10.5.2022   

BG EN

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/17


ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

допълнение 2022/4

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 190/02)

СЪДЪРЖАНИЯ

Легенда 19
Списък на земеделските видове 20

I.   Цвекло

1.

Beta vulgaris L. Захарно цвекло 20

2.

Beta vulgaris L. Фуражно цвекло 23

II.   Фуражни култури

5.

Agrostis stolonifera L. Издънкова (бяла) полевица 24

6.

Agrostis capillaris L. Полевица 24

12.

Dactylis glomerata L. Ежова главица 24

13.

Festuca arundinacea Schreber Тръстиковидна власатка 24

17.

Festuca rubra L. Червена власатка 24

20.

Lolium multiflorum Lam. Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс 25

20.1.

Ssp. alternativum 25

20.1.

Ssp. non alternativum 25

21.

Lolium perenne L. Райграс 25

25.

Phleum pratense L. Ливадна тимотейка 26

29.

Poa pratensis L. Ливадна метлица 26

47.

Medicago sativa L. Люцерна 26

51.

Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin 26

54.

Pisum sativum L. (partim) Фуражен грах 26

63.

Trifolium pratense L. Червена детелина 27

64.

Trifolium repens L. Бяла детелина 27

71.

Vicia faba L. (partim) Бакла 27

73.

Vicia sativa L. Фий 27

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Фуражна ряпа 27

III.   Маслодайни и влакнодайни култури

81.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Репица 29

83.

Brassica napus L. (partim) Рапица 29

85.

Cannabis sativa L. Коноп 31

88.

Gossypium spp. Памук 31

89.

Helianthus annuus L. Слънчоглед 31

91.

Papaver somniferum L. мак 35

92.

Sinapis alba L. Бял синап 35

93.

Glycine max (L.) Merr. Cоя 35

IV.   Зърнени куптури

94.

Avena nuda L. голозърнест овес 36

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Посевен овес и византийски овес 36

97.

Hordeum vulgare L. Ечемик 36

97.1.

Ечемик двуреден 36

97.2.

Ечемик шестреден 38

98.

Oryza sativa L. Ориз 38

100.

Secale cereale L. Ръж 39

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Сорго 39

103.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. хибриди, които са резултат от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense 40

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Triticum с вид от рода Secale 40

105.

Triticum aestivum L. Мека пшеница 40

106.

Triticum durum Desf. Твърда пшеница 43

107.

Triticum spelta L. Спелта пшеница 43

108.

Zea mays L. (partim) Царевица 43

V.   Картофи

109.

Solanum tuberosum L. Картофи 60

ЛЕГЕНДА

1.

Настоящото допълнение към консолидираната версия на общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове от 2021 г. (1) съдържа измененията, които бе необходимо да се направят, за да се вземе предвид информацията, получена в Комисията от държавите членки.

2.

Настоящото допълнение следва структурата, приета в консолидираната версия от 2021 г. За справка може да се използва легендата към посоченото издание.

3.

Настоящото допълнение обхваща уведомленията, получени между 1 и 28 февруари 2022 г.

4.

Измененията на консолидираната версия от 2021 г. са посочени в колона 4 по следния начин:

„(add.)“

:

означава добавяне на нова позиция в общия каталог,

„(mod.)“

:

означава изменение на съществуваща позиция. Указанията към тази позиция в настоящото допълнение заменят тези в консолидираната версия от 2021 г.,

„(del.)“

:

означава заличаване от общия каталог на позицията и на всички указания към нея.

5.

Настоящото допълнение се отнася до сортовете, за които е постъпило уведомление и по отношение на които се прилагат разпоредбите на член 16, параграф 1 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (2).

6.

Ако кодът на сортоподдържащото лице не фигурира в консолидираната версия от 2021 г., неговото име и адрес могат да бъдат получени от органа, посочен в списъка за съответната държава членка или държава от ЕАСТ.

(1)  Консолидирана версия от 13 декември 2021 г.:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Abanico

 

 

(del.)

Adapt

 

 

(del.)

Agassi

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Alexina KWS

*NL 301

 

D m (2) (mod.)

Anapurna

 

 

f: 30.6.2024

Annamira KWS

 

 

f: 30.6.2024

Arenza

 

 

(del.)

Aristea KWS

 

 

(del.)

Arribes

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

August

*PL 1189

 

D m (2) (add.)

Baraca

*ES 6392, (*)FR S15330

 

P M (4) (mod.)

Baronika KWS

*DE 105

 

D m (2) (add.)

Batman

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Batory

*PL 481

 

D m (2) (add.)

Beniamina KWS

(*)DE 105, *HU 149293

 

D m (2) (mod.)(16)

Bettina KWS

*IT 183

 

m (2) (add.)

Branta

*DE 1403

 

D m (2) (add.)

Brigantine

*IT 479

 

m (2) (add.)

Bruna KWS

 

 

f: 30.6.2024

BTS 2420

*PL 964

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 3645 RHC

*DE 9210

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 3740

*IT 189

 

m (2) (add.)(32)

BTS 5650

*DE 9210

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 5715 N

*DE 9210

 

D m (2) (add.)(32)

BTS Smart 2020

*PL 964

 

D m (2) (add.)

BTS Smart 4825

*IT 189

 

m (2) (add.)(32)

Cadet

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Cadmus

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Campiña

 

 

(del.)

Cantata

 

 

(del.)

Caribata

 

 

(del.)

Carlton

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Casablanca

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Catamaran

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Cayetana KWS

 

 

(del.)

Cazoo

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Contenta

*ES 6392, *PL 1117

 

D m (2) (mod.)

Cyrena

 

 

(del.)

Davorka KWS

*PL 52

 

D m (2) (add.)

Deleita

 

 

(del.)

Dobromira KWS

*PL 52

 

D m (2) (add.)

Dohle

*DE 1403

 

D m (2) (add.)

Dukesa

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Eduarda KWS

 

 

f: 30.6.2024

Einstein

 

 

(del.)

FD Windy

*PL 57

 

D m (2) (add.)

Flamingo

 

 

(del.)

Flixter

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Fortuna

 

 

(del.)

Frederic

*PL 1189

 

D m (2) (add.)

Fresia KWS

 

 

(del.)

Futura

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Gajus

*PL 1189

 

D m (2) (add.)

Helvetia KWS

 

 

(del.)

Heracles

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

HI1280

 

 

(del.)

Hispania

 

 

(del.)

Hispano

 

 

(del.)

Intuicion

 

 

(del.)

Jadwiga

*PL 481

 

D m (2) (add.)

Jafra KWS

*HU 149293

 

D m (2) (mod.)

Jagan

*PL 833

 

D m (2) (add.)

Jamajka

*PL 36

 

D m (2) (add.)

Janetka

*PL 36

 

D m (2) (add.)

Jocelinda KWS

 

 

(del.)

Jordana KWS

 

 

(del.)

Josephina KWS

*DE 105

 

D m (2) (add.)

Kalimera KWS

 

 

f: 30.6.2024

Kant

 

 

f: 30.6.2024

Karta

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Kefren

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Kelebek

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Kepler

 

 

f: 30.6.2022

Kimera

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Kleiber

*DE 601

 

D m (2) (add.)

Kolumb

*PL 1189

 

D m (2) (add.)

Konrad

 

 

f: 30.6.2024

KW 366

*DE 105

 

D m (1) (add.)(32)(33)

KW 369

*DE 105

 

D M (1) (add.)(32)(33)

KW 373

*DE 105

 

D m (1) (add.)(32)(33)

KW 374

*DE 105

 

D M (1) (add.)(32)(33)

KW 376

*DE 105

 

D m (1) (add.)(32)(33)

KW 377

*DE 105

 

D M (1) (add.)(32)(33)

Lareina KWS

 

 

f: 30.6.2024

Lucata

 

 

(del.)

Ludovica KWS

*DE 105

 

D m (2) (add.)

Maestro

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Magno

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Malika

*IT 587

 

m (2) (add.)

Malu

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Mandril

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Marco

 

 

(del.)

Maressa KWS

 

 

(del.)

Marino

*ES 6392, *AT 533

 

D m (2) (mod.)

Matina

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Matros

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Mayos

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Mecenas

*PL 1153

 

D m (2) (add.)

Medusa

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Mejias

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Michelangelo

*IT 1762, *PL 1189

 

D m (2) (mod.)

Molly

*DK 11, *ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Moose

 

 

f: 30.6.2024

Motor

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Nefertitis

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Nemty

*IT 587

 

m (2) (add.)

Nimafire

*IT 587

 

m (2) (add.)

Noun

*IT 587

 

m (2) (add.)

Novatessa KWS

*DE 105

 

D m (2) (add.)

Odysseus

*PL 1189

 

D m (2) (add.)

Orazia KWS

*IT 183

 

m (2) (add.)

Orbite

 

 

(del.)

Papuan

*IT 479

 

m (2) (add.)

Pasionata

 

 

(del.)

Piano

 

 

(del.)

Rebecca KWS

*IT 183

 

m (2) (add.)

Ribera

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Sandpiper Smart

*ES 1502, *LT 119, *NL 1014, *SE 143

 

D m (2) (mod.)(16)

Satie

*DK 255, *ES 6338, *FR S14771

 

D m (2) (mod.)

