ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 165

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
19 юли 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 165/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 165/02

Обменен курс на еурото

4

2007/C 165/03

Съобщение на Комисията в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 относно създаването на помирителна процедура в рамките на приключването на сметките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 165/04

Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

6

2007/C 165/05

Сведения, предоставени от държавите-членки съобщават, във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комсията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

11

2007/C 165/06

Съобщение от Комисията — Съобщение — Уведомление за официални документи за професионална квалификация на лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари ( 1 )

13

2007/C 165/07

Съобщение на Комисията — Нотифициране на дипломи на практикуващи стоматолози ( 1 )

18

2007/C 165/08

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих ( 1 )

23

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 165/09

Съобщение от Ирландия в съответствие с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Съобщение за кръга на издаване на лицензи за 2007 г. — Басейн на Поркюпайн)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 165/01)

Дата на приемане на решението

22.3.2007 г.

Помощ №

N 572/06

Държава-членка

Австрия

Регион

Steiermark

Название титла (и/или име на бенефициера)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung

Правно основание

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Научни изследвания и развитие, Опазване на околната среда, Преструктуриране на фирми в затруднение

Вид на помощта

Директен грант, Гаранция

Бюджет

Годишен бюджет: 100 милиона EUR; Общ бюджет: 700 милиона EUR

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG)

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

4.6.2007 г.

Помощ №

N 243/07

Държава-членка

Германия

Регион

Hamburg

Название титла (и/или име на бенефициера)

Filmförderung Hamburg — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Правно основание

Beschluss der Bürgschaft über die Feststellung des Haushaltsplanes/Richtlinien für Filmförderung der Filmförderung Hamburg GmbH

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Възстановяем грант

Бюджет

Годишен бюджет: 8,5 милиона EUR; Общ бюджет: 21,25 милиона EUR

Интензитет

80 %

Времетраене

1.7.2007 г.-31.12.2009 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

Filmförderung Hamburg GmbH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

4.6.2007 г.

Помощ №

N 248/07

Държава-членка

Германия

Регион

Bayern

Название титла (и/или име на бенефициера)

Filmförderung Bayern — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Правно основание

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Възстановяем грант, Директен грант, Лихвена субсидия

Бюджет

Годишен бюджет: 12,2 милиона EUR; Общ бюджет: 30,5 милиона EUR

Интензитет

70 %

Времетраене

1.7.2007 г.-31.12.2009 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

4.6.2007 г.

Помощ №

N 250/07

Държава-членка

Германия

Регион

Schleswig-Holstein

Название титла (и/или име на бенефициера)

Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Правно основание

Förderrichtlinien der kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

Годишен бюджет: 0,2 милиона EUR; Общ бюджет: 0,5 милиона EUR

Интензитет

50 %

Времетраене

1.7.2007 г.-31.12.2009 г.

Икономически отрасли

Отдих, култура, спорт

Название и адрес на предоставящия орган

Verein kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/4


Обменен курс на еурото (1)

18 юли 2007 г.

(2007/C 165/02)

1 еуро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3779

JPY

японска йена

168,3

DKK

датска крона

7,4412

GBP

лира стерлинг

0,672

SEK

шведска крона

9,172

CHF

швейцарски франк

1,6572

ISK

исландска крона

82,31

NOK

норвежка крона

7,9225

BGN

български лев

1,9558

CYP

кипърска лира

0,5842

CZK

чешка крона

28,248

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

245,93

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6969

MTL

малтийска лира

0,4293

PLN

полска злота

3,7593

RON

румънска лея

3,1281

SKK

словашка крона

33,157

TRY

турска лира

1,7608

AUD

австралийски долар

1,5702

CAD

канадски долар

1,4417

HKD

хонконгски долар

10,7766

NZD

новозеландски долар

1,7405

SGD

сингапурски долар

2,0931

KRW

южнокорейски вон

1 262,43

ZAR

южноафрикански ранд

9,6112

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,4224

HRK

хърватска куна

7,2885

IDR

индонезийска рупия

12 538,89

MYR

малайзийски рингит

4,7565

PHP

филипинско песо

62,35

RUB

руска рубла

35,082

THB

тайландски бат

41,668


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/5


Съобщение на Комисията в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 885/2006 относно създаването на помирителна процедура в рамките на приключването на сметките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР

(2007/C 165/03)

(1)

Комисията продължи с една година от 1 август 2007 г. до 31 юли 2008 г. мандата на двама членове на Помирителния орган:

г-н Michael C. DOWLING (председател на органа),

г-н José Luis SAENZ GARCIA-BAQUERO (член на органа).

(2)

Комисията определи г-н Robert BURIAN (Австрия), понастоящем заместващ член, за член на Помирителния орган. Мандатът се отнася за периода от 1 август 2007 г. до 31 юли 2010 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/6


Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и с изменения Регламент (EО) № 70/2001

(2007/C 165/04)

Номер ХА: XA 23/07

Държава-членка: Словения

Регион: —

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Правно основание: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Разходите, предвидени за 2007 г., възлизат на 5 633 450 EUR.

Максимален интензитет на помощта: Съфинансирането покрива 40 % от разходите за застрахователни премии за застраховане на земеделските култури срещу риск от градушка, пожар, мълния, пролетна слана, буря или наводнение. По отношение на застраховането срещу преждевременна смърт, клане по разпореждане на ветеринарен лекар и клане от икономически съображения заради заболяване, решено бе съфинансирането на застрахователните премии да се определя в абсолютен размер според вида и категорията на животното, като това съфинансиране не може да превишава 50 % от обоснованите разходи за застрахователни премии.

