дата на въвеждане: 1 юли 2007 г. въз основа на Закон I от 2007 г. относно влизане на лица, притежаващи право на свободно движение и пребиваване.

Валидна заедно с национална карта за самоличност или национален паспорт, когато е издадена на граждани на ЕИП и членове на тяхното семейство, които имат право на постоянно пребиваване.

Валидна само заедно с национален паспорт, когато е издадена на граждани на трети страни)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Карта за пребиваване на членове на семейството на граждани на ЕИП)

Дата на въвеждане: 1 юли 2007 г. въз основа на Закон I от 2007 г. относно влизане на лица, притежаващи право на свободно движение и пребиваване; валидност: максимален период от пет години. Двустранен документ на хартия във формат ID-2, ламиниран.

Под заглавието „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK“ (други коментари): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére“ (карта за пребиваване на членове на семейството на граждани на ЕИП).

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Карта за пребиваване на член на семейството на унгарски гражданин, който член е гражданин на трета страна)

Вид: стикер, положен в национален паспорт

Дата на издаване: от 1 юли 2007 г. досега

Валидност: 5 години от датата на издаване

Етикет „Tartózkodási engedély“ („Разрешение за пребиваване“)

Под заглавието „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA“ (вид разрешение): „Tartózkodási kártya“ (карта за пребиваване)

Под заглавието „MEGJEGYZÉSEK“ (коментари): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére“ (карта за пребиваване на член на семейството на унгарски гражданин, който член е гражданин на трета страна).

Humanitárius tartózkodási engedély

(Хуманитарно разрешение за пребиваване

Вид: под формата на карта, придружена от национален паспорт; издава се в съответствие с Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.)

Забележка:

Хуманитарното разрешение за пребиваване, издадено на лица, търсещи убежище (в съответствие с Раздел 29, параграф 1, буква в) от Закон II от 2007 г.), или на лица, които имат забрана за влизане и пребиваване (съгласно член 25 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген), дава право на притежателя само да пребивава в Унгария, но не и да пътува в рамките на ЕС, нито да пресича външни граници.

Други документи:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Документ, удостоверяващ самоличността и правото на пребиваване на лица, ползващи се със статут на временна закрила, в комбинация с национален паспорт; издава се в съответствие с Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Карта за самоличност, издадена на бежанци и на лица, ползващи се от право на субсидиарна закрила

В случай на бежанец валидна заедно с документ за пътуване, издаден в съответствие с Женевската конвенция от 1951 г.

В случай на лица, ползващи се със субсидиарна закрила, валидна заедно с документ за пътуване, издаден на лица, ползващи се със субсидиарна закрила)

Diáklista

(Списък на лицата, участващи в училищни екскурзии в рамките на ЕС)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Специално удостоверение за дипломати и членове на техните семейства (дипломатическа карта за самоличност), заедно с виза D, издадена от Министерство на външните работи, ако е необходимо)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Специално удостоверение за членове на консулски служби и членове на техните семейства (консулска карта за самоличност), заедно с виза D, издадена от Министерство на външните работи, ако е необходимо)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Специално удостоверение за членовете на административния и техническия персонал на дипломатически мисии и членове на техните семейства, заедно с виза D, издадена от Министерство на външните работи, ако е необходимо)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Специално удостоверение за обслужващия персонал на дипломатически мисии, лица от частния персонал и членове на техните семейства, заедно с виза D, издадена от Министерство на външните работи, ако е необходимо).


8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/10


Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1, ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16, ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9, ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10)

(2009/C 3/05)

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) се основава на информацията, предоставена от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 34 от Кодекса на шенгенските граници.

В допълнение към публикуването в ОВ, актуализиран вариант на списъка се помества ежемесечно на интернет страницата на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“.

ФРАНЦИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9, както е поправена в ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10

Сухопътни граници

Нови гранично-пропускателни пунктове:

С Обединеното кралство (фиксирана транспортна връзка през Ламанша):

Gare de St-Pancras International,

Gare d'Ebbsfleet International.

ПОЛША

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1

Раздел „Морски граници“ се заменя със следния текст:

„Морски граници:

(1)

Darłowo

(2)

Dziwnów

(3)

Elbląg

(4)

Frombork

(5)

Gdańsk — Górki Zachodnie

(6)

Gdańsk — Port

(7)

Gdynia

(8)

Hel

(9)

Jastarnia

(10)

Kołobrzeg

(11)

Łeba

(12)

Mrzeżyno

(13)

Międzyzdroje: само за граждани на ЕС, EИП и Конфедерация Швейцария, пътуващи на борда на плавателни съдове, регистрирани в ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария

(14)

Nowe Warpno

(15)

Świnoujście

(16)

Szczecin-Port

(17)

Trzebież

(18)

Ustka

(19)

Władysławowo“.


