Изменение на климата — Парижко споразумение, ратифицирано от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (ЕС) 2016/1841 за сключване на Парижкото споразумение относно изменението на климата

Парижко споразумение

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Действия на ЕС за борба с изменението на климата досега

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

То влезе в сила на 4 ноември 2016 г., а ще се прилага от 2020 г. нататък.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чрез споразумението се засилват глобалните действия в отговор на изменението на климата, като се задава насоката на днешните политики за постигане на нулев въглероден отпечатък преди края на века.

То бе прието от 195 държави в Париж през декември 2015 г. и заменя Протокола от Киото от 1997 г.

Прочетете повече

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1—3)

Парижко споразумение (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4—18)

последно актуализация 04.11.2016