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Помощта може да се отпусне до 31.12.2007 г.

Цел на помощта: Помощта е в съответствие с член 12 от Регламент (EO) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 (1) — Помощ за изплащането на застрахователни премии.

Частичното изплащане на разходите за застрахователни премии има за цел да поощри селскостопанските производители сами да се застраховат срещу потенциални загуби, дължащи се на природни явления или неблагоприятни климатични условия, а също и срещу загуби, причинени от заболявания по животните, като същевременно поемат отговорността за ограничаване на риска в района на растениевъдните и животновъдните стопанства.

Засегнат(и) сектор(и): Селско стопанство — растениевъдно и животновъдно производство

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Интернет адрес: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Други данни: —

Номер ХА: XA 24/07

Държава-членка: Финландия

Регион: Региони, засегнати от неблагоприятни климатични условия през 2006 г.

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Tuki epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien menetysten korvaamiseksi maatalousyrityksille vuonna 2006

Правно основание: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на предприятието: През 2006 г. годишните разходи, предвидени за компенсации за загуба на реколтата, възлизат на 4,75 милиона EUR.

Максимален интензитет на помощта: Компенсацията се изплаща, в съответствие с член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, единствено ако е унищожена най-малко една трета от реколтата от всяка отговаряща на условията култура на даден земеделски стопанин. Размерът на компенсацията достига 90 % от стойността на понесените щети, надхвърляща участието на земеделския стопанин, което се равнява на 30 % от стойността на стандартната реколта. Участието на земеделския стопанин възлиза на най-малко 30 % от общата стойност на понесените щети за всяка отделна култура, която отговаря на условията за компенсация. Годишната продукция в годината на понасяне на щетите се изчислява на базата на стандартната реколта, която се равнява на средната реколта в региона за последните пет години, без да се отчитат най-ниската и най-високата стойност. След това размерът на щетите се изчислява индивидуално за всеки земеделски стопанин въз основа на въпросната информация. Методът на изчисляване е в съответствие с член 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Стойността на реколтата, която трябва да бъде компенсирана, се изчислява на базата на пазарните цени за предходните години и пазарните цени за годината на понесените щети, които се определят от консултативния комитет за щетите, нанесени на реколтата, на базата на наличната информация за пазарните цени.

Всички суми, получени по линия на застрахователни схеми, както и всички други разходи и загуби, които не са резултат от неблагоприятни климатични условия, се приспадат от общия размер на щетите, отговарящи на условията за помощ.

Дата на привеждане в действие: Схемата за помощ влиза в сила най-рано на 28 март 2007 г. Първата възможна дата на изплащане на помощта е 5 април 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Помощта се изплаща за щети, понесени през 2006 г.

Цел на помощта: Помощ за земеделски и градинарски стопанства, засегнати от неблагоприятни климатични условия (член 11 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията).

Засегнат(и) сектор(и): Общата площ, обхваната от схемата за помощ, е 63 000 ha. Щети са нанесени на общо 32 различни култури. Участието на земеделския стопанин по отношение на нанесените на реколтата щети и тяхната стойност възлиза на най-малко 30 процента.

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Интернет адрес: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Други данни: —

Номер ХА: XA 25/07

Държава-членка: Франция

Регион: Регионални и местни структури

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ: Програма за създаване и развитие на местни инициативи (ПСРМИ), Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)

Правно основание:

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (2),

Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (3),

Регламент (ЕО) № 1857/2006, член 15,

Членове R 343-34 и следващи от Code rural

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: 7 000 000 EUR

Максимален интензитет на помощта:

Техническа и икономическа помощ, предоставена на млади земеделски стопани, до 80 % от направените разходи в рамките на 1 500 EUR за една година от един производител, всички видове финансиране взети заедно (държавно, регионално или местно), помощ, която може да бъде предоставяна през първите пет години от започване на дейността.

Заплащане на разходи за проучване до 80 % от направените разходи, но не повече от 1 500 EUR, всички видове финансиране взети заедно (държавно, регионално или местно).

Помощ за обучение, възлизаща на 60 EUR на ден, може да бъде предоставена от държавата за 100 дни и може да бъде допълнена със същата сума от регионален или местен орган, до сумата на направените разходи.

Заплащане на стаж за придобиване на професионален опит, отговарящо на определената почасова ставка за професионално обучение (определената от Трудовия кодекс минимална месечна сума е 652,02 EUR към 1 декември 2006 г.).

Действия за насърчаване и информиране: интензитет 100 %.

Дата на привеждане в действие: През 2007 г., след публикуване на настоящия документ за освобождаване в Официален вестник на Европейския съюз

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ: декември 2013 г.

Цел на помощта:

I.   Помощи за съветване

Младите земеделски стопани, започващи дейност имат различен произход. Тези от тях, които не произхождат от земеделски среди, тези, които започват дейност извън семейните земеделски стопанства и децата на земеделци, разполагащи със стопанства, които не предоставят задоволителни икономически условия за започване на дейност, срещат повече трудности при осъществяването на работните проекти. Ето защо е необходимо е да се предприемат действия за поощряване на тази определена група.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, става дума за частично покриване на разходите за техническа помощ, предоставена от селскостопанска организация или група производители (заплащане на експерти или консултанти).

Тези помощи следва да бъдат предоставени на младите земеделски стопани през първите пет години от започване на дейността и могат да бъдат финансирани от държавата и регионалните или местни органи.

