23.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 65/21


Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 24 ноември 2014 г. — Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-532/14)

(2015/C 065/31)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Касатор: Toorank Productions BV

Oтветник в касационното производство: Staatssecretaris van Financiën

Преюдициален въпрос

Следва ли позиция 2206 от КН да се тълкува в смисъл, че напитка с алкохолно съдържание от 13,4 обемни процента, произведена чрез добавянето на захар, аромати, оцветители, овкусители, сгъстители, консерванти и дестилиран алкохол към получена от ябълков концентрат посредством ферментация пречистена алкохолна (основна) напитка с названието „Ferm fruit“ по начин, че както по обем, така и по съдържание дестилираният алкохол не надхвърля 49 % от съдържащия се в напитката алкохол, докато 51 % от алкохола произхожда от ферментация, трябва да се класира в тази позиция? Ако отговорът е отрицателен, следва ли подпозиция 2208 70 от КН да се тълкува в смисъл, че подобна напитка трябва да се класира като ликьор в тази подпозиция?