8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/11


Уведомление от Конфедерация Швейцария съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

(2009/C 3/06)

I.   Член 4, параграф 3 — Санкции за неразрешено преминаване на външните граници извън гранично-пропускателните пунктове и извън определеното работно време

С настоящото Конфедерация Швейцария уведомява съгласно член 37, във връзка с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), че чуждите граждани, които влизат в Швейцария или излизат от Швейцария, без да преминават през регламентиран гранично-пропускателен пункт, подлежат на лишаване от свобода за срок най-много от една година или на глоба (член 115, параграф 1, буква г) от Федералния закон за чужденците — LEtr; RS 142.20). В случай на незабавно отпращане или експулсиране, съдът може да прецени да не започва съдебно преследване срещу въпросния чужденец (член 115, параграф 4, LEtr).

Член 115 LEtr гласи, както следва:

„Влизане, излизане и незаконно пребиваване, упражняването на доходоносна дейност без разрешително

1.   С лишаване от свобода за срок най-много от една година или с глоба се наказват лица, които:

а)

нарушават разпоредбите за влизане в Швейцария (член 5);

б)

пребивават незаконно в Швейцария, и по-специално след изтичане на срока на пребиваване, за който не се изисква разрешително, или изтичане на разрешителното за пребиваване;

в)

упражняват доходоносна дейност без разрешително;

г)

влизат в Швейцария или излизат от Швейцария, без да преминават през регламентиран гранично-пропускателен пункт (член 7).

2.   Чужденците подлежат на същото наказание, ако след излизане от Швейцария или от транзитната зона на швейцарско летище влезнат или се опитат да влязат на територията на друга държава в нарушение на разпоредбите за влизане, приложими в тази държава.

3.   Ако нарушението е допуснато поради небрежност, наказанието се изразява в глоба.

4.   В случай на незабавно отпращане или експулсиране съдът може да прецени да не започва съдебно преследване срещу чужденеца, който е влязъл или излязъл нелегално, да не го изправя пред съд или да не му налага глоба.“.

II.   Член 21, буква в) — Възможността държава-членка да предвиди в законодателството си задължение за притежаване или носене на документи

С настоящото Конфедерация Швейцария уведомява съгласно член 37, във връзка с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), че съгласно швейцарското право няма изискване чужденците да притежават или носят документи.

III.   Член 21, буква г) — Задължение граждани на трети страни да обявят присъствието си на територията на дадена държава-членка

С настоящото Конфедерация Швейцария уведомява съгласно член 37, във връзка с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), че по принцип чужденците са длъжни да обявят присъствието си на швейцарска територия съгласно членове 10-17 от Федералния закон за чужденците от 16 декември 2005 г. (LEtr; RS 142.20). Следните лица са освободени от това задължение:

чужденци, които не упражняват доходоносна дейност и пребивават в Швейцария до 3 месеца. Въпреки това, по силата на член 16 от LEtr лицата, които им дават подслон с доходоносна цел, са длъжни да ги обявят пред компетентния орган на кантона,

чужденците, които предоставят трансгранични услуги или упражняват доходоносна дейност в Швейцария по заявка на работодател чужденец, при условие, че упражняват дейността си в рамките на до осем дена на календарна година (член 14 от LEtr и член 14 от Наредбата за допускането, пребиваването и упражняването на доходоносна дейност на територията на Швейцария — OASA; RS 142.201). При все това чужденците са длъжни да притежават разрешително и да обявят присъствието си, ако са ангажирани в следните сектори: строителство, благоустройство и довършителни дейности, ресторантьорство, хотелиерство и промишлено или домашно чистене, наблюдение и охрана, търговски пътници и сексуални услуги.

До член 21, буква г) от Кодекса на шенгенските граници се отнасят следните национални разпоредби:

Федерален закон за чужденците (LEtr) от 16 декември 2005 г.; RS 142.20

„ГЛАВА 4

Разрешителни и деклариране

Член 10

Разрешително в случай на пребиваване без доходоносна цел

1.   Всеки чужденец може да пребивава в Швейцария без разрешително в рамките на три месеца, освен ако във визата му не е предвиден по-кратък срок.