Техническа и икономическа помощ за млади земеделски стопани: С цел успешното реализиране на започнатата дейност, е необходимо да се подпомогнат професионалните усилия на младия земеделски стопанин в осъществяването на работния му проект. Възможно е това да се направи под формата на техническо и икономическо наблюдение в полза на младия стопанин. Тези разпоредби са специално предназначени за новаторски проекти, за създаване на нови стопанства, за проекти, допринасящи за разнообразието или предполагащи значителни разходи за модернизация.

Когато започването на дейност се осъществява чрез създаването на фирма, наблюдението може да включва модул за организация на работата и отношения на работното място.

Заплащане на разходи за проучване: помощта може да се предостави за проучване на стопанство за отдаване или за поемане, или за проучване на пазара относно определени производства или производства за директна продажба (например био продукти).

Помощта по член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 се предоставя на предоставящия услугата след регистриране на дейността от компетентния административен орган или, когато след започване на дейността, младият земеделски стопанин пренасочи производството си.

Проучване е необходимо и за улесняване процеса на установяване и започване на дейност; резултатът от проучването придружава, ако е необходимо, вписването на прехвърлителя в регистъра преустановяване/започване на дейност, когато проучването е изискано от прехвърлителя. В този случай помощта получава прехвърлителя.

II.   Помощи за обучение

Помощите за обучение могат да бъдат финансирани от държавата и от регионалните или местните органи и могат да бъдат предназначени или за подготовка за започване на дейност или, след започване на дейността, за продължаване на първоначално полученото обучение от младия земеделски стопанин. Става въпрос за подпомагане за участие на младия стопанин в стаж за обучение.

Помощ за обучение се предоставя на младите стопани, които започват дейност и които имат нужда от допълнително обучение, съобразено с техния проект, или които се задължават да придобият постепенно диплома за ниво IV (в съответствие с разпоредбите, предвидени в ПРЧР, Проект за развитие на човешките ресурси). Тя има за цел да направи възможно заместването на получателя на помощта по време на отсъствието му от стопанството, за периода на допълнително обучение от 5 или 3 години, ако обучението има за цел придобиване на професионална квалификация, необходима за получаване на помощи за започване на дейност.

Заплащане на стаж за придобиване на професионален опит на млад земеделски стопанин е помощта, предвидена за време, през което той се обучава при земеделски стопанин, който възнамерява да прекрати дейността си в рамките на определено спомоществувателство.

Млад земеделски стопанин се счита за работоспособно лице в неравностойно положение по смисъла на член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 2204/2002 (4) ако, при отсъствие на спомоществувател, за същия млад стопанин, и особено ако не е със земеделски произход, „влизането на пазара на труда без оказана помощ е трудно“ (виж член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 2204/2002).

Тази помощ има за цел да предостави на младия стопанин, работоспособно лице в неравностойно положение, по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 2204/2002, от една страна технически и икономически съвети и, от друга страна, обучение от общ характер за управление на стопанство, с цел устойчиво поддържане на заетостта във функциониращо предприятие, което при липса на лице, на което да бъде прехвърлено, може да бъде разделено на части. Всъщност по този начин „спомоществувателят“ е приканен да прехвърли своето стопанство на младия земеделски стопанин.

Помощта се предоставя от държавата или от регионални или местни органи на младия обучаващ се стопанин за период от 3 до 12 месеца. Този срок може да бъде продължен с нов равен на първия период ако това е целесъобразно за завършване обучението на младия стопанин. В този период на придобиване на професионален опит, младият стопанин се ползва със статут на стажант на професионално обучение.

Тази подход може да се приложи и в полза на млад стопанин, който иска да бъде обучаван от стопанин участващ в сдружение, с цел да се присъедини към вече съществуващо сдружение.

Наблюдение на стажа и протичането му се провеждат от ЦПОНЗ (център за професионално обучение и насърчаване на земеделието) (CFPPA, centre de formation professionnelle et de promotion agricole) или ДАПСЗС (департаментна асоциация за подобряване структурата на земеделските стопанства) (ADASEA, association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) на департамента, в който е регистрирано земеделското стопанство и/или одобрен регионален център. Стажът за придобиване на професионален опит може да бъде с продължителност покриваща целия период на професионално обучение, което младият стопанин трябва да премине преди започване на дейност.

III.   Действия за насърчаване и информиране

Професионалните земеделски организации, асоциациите ДАПСЗС или други структури провеждат действия за осведомяване и обучение на учениците (младежи от професионални гимназии или други среди) под формата на проучвания, действия за информиране (брошури, преса, изложения в училищни заведения, пунктове за информация относно започване на дейност или преобразуване и т.н.), събития посветени на работата на земеделския стопанин.

Освен това осъществяват експертна работа по действия за идентифициране на стопанства, които ще се освободят през следващите години, и играят роля на съветващи организации като провеждат в селските общини, събрания за информиране и повишаване на осведомеността на възрастните земеделски стопани, с цел насочване на техния избор при прехвърлянето, към младите стопани търсещи да поемат земеделско стопанство. Един наблюдаващ орган може да обедини на регионално ниво всички елементи на наблюдението на експертните дейности и съветването.

С оглед успешното изпълнение на тези задачи, според разпорежданията на член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, държавата участва в тяхното финансиране. За тази цел определен годишен бюджет се разпределя по региони.

Възможно е финансово участие и от страна на регионалните и местни органи за успешното извършване на определени дейности.

Тези действия се осъществяват в рамките на споразумения между департаментите или регионите под властта на местните управители и се заплащат при представяне на годишен отчет за извършената работа.

