2.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/22


Публикуване на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и на препратката към публикацията на продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор

(2021/C 36/12)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението съгласно член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) в срок от два месеца от датата на нейното публикуване.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„MUŠKAT MOMJANSKI/MOSCATO DI MOMIANO“

PDO-HR-02109

Дата на подаване на заявлението: 15.9.2015 г.

1.   Наименование за регистрация

Muškat momjanski (hr)

Moscato di Momiano (it)

2.   Вид географско означение

ЗНП — Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

4.   Описание на виното или вината

Вино („Kvalitetno vino KZP“ (Качествено вино с контролиран географски произход) и „Vrhunsko vino KZP“ (Вино с най-високо качество с контролиран географски произход)

Вината, произведени от набрано в обичайното време за прибиране на реколтата грозде, са кристално чисти, зеленикавожълти до златистожълти на цвят, с умерено високо до високо алкохолно съдържание, балансирана киселинност, високо ниво на екстракта и изразен флорален и плодов аромат с преобладаващи мускатови характеристики.

Максималното допустимо съдържание на серен диоксид е 200 mg/l за вина с остатъчна захар до 5 g/l и 250 mg/l за вина с остатъчна захар над 5 g/l.

Максимално общо алкохолно съдържание — прилагат се определените в съответното законодателство гранични стойности.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11,5

Минимална обща киселинност

4 грама на литър, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

16,7

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

250

Вино („Kvalitetno vino KZP“ (Качествено вино с контролиран географски произход) и „Vrhunsko vino KZP – Arhivsko vino“ (Вино с най-високо качество с контролиран географски произход — „резерва“)

Вината „резерва“ се характеризират с наситени жълти нюанси, комплексен аромат, който се дължи на процеса на отлежаване, и типичен букет на отлежали бели вина заедно с постоянно присъстващите мускатови нотки. Вината са с приятен, хармоничен и комплексен вкус и характерен богат ретроназален аромат с леко до средно наситени нотки на зрели плодове, цветя, а в някои случаи — на мед и ядки.

Максималното допустимо съдържание на серен диоксид е 200 mg/l за вина с остатъчна захар до 5 g/l и 250 mg/l за вина с остатъчна захар над 5 g/l.

Максимално общо алкохолно съдържание — прилагат се определените в съответното законодателство гранични стойности.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11,5

Минимална обща киселинност

4 грама на литър, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

16,7

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

250

Вино („Kvalitetno vino KZP“ (Качествено вино с контролиран географски произход) и „Vrhunsko vino KZP – Desertno vino“ (Вино с най-високо качество с контролиран географски произход — десертно)

Десертните вина са с наситени жълти нюанси, високо алкохолно съдържание и комплексен богат аромат и вкус с преобладаващ мирис на сушени и стафидирани плодове (стафиди, сушени смокини), а понякога на мед, като същевременно се запазват мускатовите им нотки. Вкусът им е приятен и дълготраен и имат високо ниво на екстракта, а освен това са плътни и умерено до много сладки, с фин ретроназален аромат, в който преобладават нотки на зрели, сушени и стафидирани плодове, а в някои случаи — на мед и ликьор.

Максималното допустимо съдържание на серен диоксид е 200 mg/l за вина с остатъчна захар до 50 g/l и 300 mg/l за вина с остатъчна захар над 50 g/l.

Максимално общо алкохолно съдържание — прилагат се определените в съответното законодателство гранични стойности.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11,5

Минимална обща киселинност

4 грама на литър, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

30

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

300

5.   Винопроизводствени практики

a.   Основни енологични практики

Местоположение на лозовите насаждения

Агротехническа практика

Лозовите насаждения трябва да се засаждат само на флишови почви (flysch). Те не може да се отглеждат върху червени почви (terra rossa).

Гъстота на засаждане

Агротехническа практика

В засадените след 2015 г. лозови насаждения трябва да има най-малко 4 000 растения на хектар на база ефективната им площ. В оформените на тераси лозови насаждения след 2015 г. трябва да има най-малко 3 500 растения на хектар на база ефективната им площ. За засадените преди 2015 г. лозови насаждения няма ограничения по отношение на броя растения на хектар.

Формировка на лозите

Агротехническа практика

Единствените разрешени видове формировка на лозите са единична или двойна система на дълги плодни пръчки (рамене), със или без израстъци.

Бране на гроздето

Агротехническа практика

Гроздето се бере само на ръка.

Производство на вино („Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom“ (Качествено вино с контролиран географски произход)

Приложими ограничения при производството на вината

Минималното действително алкохолно съдържание в обемни проценти на вината е 11,5 % об. Минималното действително алкохолно съдържание в обемни проценти на вината с допълнителното традиционно обозначение „desertno vino“ (десертно вино) е 16 % об.