2.   Чужденец, който предвижда да пребивава за по-дълго без да упражнява доходоносна дейност, трябва да притежава разрешително. Преди влизането си в Швейцария чужденецът трябва да подаде заявление за разрешително пред компетентния орган на мястото, където възнамерява да пребивава. Прилага се член 17, параграф 2.

Член 11

Разрешително в случай на пребиваване с доходоносна цел

1.   Всеки чужденец, който възнамерява да упражнява доходоносна дейност в Швейцария, трябва да притежава разрешително независимо от продължителността на пребиваването си. Той трябва да подаде заявление за разрешително пред компетентния орган на мястото, където възнамерява да работи.

2.   Под доходоносна дейност се разбира всяка дейност под формата на наемане или самонаемане, която обикновено носи печалба, дори и да се упражнява безвъзмездно.

3.   Ако става въпрос за наемна работа, заявлението за разрешително се подава от работодателя.

Член 12

Задължение за деклариране на пристигането

1.   Всички чужденци, от които се изисква да придобият разрешително за краткосрочно пребиваване или за установяване, трябва да декларират пристигането си пред компетентния швейцарски орган на мястото, където възнамеряват да пребивават или работят, преди изтичането на срока, за който не се изисква разрешение, или преди да започнат да упражняват доходоносна дейност.

2.   Ако се преместят в друг кантон или в друга община, те трябва да декларират пристигането си пред компетентния орган на новото място.

3.   Срокът, в който пристигането трябва да се декларира, се определя от Федералния съвет.

Член 13

Процедури за предоставяне на разрешително и за деклариране на пристигането

1.   При деклариране на пристигането всеки чужденец трябва да представи валидни документи за самоличност. Федералният съвет определя изключенията и признаваните документи за самоличност.

2.   Компетентният орган може да изисква от чужденците да представят свидетелство за съдимост, издадено от държавата по произход или от която пристигат, или други документи, необходими за процедурата.

3.   Чужденците могат да декларират пристигането си само след като разполагат с всички документи, изисквани от компетентния орган за издаване на разрешителното.

Член 14

Дерогации

Федералният съвет може да приеме по-благоприятни разпоредби относно придобиването на разрешително или декларирането на пристигането, по-специално с цел по-лесното предоставяне на временни трансгранични услуги.

Член 15

Задължение за деклариране на отпътуването

Чужденците, притежаващи разрешително, трябва да декларират своето отпътуване от Швейцария или преместване в друг кантон или община пред компетентния орган на мястото, където пребивават.

Член 16

Задължение на предоставящите подслон

Лицата, които предоставят подслон на чужденци с доходоносна цел, трябва да декларират тази дейност пред компетентния орган на кантона.

Член 17

Регламентиране на пребиваването в очакване на решение

1.   Чужденците, влезли легално в Швейцария с цел краткосрочно пребиваване и които в последствие подават заявление за разрешително за дългосрочно пребиваване, трябва да изчакат извън Швейцария излизането на решението.

2.   Компетентният орган на кантона може да разреши на чужденеца да пребивава в Швейцария по време на процедурата, ако условията за допускане са очевидно спазени.“.

Наредба относно допускането, пребиваването и упражняването на доходоносна дейност на територията на Швейцария (OASA) от 24 октомври 2007 г.; RS 142.201

„Член 14

Трансгранична доходоносна дейност в рамките на не повече от осем дена

1.   Чужденците, които предоставят трансгранични услуги (член 3) или упражняват доходоносна дейност в Швейцария по поръчка на работодател чужденец, трябва да притежават разрешително, ако упражняват тази дейност в продължение на над осем дена на календарна година.

2.   Ако дейността продължава по-дълго от предвиденото, трябва да се подаде декларация преди изтичането на срока от осем дена. След подаването на декларацията може да се продължи с упражняването на доходоносната дейност до получаването на разрешително, освен ако компетентният орган не вземе друго решение.

3.   Независимо от продължителността на тяхното пребиваване чужденците трябва да притежават разрешително, ако упражняват доходоносна дейност в някои от следните сектори:

а)

строителство, благоустройство и довършителни дейности;

б)

ресторантьорство, хотелиерство и промишлено или домашно чистене;

в)

наблюдение и охрана;

г)

търговски пътници по смисъла на член 2, параграф 1, букви а) и б) от федералния закон от 23 март 2001 г. относно търговските пътници;

д)

сексуални услуги.“.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Комисия

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/14


Известие за започване на разследване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагани спрямо вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република

(2009/C 3/07)

В Комисията постъпи искане за частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу за краткост „основният регламент“).