Засегнат(и) сектор(и): земеделието като цяло

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Интернет адрес: www.agriculture.gouv.fr (Документ PIDIL ще бъде предоставен на разположение в частта за информация относно започване на дейност в областта на земеделието, след като програмата бъде одобрена)

Други данни: Продължение на одобрените дейности по предходната Програма за създаване и развитие на местни инициативи (ПСРМИ) (схема N 184/03, одобрена от Комисията на 9.7.2003 г.)

Номер ХА: XA 27/07

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Уелс

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуална помощ: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Правно основание: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Планирани годишни разходи по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на предприятието: Планирани годишни разходи (000 GBP)

2007 г.: 422 700 GBP

2008 г.: 50 000 GBP

Общо: 472 700 GBP

Максимален интензитет на помощта: Схемата се състои от два вида мерки:

Дата на привеждане в действие: Схемата ще стартира на 1 април 2007 г.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: Схемата ще стартира на 1 април 2007 г.

Тя ще приключи на 31 декември 2007 г.

Последното плащане ще бъде извършено на 31 март 2008 г.

Цел на помощта: Опазване на околната среда

Изготвяне и реализиране на проект за насърчаване на селското стопанство, щадящо водите с цел опазване на водната среда. Проектът ще бъде реализиран в два района, обхващащи 80 земеделски стопанства.

Той включва консултации с цел установяване на евентуалните рискове от замърсяване и на изискванията за тяхното намаляване. Помощта ще бъде отпускана съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и допустимите разходи ще бъдат за консултантски услуги.

Помощи ще бъдат изплащани и за допустими основни дейности, които са от полза за водната среда. Помощта ще бъде отпускана съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и допустимите разходи ще бъдат за:

изграждане, придобиване или подобряване на недвижимо имущество и

закупуване или закупуване/лизинг на нови машини и оборудване, включително на компютърен софтуер, който надхвърля пазарната стойност на актива; други разходи, свързани с договор за лизинг (такса, марж на лизингодателя, лихвени разходи за рефинансиране, разходи за организация и управление и за застраховка и т.н.) не могат да бъдат допустими.

Те ще могат да бъдат считани за допустими разходи само в случаите, когато значително намаляват рисковете от замърсяване. Разходите за машини втора ръка не са допустими.

Цялостният проект включва също наблюдение на качеството на водата, моделиране на басейни и оценка на поведението на земеделските производители, предприемане на мерки и оценка на ефективността на проекта.

Засегнат(и) сектор(и): Схемата се прилага за производство на селскостопански продукти. Схемата цели да смекчи последствията от селскостопанското производство за водната среда, като помощта ще бъде отпускана на всички жизнеспособни земеделски стопанства в двата района, включени в проекта, независимо от вида на предприятието. Единият район е планинска животновъдна зона (основно говеда и овце) Другият е равнинна зона, където преобладават производството на млечни продукти и животновъдството (говеда и овце)

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта.:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Контакт: M P Samuel (Стая 1-097)

Законов орган, отговарящ за схемата: —

Организация, ръководеща схемата: —

Интернет адрес: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Друга информация може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони:

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други данни: Допълнителна и по-подробна информация за допустимостта и правилата на схемата може да бъде намерена на посочените по-горе интернет страници.

Подадено бе заявление за финансиране на част от проекта със средства по цел 1, приоритет 5, мярка 7.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3.

(2)  OB L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(3)  OB L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(4)  OB L 337, 13.12.2002 г., стр. 3.


19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/11


Сведения, предоставени от държавите-членки съобщават, във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комсията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

(2007/C 165/05)

Номер ХА: XA 125/06

Държава-членка: Нидерландия

Регион: Provincie Limburg

Наименование на схемата за помощ или име на предприятието, което получава индивидуалната помощ: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Преместване на млекодобивно стопанство Houben в южната част на Лимбург)

Правно основание: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуална помощ, предоставена на предприятието: Обща еднократна субсидия от страна на провинцията в размер на 100 000 EUR на преместване.

Максимален интензитет на помощта: Максималната помощ за млекодобивното стопанство възлиза на 40 % от разходите по преместването, но не повече от 100 000 EUR. Горепосоченият размер на помощта е равен на разрешената помощ за селскостопански производител, когато преместването от общ интерес доведе до ползването от страна на селскостопанския производител на по-модерни съоръжения и до ръст на производствените капацитети. Когато става дума за нарастване на стойността на съответните съоръжения и ръст на производствените капацитети, участието на селскостопанския производител трябва да е минимум 60 % от нарастването на стойността на съответните съоръжения или от съответстващата пропорционална част от разходите, в съответствие с член 6, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1/2004. Финансовото участие на собственика на млекодобивното стопанство възлиза на най-малкото 60 %. Млекодобивно стопанство Houben: предварителен разчет на разходите: 1 612 776 EUR.

Дата на привеждане в действие: Решението за предоставяне на субсидия ще бъде публикувано след потвърждението от страна на ЕС на получаването на настоящото съобщение.

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: От декември 2006 г. до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Помощта се отпуска за преместване от общ интерес на перспективни млекодобивни стопанства от райони, където има най-вече ограничения от гледна точка на териториалното устройство, но където наличието на млекодобивно стопанство е от ключово значение за опазване на околната среда и ландшафта. Съгласно целите на провинцията преместването на едно млекодобивно стопанство трябва да е насочено към подобряване на качеството на средата и ландшафта в дългосрочен план.

Засегнат/и сектор/и: Помощта е предназначена за интензивни млекодобивни стопанства (малки и средни предприятия) с обем 75 и повече NGE (Nederlandse grootte eenheden) (нидерландски икономически единици), разположени в Южен Лимбург, в райони с наклон над 2 %.