Scota

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Sculta

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Silenta

*ES 6392, *AT 533, *SK 173

 

D m (2) (mod.)

Skater

*IT 479

 

m (2) (add.)

Smart Fjola KWS

*SE 89

 

(add.)

Smart Iberia KWS

*SE 89

 

(add.)

Smart Jella KWS

 

 

(del.)

Smart Perla KWS

*IT 183, *PL 52

 

D m (2) (add.)

Soleata

 

 

(del.)

Sporta

*ES 6392, *AT 533

 

D m (2) (mod.)

Sufia

*IT 587

 

m (2) (add.)

Sybelius

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Sympa

 

 

(del.)

Syrolia

 

 

(del.)

Tabal

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Tatry

 

 

f: 30.6.2024

Thunder

*HU 101361

 

D m (2) (mod.)

Titicaca

 

 

(del.)

Turbata

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Valentina

 

 

(del.)

Valeska

 

 

(del.)

Vespa

*ES 6392, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Viola KWS

*IT 183, *PL 52

 

D m (2) (add.)

Voltaire

 

 

(del.)

Vulcania KWS

*NL 301

 

D m (2) (mod.)

Wallonia KWS

*PL 52

 

D m (2) (add.)

Xanthus

*EL 13, *ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Yeltes

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

Zenit

*ES 6392

 

D m (2) (mod.)

2.   Beta vulgaris L. - Fodder beet

1

2

3

4

Elicieuse

*PL 161

 

P m (4) (add.)

Ribondo

 

 

(del.)

II.

5.   Agrostis stolonifera L. - Creeping bent

1

2

3

4

Backspin

 

 

(del.)

6.   Agrostis capillaris L. - Brown top

1

2

3

4

Nor

 

*IS 13

(mod.)(1)

Tracenta

*NL 444

 

(mod.)(1)

12.   Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1

2

3

4

Barlemas

 

 

(del.)

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Arabia

 

 

(del.)

Bonsai

 

 

(del.)

Cortez

 

 

(del.)

Seine

 

 

(del.)

Titanium

 

 

(del.)

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Adio

*CZ x, *PL 321

 

(mod.)(1)(8)

Aponga

*FR S13804

 

(mod.)(1)(8)

Barcrown

*NL 205

 

(mod.)(1)(7)

Barmalia

*FR 8016, *NL 205

 

(mod.)(1)(8)

Belleaire

 

 

f: 30.6.2023

Brumana

 

 

(del.)

Cindy

 

 

(del.)

Gillet

 

 

(del.)

Klett

 

 

(del.)

Lambada

*FR 12452

 

(mod.)(1)(8)

Minsk

 

 

(del.)

Waratah

 

 

(del.)

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

Clipper

 

 

f: 30.6.2024

Primora

 

 

(del.)

Swale

*SE 71

(*)NO 323

D (mod.)(17)

Ssp. non alternativum -

 

 

Montblanc

*NL 444

 

T (mod.)

Montoro

*FR S8233

 

D (mod.)

Rosmaro

 

 

(del.)

Subtyl

 

 

(del.)

Taurus

*DE 283

 

T (mod.)

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Alfonso

*IE 27, *FR S8233

 

T (mod.)(17)

Artic Green

*IT 1845

 

D (mod.)(1)

Chicuto

 

 

(del.)

Dzelme

*LV 189

 

(add.)

Figgjo

*SE 123

*NO 518

(mod.)

Grand Slam

 

 

(del.)

Grand Slam 2

 

 

(del.)

Indra

*NL 359

 

D (mod.)

Melpetra

*BE 218

 

T (mod.)(17)

Merkem

*PL 214, *SI 524

 

T (mod.)(17)

- Merkem RvP

*BE 218

 

 

Merkem RvP

 

 

= Merkem

Prizm

 

 

(del.)

Twymax

*FR S14431

 

T (mod.)

25.   Phleum pratense L. - Timothy

1

2

3

4

Gunnar

*SE 123

*NO 499

(mod.)(17)

Tibor

 

 

f: 30.6.2024

Undis

*SE 8

 

(add.)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Bluechip

 

 

(del.)

Knut

 

*IS 21, *NO 518

(mod.)

Linares

*FI 6193

 

(mod.)(1)(12)

Royce

 

 

(del.)

47.   Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

Carma

*BG 75, (*)FR S12818, *PT 599

 

(mod.)

Castilla

 

 

(del.)

FSG408DP

 

 

f: 30.6.2024

Jozsó

 

 

f: 30.6.2024

51.   Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin

1

2

3

4

Matra

 

 

(del.)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Heikki

*FI 6102

 

(add.)

Lempi

*FI 6102

 

(add.)

Rebel

 

 

(del.)

Skol

*EE 79, *FR S13804, *FI 6214

 

(mod.)(16)

Svit

 

 

f: 30.6.2024

Symbios

*DE 147, *EE 79, *FR S13804, *FI 6214

 

(mod.)(16)

Tutti

 

 

f: 30.6.2024

63.   Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

Elanus

 

 

(del.)

Hegemon

 

 

f: 30.6.2024

Viola

*CZ x

 

D (mod.)

64.   Trifolium repens L. - White clover

1

2

3

4

Riesling

*FR S14430, *LT 118, *NL 227, *AT 830, *PL 161

 

(mod.)

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Allison

*DE 147, *EE 31, *FR S13099

 

(mod.)(16)

Bingo

*LT 80

 

(mod.)(16)

Bolivia

*DK 44, *DE 147, *EE 31, *LT 44

 

(mod.)(16)

Rutabon

 

 

(del.)

Tiffany

*DE 147, *EE 31, *FR S13804, *LT 44, *FI 6174

 

(mod.)(16)

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean - Conservation varieties

1

2

3

4

Herz Freya

 

 

(del.)

73.   Vicia sativa L. - Common vetch

1

2

3

4

Nitra

 

*IS 3

(mod.)

Topaze

*FR 8635

 

(mod.)

79.   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1

2

3

4

Almeria

*DE 676

 

(add.)

Ayacara

*DE 2418

 

(add.)

Black Jack

 

 

(del.)

Cabana

*DE 2418

 

(add.)

Carrera

*DE 2418

 

(add.)

Cholgo

*DE 2418

 

(add.)

Kranich

*DE 871

 

(add.)

Krone

*DE 871

 

(add.)

Meta

*DE 9777

 

(add.)

Paul

*DE 871

 

(add.)

Rebiur KWS

*DE 105

 

(add.)

Residur KWS

*DE 105

 

(add.)

Revanche

*DE 289

 

(add.)

Ufo

 

 

(del.)

III.

81.   Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

1

2

3

4

Aita

*EE 23

 

(add.)(15)(30)

Atmosphere

*DE 9777

 

(add.)

Kuutar CL

*FI 6102

 

(add.)(38)

Sinuhe

*FI 6102

 

(add.)(38)

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Akilah

*CZ 1517, *EE 31, *PL 159

 

H (mod.)(15)(39)

Amazzonite

*FR S13804

 

H (mod.)(15)(39)

Ambassador

*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 112, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Amerigo

 

 

f: 30.6.2024

Angelina

 

 

f: 30.6.2024

Anja CL

*LT 42, *SE 71

 

H (add.)(16)(38)

Ankara

 

 

(del.)

Antilop

 

 

f: 30.6.2024

Arazzo

*SK 520

 

H (mod.)(15)(39)

Aristoteles

 

 

(del.)

Arizona

*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938, *RO 2111

 

H (mod.)(15)(39)

Arketon

 

 

f: 30.6.2024

Arrow

 

 

f: 30.6.2024

Aspect

*BG 21, *DK 223, *DE 1323, *EE 112, *LT 176, *HU 132938, *PL 872, *RO 2111

 

H (mod.)(15)(30)(39)

Asterion

 

 

(del.)

Astronom

*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938, *RO 2111

 

H (mod.)(15)(38)

Bellevue

*PL 1178

 

(mod.)(15)(38)

Bonanza

*PL 716

 

H (mod.)(15)(39)

Bowie

*EE 46

 

H (add.)(16)(30)

Caesar CL

*EE 31

 

H (add.)(16)(30)

Coutrie

*IT 1639

 

H (add.)

Crotora

*EE 31, *PL 159

 

H (mod.)(15)(39)

Cuzzco

*FR S13804

 

H (mod.)(15)(38)

DK Exfile

 

 

f: 30.6.2024

DK Extron

 

 

f: 30.6.2024

ES Alonso

 

 

f: 30.6.2024

ES Natalie

*HR 26

 

H (mod.)(15)(39)

Fantomas

 

 

f: 30.6.2024

Genie

 

 

(del.)