В години с неблагоприятни метеорологични условия виното може да се подслажда, при условие че подсладеното вино не е преминало през процес на подсилване. Общото алкохолно съдържание в обемни проценти на виното може да се повиши с не повече от 2 %, като се увеличи съдържанието на захар чрез добавяне на гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст или ректифицирана концентрирана гроздова мъст (която трябва да е от същия лозаро-винарски район като виното, което се подслажда).

Производство на вино („Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom“ (Вино с най-високо качество с контролиран географски произход)

Приложими ограничения при производството на вината

Минималното действително алкохолно съдържание в обемни проценти е 11,5 % об. Минималното действително алкохолно съдържание в обемни проценти на вината с допълнителното традиционно обозначение „desertno vino“ (десертно вино) е 16 % об.

Виното не може да бъде подсилено, подсладено, подкислено или обезкислено.

б.   Максимални добиви

ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“, включително „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom“ (Качествено вино с контролиран географски произход)

10 000 килограма грозде от хектар

ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“, включително „Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom“ (Качествено вино с контролиран географски произход)

70 хектолитра от хектар

„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom“ (Вино с най-високо качество с контролиран географски произход)

10 000 килограма грозде от хектар

„Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom“ (Вино с най-високо качество с контролиран географски произход)

60 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Районът на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ включва град Momjan и неговите околности и се определя в следните граници: пътят Kremenje-Oskoruš, който започва от населеното място Kremenje, до завоя за населеното място Dramac, откъдето границата следва пътя към Dramac; на 200 метра южно от Dramac границата завива в западна/северозападна посока от пътя и до надморска височина 50 метра; от тази точка границата продължава на север и североизток на надморска височина 50 метра и на североизток от Dramac височината, по която върви границата, се издига от 50 до 180 метра над морското равнище; продължава на надморска височина 180 метра на север до населените места Merišće и Oskoruš в посока на населеното място Brič, като на места в този участък съвпада с държавната граница между Република Хърватия и Република Словения (където тя минава на надморска височина над 180 метра); северно от населеното място Brič границата на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ се отделя от границата с Република Словения и върви на разстояние 500 метра североизточно от пътя, който води от Brič към населеното място Stancija Vigini; от точка на 500 метра източно от Stancija Vigini границата продължава право на юг до надморска височина 300 метра; от там продължава в западна посока на надморска височина 300 метра; в мястото, където тази височина достига пътя, който води от населеното място Črnci към Marušići, границата продължава по него в южна посока чак до Marušići и след това пак по него до населеното място Kremenje.

7.   Основни винени сортове грозде

Muscat Blanc à Petits Grains/Moscato di Canelli

8.   Описание на връзката или връзките

„Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ е традиционно използвано наименование, което съчетава в съответствие с член 93, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 името на сорта грозде (Muškat/Moscato от сорта Muscat Blanc à Petits Grains) и името на географския район (momjanski/di Momiano, образувано от град Momjan, който се намира в северната част на полуостров Истрия). Макар сортът Muscat Blanc à Petits Grains да се отглежда традиционно в по-голяма или по-малка степен в различни райони на Истрия, Momjan е познат отдавна като типично място за производството на това вино. Традиционното наименование „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ от много години се ползва с висока репутация сред потребителите благодарение на представата за виното като традиционен продукт, на спечелените от него многобройни награди и отличия на винени конкурси и изложения и на значителния му пазарен дял и високо качество. Освен това на виното „Muškat momjanski“ е предоставена защита под това наименование още през 1997 г. като част от „Защитата на качествени вина с контролиран географски произход“ съгласно действащия по това време Закон за виното, въз основа на доклад, изготвен от Агрономическия факултет на Загребския университет.

Сортове

Традиционният характер и специфичните характеристики на отглеждането на сорта Muscat Blanc à Petits Grains в района на Momjan намират израз също и в специфичния генетичен фонд на сорта, който се отглежда традиционно в този район и се характеризира с относително дребни зърна, висок дял на ципата на всяко зърно, гроздове, в които зърната не са много нагъсто и които са по-леки, по-ниски добиви, по-голяма устойчивост към сиво гниене и по-високо съдържание на захари и ароматни вещества в гроздето в сравнение със стандартния генетичен фонд на този сорт.