Наименование и адрес на администратора, който предоставя помощта:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Интернет адрес: www.limburg.nl

Номер ХА: XA 126/06

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Наименование на схемата за помощ или име на фирмата, която получава индивидуална помощ: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Правно основание: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Годишни разходи, планирани по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на фирмата: Общият бюджет на проекта за 4 години е 1,1 млн. GBP, включително всички административни разходи и дейност върху неземеделска земя. Общите разходи за физическа работа, която ще се реализира на земеделска земя, възлизат на 145 500 GBP.

Това може да се разпредели допълнително на годишна база за финансова година:

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на привеждане в действие:

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ: Схемата приключва на 30 юни 2010 г.

Цел на помощта: Целта на проекта е да съхрани и възстанови важни обекти на културно-историческото наследство в селските райони в границите на области Kerridge Ridge и Ingersley Vale.

Помощта ще бъде изплатена в съответствие с член 5 на Регламент (EO) № 1/2004 и съответните разходи ще бъдат предназначени за основни дейности, планирани за съхраняването на непроизводствени обекти на културно-историческо наследство.

Съответен/ни икономически сектор/и: Селскостопански сектор — всички дейности, свързани с производството.

Интернет адрес: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

В долната част на страницата щракнете върху връзката Defra State Aid от дясната страна:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Други сведения: Собствениците на земя, които участват в неселскостопански дейности, ще бъдат обезпечени по схемата на Мемориалния фонд за национално наследство (NN 11/02), която е специално одобрена от Европейската комисия.

Подпис и дата от името на Министерството на околната среда, храните и въпросите на селските райони (компетентен орган в Обединеното Кралство):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/13


СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА

Съобщение — Уведомление за официални документи за професионална квалификация на лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 165/06)

Директива 93/16/ЕИП на Съвета на 5 април 1993 г. относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация (1), и по-специално членове 41 и 42а от нея, както и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (2), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно адаптирането на някои директиви в областта на свободното движение на хора, във връзка с присъединяването на България и Румъния (3), и по-специално член 21, параграф 7 от нея, предвиждат, че държавите-членки уведомяват Комисията относно законовите, нормативните и административните разпоредби, които приемат по отношение на издаването на дипломи, свидетелства и други официални документи от приложното поле на тази Директива. Комисията публикува съответно известие в Официален вестник на Европейския съюз, изброявайки наименованията, приети в държавите-членки за съответните образователно-квалификационни степени, и където е приложимо, за съответните професионално звание.

Във връзка с уведомлението от страна на Нидерландия за изменения в наименованията от списъка с наименованията в Приложение Б и в списъка с наименованията на дипломи, свидетелства и други официални документи за професионална квалификация за общопрактикуващ лекар, публикуван съгласно член 41 от Директива 93/16/ЕИО и посочен в Приложение V към Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, тези списъци следва да бъдат изменени.

Приложение Б към Директива 93/16/ЕИО, както и Приложение V към Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации трябва да бъдат изменени за Нидерландия, както следва:

1.

В Приложение Б към Директива 93/16/ЕИО под заглавие „5.1.2. Удостоверения за професионална квалификация на лекари специалисти“ от Приложение V към Директива 2005/36/ЕО, в колоната за орган, който присъжда квалификацията следва да се впише:

„Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst“,

„Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst“.

Списъкът с наименованията на дипломи, свидетелства и други официални документи за професионална квалификация за общопрактикуващ лекар, публикуван съгласно член 41 от Директива 93/16/ЕИО, както и точка „5.1.4. Удостоверения за професионална квалификация на общопрактикуващи лекари“ от Приложение V към Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации, трябва да се изменят, както следва.

2.

Списъкът с наименованията на дипломи, свидетелства и други официални документи за професионална квалификация за общопрактикуващ лекар, публикуван съгласно член 41 от Директива 93/16/ЕИО, както и точка „5.1.4. Удостоверения за професионална квалификация на общопрактикуващи лекари“ от Приложение V към Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации, трябва да се изменят, както следва. Текстът в колоната за удостоверение за професионална квалификация следва да се замени с:

„Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)“.

Съответните таблици, съдържащи се в Приложение V към Директива 2005/36/ЕО следователно се изменят:

„5.1.2.   Удостоверение за професионална квалификация на лекари специалисти

Страна

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който присъжда квалификацията

Референтна дата

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 декември 1976 г.

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1 януари 2007 г.

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 май 2004 г.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 декември 1976 г.

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 декември 1976 г.

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 май 2004 г.

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 декември 1976 г.

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 януари 1981 г.

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 януари 1986 г.

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 декември 1976 г.

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 декември 1976 г.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 май 2004 г.

Latvija

„Sertifikāts“ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 май 2004 г.

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 май 2004 г.

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 декември 1976 г.

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 май 2004 г.

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 май 2004 г.

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 декември 1976 г.

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 януари 1994 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 май 2004 г.

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1 януари 1986 г.

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1 януари 2007 г.

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 май 2004 г.

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 май 2004 г.

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 януари 1994 г.

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 януари 1994 г.

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 декември 1976 г.“

„5.1.4.   Удостоверение за професионална квалификация на общопрактикуващи лекари

Страна

Удостоверение за професионална квалификация

Професионално звание

Референтна дата

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 декември 1994 г.

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 януари 2007 г.

Česká republika

Diplom o specializaci „všeobecné lékařství“

Všeobecný lékař

1 май 2004 г.

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 декември 1994 г.

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 декември 1994 г.

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1 май 2004 г.

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 декември 1994 г.

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 декември 1994 г.

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 декември 1994 г.

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 декември 1994 г.

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 декември 1994 г.

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1 май 2004 г.

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1 май 2004 г.

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1 май 2004 г.