Harry

*CZ 1052, *AT 124, *PL 676, *SK 508

 

(mod.)(15)(39)

Herakles

*EE 31, *PL 159, *SK 63

 

H (mod.)(15)(39)

Hunter

 

 

f: 30.6.2024

Inspiration

 

 

f: 30.6.2024

Jarmil KWS

*LT 73

 

H (mod.)(16)(38)

Jecando KWS

 

 

f: 30.6.2024

Jolly

 

 

f: 30.6.2024

Kaldera

 

 

f: 30.6.2024

Kuga

*LT 44, *PL 159

 

H (mod.)(15)(38)

KWS Ingmar CL

*LT 73

 

H (mod.)(16)(38)

KWS Jakobos

*LT 73

 

H (mod.)(16)(38)

KWS Jementos

 

 

f: 30.6.2024

KWS Jeymos

*EE 25

 

H (add.)(16)(30)

KWS Jobos

*EE 25

 

H (add.)(16)(30)

Lenny

*SK 508

 

(mod.)(15)(39)

Manzzana

*FR S13804

 

H (mod.)(15)(38)

Mauka

 

 

f: 30.6.2024

NK Buddy

 

 

f: 30.6.2024

Nolde

*EE 46

 

H (add.)(16)(30)

Pamela

*FR S13724

 

(mod.)(15)(39)

PR45D05

 

 

f: 30.6.2024

PX100CL

*HU 166056

 

H (mod.)(15)(32)(38)

PX104

 

 

f: 30.6.2024

Raptor

 

 

(del.)

RGT Banquizz

*FR S13804

 

H (mod.)(15)(38)

RGT Durazzo

 

 

f: 30.6.2024

RGT Jakuzzi

*CZ 1065, *LT 86

 

H (mod.)(15)(39)

RGT Slobozzia

 

 

f: 30.6.2024

Ricky

 

 

f: 30.6.2024

Roller

*IT 1639

 

H (add.)

Rumba

 

 

f: 30.6.2024

SY Chester

 

 

f: 30.6.2024

SY Marten

*PL 787

 

H (mod.)(15)(39)

Tanzanite

(*)FR S13804, *SK 520

 

H (mod.)(15)(38)

Tores

*HR 100, *PL 787, *SK 443

 

H (mod.)(15)(38)

Trezzor

*CZ 1065, *FR S13804, *LT 86, *SK 520

 

H (mod.)(15)(38)

Valerio

 

 

f: 30.6.2024

85.   Cannabis sativa L. - Hemp

1

2

3

4

Enectarol

*NL 1119

 

(add.)

Tisza

*HU 214212

 

(mod.)

88.   Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

Balaika

*ES x

 

(add.)

Carlota

 

 

(del.)

Concha

*ES x

 

(add.)

Lacta

 

 

(del.)

Ligur

 

 

(del.)

MAY 455

*ES x

 

(add.)(32)

Rosita

 

 

(del.)

Sevilla

 

 

(del.)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

1006L CL

*IT 345

 

S (add.)(32)

1008L SU

*IT 345

 

S (add.)(32)

1018L CLP

*IT 1171

 

S (add.)(32)

1044L SU

*IT 1171

 

S (add.)(32)

1046H SU

*IT 1171

 

S (add.)(32)

2002H

*IT 1171

 

S (add.)(32)

2005L

*IT 1171

 

S (add.)(32)

3035H

*IT 1171

 

S (add.)(32)

4053L CLP

*IT 1171

 

S (add.)(32)

5064L SU

*IT 1171

 

S (add.)(32)

6027L CLP

*IT 1171

 

S (add.)(32)

Abdera

*IT 336

 

S (add.)

Abula

*IT 336

 

S (add.)

ADV17000

 

 

(del.)

ADV37007

 

 

(del.)

AI3DM

*IT 828

 

(add.)(32)

Albizio CLP

*IT 837

 

S (add.)

Alhaja

 

 

(del.)

Almás

 

 

(del.)= Kongo

Anterro

*IT 837

 

S (add.)

Arsa

*IT 336

 

S (add.)

Balint CL

*IT 837

 

S (add.)

Caracas

*IT 426

 

T (add.)

Cedrick CLP

*IT 837

 

S (add.)

Conquest

*IT 370

 

S (add.)

Cosmopollitan

*IT 1125

 

S (add.)

CRM22RJ

 

 

(del.)

Dover Clp

*IT 1164

 

S (add.)

ES Amis

*CZ 1684, *IT 1171

 

H S (mod.)

ES Bellamis CL

 

 

f: 30.6.2024

ES Ceylon SU

*BG 22, *IT 1171

 

S (add.)

ES Karmis CL

 

 

f: 30.6.2024

ES Kornelka

*IT 1171

 

H S (mod.)

ES Madea

 

 

f: 30.6.2024

Estrella CS

*IT 345

 

H S (mod.)

Filladelfia

*IT 1125

 

S (add.)

Flosun

*IT 345

 

H S (mod.)

Francesca

*IT 426

 

S (add.)

Houat

*IT 1125

 

S (add.)

Inka

 

 

f: 30.6.2024

Isera

 

 

(del.)

Kapea ST

*IT 370

 

S (add.)

Kerosene HO

*IT 370

 

S (add.)

Kongo

 

 

f: 30.6.2024

KWS Kamales CL

*IT 1787

 

S (add.)

KWS Vivantes

*IT 1787

 

S (add.)

Lavoria CS

*IT 345

 

H S (mod.)

LG50467

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50468

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50494

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50504

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50511 CLP

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50541 CLP

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50549 SX

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50550 CLP

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50557 CLP

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50616

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50709 SX

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50752 CLP

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG50789 SX

*IT 837

 

S (add.)(32)

LG5381

*IT 1243

 

S (mod.)(32)

LG5523

*IT 1243

 

S (mod.)(32)

LG5544

 

 

f: 30.6.2024

LG5559

 

 

f: 30.6.2024

LG5585

*IT 1243

 

S (mod.)(32)

Liparis

*IT 1125

 

S (add.)

Liska

*IT 426

 

S (add.)

Llawrence

*IT 1125

 

S (add.)

MAS 817P

*IT 370

 

S (add.)(32)

MAS 87IR

*IT 370, *RO 2123

 

H S (mod.)(32)

MAS 910OL

*FR 96118, *IT 370

 

S (mod.)(32)

MAS 93G

 

 

f: 30.6.2024

Milos CLP

*IT 1125

 

S (add.)

Montalbo

 

 

(del.)

N4H309 E

*IT 1832

 

S (add.)

N4H413 CL

*IT 1832

 

T (add.)(32)

N4HE115

*IT 1832

 

S (add.)(32)

N4HM354

*IT 1832, *RO 2200

 

S (mod.)(32)

N4L102 CL

*IT 1832

 

S (add.)(32)

N4L472 CL

*IT 1832

 

S (add.)(32)

N5H493 CL

*IT 1832

 

S (add.)(32)

Noumea

*IT 426

 

S (add.)

NS Colonel

 

 

f: 30.6.2024

NS Goliat

 

 

f: 30.6.2024

Okllaoma

*IT 1125

 

S (add.)

Olibird

 

 

f: 30.6.2024

Orllando

*IT 1125

 

S (add.)

P63HH174

*IT 1057

 

S (add.)(32)

P63LE75

 

 

f: 30.6.2024

P64HE418

*IT 1057

 

S (add.)(32)

P64LC09

 

 

f: 30.6.2024

P64LE11

 

 

f: 30.6.2024

P64LE19

 

 

f: 30.6.2024

P64LL82

 

 

f: 30.6.2024

P64LL92

 

 

f: 30.6.2024

RGT Basallt

*IT 1125

 

S (add.)

RGT Blackbull

*IT 1125

 

S (add.)

RGT Guillermo CLP

*IT 1125

 

S (add.)

RGT Vallencia CLP

*IT 1125

 

S (add.)

RGT Vuellta

*IT 1125

 

S (add.)

Soprano

*IT 837

 

S (add.)

Sumerio

*IT 1164, *PT 586

 

S (mod.)(18)

SW1M85 CLP

*IT 1786

 

S (add.)(32)

SW1M86 CLP

*IT 1786

 

S (add.)(32)

SY Subtil

 

 

f: 30.6.2024

Temper

*IT 837

 

S (add.)

Terra

 

 

(del.)

Titos ST

*IT 370

 

S (add.)

Torcaz

 

 

(del.)

Trapio

 

 

(del.)

Vanko

 

 

(del.)

Victorius

*IT 370

 

S (add.)

Vollter SU

*IT 1125

 

S (add.)

Warholl

*FR S13804, *IT 1125

 

S (mod.)

Zeppelin

*IT 370, *RO 2123

 

S (mod.)

91.   Papaver somniferum L. - Poppy

1

2

3

4

Carmona

*ES 523

 

(add.)

Madrigal

*ES 523

 

(add.)

92.   Sinapis alba L. - White mustard

1

2

3

4

Absalon

*DE 871

 

(add.)

Amazone

*DE 9777

 

(add.)

Aubine

*DE 2418

 

(add.)

Boom

*DE 871

 

(add.)

Captain Jack

*DE 9777

 

(add.)

Freeza

*DE 9777

 

(add.)

Medicus

 

 

(del.)

Power

*DE 871

 

(add.)

Sidur

*DE 105

 

(add.)

93.   Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Angela PZO

 

 

f: 30.6.2024

Delphi PZO

*DE 10310, *AT 672

 

(mod.)

ES Mentor

*FR S15312, *AT 761, *RO 2205, *SK 507

 

(mod.)

Orakel PZO

*DE 10310, *AT 672

 

(mod.)