Климат, почви и релеф

Специфичният климат в района на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“, в който се съчетават едновременно морски и континентални влияния, заедно с добрата степен на зрялост на гроздето имат за резултат по-голяма концентрация и по-слабо нарушаване на първичните специфични за сорта аромати в гроздето по време на периода на зреене, което допринася значително за високото качество на вината със ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“. Освен това континенталният климат — заради по-ниските отколкото на съседните крайбрежни райони температури, особено нощем — осигурява запазване в много голяма степен във виното на цялата киселинност на гроздето (по-специално ябълчена киселина), което намира пряк израз в свежия вкус на вината от района на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“. Тези характеристики са от огромно значение за вината със значително съдържание на остатъчна захар, тъй като подходящият дял органични киселини им гарантира хармоничен вкус. В допълнение към това благоприятните (умерено високи) температури, по-специално през деня, които се дължат на морския/средиземноморския климат, осигуряват достатъчното узряване на гроздето и постигането на добро съдържание на захар, което е от съществено значение за да придобият вината, получени от сорта Muscat Blanc à Petits Grains, плътен вкус, особено тези с високо ниво на остатъчна захар.

Почвите са флишови (от типа рендзини) с високо съдържание на карбонати и така смекчават буйния характер на лозовите растения, като допринасят за балансираното им развитие и спомагат за постигане на благоприятен микроклимат за гроздовете, т.е. умерено излагане на слънчева светлина. Това има благотворно въздействие върху синтезирането на ароматни съединения в гроздето, което спомага значително за високото качество на ароматните вина, каквито са тези със ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“, чиито ароматни характеристики са особено силно изразени при такива условия. Освен това умереното излагане на гроздовете на слънчева светлина води до благоприятно съотношение на захар и органични киселини в гроздето. Една от специфичните характеристики на почвите от типа рендзини е високото съдържание на частици глина, което гарантира по-дълго задържане на вода и така се осигурява наличие на влага за растенията през дългите периоди без валежи. Благодарение на отсъствието на недостиг на вода за лозовите растения и на непрекъснатото производство на асимилати в тези условия се осигурява възможност гроздето да продължи да зрее и да се постигне подходящо съдържание на захар, органични киселини и ароматни съединения — което играе важна роля за качеството на виното — дори когато през вегетационния период има продължителни периоди без валежи.

Слабо нагънатият терен в района на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ осигурява добра и правилна циркулация на въздуха, което спомага за намаляване на образуването на роса и за по-лесното ѝ изсъхване, а също така ускорява изсъхването на дъждовните капки по надземната част на лозовите растения, с което се предотвратява или ограничава развитието на болести, особено на сиво гниене. Това е необходимо, за да се гарантира, че гроздето ще узрее по-добре и по-пълно, тъй като липсата или поне по-слабото развитие на сиво гниене означава, че то може да остане по-дълго на растението, за да се постигне подходяща зрялост и в гроздето да се натрупа достатъчно съдържание на химични съставки, които са важни за качеството на това вино, по-специално захари, органични киселини и ароматни съединения.

Тези природни фактори се съчетават в малкия район на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ и осигуряват специфични уникални условия за производството на грозде и вина с много високо и добре разпознаваемо качество.

Човешки фактори

Човешките фактори, които допринасят пряко за специфичния характер на гроздето и вината от района на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“, включват факта, че от десетилетия използваните за размножаване на посадъчния материал присадки се селектират само от растения с най-високо качество от лозята в района на Momjan, именно заради специфичния характер и качеството на оригиналния генетичен материал; традиционното отглеждане с използване на системи със слабо натоварване с дълга резитба или с комбинация от дълга и къса резитба, заедно с традиционното ограничаване на добива; системното отстраняване на нежеланите израстъци; отстраняването на листа; премахването на странични израстъци и подрязването на израстъци с цел да се създаде благоприятен микроклимат в растението, което е от съществено значение за постигане на правилни нива на съдържанието на захар, органични киселини и ароматни съединения в гроздето. Допълнително с процедурите за производство на вино се осигурява максимално запазване на специфичните, основно характерни за сорта, аромати на вината със ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“. За специалното качество на произвежданите в този район вина със ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ най-добре свидетелства фактът, че те са били разпознаваеми и известни през последните стотина години, което се доказва от многобройни исторически източници; свързаните с Muškat събития, провеждани в Momjan; многото награди и отличия, спечелени от вината на национални и международни конкурси и изложения; както и значителният брой заети с лозарство и винопроизводство семейства в района, които произвеждат това вино от поколения.

С уникалното си съчетание от природни и човешки фактори районът на ЗНП „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ определено е специфичен агроекологичен район, в който се произвеждат висококачествени вина с отличителни характеристики.

9.   Други основни условия

НЯМА

Връзка към продуктовата спецификация

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/hrana/zastita_oznaka_izvrsnosti_vina//Specifikacija_proizvoda_Muskat_momjanski.pdf


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.