1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/20


Покана за предложения

Идеи за промяна на света: Турнирът на ЕИБ за социални иновации за 2019 г.

(2019/C 39/13)

Институтът на ЕИБ провежда осмото издание на Турнира за социални иновации

ТСИ насърчава разработването на новаторски идеи и отличава инициативи за социално и екологично въздействие в широк кръг от области – от образование, здравеопазване и създаване на работни места, до нови технологии, системи и процеси. Всички проекти се състезават за две награди в общата категория, а проектите по тазгодишната тема - устойчиво потребление и устойчиво производство (включително и кръговата икономика), ще се състезават за две награди в специалната категория. Отличените проекти и в двете категории ще получат първа или втора награда, съответно в размер от 50 000 или 20 000 евро.

Следвайте ни на Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

За допълнителна информация за турнира и за начина на подаване на иновативно предложение вижте: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/