22.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 173/5


Нова национална страна на разменни евромонети

(2018/C 173/05)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Гърция

Тема : Отбелязване на 75 години от смъртта на Костис Паламас.

Описание на изображението : Изобразен e портрет на гръцкия поет Костис Паламас (1859—1943 г.). Вписан по ръба на вътрешната част вляво е текстът „РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ“ и името му „КОСТИС ПАЛАМАС“ (на гръцки). Изобразени са също палмета (знакът на гръцкия монетен двор) и годината на емисията — „2018“. В долната част вдясно може да се види монограмът на дизайнера на монетата (Йоргос Стаматопулос).

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията : 750 000 монети

Дата на емисията : Средата на 2018 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).