Решение на Общия съд (шести състав) от 20 септември 2012 г. — DEI/Комисия

(Дело T-421/09)

„Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Гръцки пазари за доставка на лигнитни въглища и на електроенергия на едро — Решение за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушение на член 86, параграф 1 ЕО във връзка с член 82 ЕО, установено с предходно решение —Член 86, параграф 3 ЕО — Отмяна на предходното решение“

Жалба за отмяна — Обжалван акт — Решение за определяне на мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушение, установено с предходно решение, което е отменено — Липса на правно основание — Отмяна (член 86, параграф 3 ЕО; член 263 ДФЕС) (вж. точки 38—40)

Предмет

Искане за отмяна на Решение C (2009) 6244 окончателен на Комисията от 4 август 2009 г. за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушението, установено с решение на Комисията от 5 март 2008 г. относно предоставянето или запазването в сила от страна на Република Гърция на права в полза на DEI за добив на лигнитни въглища

Диспозитив

1)

Отменя Решение C (2009) 6244 окончателен на Комисията от 4 август 2009 г. за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушението, установено с решение на Комисията от 5 март 2008 г. относно предоставянето или запазването в сила от страна на Република Гърция на права в полза на Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) за добив на лигнитни въглища.

2)

Осъжда Европейската комисия да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на DEI.

3)

Република Гърция понася направените от нея съдебни разноски.