Единен европейски акт

 

РЕЗЮМЕ НА:

Единен европейски акт

КАКВА Е ЦЕЛТА НА АКТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Структура

Институционални промени

Области на политиката

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА АКТЪТ?

ЕЕА се прилага от 1 юли 1987 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

История на Европейския съюз — 1980—1989 г. (Европа).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Единен европейски акт (ОВ L 169, 29.6.1987 г., стр. 1—28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Завършване на вътрешния пазар — Бяла книга на Комисията до Европейския съвет (Милано, 28—29 юни 1985 г.) (COM(85) 310 final, 14.6.1985 г.)

последно актуализация 04.04.2018