Правила на ЕС за пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотрофин

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение на Съвета 1999/879/ЕО — пускане на пазара и начин на употреба на говеждия соматотрофин (BST)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение на Съвета 1999/879/ЕО от 17 декември 1999 година относно пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотрофин (BST) и за отмяна на Решение 90/218/ЕИО (ОВ L 331, 23.12.1999 г., стр. 71—72)

последно актуализация 11.08.2016