27.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/2


Нова национална страна на разменни евромонети

2012/C 223/02

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 EUR, емитирана от Монако

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на проектите на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите-членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при известни условия, сред които e използването единствено на номинал от 2 EUR. Тези монети имат характеристиките на обикновените разменни монети от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразено символично значение за отделната страна или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Монако

Тема: 500 години от създаването на независимо Княжество Монако от неговия основател ЛЮСИЕН I Грималди

Описание на изображението: На вътрешната част на монетата е изобразен ликът на ЛЮСИЕН I Грималди в профил, обърнат наляво. Думите „SOUVERAINETE DE MONACO“ са разположени над лика му в дъга под горния ръб на вътрешната част на монетата и са заобиколени от годините „1512“ и „2012“. В началото и в края на текста са гравирани два малки орнамента. В долната част съответно от лявата и от дясната страна на лика са разположени рогът на изобилието, знакът на Монетния двор „Monnaie de Paris“ и знакът „fleurette“ — знак на гравьорското ателие. Над знака на монетния двор е гравиран надписът „Lucien Ier“.

Външният пръстен на монетата носи изображението на дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж:

Дата на емисията:


(1)  Виж ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.

(2)  Виж заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 година и препоръката на Комисията от 19 декември 2008 година относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).