12.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 97/20


Нова национална страна на разменни евромонети

(2016/C 97/08)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Словения

Тема : 25-ата годишнина от независимостта на Република Словения

Описание на изображението : В лявата част на вътрешния кръг е изобразена диагонална линия. В горната дясна част на монетата се намира надписът „25 LET“ и под него надписът „REPUBLIKA SLOVENIJA“. Под тези надписи се намира оригиналният писмен текст на Prešeren на част от словенския химн „Zdravljica“„dočákat‘ dan“. В долната част на вътрешния кръг е годината „2016“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Обем на емисията : 1 000 000 монети

Дата на емисията : юни 2016 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).