PrestoPro

 

 

f: 30.6.2024

Proteline

*DE 9925

 

(add.)

Ranger

*DE 871

 

(add.)

TerraPro

 

 

f: 30.6.2024

IV.

94.   Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1

2

3

4

Adorator

*PL 611

 

(add.)(16)

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Aintree

*ES x

 

(mod.)(15)

Armani

*DE 9676, *EE 170, *PL 496

 

(mod.)(16)

Kurt

 

 

(del.)

Magellan

*CZ 77, *DE 9056, *PL 306

 

(mod.)(16)

Mv Hóka

*HU 143257

 

(add.)(15)

Nestor

*FI 6102

 

(add.)

RGT Vara

*SE 142

 

(add.)(16)

Rodos

*EE 10

 

(add.)(16)

Scotty

*DE 9056, *FI 6147

 

(mod.)(16)

Simon

 

 

(del.)

Skarnes

*FI 6146

 

(mod.)(16)

Sonja

*SE 8

 

(add.)(16)

Vahva

*FI 6257

 

(add.)

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat - Conservation varieties

1

2

3

4

Brinjska zob

*HR 799

 

(add.) Region of origin:Croatia(16)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Abba

*DE 9056, *HU 107747, *FI 6205

 

(mod.)(16)

Acanta

 

 

f: 30.6.2024

Allan

*EE 46

 

(add.)(16)

Amanda

*SE 71

 

(add.)(16)

Amidala

*CZ 77, *DE 9056, *EE 33, *FR 45185, *LT 60, (*)LU 6067, *HU 107747, *AT 500, *PL 306

 

(mod.)(16)

Augusta

*FR S12599

 

(mod.)(15)

Bizon

*PL 1

 

(add.)(16)

Colonia

 

 

f: 30.6.2023

Conan

*FI 6255

 

(add.)

Conchita

*EE 28, *HU 148098

 

(mod.)(16)

Despina

*SK 295

 

(mod.)(16)

Fender

*SE 155

 

(add.)(16)

Florence

*PL 407

 

(add.)(16)

Gladys

*CZ 1207, *NL 705

 

(mod.)(16)

Grace

*DE 8905, *EE 33

 

(mod.)(16)

Iron

*DK 220, *EE 67

 

(mod.)(16)

KH Lilla

 

 

f: 30.6.2024

KH Réka

 

 

f: 30.6.2024

KH Sára

 

 

f: 30.6.2024

KH Tarna

 

 

f: 30.6.2024

Kiwi

 

 

(del.)

LG Belcanto

*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491, *PL 738

 

(mod.)(16)

LG Verdi

 

 

(del.)

Lindsay

 

 

f: 30.6.2024

NS 593

 

 

f: 30.6.2024

NS Litos

*HR 633

 

(add.)(15)

NS Talos

*HR 633

 

(add.)(15)

Otkos

*HR 67

 

(add.)(15)

Posada

 

 

f: 30.6.2024

Quench

*DK 211, *DE 6880, *LT 152, (*)LU 6031

 

(mod.)(16)

Reni

*AT 505

 

(mod.)(15)

RGT Gagarin

*CZ 1065, *NL 1046, *PL 631

 

(mod.)(16)

Salome

*LT 60, (*)LU 6017, *HU 107747, *PL 306, *SK 295, *FI 6147, *SE 41

 

(mod.)(16)

SM Redstar

*PL 618

 

(add.)(16)

Stabil

*CZ 526

 

(add.)(15)

Streif

*DE 4046

 

(mod.)(16)

Sunshine

*CZ 528, *DE 8887, *FR 8359

 

(mod.)(16)

Tilmor

*PL 153

 

(add.)(16)

Vitas

*HR 67

 

(add.)(16)

Viveca

*HR 80

 

(add.)(15)

Wiebke

 

 

f: 30.6.2024

Wintmalt

*DE 129

 

(mod.)(15)

Yoda

*DE 8887, *EE 43, *FR S14202, *LT 56, *FI 6129

 

(mod.)(16)

- 6-row barley

 

 

Druvis

 

 

f: 30.6.2024

Gemini

*IT 101

 

(add.)

GK Foxy

*HU 149567

 

(add.)(15)

Haukur

*SE 177

 

(add.)(16)

Hillevi

*FI 6102

 

(add.)

Jalmari

*FI 6102

 

(mod.)(16)

Joker

*DE 129, *FR S13841

 

(mod.)(15)

KH Rudolf

 

 

f: 30.6.2024

KH Zsombor

 

 

f: 30.6.2024

KM Túri

*HU 192563

 

(add.)(15)

KWS Tenor

*DE 129, *EE 58, *HU 148098

 

(mod.)(15)

Lene

*FI 6172

 

(add.)

LG Triumph

*CZ 1405, *HU 132938

 

(mod.)(15)

Melia

*DE 4046, *EE 81, *PL 1011

 

(mod.)(15)

Mv Aliduna

*HU 143257

 

(add.)(15)

Nos Dueholm

*FI 6196

 

(add.)(17)

Nos Keira

*FI 6196

 

(add.)(17)

Nos Valda

*FI 6196

 

(add.)(17)

Silo

*FI 6232

 

(add.)

Sverre

*FI 6146

 

(add.)

Toria

*FI 6146

 

(mod.)(16)

98.   Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Alpe

 

 

(del.)

Bianca

 

 

(del.)

BTS2

*IT 71

 

(add.)(32)

Capo

*IT 448

 

(add.)

Cartesio

*IT 110

 

(add.)

Cerere

*IT 38

 

(add.)

CL122HP

*IT 1791

 

(add.)(32)

CL18

*IT 92

 

(add.)(32)

Fleixa

*ES 377

 

(mod.)

Gavina

*ES 82

 

(mod.)

Gigante

 

 

(del.)

LASJKK20

*IT 71

 

(add.)(32)

MZ105

*IT 448

 

(add.)(32)

MZ181

*IT 448

 

(add.)(32)

MZA7

*IT 448

 

(add.)(32)

Naomi

*IT 158

 

(add.)

Pascal

*IT 110

 

(add.)

Rodeo

 

 

(del.)

Sarcet

*ES 82

 

(mod.)

Sirio CL

*IT 38

 

(add.)

Volta

*IT 110

 

(add.)

100.   Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

Amilo

*DE 10480, *AT 26, *PL 153, *FI 6105

 

(mod.)(15)

Beskyd

*AT 615

 

(mod.)(15)

KWS Gilmor

*EE 28, *AT 504

 

(mod.)(15)

KWS Gintor

*EE 28

 

(add.)(15)

KWS Identor

*EE 28

 

(add.)(15)

KWS Inspirator

*EE 28

 

(add.)(15)

KWS Jeskor

*EE 28

 

(add.)(15)

KWS Novor

*EE 28

 

(add.)(15)

KWS Pulsor

*EE 28, *AT 504

 

(mod.)(15)

Palazzo

*DE 129, *HR 198, *SK 591

 

H (mod.)(15)

Reflektor

*PL 249, *FI 6256

 

(mod.)(15)

SM Stefano

*PL 618

 

(add.)(16)

SU Eisberg

*EE 21

 

(add.)(15)

SU Elrond

*DK 91, *EE 21

 

(mod.)(15)

SU Glacia

*DK 91, *DE 750, *EE 21

 

(mod.)(15)

SU Perspectiv

*DK 91, *EE 21, *PL 250

 

H (mod.)(15)

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1

2

3

4

Albita

*HU 199946

 

H S (mod.)

Balto CS

*FR S15312

 

H S (mod.)

Brigga

 

 

f: 30.6.2024

ES Aquilon

*IT 1171

 

H S (mod.)

ES Buran

 

 

f: 30.6.2024

ES Samiel

 

 

f: 30.6.2024

Leggoo

 

 

f: 30.6.2024

Reggal

*IT 1125

 

H S (mod.)

Sweet Caroline

*CZ 1622, *IT 1258

 

H S (mod.)

Targga

*IT 1125

 

H S (mod.)

103.   ‘Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor subsp. bicolor and Sorghum bicolor subsp. drummondii

1

2

3

4

Lussi

*FR S15312

 

(mod.)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Cosinus

*DE 129

 

(mod.)(15)

Toristo

*PL 611

 

(add.)(16)

Trimasso

*DE 4046, *EE 81

 

(mod.)(15)

Vivaldi

*DE 10310, *EE 172

 

(mod.)(15)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1

2

3

4

ABC Speri

*BG 36

 

(add.)(15)

Agènor

*FR S14288

 

(mod.)(15)

- Agenor

*HR 767

 

 

Agenor

 

 

(mod.)= Agènor

Akvitan

*DE 39, *EE 110, *PL 1020

 

(mod.)(16)

Alagir

*IT 101

 

(add.)

Alampur

*IT 101

 

(add.)

Amandus

*HR 80

 

(mod.)(15)

Aplauz

*PL 611

 

(add.)(16)

Argument

*DE 4046, *EE 81, *PL 1011

 

(mod.)(15)

Artengo

 

 

(del.)