1.   Искане за преразглеждане

Искането беше подадено от Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou (наричан по-долу за краткост „заявителят“), износител от Китайската народна република.

Искането е ограничено до разследване на дъмпинг, свързан със заявителя.

2.   Продукт

Продуктът, предмет на преразглеждане, са дъски за гладене, независимо дали са самостоятелно стоящи или не, със или без отвеждане на парата и/или загряваща горна част и/или издухваща горна част, включително дъски за ръкави, и основни елементи от тях, т.е. крака, горна част и поставка за ютия, с произход от Китайската народна република (наричани по-долу за краткост „разглежданият продукт“), понастоящем класирани под кодове по КН ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 и ex 8516 90 00. Тези кодове по КН са посочени само за информация.

3.   Съществуващи мерки

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 452/2007 на Съвета (2) върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република.

4.   Основания за преразглеждането

Искането съгласно член 11, параграф 3 се основава на представени от заявителя prima facie доказателства, че обстоятелствата, въз основа на които са били наложени мерките, са се променили и че промените са с дълготраен характер.

Заявителят представи prima facie доказателства, че не е необходимо мярката да продължи да бъде налагана в сегашния й размер за компенсиране на дъмпинга. По-специално заявителят представи prima facie доказателства, че сега работи в условията на пазарна икономика, т.е. че отговаря на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Поради това заявителят твърди, че неговата нормална стойност следва да се определя в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. Сравнението на тази нормална стойност с експортните цени за Общността показва, че дъмпинговият марж изглежда е значително по-нисък от сегашното ниво на мярката.

Следователно поддържането на мерки на съществуващото ниво, основаващи се на установеното на по-ранен етап ниво на дъмпинг, изглежда повече не е необходимо за компенсиране на дъмпинга.

5.   Процедура за установяване на дъмпинга

Като установи, след консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които могат да послужат като основание за започване на частично междинно преразглеждане, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Разследването ще определи дали дружеството вече работи в условия на пазарна икономика, както са определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, и ще оцени необходимостта от продължаване, отмяна или изменение на съществуващите мерки по отношение на заявителя.

Ако се установи, че мерките спрямо заявителя следва да се отменят или изменят, може да е необходимо да се измени размерът на митото, понастоящем приложимо за вноса на разглеждания продукт от дружества, които не са упоменати в член 1 от Регламент (ЕО) № 452/2007.

а)   Въпросници

С цел да получи информацията, която счита за необходима за разследването, Комисията ще изпрати въпросник до заявителя и до компетентните органи на засегнатата страна износител. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа следва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква a), подточка i).

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си, да предоставят допълнителна информация, извън отговорите на въпросника, и да представят доказателства в подкрепа на предоставената информация. Тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срока, определен в точка 6, буква a), подточка i).

Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че отправят искане, от което е видно, че са налице особени причини, поради които те трябва да бъдат изслушани. Искането трябва да бъде отправено в срока, определен в точка 6, буква а), подточка ii).

в)   Статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика/индивидуално третиране

В случай че дружеството представи достатъчно доказателства, от които е видно, че работи в условията на пазарна икономика, т.е. че отговаря на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, ще се определи нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. За тази цел трябва да бъде подадено надлежно подкрепено с доказателства заявление в срока, посочен в точка 6, буква б) от настоящото известие. Комисията ще изпрати формуляр за заявлението както на дружеството, така и на компетентните органи на Китайската народна република. Този формуляр за заявление също може да бъде използван от заявителя, за да поиска индивидуално третиране, т.е. когато дружеството отговаря на критериите, определени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

г)   Избор на държава с пазарна икономика

В случай че на дружеството не бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, но то отговаря на изискванията за ползване на индивидуално мито, установено в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент, ще бъде използвана подходяща държава с пазарна икономика, за да се определи нормалната стойност по отношение на Китайската народна република в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Комисията смята отново да използва Турция за тази цел, както беше направено при разследването, което доведе до налагането на действащите мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от Китайската народна република. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си доколко този избор е подходящ в срока, определен в точка 6, буква в) от настоящото известие.

Наред с това, в случай че на дружеството e предоставен статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, Комисията може също при необходимост да използва заключения относно нормалната стойност, установена в подходяща страна с пазарна икономика, например с цел да се заменят ненадеждна цена или ценови елементи в Китайската народна република, които са нужни за установяването на нормалната стойност, ако изискваните данни, които са на разположение в Китайската народна република, не са надеждни. Комисията възнамерява и за тази цел да използва Турция.

