5.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 333/8


Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

(2017/C 333/06)

Надзорният орган на ЕАСТ не повдига възражения по следната мярка за държавна помощ:

Дата на приемане на решението

:

13 юли 2017 г.

Дело №

:

80780

Решение №

:

143/17/COL

Държава от ЕАСТ

:

Норвегия

Регион

:

Трите области Nordland, Troms и Finnmark

Наименование (и/или име на бенефициера)

:

Туроператори

Правно основание

:

Решения относно бюджета, вземани от областите Nordland, Troms и Finnmark

Вид на мярката

:

Оперативна помощ

Цел

:

Целта е да се предотврати обезлюдяването чрез създаване на работни места в туристическия сектор чрез подкрепа за организиране на чартърни полети на туроператорите (т.е. нередовни полети) до летищата в три области в Северна Норвегия.

Вид на помощта

:

Оперативна помощ

Бюджет

:

10 млн. NOK

Интензитет

:

25 %

Продължителност

:

Удължаване от 1.11.2017 г. до 31.12.2020 г.

Стопански сектори

:

Туроператори с чартърни полети

Наименование и адрес на предоставящия орган

:

Трите области Nordland, Troms и Finnmark

Друга информация

:

 

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/