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 декември 1994 г.

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1 май 2004 г.

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1 май 2004 г.

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31 декември 1994 г.

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 декември 1994 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1 май 2004 г.

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 декември 1994 г.

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1 януари 2007 г.

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1 май 2004 г.

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo“

Všeobecný lekár

1 май 2004 г.

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 декември 1994 г.

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 декември 1994 г.

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 декември 1994 г.


(1)  OB L 165, 7.7.1993 г., стр. 1.

(2)  OB L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

(3)  OB L 363, 20.12.2006 г., стр. 141.

(4)  Издаден от Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).“


19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/18


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Нотифициране на дипломи на практикуващи стоматолози

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 165/07)

Директива 78/686/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за практикуващи стоматолози, включително мерки за улесняване на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги (1) и в частност член 23а, както и Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (2), в частност член 21, параграф 7 от нея, последно изменени с Директива 2006/100/ЕО на Съвета, относно адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на лица, поради присъединяването на България и Румъния (3), предвиждат държавите-членки да уведомят Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които приемат относно издаването на дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация в областта, уредена от тези директиви. Комисията публикува подходящо уведомление в Официален вестник на Европейския съюз, изброявайки наименованията, възприети от държавите-членки за съответните квалификации на обучение и, при необходимост, за съответното професионално звание.

Тъй като Чешката република е уведомила за изменения в наименованията от списъка с дипломи, удостоверения и други документи за практикуващи стоматолози, следва да се модифицират по следния начин и списъците с наименования, приложени към Директива 78/686/ЕИО и фигуриращи в приложение V, раздел V.3, точка 5.3.3 към Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.

Приложение Б на Директива 78/686/ЕИО, както и приложение V, раздел V.3, точка 5.3.3 от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалната квалификация, се изменят, както следва:

1.

В раздел „1. Ортодонтия“ на приложение Б от Директива 78/686/ЕИО, наименованието за Чешката република е следното:

 

„Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)“, издадена от:

„1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví“

и в раздел „Ортодонтия“ на приложение V, раздел V.3, точка 5.3.3 от Директива 2005/36/EO се въвежда следната информация между данните за България и Дания:

Страна

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който издава удостоверенията за професионална квалификация

Референтна дата

„Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 юли 2007 г.“

2.

В раздел „2. Орална хирургия“ на приложение Б от Директива 78/686/ЕИО, наименованието за Чешката република е следното:

 

„Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)“, издадена от:

„1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví“

и в раздел „Орална хирургия“ на приложение V, раздел V.3, точка 5.3.3 от Директива 2005/36/EO се въвежда следната информация между данните за България и Дания:

Страна

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който издава удостоверенията за професионална квалификация

Референтна дата

„Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 юли 2007 г.“

3.

Вследствие на това, таблиците в приложение V.3, точка 5.3.3 от Директива 2005/36/ЕО, се променят както следва:

„Ортодонтия

Страна

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който издава удостоверенията за професионална квалификация

Референтна дата

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

27 януари 2005 г.

България

Свидетелство за призната специалност по „Ортодонтия“

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 януари 2007 г.

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 юли 2007 г.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28 януари 1980 г.

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

28 януари 1980 г.

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1 май 2004 г.

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1 януари 1981 г.

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28 януари 1980 г.

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 януари 1980 г.

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21 май 2005 г.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1 май 2004 г.

Latvija

„Sertifikāts“ — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1 май 2004 г.

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 май 2004 г.

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 май 2004 г.

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 май 2004 г.

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 януари 1980 г.

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1 май 2004 г.

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 май 2004 г.

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1 януари 1994 г.

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1 януари 1994 г.

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28 януари 1980 г.


Орална хирургия

Страна

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който издава удостоверенията за професионална квалификация

Референтна дата

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по „Орална хирургия“

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 януари 2007 г.

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 юли 2007 г.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28 януари 1980 г.

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28 януари 1980 г.

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1 януари 2003 г.

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 януари 1980 г.

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

21 май 2005 г.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1 май 2004 г.

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 май 2004 г.

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 май 2004 г.

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 май 2004 г.

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 януари 1980 г.

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1 май 2004 г.

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 май 2004 г.

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1 януари 1994 г.

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1 януари 1994 г.

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28 януари 1980 г.“


(1)  OB L 233, 24.8.1978 г., стр. 1.

(2)  OB L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

(3)  OB L 363, 20.12.2006 г., стр. 141.


19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/23


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

(2007/C 165/08)

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Надуваеми лодки. Част 1: Лодки с обявена максимална мощност на двигателя 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Надуваеми лодки. Част 2: Лодки с обявена максимална мощност на двигателя от 4,5 kW до 15 kW включително (ISO 6185-2:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Надуваеми лодки. Част 3: Лодки с обявена максимална мощност на двигателя по-голяма или равна на 15 kW (ISO 6185-3:2001)

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Малки плавателни съдове. Маркучи за гориво, устойчиви на огън (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

Просрочена дата

(31.8.2004 г.)

CEN

EN ISO 8099:2000

Малки плавателни съдове за отдих. Системи за съхраняване на отпадъци от тоалетни (ISO 8099:2000)

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Малки плавателни съдове. Маркучи за гориво, неустойчиви на огън (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

Просрочена дата

(31.1.2007 г.)

CEN

EN ISO 8665:2006

Малки плавателни съдове. Задвижващи корабни двигатели с вътрешно горене за възвратнопостъпателно движение. Измерване и деклариране на мощността (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

Просрочена дата

(31.12.2006 г.)