6.   Срокове

а)   Общи срокове

i)   За страните — да заявят интерес, предоставят попълнен въпросник и всякаква друга информация

Ако изложеното от тях следва да бъде взето предвид по време на разследването, всички заинтересовани страни трябва да заявят своя интерес, като се свържат с Комисията, да представят становищата си и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация в срок от 40 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго. Обръща се внимание на факта, че възможността за упражняване на повечето процедурни права, определени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в рамките на горепосочения срок.

ii)   Изслушвания

Всички заинтересовани страни могат също да заявят желанието си да бъдат изслушани от Комисията в рамките на същия 40-дневен срок.

б)   Определен срок за подаване на заявления за ползване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, или за индивидуално третиране

Надлежно подкрепеното с доказателства заявление за ползване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и/или за индивидуално третиране съгласно член 9, параграф 5 от основния регламент, както бе споменато в точка 5, буква в) от настоящото известие, трябва да стигне до Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

в)   Специален срок за избора на държава с пазарна икономика

Страните по разследването могат да изразят желание да отправят коментари доколко е подходящ изборът на Турция, която, както бе споменато в точка 5, буква г) от настоящото известие, се счита за държава с пазарна икономика, с цел установяване на нормална стойност по отношение на Китайската народна република. Тези коментари следва да бъдат получени от Комисията в рамките на 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Писмени изявления, попълнен въпросник и кореспонденция

Всички бележки и искания, отправени от заинтересованите страни, трябва да бъдат в писмен вид (не в електронна форма, освен ако не е посочено друго) и трябва да съдържат име, адрес, електронен адрес и номер на телефон и факс на заинтересованата страна. Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, трябва да носят надпис „За ограничено ползване (3) и в съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент да бъдат придружени от неповерителна версия, която да носи надпис „За сведение на заинтересованите страни“.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп да необходимата информация или не я предостави в срок, или значително възпрепятства разследването, констатации — били те положителни или отрицателни — могат да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема под внимание и в съответствие с член 18 от основния регламент могат да се използват наличните факти. Ако заинтересована страна отказва съдействие или оказва само частичносъдействие и се използват наличните факти, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна от този, ако тя е сътрудничила.

9.   График на разследването

Съгласно член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще приключи в рамките на 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

10.   Обработка на личните данни

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4).

11.   Служител по изслушванията

Следва също така да се отбележи, че ако заинтересованите страни счетат, че се натъкват на трудности при упражняването на правото си на защита, те могат да поискат намесата на служителя на ГД „Търговия“ по изслушванията. Той действа в ролята на посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията и, когато е необходимо, служи като медиатор във връзка с процедурни въпроси, касаещи защитата на техните интереси в настоящата процедура, по-специално що се отнася до проблеми, свързани с достъпа до досието, поверителността, удължаването на сроковете и обработката на писмено и/или устно изложените становища. За допълнителна информация и координати за връзка заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебстраницата на ГД „Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 12.

(3)  Това означава, че документът е само за вътрешно ползване. Той е защитен съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ съгласно член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(4)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ДРУГИ АКТОВЕ

Комисия

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/17


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

(2009/C 3/08)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„RAVIOLE DU DAUPHINÉ“

ЕО №: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование

„Raviole du Dauphiné“

2.   Държава-членка или трета държава

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 2.7 — Макаронени изделия

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Ravioles du Dauphiné са регионален специалитет под формата на малки пълнени квадратчета от фино тесто от брашно от мека пшеница с плънка от прясно сирене, пресовано сирене (ЗНП Comté и/или ЗГУ Emmental français Est-Central) и магданоз, запържен в краве масло.

Производственият процес се състои от омесване на тестото, приготвяне на плънката и нейното поставяне в тестото. Разточват се тънко две кори тесто (долна и горна), които после се слепват, като плънката се помества между тях. Операцията се извършва много бързо и е свързана с поставяне на тестото във форма, придаваща специфичния външен вид на изделието.

Този специалитет се състои от:

до максимум 55 % от много фино тесто (около 0,7 mm) на основата на брашно от мека пшеница с много ниско съдържание на пепел (пшенични зародиши), вода, пресни яйца и растително масло,

и плънка (минимум 45 %), състояща се от сирене ЗНП Comté и/или ЗГУ Emmental français Est-Central, прясно сирене от краве мляко, магданоз, пресни яйца, сол и краве масло.

Ravioles du Dauphiné се предлагат в прясно състояние (опаковани в защитна атмосфера или не) или дълбоко замразени.

