Парникови газове: намаляване на емисиите с 20 % или повече до 2020 г.

Широкообхватната икономическа криза оказа въздействие върху целите, които ЕС си постави през 2008 г., за намаляване на своите парникови газове с 20 % до 2020 г. Това намалява целите като средство за модернизиране на европейската икономика и за превръщането ѝ в по-конкурентоспособна. Освен това се оказва въздействие върху евентуално преминаване на ЕС към цел от 30 % като част от едни глобални усилия.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Анализ на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии (COM(2010) 265 окончателен, 26.5.2010 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Широкообхватната икономическа криза оказа въздействие върху целите, които ЕС си постави през 2008 г., за намаляване на своите парникови газове с 20 % до 2020 г. Това намалява целите като средство за модернизиране на европейската икономика и за превръщането ѝ в по-конкурентоспособна. Освен това се оказва въздействие върху евентуално преминаване на ЕС към цел от 30 % като част от едни глобални усилия.

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ?

То анализира възможността ЕС да премине от настоящата цел от 20 % към по-амбициозна цел от 30 %.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

За допълнителна информация посетете уебсайта на Европейската комисия, емисии на парникови газове.

последно актуализация 26.03.2015