Резолюция на Европейския съвет относно координирането на икономическата политика

 

РЕЗЮМЕ НА:

Резолюция на Европейския съвет относно координирането на икономическата политика в ИПС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕЗОЛЮЦИЯТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Резолюция на Европейския съвет от 13 декември 1997 година относно координирането на икономическата политика в етап 3 от ИПС и относно членове 109 и 109, буква б) от Договора за ЕО (OВ C 35, 2.2.1998 г., стр. 1—4)

последно актуализация 21.02.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.