27.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/22


Специален доклад 23/2023

„Преструктуриране и засаждане на лозя в ЕС — неясно отражение върху конкурентоспособността и недостатъчно амбициозни екологични цели“

(2023/C 340/08)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на своя специален доклад 23/2023 „Преструктуриране и засаждане на лозя в ЕС — неясно отражение върху конкурентоспособността и недостатъчно амбициозни екологични цели“.

Докладът може да бъде разгледан или изтеглен на уебсайта на Европейската сметна палата: https://www.eca.europa.eu/bg/publications/sr-2023-23