Ravioles du Dauphiné се продават на плочки по 48 предварително нарязани бройки (6 × 8) в прясно състояние (опаковани в защитна атмосфера или не) и на отделни парчета, когато са дълбоко замразени.

Теглото на една плочка е между 60 и 65 g, което означава, че едно квадратче е с тегло между 1 и 1,5 g.

Органолептичните характеристики на Ravioles du Dauphiné са: фино, топящо се в устата тесто, както и маслена нежна плънка, характеризираща се с равновесие във вкуса между магданоза и сирената.

3.3.   Суровини

Raviole du Dauphiné не съдържа нито оцветители, нито консерванти, нито добавки за укрепване на структурата като галета, нишесте или картофени люспи и не се подлага на никаква термична обработка освен евентуално дълбоко замразяване.

Съставки на тестото

Брашно

Използваното брашно се характеризира с:

големина на зърната под 200 микрона,

съдържание на пепел в сухата маса под 0,50 (брашно ≤ тип 45),

влажност между 13 и 16 %,

съдържание на протеини в сухата маса между 9 и 12 %,

никакви химични добавки.

Пресни яйца

Други съставки:

растителни масла (с изключение на маргарин и фъстъчено масло),

вода,

сол (по избор).

Съставки на плънката

Прясно сирене от краве мляко, изцедено и пастьоризирано

съдържание на мазнини в сухата маса минимум 30 % (или минимум 8,5 % съдържание на мазнини в общото тегло),

количество за прибавяне: поне 30 % от плънката.

Пресовано сирене

За изготвяне на плънката са използваеми само следните видове пресовано сирене (по традиция и поради вкусови съображения):

 

ЗНП Сomté и/или ЗГУ Emmental français Est-Central.

 

Количество за прибавяне: поне 40 % от плънката.

Магданоз

Магданозът се използва в две форми: пресен или дълбоко замразен, в количество за прибавяне минимум 4 % от плънката. Забранено е използването на лиофилизиран магданоз. Той се запържва с краве масло.

Други съставки:

пресни яйца,

прясно краве масло,

готварска сол,

разрешена подправка: пипер (който не е подлаган на йонизация).

Пресните яйца и прясното сирене произхождат от географския район на производство на Raviole du Dauphiné или от следните съседни департаменти: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain и Savoie, по няколко причини:

използването на пресни суровини (пресни яйца и прясно сирене) налага редовни и дори ежедневни доставки и следователно местен доставчик. Отсъства термична обработка на крайния продукт освен евентуално дълбоко замразяване и се прибавят съставки без преработка (яйца, сирена). Поради това от особено значение е да се разполага с много пресни продукти и да може да се осигури прецизен контрол върху доставчиците,

близостта улеснява контрола върху доставчиците, понеже преснотата и качеството на суровините трябва да се безупречни,

от възникването на Raviole du Dauphiné насам за този продукт се използват местни ресурси. От самото начало и без прекъсване производителите винаги са предпочитали къси снабдителни вериги с местни доставчици, отговарящи на изискванията на производителите по отношение на качеството на продуктите и бързината на реагиране. Трябва да се отбележи, че доставчиците на прясно сирене или пресни яйца често остават непроменени от много години.

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход)

Неприложимо.

3.5.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

подготовка на тестото,

подготовка на плънката,

прибавяне на плънката към тестото,

евентуално дълбоко замразяване,

опаковане.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

Опаковането (в амбалажна хартия, картон или в тарелка, покрита с фолио), задължително трябва да се направи в географския район на производство, защото се оказва невъзможно транспортирането на такъв чувствителен продукт като равиолите без предварителното му опаковане, както и поради съображения за запазване на вкусовите качества на продукта.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

географското наименование: Raviole du Dauphiné,

лого ЗГУ.

4.   Кратко определение на географския район

Raviole du Dauphiné е твърде локализиран продукт със следния район на производство:

в департамента Drôme: общините Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors и Saint-Vincent-la-Commanderie,

в департамента Isère: общините Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône и Têche.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Определянето на географския район е пряко свързано с историята на продукта. Действително в алпийските райони на Долно Дофине е виреела само мека пшеница; многобройните стада от овце, кози и известен брой говеда са давали мляко и следователно сирене и са снабдявали с месо — луксозно ядене, запазено за заможните граждани. Селяните са носили своята пшеница на местния мелничар, който им е откривал сметка в брашно при хлебаря. Той в замяна ги е снабдявал с хляб и брашно от мека пшеница. Освен сол нищо друго не се е купувало — обменяла се е пшеница и са се яли кореноплодни зеленчуци, които са представлявали основната прехрана.