CEN

EN ISO 8666:2002

Малки плавателни съдове. Основни данни (ISO 8666:2002)

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Малки плавателни съдове. Рулево устройство. Системи от въжета и ролки (ISO 8847:2004)

EN 28847:1989

Просрочена дата

(30.11.2004 г.)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Малки плавателни съдове. Постоянно токови елекрически сантинни помпи (ISO 8849:2003)

EN 28849:1993

Просрочена дата

(30.4.2004 г.)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Малки плавателни съдове за отдих. Кинкстони и клапани преминаващи през корпуса. Част 1: Метални (ISO 9093-1:1994)

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Кинкстони и клапани преминаващи през корпуса. Част 2: Неметални (ISO 9093-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Малки плавателни съдове. Защита от пожар. Част 1: Плавателни съдове с дължина на корпуса до 15 m, включително (ISO 9094-1:2003)

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Малки плавателни съдове. Защита от пожар. Част 2: Плавателни съдове с дължина на корпуса над 15 m (ISO 9094-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Малки плавателни съдове за отдих. Електрически вентилатори (ISO 9097:1991)

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2001 г.)

CEN

EN ISO 10087:2006

Малки плавателни съдове. Идентификация на корпуса. Система за кодиране (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

Просрочена дата

(30.9.2006 г.)

CEN

EN ISO 10088:2001

Малки плавателни съдове за отдих. Монтирани на постоянно място горивни системи и стационарни цистерни за гориво (ISO 10088:2001)

 

CEN

EN ISO 10133:2000

Малки плавателни съдове за отдих. Електрически системи. Инсталации за постоянно свръх-ниско напрежение (ISO 10133:2000)

 

CEN

EN ISO 10239:2000

Малки плавателни съдове за отдих. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG) (ISO 10239:2000)

 

CEN

EN ISO 10240:2004

Малки плавателни съдове. Ръководство за собственика (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

Просрочена дата

(30.4.2005 г.)

CEN

EN ISO 10592:1995

Малки плавателни съдове за отдих. Хидравлични рулеви системи (ISO 10592:1994)

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2001 г.)

CEN

EN ISO 11105:1997

Малки плавателни съдове за отдих. Вентилация на отделенията за бензиновия двигател и/или резервоара за бензин (ISO 11105:1997)

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Малки плавателни съдове. Графични символи (ISO 11192:2005)

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Малки плавателни съдове за отдих. Защита срещу пускане в ход с включена предавка (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2001 г.)

CEN

EN ISO 11591:2000

Малки плавателни съдове за отдих с двигател. Поле на видимост от поста за управление (ISO 11591:2000)

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Малки плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса по-малко от 8 m. Определяне на максималната задвижваща мощност (ISO 11592:2001)

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Малки плавателни съдове за отдих. Водонепроницаеми кокпити и бързо отводняващи се кокпити (ISO 11812:2001)

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Малки плавателни съдове за отдих. Конструкция на корпуса и оразмеряване. Част 1: Материали: Термореактивни смоли, усилени със стъклени нишки, слоести материали за сравнение (ISO 12215-1:2000)

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Конструкция на корпуса и оразмеряване. Част 2: Материали: Материали за вътрешната част при конструкции тип „сандвич“, материали за пълнеж (ISO 12215-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Конструкция на корпуса и оразмеряване. Част 3: Материали: Стомана, алуминиеви сплави, дървесина, други материали (ISO 12215-3:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Конструкция на корпуса и оразмеряване. Част 4: Работни помещения и изработване (ISO 12215-4:2002)

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Илюминатори, филистрини, люкове и врати. Изисквания за якост и за херметичност (ISO 12216:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на устойчивостта и плавателността. Част 1: Неветроходни лодки с дължина на корпуса по-голяма или равна на 6 m (ISO 12217-1:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на устойчивостта и плавателността. Част 2: Ветроходни лодки с дължина на корпуса по-голяма или равна на 6 m (ISO 12217-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Оценяване и категоризация на устойчивостта и плавателността. Част 3: Лодки с дължина на корпуса по-малка от 6 m (ISO 12217-3:2002)

 

CEN

EN ISO 13297:2000

Малки плавателни съдове за отдих. Електрически системи. Инсталации за променлив ток (ISO 13297:2000)

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Малки плавателни съдове за отдих. Индивидуални плавателни съдове. Изисквания към конструкцията и системата за инсталиране (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Малки плавателни съдове за отдих. Рулево устройство. Редуктори (ISO 13929:2001)

 

CEN

EN ISO 14509:2000

Малки плавателни съдове. Измерване на излъчвания във въздуха шум от плавателен съд за отдих, задвижван с двигател (ISO 14509:2000)

 

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2005 г.)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Малки плавателни съдове. Излъчван във въздуха шум от плавателен съд за отдих, задвижван с двигател. Част 2: Оценяване на шума чрез използване на еталонен плавателен съд (ISO 14509-2:2006)

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Малки плавателни съдове. Печки с течно гориво за кухни в плавателни съдове (ISO 14895:2000)

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Малки плавателни съдове. Табелка на строителя на плавателния съд (ISO 14945:2004)

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Малки плавателни съдове за отдих. Максимално допустимо натоварване (ISO 14946:2001)

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Малки плавателни съдове. Сантинни помпени системи (ISO 15083:2003)

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Малки плавателни съдове. Закотвяне, швартоване и теглене. Усилени точки (ISO 15084:2003)

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Малки плавателни съдове. Предпазване от падане зад борд и връщане на борд (ISO 15085:2003)

 

CEN

EN ISO 15584:2001

Малки плавателни съдове за отдих. Вътрешно бордови бензинови двигатели. Елементи на захранващата система и на електрическата система (ISO 15584:2001)

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Малки плавателни съдове. Системи за дистанционно управление на руля за извънбордови малки джетове (ISO 15652:2003)

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Малки плавателни съдове за отдих. Вътрешно бордови дизелови двигатели. Елементи на захранващата система и на електрическата система (ISO 16147:2002)

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Малки плавателни съдове. Постоянно монтирани резервоари за бензин и дизелово гориво (ISO 21487:2006)

 

CEN

EN 28846:1993

Малки плавателни съдове за отдих. Електрически устройства. Защита срещу запалването на заобикалящи възпламеними газове (ISO 8846:1990)

 

EN 28846:1993/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2001 г.)