Astronaut

*LT 51

 

(mod.)(15)

Balneo

*IT 381

 

(mod.)(15)

Bona Vita

 

 

f: 30.6.2024

Brejk

 

 

f: 30.6.2024

Bright

*DK 35, *EE 69, *SE 145

 

(mod.)(15)

Camillus

*HU 106630

 

(add.)(15)

Carletto

*HU 106630

 

(add.)(15)

Colonia

*DE 1323, *LU 6043

 

(mod.)(15)

Đenka

*HR 67

 

(add.)(15)

Diadem

 

 

f: 30.6.2024

Egidius

*HU 106630

 

(mod.)(16)

Elly

*CZ 172

 

(mod.)(15)

Embla

*FI 6162

 

(add.)(16)

Eva

 

 

f: 30.6.2024

Feria

 

 

f: 30.6.2024

Fidelius

*HU 106630, *AT 124

 

(mod.)(15)

Filemon

 

 

f: 30.6.2024

Florentyna

*PL 153

 

(add.)(16)

Forhand

 

 

f: 30.6.2024

Foxx

*DE 10123, *EE 171

 

(mod.)(15)

Geronimo

*IT 1812

 

(mod.)(15)

GK Csanád

*HU 149567

 

(add.)(15)

GK Kalász

 

 

f: 30.6.2024

Granus

 

 

(del.)

Gregor

*HU 106630

 

(add.)(15)

Honorus

*HU 106630

 

(add.)(15)

Hubert

 

 

f: 30.6.2024

IS Amisco

*HU 219284

 

(add.)(15)

IS Escoria

 

 

f: 30.6.2024

Jonas

*EE 46, *SE 71

 

(mod.)(15)

Julius

*DE 129, (*)LU 6044, *NL 321

 

(mod.)(15)

Komarom

 

 

f: 30.6.2024

Kometus

 

 

(del.)

Kuneo

*IT 359

 

(mod.)(15)

KWS Carusum

*DE 129, *PL 53

 

(mod.)(16)

KWS Kiran

 

 

f: 30.6.2024

KWS Pensum

*EE 58, *FI 6144

 

(mod.)(16)

KWS Rantum

*PL 53

 

(add.)(16)

Laban

 

 

(del.)

Lagasca

 

 

(del.)

Limbora

 

 

f: 30.6.2024

Linnea

*FI 6172

 

(add.)(16)

Lona

 

 

f: 30.6.2024

Lukullus

*AT 124

 

(mod.)(15)

Lumo

*EE 46

 

(add.)(15)

Madejka

 

 

f: 30.6.2024

Malyska

 

 

f: 30.6.2024

MB Kengyel

*HU 192563

 

(add.)(15)

MB Óbester

*HU 192563

 

(add.)(15)

Mercedes

*CZ 172, *HU 101107

 

(mod.)(15)

Mladka

 

 

(del.)

Moschus

*DE 214, *EE 61, (*)LU 6065, *PL 933

 

(mod.)(15)

Mv Cserge

*HU 143257

 

(add.)(15)

Mv Krajcár

*HU 143257

 

(mod.)(15)

Mv Lepeny

 

 

f: 30.6.2024

Mv Nemere

*HU 143257

 

(mod.)(15)

Mv Szilke

*HU 143257

 

(add.)(15)

Natanael

 

 

f: 30.6.2024

Octavus

 

 

f: 30.6.2024

Pakito

*IT 1125

 

(mod.)(15)

PS Pintta

 

 

f: 30.6.2024

Ramiro

 

 

f: 30.6.2024

Selina

*FI 6172

 

(add.)(16)

Skagen

*DE 25, *EE 67, *LT 144, (*)LU 6005, *PL 340, *FI 6196

*NO 565

(mod.)(15)

Slalom

 

 

(del.)

Soberbio

*ES 6389

 

(mod.)(15)

Soeski

*IT 345

 

(add.)

Starpan

*HR 28, *IT 359

 

(mod.)(15)

Stinger

*EE 69, *LT 105, *SE 145

 

(mod.)(15)

SU Aventinus

*DE 8962, *EE 61

 

(mod.)(15)

SU Banatus

*EE 61, *PL 933

 

(mod.)(15)

SU Hycartney

*DE 9056, *HU 107747

 

H (mod.)(15)

SU Mangold

*CZ 1364, *DE 8962, *EE 61, *LT 204, *AT 546, *PL 933

 

(mod.)(15)

SU Merbold

*SE 41

 

(add.)(15)

Trofeo

*IT 1812

 

(mod.)(15)

Vagabund

*HU 235589

 

(add.)(15)

Vanda

 

 

f: 30.6.2024

Winx

*DE 1410, *FI 6170

 

(mod.)(16)

WPB Axel

*EE 95

 

(add.)(16)

WPB Clark

 

 

(del.)

WPB Mylo

*EE 95

 

(add.)(16)

WPB Troy

*DE 25, *EE 95, *LT 167, *PL 1089, *FI 6226

 

(mod.)(16)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat - Conservation varieties

1

2

3

4

Luxaro

 

 

(del.)

106.   Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1

2

3

4

Don Isidoro

 

 

(del.)

Don Oro

 

 

(del.)

Ducados

 

 

(del.)

Durcal

 

 

(del.)

Elcanto

*IT 101

 

(add.)

Eunoble

 

 

(del.)

Mv Pilledur

*HU 143257

 

(add.)(15)

107.   Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. - Spelt wheat

1

2

3

4

Mv Martongold

*HU 143257

 

(mod.)(15)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

672YG

*ES x

 

700

S

(add.)(32)(34)

7030C

*IT x

 

500

S

(add.)

77MAY35

*IT 2070

 

700

S

(add.)

Abadan

*IT 426

 

200

S

(add.)

Abstract

(*)FR S13724, *IT 837, *SK 406

 

200

T

(mod.)

Acropole

 

 

250

T

f: 30.6.2024

Actario

*IT 1164

 

600

S

(add.)

Admiro

 

 

240

S

f: 30.6.2024

Akanza

*IT 272

 

200

S

(add.)

Aleco

*IT 272

 

200

S

(add.)

Alfaro

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Aligar

*IT 1164

 

500

S

(add.)

Almaty

*IT 1764

 

300

S

(add.)

Amarola

*DE 105, *AT 618

 

210

S

(mod.)

Amilto

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Anis 5010

*BG 17

 

550

S

(add.)(32)

Ankora

 

 

280

T

f: 30.6.2024

Anovi CS

*FR S15312, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Aragon

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Arkadi CS

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Around

*NL 1108

 

 

 

(add.)

Ashley

*DE 1323, (*)FR S13724, *NL 1009, *AT 905

 

 

S

(mod.)

Atari

*IT 272

 

200

S

(add.)

Atika

*IT 1769

 

200

S

(add.)

Averna

*IT 272

 

200

S

(add.)

Axxo

 

 

400

S

f: 30.6.2024

Axxys

*CZ 1065

 

330

S

(mod.)

Azara

*IT 336

 

200

S

(add.)

B3316C

*ES 116, *IT 53

 

200

S

(mod.)(32)

B3977B

*ES 116, *IT 53, *SI 481

 

200

S

(mod.)(32)

Backari CS

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Balneo

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Banshee

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Barington

*IT 1125

 

200

S

(mod.)

Basel

*IT 272

 

200

S

(add.)

Bauxxir

 

 

480

S

f: 30.6.2024

Bazilik

 

 

240

S

f: 30.6.2024

Belem

*IT 370

 

300

S

(add.)

Benazir YG

 

 

 

 

(del.)

Benicia

 

 

 

 

= PR38F70

Bergxxon Duo

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Bizerba

*IT 1764

 

300

S

(add.)

Bologna

*IT 1764

 

200

T

(add.)

Bonito

 

 

300

T

f: 30.6.2023

Bormio

*IT 272

 

200

S

(add.)

Bressi CS

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Brestia

*IT 272

 

200

S

(add.)

Brix

*NL 1012

 

 

 

(add.)

BRV2015C

*IT 53

 

200

S

(add.)

BRV2297B

*IT 53

 

200

S

(add.)

BRV2361B

*IT 53, *NL 1030

 

200

S

(mod.)(32)

BRV2383B

*IT 53

 

200

S

(add.)

BRV2552D

*IT 53

 

300

S

(add.)

BRV2631B

*IT 53

 

200

S

(add.)

BRV2907B

*IT 53

 

200

S

(add.)

Bullinga

*IT 440

 

300

S

(add.)

Bursche

*IT 272

 

200

T

(add.)

Caphorn

*IT 370

 

700

S

(add.)

Casak DUO

*IT 1125

 

300

S

(add.)

Casino

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Castelli CS

*IT 345

 

200

S

(mod.)

Chamberi CS

*FR S15312, *PT 555

 

200

T

(mod.)

Chapalu

*AT 13

 

350

S

(mod.)

Charlotta

*IT 370

 

200

T

(add.)

Chianti CS

*FR S15312, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Citadel

*IT 370

 

200

S

(add.)

Citixxo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Clooney

*FR S13724, *IT 837

 

200

T

(mod.)

Clovis

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Coconut

*IT 1171

 

300

S

(add.)

Codeos

*FR S15312, *IT 345

 

200

T

(mod.)

Codilio

*FR S15312, *PT 555

 

200

S

(mod.)