Равиолите произхождат още от древността, когато те все още са били от ряпа („rave“). После съставките са еволюирали с течение на вековете в зависимост от наличните суровини в региона Дофине, за да се стигне накрая до рецептата, която познаваме днес: тесто от брашно от мека пшеница с плънка от сирене ЗНП Comté и/или ЗГУ Emmental français Est-Central, прясно сирене и магданоз.

Тъй като не съдържат месо, равиолите първоначално са били ястие за пости, а впоследствие са били сервирани в празнични дни. Те са станали по-популярни преди всичко в началото на ХХ век, когато жени-майсторки („ravioleuses“) са обикаляли земеделските стопанства, за да приготвят равиоли в навечерието на празници.

През 1873 г. г-жа Мори, изкусна в приготвянето на равиоли, се установила в Romans (който продължава да е главният център на производството на Ravioles du Dauphiné), където поела кафенето в банката на площада с кметството. Тя първа започнала да приготвя равиоли за консумиране на място. Скоро нейният пример бил последван и от други майсторки на равиоли като г-жа Fayet.

Първата световна война нанесла удар на консумацията на равиоли и „майсторките“ постепенно изчезнали.

През 1930 г. само в няколко ресторанта са били сервирани равиоли, един от които е бил на Емил Трюше, научил се да ги приготвя с помощта на г-жа Fayet.

Емил Трюше изработил машина, за да модернизира производството на равиоли. През 1953 г. г-н Трюше пристигнал в Romans sur Isère, за да произвежда равиоли за панаира. Равиолите се радвали на огромен успех, потвърден през следващите години.

Благодарение на създаването на първата машина за равиоли тяхната популярност и производство силно нараснали.

Предприятията за производство на Ravioles du Dauphiné все още са разположени в района на възникване на този продукт: околностите на Romans и Royans.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Спецификата на Ravioles du Dauphiné се дължи както на присъщите им характеристики, така и на ноу-хау и на тяхната репутация:

Специфичните характеристики на продукта са свързани с избора на суровините и с местното ноу-хау:

Равиолите са продукт, състоящ се висококачествени съставки, без оцветители, консерванти и добавки за укрепване на структурата. Равиолите са уникални с това, че се сваряват само за една минута във вряща вода благодарение на своето фино тесто на основата на мека пшеница.

Погрешно е равиолите да се считат за пресни тестени изделия, защото се отличават от последните по няколко критерия, които придават специфичността им.

тесто от брашно от мека пшеница.

Пресните тестени изделия имат като единствена зърнена съставка грис от твърда пшеница (Декрет № 55-1175 от 31 август 1955 г. относно тестени изделия). Тестото за равиоли се произвежда от брашно от мека пшеница, получено от пшенични зародиши. Това брашно с много ниско съдържание на пепел придава на тестото характерния му бял цвят, както и неговия фин и деликатен вкус.

дебелина на тестото: използването на брашно от мека пшеница като съставка на тестото позволява да се изтеглят много тънки кори и да се намали дебелината на участъците на слепване на тестото. Тази специална характеристика позволява сваряването на равиолите за уникално кратко време (1 минута) и им придава несравнимо топене в устата. Обикновено при пресните тестени изделия дебелината на кората е между 0,9 mm и 1,1 mm,

маслена нежна плънка въз основа на сирене ЗНП Comté и/или ЗГУ Emmental français Est-Central, прясно сирене и магданоз,

пресен продукт: освен евентуално дълбоко замразяване равиолите не се подлагат на никаква термична обработка, която да промени органолептичните им качества. По отношение на пресните тестени изделия, те в по-голямата си част са пастьоризирани и дори двойно пастьоризирани.

Използваната понастоящем рецепта отговаря на традиционната, използвана от майсторките на равиоли преди въвеждането на специални машини, които позволяват увеличаване на производството и разпространението на този специфичен продукт.

Raviole du Dauphiné е с утвърдена репутация

Думата raviole произхожда всъщност от думата rissole. Rissoles са били пържени кюфтета от месна кайма. По време на пости обаче месото е било заменяна с ряпа, откъдето се е появило и понятието raviole.

Не е известен точният произход на равиолите, но изследванията доказват, че те са много древни. Съгласно проучвания, извършени от Фредерик Годфроа, думата raviole се споменава в текст от 1228 г.

