31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/1


Съобщение на Комисията

Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 370/01)

Съответните стойности в националните валути, различни от евро, за праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС (1), 2014/24/ЕС (2), 2014/25/ЕС (3) и 2009/81/ЕО (4), са, както следва:

80 000 EUR

BGN

български лев

156 464

 

CZK

чешка крона

2 054 080

 

DKK

датска крона

596 408

 

GBP

британска лира

70 778

 

HRK

хърватска куна

594 576

 

HUF

унгарски форинт

25 484 800

 

PLN

полска злота

341 544

 

RON

румънска лея

374 040

 

SEK

шведска крона

821 512


139 000 EUR

BGN

български лев

271 856

 

CZK

чешка крона

3 568 964

 

DKK

датска крона

1 036 259

 

GBP

британска лира

122 976

 

HRK

хърватска куна

1 033 076

 

HUF

унгарски форинт

44 279 840

 

PLN

полска злота

593 433

 

RON

румънска лея

649 895

 

SEK

шведска крона

1 427 377


214 000 EUR

BGN

български лев

418 541

 

CZK

чешка крона

5 494 664

 

DKK

датска крона

1 595 391

 

GBP

британска лира

189 330

 

HRK

хърватска куна

1 590 491

 

HUF

унгарски форинт

68 171 840

 

PLN

полска злота

913 630

 

RON

румънска лея

1 000 557

 

SEK

шведска крона

2 197 545


428 000 EUR

BGN

български лев

837 082

 

CZK

чешка крона

10 989 328

 

DKK

датска крона

3 190 783

 

GBP

британска лира

378 660

 

HRK

хърватска куна

3 180 982

 

HUF

унгарски форинт

136 343 680

 

PLN

полска злота

1 827 260

 

RON

румънска лея

2 001 114

 

SEK

шведска крона

4 395 089


750 000 EUR

BGN

български лев

1 466 850

 

CZK

чешка крона

19 257 000

 

DKK

датска крона

5 591 325

 

GBP

британска лира

663 540

 

HRK

хърватска куна

5 574 150

 

HUF

унгарски форинт

238 920 000

 

PLN

полска злота

3 201 975

 

RON

румънска лея

3 506 625

 

SEK

шведска крона

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

български лев

1 955 800

 

CZK

чешка крона

25 676 000

 

DKK

датска крона

7 455 100

 

GBP

британска лира

884 720

 

HRK

хърватска куна

7 432 200

 

HUF

унгарски форинт

318 560 000

 

PLN

полска злота

4 269 300

 

RON

румънска лея

4 675 500

 

SEK

шведска крона

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

български лев

10 463 530

 

CZK

чешка крона

137 366 600

 

DKK

датска крона

39 884 785

 

GBP

британска лира

4 733 252

 

HRK

хърватска куна

39 762 270

 

HUF

унгарски форинт

1 704 296 000

 

PLN

полска злота

22 840 755

 

RON

румънска лея

25 013 925

 

SEK

шведска крона

54 938 615


(1)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 1.

(2)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 65.

(3)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243.

(4)  OВ L 216, 20.8.2009 г., стp. 76.