18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/9


Официални празници през 2015 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

(2014/C 455/07)

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Надзорен орган на ЕАСТ

Съд на ЕАСТ

1 януари

X

X

X

X

X

2 януари

 

X

 

X

 

6 януари

 

X

 

 

 

2 февруари

 

X

 

 

 

17 февруари

 

X

 

 

 

19 март

 

X

 

 

 

2 април

X

 

X

X

 

3 април

X

X

X

X

 

6 април

X

X

X

X

X

23 април

X

 

 

 

 

1 май

X

X

X

X

X

14 май

X

X

X

X

X

15 май

 

 

 

X

 

17 май

 

 

X

 

 

25 май

X

X

X

X

X

4 юни

 

X

 

 

 

17 юни

X

 

 

 

 

23 юни

 

 

 

 

X

3 август

X

 

 

 

 

15 август

 

X

 

 

 

8 септември

 

X

 

 

 

1 ноември

 

X

 

 

 

2 ноември

 

 

 

X

 

8 декември

 

X

 

 

 

24 декември

 

 

 

X

 

25 декември

X

X

X

X

X

28 декември

X

X

X

X

 

29 декември

 

 

 

X

 

30 декември

 

 

 

X

 

31 декември

 

X

 

X