CEN

EN 28848:1993

Малки плавателни съдове за отдих. Системи за дистанционно управление на руля (ISO 8848:1990)

 

EN 28848:1993/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2001 г.)

CEN

EN 29775:1993

Малки плавателни съдове за отдих. Системи за дистанционно управление на руля за единични извънбордови двигатели с мощност от 15 kW до 40 kW (ISO 9775:1990)

 

EN 29775:1993/A1:2000

Забележка 3

Просрочена дата

(31.3.2001 г.)

Забележка 1

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 3

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Бележка:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък. [тази бележка да бъде включена само в случай на консолидиран списък]

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels, тел. (32-2) 550 08 11; факс (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, тел. (32-2) 519 68 71; факс (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. (33) 492 94 42 00; факс (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  OВ L 204, 21.7.1998, стр. 37.

(3)  OВ L 217, 5.8.1998, стр. 18.


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

19.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 165/28


Съобщение от Ирландия в съответствие с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди

(Съобщение за кръга на издаване на лицензи за 2007 г. — Басейн на Поркюпайн)

(2007/C 165/09)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) на горепосочената директива, министърът на комуникациите, енергийните и природни ресурси съобщава за промяна на районите, които се предоставят за издаване на лицензи в акваторията на Ирландия. Заинтересованите страни се поканват да подадат заявления за лицензи за гранично разработване в района на басейна Поркюпайн.

Район, обхващащ 229 пълни блока и 3 частични блока в басейн Поркюпайн, е определен като гранична зона и е избран за включване в кръга на издаване на лицензи за петролно проучване. До 18 декември 2007 г., крайната дата на кръга, няма да бъдат издавани нито лицензи за разработване, нито опции за лицензи, касаещи блоковете от този кръг на лицензиране.

Заявления могат да бъдат подавани за не повече от три блока в северната част на басейна и за не повече от шест блока в южната част на басейна.

Блокове, които се предоставят в северната част на басейн Поркюпайн (84 пълни блока и 3 частични)

25/25, 25/30

26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 26/26, 26/27(p), 26/29, 26/30

34/4, 34/5, 34/9, 34/10, 34/14, 34/15, 34/18, 34/19, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/28, 34/29, 34/30

35/1, 35/2(p), 35/3(p), 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30

36/1, 36/6, 36/11, 36/16, 36/21, 36/22, 36/26, 36/27

43/3, 43/4, 43/5, 43/8, 43/9, 43/10

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10

45/1, 45/2, 45/6, 45/7.

Блокове, които се предоставят в южната част на басейн Поркюпайн (145 пълни блока)

43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/18, 43/22, 43/23, 43/27, 43/30

44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28

45/11, 45/12, 45/16, 45/17, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30

52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30

53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30

54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29

60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10

61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10

62/1, 62/2.

Карта на района, конкретни указания и изисквания към заявленията, а така също и изискванията за този кръг на лицензиране, могат да бъдат намерени на следния сайт:

http://www.dcmnr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/Porcupine+2007+Frontier+Licensing+Round.htm

или като се свържете с:

Des Byrne

Petroleum Affairs Division

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Leeson Lane

Dublin 2

Ireland

E-mail: Des.Byrne@dcmnr.ie

Телефон (353) (0)1 678 26 93

Критерии за разглеждане на заявленията

При разглеждането на заявленията министърът ще взима предвид необходимостта от експедитивно, щателно, ефикасно и безопасно разработване с цел определяне на петролните и газови ресурси на Ирландия, като се съобразява с екологичните изисквания. Министърът ще отчете наличието на следните елементи при разглеждането на всяко разрешително, за което е подадено заявление:

(а)

работната програма, предложена от заявителя;

(б)

техническата компетентност на заявителя и неговия опит при работа в акваториална зона;

(в)

финансовите ресурси, с които разполага заявителя; както и

(г)

където това е уместно, работата на заявителя по други разрешителни, по които той е бил страна.

Заявленията трябва да бъдат четливо надписани отвън „Кръг на издаване на лицензи за 2007 г. — Басейн на Поркюпайн“, адресирани до „The Secretary General, Department of Communications, Energy and Natural Resources, Petroleum Affairs Division, Leeson Lane, Dublin 2, Ireland“ и подадени до 12:00 на обяд по Гринуич във вторник, 18 декември 2007 г.

Получаването на заявление не задължава министъра да предостави лиценз за района или за част от района, за който се кандидатства със заявлението. Решенията по заявленията ще бъдат взети до 31 януари 2008 г.

В съответствие с член 5, параграф 1, букви а) и б) от горепосочената директива, министърът на комуникациите, енергийните и природни ресурси съобщава с настоящото, че разрешенията ще бъдат предоставени въз основа на относителната тежест на предложените работни програми, като ще бъде обърнато особено внимание на това доколко работната програма е подходяща за оценка на възможността за проучване на въглеводородите и за подготовка на терена за разработващо сондиране.