Codisco

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Coditank

*FR S15312, *NL 224

 

 

T

(mod.)

Cognac

 

 

270

S

f: 30.6.2024

Cranberri CS

*DE 7163, *FR S15312

 

 

T

(mod.)

Crush

*IT 1764

 

200

S

(add.)

CS Amalfi

(*)FR S15312, *IT 345

 

200

S

(mod.)

CS Luxuri

*FR S15312, *IT 345, *NL 1056

 

200

S

(mod.)

DA Sonka

 

 

450

S

f: 30.6.2024

Dastin

*IT 1164

 

300

S

(add.)

Davenport

 

 

350

S

f: 30.6.2024

Debix

*IT 1764

 

200

T

(add.)

Debussy YG

*ES x

 

400

S

(add.)(34)

Defacto

*IT 1125

 

200

S

(add.)

Delft

*IT 272

 

200

T

(add.)

Densivia

*IT x

 

600

S

(add.)

DK 471

 

 

500

S

f: 30.6.2024

DK353 Waxy

 

 

 

 

f: 30.6.2024

DKC 3327

*DE 7502

 

 

S

(add.)(32)

DKC 3438

 

 

 

 

(add.)= DKC3438

DKC3012

*IT 469, *AT 930

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3411

 

 

 

 

(del.)

DKC3415

*PT 374

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3420

 

 

270

S

f: 30.6.2024

DKC3438

*IT x

 

200

S

(add.)(32)

- DKC 3438

*DE 7502

 

 

 

 

DKC3472

*DE 7502

 

280

S

(mod.)(32)

DKC3476

 

 

280

S

f: 30.6.2024

DKC3513

*IT x, *PT 374

 

200

T

(mod.)(32)

DKC3719

*IT x

 

200

S

(add.)

DKC3924

*IT x

 

200

S

(add.)

DKC4012

*IT x, *SK 438

 

200

S

(mod.)(32)

DKC4082

*HR 797, *IT x

 

290

S

(mod.)(32)

DKC4228

*IT x

 

200

S

(add.)

DKC4428

*IT x

 

300

S

(add.)

DKC4522

*AT 930

 

 

S

(mod.)(32)

DKC4611

*IT x, *HU 108843

 

300

S

(mod.)(32)

DKC4974YG

*ES x

 

300

S

(add.)(32)(34)

DKC5182WX

*IT x

 

400

S

(add.)

DKC5182YG

*ES x

 

400

S

(add.)(32)(34)

DKC5222

*IT x

 

400

S

(mod.)(32)

DKC5685WX

*IT x

 

500

S

(add.)

DKC5919

*ES x

 

500

S

(add.)(32)

DKC6228

*IT x

 

500

S

(add.)

DKC6402

*ES x, *IT x

 

700

S

(mod.)(32)

DKC6625

*IT x

 

600

S

(add.)

DKC6812

*IT x

 

700

S

(add.)(32)

DKC6827

*IT x

 

700

T

(add.)

DKC6980YG

*ES x

 

700

S

(add.)(32)(34)

DKC7023

*IT x

 

700

S

(add.)

Dogena

*IT 272

 

200

S

(add.)

Dolar

 

 

430

T

f: 30.6.2024

Donezk

*IT 272

 

200

S

(add.)

Donosor

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Dover

*IT 272

 

200

S

(add.)

Drim

 

 

 

T

f: 30.6.2024

DS0306

 

 

440

S

f: 30.6.2024

DS0442A

 

 

 

S

f: 30.6.2024

DS0610C

 

 

 

S

f: 30.6.2024

DS0747D

 

 

 

S

f: 30.6.2024

DS1120D

 

 

440

S

f: 30.6.2024

DS1929B

*IT 1326

 

200

S

(mod.)(32)

Duboxx

 

 

400

S

f: 30.6.2024

Ecu

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Elbrus

*IT 1164

 

300

S

(add.)

ER4641

 

 

380

S

f: 30.6.2024

Erdol

*IT 272

 

200

S

(add.)

ES Blackjack

*DE 3501, (*)FR S15312, *LT 106

 

 

S

(mod.)(16)

ES Broadway

*FR S15312, *PL 1273, *SK 507

 

260

S

(mod.)

ES Cockpit

*CZ 1684, *PL 1273

 

240

S

(mod.)

ES Constellation

*FR S15312, *PL 1273

 

240

S

(mod.)

ES Creative

*CZ 1684, *FR S15312, *AT 772

 

 

S

(mod.)

ES Crossman

*DE 3501, *FR S15312, *NL 671

 

 

S

(mod.)

ES Diskus

 

 

 

 

(del.)

ES Faraday

*FR S15312, *HU 104164, *PL 1273, *SK 507

 

340

S

(mod.)

ES Fieldgold

*FR S15312, *AT 772, *PL 1273

 

230

S

(mod.)

ES Fireball

*CZ 1684, *DE 8347, *PL 1273

 

260

S

(mod.)

ES Floreal

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

ES Gallery

*CZ 1684, *FR S15312, *AT 772, *SK 507

 

340

S

(mod.)

ES Gallery Waxy

*FR S15312

 

 

 

(mod.)

ES Hemingway

*DE 3501, *FR S15312, *PL 1273

 

250

S

(mod.)

ES Heracles

 

 

 

 

(del.)

ES Holmes

*FR S15312

 

330

S

(mod.)

ES Hornet

*BG 22, (*)FR S15312, *IT 1171

 

350

T

(mod.)

ES Hubble

*BE 832, *DE 462, *FR S15312, *LT 106, *NL 1028

 

 

S

(mod.)

ES Inventive

*DE 3501, *FR S15312, *AT 772, *PL 1273

 

300

S

(mod.)

ES Jetway

*FR S15312, *IT 1171

 

200

S

(mod.)

ES Karru

(*)FR S15312, *LT 106

 

 

S

(mod.)(16)

ES Katamaran

*CZ 1684, *FR S15312, *AT 772

 

260

S

(mod.)

ES Kristelle

*FR S15312

 

230

T

(mod.)

ES Lagoon

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

ES Madagascar

*FR S15312, *AT 772

 

310

S

(mod.)

ES Metronom

*BE 832, *CZ 1684, *DE 3501, *FR S15312, (*)LU 12032, *PL 1273

 

240

S

(mod.)

ES Midway

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

ES Myrdal

*DE 3501, *LT 106

 

 

S

(mod.)(16)

ES Navijet

*FR S15312

 

 

T

(mod.)

ES Perspective

*FR S15312, *AT 772, *PL 1273

 

270

S

(mod.)

ES Pillar

*FR S15312

 

 

T

(mod.)

ES Rhodium

*FR S15312

 

 

 

(mod.)

ES Runway

*FR S15312, *AT 772, *PL 1273

 

240

S

(mod.)

ES Seafox

*FR S15312, *AT 772, *PL 1273

 

260

S

(mod.)

ES Touring

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

ES Vibrion

*FR S15312

 

 

 

(mod.)

ES Vulcain

 

 

 

 

(del.)

ES Wadi

*FR S15312

 

 

 

(mod.)

ES Wellington

*DE 3501, *FR S15312

 

 

S

(mod.)

ES Winway

*FR S15312, *AT 772, *PL 1273

 

260

S

(mod.)

ES Zorion

*FR S15312, *PL 1273

 

240

S

(mod.)

ES4647

 

 

390

S

f: 30.6.2024

Esson

*IT 272

 

200

S

(add.)

Ewonig

*IT 272

 

200

S

(add.)

Exploit

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Exxotika

*CZ 1065

 

 

S

(mod.)

Farmactos

*DE 3351, *IT 272

 

200

S

(add.)

Farmalou

*DE 3351, *IT 272

 

200

S

(add.)

Farmarquez

*DE 3351, *IT 272

 

200

S

(mod.)

Farmbeat

*DE 10330, *IT 1764

 

200

S

(mod.)

Farmersil

 

 

240

T

f: 30.6.2024

Farmilk

*NL 750

 

250

T

(mod.)

Farminol

*IT 272

 

200

S

(add.)

Fazel

*IT 272

 

200

S

(add.)

Flambeau

*CZ 1684, *FR S15312

 

 

S

(mod.)

Florencia

 

 

600

S

f: 30.6.2024

Franny

*IT 272

 

200

S

(add.)

Fundus

 

 

250

S

f: 30.6.2024

Galantos

*IT 272

 

200

S

(add.)

Galexx

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Galvani CS

*PT 555

 

200

S

(mod.)

Geppeto

*IT x

 

400

S

(add.)

Giress

 

 

 

T

f: 30.6.2024

GL Arvesta

 

 

400

S

f: 30.6.2024

Goodhead

*DE 3501

 

 

S

(add.)

Gregorio

 

 

300

S

f: 30.6.2024

Gringo

*IT 1164

 

200

S

(add.)

Gwendoleen

*FR S13724, *IT 837, *NL 1009

 

200

T

(mod.)

Hannoki

*FR S15312, *IT 1171

 

200

S

(mod.)

Hanomac

*IT 272

 

200

S

(add.)

Haxxe

*IT 1164

 

200

S

(add.)