От друга страна Годфроа е установил чрез своите изследвания („Dictionnaire de l'ancienne langue française […]“, 1891 г.) връзка между равиолите и религията, както показва следната дефиниция: „raviole, olle, S. m. morceau de pâte contenant du hachis de viande et du rachis de rave en carême“, т.е. равиолата е парче тесто, съдържащо кайма от месо, а по време на пости — нарязана ряпа.

Постепенно равиолите са били въведени както на граждански, така и на религиозни празници. Равиолите са били сервирани като ордьовър, но също и след зеленчуците и птичето месо (най-често варена кокошка), бульонът от което е служил за варене на равиолите.

След изобретяването на машината за равиоли, която постепенно замества ръчния труд, производството е нараснало значително, спазвайки при това традиционната рецепта въз основа на сирене.

Забележителните и уникални характеристики — фино тесто и плънка въз основа на сирене — са позволили на този продукт да покори множество главни готвачи, които го считат за „наслаждение за небцето, чудо на вкуса“.

Ravioles du Dauphiné се срещат в множество местни рецепти: равиоли в гратен, пържени равиоли със салати, равиоли със сметана, с гъби пумпалки, с речни раци …

До 1975 г. производството на Ravioles du Dauphiné е осъществявано от малки производители и „майсторки“, като пазарът е бил под 100 тона годишно. Тогава пласментът е бил извършван главно чрез ресторанти, кулинарни и малки магазини. От началото на 1990-те години насам пазарът на Ravioles du Dauphiné се развива в супермаркети, като достига обем от 1 000 тона годишно. През 1997 г. годишният обем на производството на Ravioles du Dauphiné е достигнал над 2 500 тона. Оттогава насам продажбите се развиват по-динамично от всякога и през 2007 г. са надминали 5 000 тона (5 103 тона общо за всички производители в 5 производствени обекта).

5.3.   Причинна връзка между географския район и качеството или особеностите на продукта (за ЗНП) или специфично качество, репутация или друга особеност на продукта (за ЗГУ)

Ravioles du Dauphiné е старинен и реномиран регионален продукт, произвеждан в областта Дофине (първите текстове, в които се споменават равиоли, са от 1228 г.).

Различните начини за приготвяне в селските райони на Дофине са се основавали единствено на местни продукти, на което се дължи присъствието в равиолите на сирена вместо месо, което се среща в други тестени изделия. Използването на брашно от мека пшеница също се дължи на възможностите на местното земеделие, докато класическите тестени изделия се произвеждат от грис от твърда пшеница.

Семействата са вземали брашното си от хлебаря и са приготвяли единствено за празнични дни: равиоли, crouzets, matafans или besiantes. Равиолите са представлявали местен кулинарен продукт и семеен обичай — това е било празнично ястие с многобройни варианти.

Равиолите са преди всичко продукт на традиционна култура и ноу-хау, съществуващи в областта Дофине („майсторки“ на равиоли).

През ХIХ век е била утвърдена сегашната рецепта за Ravioles du Dauphiné, а изобретяването на машината за равиоли е позволила да се увеличи производството и разпространението на този продукт.

Прецизният подбор на суровините и запазването на традиционна рецепта са позволили да се съхранят характеристиките на Ravioles du Dauphiné: много фино тесто, позволяващо много бързо сваряване и придаващо забележително усещане за топене в устата, както и вкусна маслена плънка.

Ravioles du Dauphiné са признати за част от кулинарното наследство на Дофине. С решение на апелационния съд на Гренобъл от 14 февруари 1989 г.Raviole du Dauphiné е признато за наименование за произход, изтъквайки специфичността на този продукт, неговата рецепта и географския район на производство. Въз основа на експертиза съдът е признал, че Raviole du Dauphiné е оригинален продукт и представлява особеност на този регион поради специфичните характеристики на състава и приготвянето си.

Освен това Raviole du Dauphiné фигурира в изготвения през 1995 г. списък на кулинарното наследство на Франция.

Препратка към публикуваната спецификация

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


Поправка

8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/23


Поправка на поканата за изразяване на интерес за членство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия)

( Официален вестник на Европейския съюз C 268 от 23 октомври 2008 г. )

(2009/C 3/09)

На страница 22 под текста „Краен срок за изпращане на кандидатури“ в първото изречение:

вместо:

„7 януари 2009 г.“,

да се чете:

„14 януари 2009 г.“.


8.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 3/s3


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното изменение на цитираните актове.

Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове, се отнасят към актуалната версия на съответния акт.