Higara

*IT 1164

 

200

S

(add.)

Hipster

*IT 1171

 

300

S

(add.)

Homeland

*IT x

 

600

S

(add.)

Honoreen

*IT 837

 

200

T

(add.)

Icevo

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Idoll

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Illustro

*FR S13804, *IT 1125

 

300

S

(mod.)

INDEM1162

*IT 53

 

200

S

(add.)

Infolio

*IT 469

 

200

T

(add.)

Informatika

*IT x

 

500

S

(add.)

Insertis

*IT 469

 

200

T

(add.)

ISH721

*IT 1338

 

700

S

(add.)

Janero

*PL 874, *SK 219

 

240

S

(mod.)

Jena

*IT 272

 

200

S

(add.)

Kaikou

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kalaari

*IT x

 

500

S

(add.)

Kalendula YG

*PT 120

 

600

S

(mod.)(34)

Kaliberis

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Kalideas

*DE 105

 

 

S

(mod.)

Kalientes

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Kaliopi

(*)FR S15312, *IT 345

 

300

S

(mod.)

Kam

*IT 1812

 

600

S

(mod.)

Kamilis

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kampius

*HR 737, *PT 120

 

500

S

(mod.)

Kamponi CS

*FR S15312, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Kanevas

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Karamelis

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kardigan

*IT 370

 

300

S

(add.)

Karpatis

*HR 737, *RO 2032, *SI 282, *SK 221

 

350

S

(mod.)

Karrieras

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Kartelo Duo

*IT 1125, *HU 108227

 

300

S

(mod.)

Kassandras

*HR 737

 

300-399

S

(mod.)

Katmis

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kayras

*IT 264

 

600

S

(mod.)

Kegross

 

 

 

 

(del.)

Kelastis

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kelindos YG

 

 

 

 

(del.)

Kenobis

*HR 737, *IT 264, *SI 282, *SK 221

 

300

S

(mod.)

Keridos

 

 

 

 

(del.)

Keridos YG

*PT 120

 

600

S

(mod.)(34)

Kirghis

*HR 737

 

300

S

(mod.)

Klarens

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Klarinettis

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Kodiaks

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Koepenick

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Koleops

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kolumnas YG

 

 

 

 

(del.)

Kompromis

 

 

250

T

f: 30.6.2024

Konferens

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Konfess

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Konkordans

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Konsensus

 

 

210

T

f: 30.6.2024

Konvers

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kotor

*IT 272

 

200

S

(add.)

Kriteres

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Krysalis

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Kuadro

*IT 183

 

600

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*

Kubinga

*IT 440

 

300

S

(add.)

Kubitus

 

 

 

T

f: 30.6.2024

KW 5 F 326

 

 

 

 

(del.)

KWS Affect

 

 

 

T

f: 30.6.2024

KWS Bellavista

*HR 737

 

340

S

(mod.)

KWS Binino

*DE 105

 

 

S

(add.)

KWS Bravissimo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

KWS Capataz

 

 

 

 

(del.)

KWS Captatio

 

 

 

S

f: 30.6.2024

KWS Cordata

 

 

 

S

f: 30.6.2024

KWS Deseo

*IT 1787

 

600

S

(add.)

KWS Edusa

 

 

 

 

(del.)

KWS Emporio

*DE 105

 

 

S

(add.)

KWS Febus

 

 

 

 

(del.)

KWS Fernando

*IT 1787

 

200

S

(add.)

KWS Keiya YG

*PT 120

 

700

S

(mod.)(34)

KWS Liptus

 

 

 

S

f: 30.6.2024

KWS Magnifico

*BG 16, *RO 2032, *SK 221

 

400

S

(mod.)

KWS Mithico

 

 

 

 

(del.)

KWS Nativio

*IT 1787

 

500

S

(add.)

KWS Nogada

 

 

 

 

(del.)

KWS Oceano

*IT 1787

 

600

S

(add.)

KWS Radix

 

 

 

T

f: 30.6.2024

KWS Romanesco

(*)FR S14995, *IT 1778

 

300

S

(mod.)

KWS Starinio

 

 

 

 

f: 30.6.2024

KWS Sultanio

*IT 1787

 

500

S

(add.)

KWS1393

*IT 183, *HU 149293

 

500

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)

KWS4553wx

 

 

 

 

(del.)

KWSEK 540

*DE 105

 

 

S

(add.)(32)(33)

KWSEK 541

*DE 105

 

 

S

(add.)(32)(33)

Lagni CS

 

 

200

S

f: 30.6.2024

LBS2279

*IT 53

 

200

S

(add.)

LBS4988

*IT 53

 

300

S

(add.)

Lerma

*IT 336

 

600

S

(mod.)

LG 32257

 

 

 

 

(add.)= LG32257

LG30260

 

 

230

T

f: 30.6.2023

LG30385 WX

 

 

460

S

f: 30.6.2024

LG30452

 

 

 

 

(del.)

LG31200

*NL 1009

 

 

T

(add.)(32)

LG31206

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31225

*FR 45164, *NL 1009

 

220

T

(mod.)(32)

LG31230

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31233

*FR S13724

 

250

T

(mod.)(32)

LG31261

*IT 837

 

200

T

(add.)

LG31265

*BE 842, *IT 837

 

200

T

(mod.)

LG31322

 

 

 

 

(del.)

LG31327

*IT 837

 

300

T

(add.)

LG31382

*IT 837

 

300

S

(add.)

LG31555

*IT 837

 

500

S

(add.)

LG32257

*IT 837

 

200

S

(add.)(32)

- LG 32257

*DE 1323

 

 

 

 

LID2020C

*IT 1171

 

200

S

(add.)(32)

LID2101C

*IT 345

 

200

S

(add.)

LID4040C

*IT 1171

 

300

S

(add.)(32)

Likanto

*IT x

 

600

S

(add.)

Likorn

*IT 469

 

200

S

(add.)

Litchi RH

*FR S15312

 

 

D

(mod.)

Lorinda

*IT 370

 

200

S

(add.)

Louidor

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Lucilla

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Luigi CS

*CZ 1684, *DE 3501, *FR S15312

 

 

S

(mod.)

Luxxus

 

 

450

S

f: 30.6.2024

Lyric

 

 

360

S

f: 30.6.2024

Magistral

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Maibi

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Mamilla

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Mandrino

*IT 426

 

200

S

(add.)

Martinez KWS

 

 

 

T

f: 30.6.2024

MAS 075B

*NL 1031

 

 

 

(add.)(32)

MAS 253K

*IT 370

 

200

T

(add.)

MAS 31WX

 

 

 

S

f: 30.6.2024

MAS 333T

(*)FR 96118, *IT 370

 

200

S

(mod.)(32)

MAS 357M

*IT 370

 

200

S

(add.)

MAS 41WX

*RO 2123

 

300

S

(mod.)(32)

MAS 45WX

 

 

 

 

(del.)

MAS 53B

 

 

 

S

f: 30.6.2024

MAS 576N

*IT 370

 

500

S

(add.)

MAS 765A

*IT 370

 

600

S

(add.)

Maskaret

*IT 1164

 

200

T

(add.)

Maxxis Duo

*IT 1125

 

300

S

(mod.)

Mediatix

*IT 469

 

200

S

(add.)

Meluseen

*NL 1009

 

 

 

(add.)

Midixx

*IT 1125

 

430

S

(mod.)

Monatur

 

 

220

S

f: 30.6.2024

Monnja

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Montecristo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Mosabell

 

 

210

S

f: 30.6.2024

Mosambik

 

 

200

T

f: 30.6.2024

Mosikal

 

 

240

T

f: 30.6.2024

Motivi CS

*CZ 1684, *DE 3501, *FR S15312, *IT 345, *PL 1273

 

280

S

(mod.)

Murphey

*DE 1323, *IT 837, *SK 406

 

200

S

(mod.)

Nicolo

*IT 426

 

200

S

(add.)

NK Octet

*IT 1164

 

320

S

(mod.)

NK Perform

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Nobelus

 

 

 

T

f: 30.6.2024

Oberst

*IT 272

 

200

S

(mod.)

Oracle

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Oreto

*IT 1164

 

400

S

(add.)

Organdi CS

*FR S15312, *PT 555

 

300

S

(mod.)

Osterbi CS

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Oxxygen

*FR S13804

 

 

 

(mod.)

P 7364

*DE 514

 

 

S

(add.)(32)

P 7381

 

 

 

 

(mod.)= P7381

P 7647

 

 

 

 

(mod.)= P7647

P 8153

 

 

 

 

(mod.)= P8153

P0325

*IT 53

 

300

S

(add.)

P0551

*IT 53

 

400

S

(add.)(32)

P1232

*ES 116, *IT 53

 

600

S

(mod.)(32)

P1385

*ES 116, *IT 53

 

600

S

(mod.)(32)

P1441

*ES 116, *IT 53

 

500

S

(mod.)(32)

P1541

*IT 53

 

600

S

(add.)

P1996

*IT 53

 

700

S

(add.)

P2141

*IT 53

 

700

S

(add.)

P7381

*IT 53, *NL 1030

 

200

S

(mod.)(32)

- P 7381

*DE 514

 

 

 

 

P7647

*NL 1030

 

 

S

(mod.)(32)

- P 7647

*DE 514

 

 

 

 

P7994

*IT 53, *NL 1030

 

200

S

(mod.)(32)

P8086

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8153

*IT 53, *NL 1030

 

200

S

(mod.)(32)

- P 8153

*DE 514

 

 

 

 

P8400

*BG 34, *HU 166210, *AT 77, *PL 823

 

290

S

(mod.)(32)

P8436

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8481

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8488

*SI 481

 

250

S

(mod.)(32)

P8580

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8649

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8677

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8685

*IT 53

 

200

S

(add.)

P8861

*IT 53

 

200

S

(add.)

P9091

*IT 53

 

200

S

(add.)

P9175

*BG 34, *HR 214

 

360

S

(mod.)(32)

P9203

*IT x

 

200

S

(mod.)(32)

P9255

*IT 53

 

200

S

(add.)

P9261

 

 

250

S

f: 30.6.2024

P9367

*IT 53, *AT 77

 

300

S

(mod.)(32)

P9398

*IT 53

 

300

S

(add.)

P9437

 

 

390

 

f: 30.6.2024

P9494

 

 

400

S

f: 30.6.2024

P9528

*IT x

 

300

S

(mod.)(32)

P9569

*IT x

 

340

S

(mod.)(32)

P9639

*IT 53, *AT 77

 

300

S

(mod.)(32)

P9650

*IT 53

 

300

S

(add.)

P9662

 

 

410

S

f: 30.6.2024

P9731

*IT 53

 

300

S

(add.)

Palermo

*IT 272

 

200

S

(add.)

Pamida

*IT 1764

 

200

T

(add.)

Panola

*IT 1288

 

200

S

(mod.)

Paradisio

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Pardi

 

 

490

S

f: 30.6.2024

Pedretti DUO

*IT 1125

 

300

S

(add.)

Pentexx

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Peracino

*IT 1125

 

360

 

(mod.)

Petronas

*IT 272

 

200

S

(add.)

Pincki CS

*FR S15312, *IT 345

 

300

S

(mod.)

Plesant

*IT 1764, *AT 714

 

200

S

(mod.)

Plutor

*DE 3351, *IT 272

 

200

S

(mod.)

Poluxx

 

 

320

S

f: 30.6.2024

Pomeri CS

*CZ 1684, *DE 3501, *FR S15312

 

 

S

(mod.)

PR33A46

*IT x

 

500

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)

PR33T56

 

 

500

S

f: 30.6.2024

PR34B23

 

 

600

S

f: 30.6.2024

PR34N61

 

 

400

S

f: 30.6.2024

PR35P12

 

 

500

S

f: 30.6.2024

PR36R10

*ES 5052, *PT 457

 

500

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)

PR36V74

*IT x

 

460

S

(mod.)(32)

PR37H24

 

 

300

S

f: 30.6.2024

- Suarta

 

 

 

 

 

PR38A22

 

 

380

S

f: 30.6.2024

PR38F70

 

 

270

S

f: 30.6.2024

- Benicia

 

 

 

 

 

PR39A98

*BE 790, *CZ 409

 

250

S

(mod.)(32)

PR39G12

 

 

230

S

f: 30.6.2024

PR39T83

 

 

260

S

f: 30.6.2024

PSX188231

*IT 1338

 

300

S

(add.)(32)

PSX198231B

*IT 1338

 

300

S

(add.)

Pulsio

*IT x

 

500

S

(add.)

Regina

 

 

 

 

(del.)

RGT Alexx

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Alyxx

*PL 631

 

230

S

(mod.)

RGT Arixxtote

*IT 1125

 

260

S

(mod.)

RGT Axxional

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Axxys Duo

 

 

330

 

f: 30.6.2024

RGT Convexx

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Damaxxy

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Elaraxx DUO

*IT 1125

 

400

S

(add.)

RGT Exxagone DUO

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Exxclam Duo

 

 

300

S

f: 30.6.2024

RGT Exxemplair DUO

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Exxtrali

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Komplexx

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Lipexx

*CZ 1065

 

340

S

(mod.)

RGT Lunexxal

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Motorixx

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT NexxIty

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Oxxytop

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Produxxion

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Riplexx

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Rivnexx

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Sonixxo

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Synfonixx

*CZ 1065, *FR S13804

 

240

S

(mod.)

RGT Texxia

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Voilexx

*IT 1125

 

400

S

(add.)

RGT Winxx Duo

 

 

360

S

f: 30.6.2024

RGT Xxeroxx

*IT 1125

 

250

S

(mod.)

Santiago

*IT 272

 

200

S

(add.)

Scenic

 

 

250

T

f: 30.6.2024

Searider

(*)FR S15312, *LT 106, *NL 1028

 

 

S

(mod.)(16)

Selenite

*IT x

 

300

S

(add.)

Senja

*IT 272

 

200

S

(add.)

Sheila

*IT x

 

500

S

(add.)

Sikaldi CS

*FR S15312, *NL 224

 

 

S

(mod.)

SNH7538

*IT x

 

500

S

(add.)(32)

SNH8654

*IT x

 

700

S

(add.)

SNH9559

*IT x

 

500

S

(add.)(32)

SNH9662

*IT x

 

600

S

(add.)

Solberg

*IT 1125

 

200

S

(add.)

Solfino

*IT 1164

 

200

S

(add.)

Spectral

*IT 1164

 

200

T

(add.)

Spineli

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Splendis

*FR S15312

 

260

T

(mod.)

Stevenson

*IT 1125

 

300

S

(add.)

Suarta

 

 

 

 

= PR37H24

Subaru

*IT x

 

700

S

(add.)

SUM 0235

 

 

290

S

f: 30.6.2024

SUM 0243

 

 

330

S

f: 30.6.2024

SY Aniston

*IT 1164

 

200

S

(add.)

SY Blade

*IT 1164

 

400

S

(add.)

SY Cadmium

*IT 1164

 

500

S

(add.)

SY Clipser

*IT 1164

 

700

S

(add.)

SY Cromatic

*IT 1164

 

600

S

(add.)

SY Damper

*IT 1164

 

400

S

(add.)

SY Dartona

*IT 1164

 

200

S

(mod.)

SY Gibra

*IT 1164

 

400

S

(mod.)

SY Harmonic

*NL 610

 

 

T

(mod.)

SY Hikari

*IT 1164

 

200

T

(add.)

SY Kreon

*IT 1164

 

300

S

(mod.)

SY Kursor

*IT 1164

 

500

S

(add.)

SY Larson

*IT 1164

 

200

S

(add.)

SY Liberty

*DE 6880, *NL 1029

 

 

S

(mod.)

SY Locator

*IT 1164

 

200

S

(add.)

SY Ondina

*HR 102

 

280

S

(mod.)(32)

SY Passport

*IT 1164

 

600

S

(add.)

SY Shield

*IT 1164

 

400

S

(add.)

SY Tallinn

*IT 1164

 

200

S

(mod.)

SY Tuner

*IT 1164

 

500

S

(add.)

SY Valdivia

*IT 1164

 

600

S

(add.)

Tahiti

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Talendor

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Taranis

*IT 373

 

350

S

(mod.)

Tarent

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Tekni

*FR S15312

 

 

S

(mod.)

Tietar

 

 

 

 

(del.)

Tiflis

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Tirana

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Titoxx

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Tondern

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Tonifi CS

*DE 3501, *FR S15312, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Toulon

*IT 1764

 

200

T

(add.)

Transistor

*IT 272

 

200

S

(add.)

Triptic

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Tulsa

*IT 1164

 

700

S

(add.)

Turin

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Ulm

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Valdivia

*IT x

 

700

S

(add.)

Validia

*IT x

 

700

S

(add.)

Vicky

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Vinato

 

 

230

S

f: 30.6.2024

Vivendi

*IT 272

 

200

S

(add.)

Voltera

*IT 1164

 

200

T

(add.)

Vuitto

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Wasp

*IT 370

 

200

S

(add.)

Wesley

*DE 1323

 

 

S

(add.)

Wien

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Wileda

*IT 1764

 

200

T

(add.)

William

*IT 1764

 

200

T

(add.)

Windhuk

*IT 1764

 

200

S

(add.)

Zamora

 

 

 

 

(del.)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize - Conservation varieties

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

Davorski biliš

*HR 771

 

400

 

(add.) Region of origin:Croatia

Graničarski osmak

*HR 771

 

400

 

(add.) Region of origin:Croatia

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Cayman

*NL 1016

 

(add.)

Cubus

 

 

f: 30.6.2022

Fambo

*NL 454, *FI 6115

 

(mod.)

Karat

*PL 308

 

(add.)

Kuba

*DE 10807, *PL 617

 

(mod.)

Lady Jo

*NL 524

 

(mod.)

Lenka

*PL 617

 

(add.)

Meluzyna

*PL 617

 

(add.)

Norman

*NL 1016

 

(add.)

Quintera

*NL 1016

 

(add.)

Sunny

*NL 1016

 

(add.)

Titan

*NL 1016

 

(add.)

Virgil

*NL 1092

 

(add.)

Yelda

*NL 1020

 

(add.)