21.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 393/5


Известие на Комисията относно прилагането на принципа на посочване на количеството на съставките (ПКС)

(2017/C 393/05)

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Въведение 5

2.

Задължение за ПКС 5

3.

Дерогации от задължението за ПКС 7

4.

Форми на изразяване на ПКС 10

5.

Място на ПКС на етикета 12

Целта на настоящото известие на Комисията е да се предоставят насоки за предприятията и националните органи относно прилагането на принципа на посочване на количеството на съставките (ПКС) в контекста на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1) за предоставянето на информация за храните на потребителите. Известието заменя и допълва насоките относно ПКС, приети съгласно член 7 от Директива 79/112/ЕИО на Съвета (2).

Известието отразява проведените обсъждания от генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията с експерти от държавите членки в рамките на работната група за Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Настоящото известие не засяга тълкуването, което може да бъде дадено от Съда на Европейския съюз.

1.   Въведение

1.

С Регламент (ЕС) № 1169/2011 („регламента“) се изисква посочването на количеството на определени съставки или категории съставки, използвани в производството или приготвянето на всички предварително опаковани храни (член 9, параграф 1, буква г) и член 22 от регламента).

2.

Изискването за ПКС не се прилага за храни, които се състоят само от една съставка, тъй като количеството на единствената съставка във всички случаи ще съответства на 100 %.

3.

Има и други конкретни случаи на предварително опаковани храни, за които не се изисква ПКС (приложение VIII към регламента). ПКС не се изисква и за т. нар. „непредварително опаковани храни“ (храни, които се предлагат без предварително опаковане или се опаковат в търговските помещения по искане на потребителя, или са предварително опаковани за директна продажба), освен ако държавите членки не са приели национални правила, в които то се изисква за такива храни (член 44 от регламента).

4.

И накрая, тъй като ПКС представлява количествено посочване на съставките, то не се прилага за естествено присъстващи в храната съставни елементи, които не са били добавени като съставки — например кофеин (в кафето) и витамини и минерали (в плодовите сокове).

2.   Задължение за ПКС

5.

В член 22, параграф 1 от регламента се предвижда, че „[п]осочването на количеството на съставка или категория съставки, използвани в производството или приготвянето на храна, се изисква, когато съответната съставка или категория съставки:

а)

се появяват в наименованието на храната или обикновено се свързват от потребителя с това наименование;

б)

се посочват открояващо се на етикета с думи, изображения или графики; или

в)

са съществени до степен, която характеризира храната и я отличава от продукти, с които може да бъде объркана поради своето наименование или външен вид.“

6.

С оглед на член 22, параграф 1, буква а) от регламента по силата на посочената разпоредба се изисква ПКС, когато съставката се появява в наименованието на храната — например „пица с шунка и гъби“, „йогурт с ягоди“, „мус от сьомга“, „шоколадов сладолед“. В тези случаи трябва да се посочи количеството на подчертаните в примерите съставки, които се появяват в наименованието на съответната храна.

7.

Съгласно член 22, параграф 1, буква а) от регламента ПКС се изисква и когато в наименованието на храната се появява категорията на съставката — например хлебче със зеленчуков пълнеж, рибни пръчици, руло от ядки, плодов пай. В тези случаи ПКС трябва да се отнася за цялото съдържание на зеленчуци, риба, ядки или плодове в храната.

8.

При наличието на сложни съставки  (3) следва да се прилагат следните изисквания:

а.

Когато в наименованието на храната се появява сложна съставка (например бисквити с пълнеж от крем), е необходимо ПКС за сложната съставка (т.е. на пълнежа от крем).

б.

Когато в наименованието на храната се появява съставка на сложната съставка (например бисквити с пълнеж от крем, съдържащ яйца), освен ПКС за сложната съставка е необходимо също ПКС за тази съставка (яйца).

9.

В съответствие с член 22, параграф 1, буква а) от регламента ПКС се изисква също и когато потребителят обикновено свързва дадена съставка или категория съставки с наименованието на храната. Това изискване най-често се прилага, когато храните се описват с използване на обичайни наименования (4) без допълнителни описателни наименования (5). В такива случаи като насока при решаването кои съставки може да бъдат свързани с дадена храна, определяна само с обичайно наименование, може да се помисли за описателно наименование на храната. Тогава ПКС ще се отнася за определените като основни или важни съставки, тъй като обикновено те са тези, които потребителите свързват с наименованието на храната.

Примери:

Обичайни наименования

Пример за описателно наименование

ПКС

Lancashire hot pot

Овче месо и картофи с лук, моркови и сос грейви

Овче месо

Chilli con carne

Мляно говеждо месо със зрял фасул, домати, пипер, лук и чили

Мляно говеждо месо

Forloren skildpadde

Телешко месо, кюфтета от кайма и рибни кюфтета с лук, моркови и сос от шери

Телешко месо

Boudoir

Бисквита с яйца

Яйца

Brandade

Ястие от картофи и треска

Треска

Cassoulet

Ястие от зрял фасул, наденица и късчета месо

Месо

Königinpastete

Телешка яхния с аспержи и гъби в бутер тесто

Телешко месо

Königsberger Klopse

Кюфтета от кайма в бял сос с каперси

Месо

Gulaschsuppe

Супа с говеждо месо, лук и червен пипер

Говеждо месо

Hutspot

Ястие от моркови и лук

Моркови и лук

Kåldolmar

Сарми от зелеви листа с пълнеж от кайма и ориз

Месо

Kroppkakor

Кнедли от картофено и пшеничено брашно с пълнеж от пържено и пушено мляно свинско месо

Свинско месо

Janssonin kiusaus или Janssons frestelse

Ястие от картофи и аншоа

Аншоа

Тази разпоредба не следва обаче да се тълкува в смисъл, че всяко наименование, с което се продава дадена храна, е непременно свързано с конкретна съставка и съответно за тази съставка трябва да има ПКС. Необходима е оценка на всеки отделен случай. Така например не е необходимо да се посочва количеството ябълки, използвани за приготвянето на сайдер. Аналогично разпоредбата не налага автоматично задължение да се посочва количеството месо за продукти като шунка, консервирана на сухо.

10.

В член 22, параграф 1, буква б) от регламента се предвижда, че „[п]осочването на количеството на съставка или категория съставки, използвани в производството или приготвянето на храна, се изисква, когато съответната съставка или категория съставки: […]б) се посочват открояващо се на етикета с думи, изображения или графики“.

11.

Съгласно член 22, параграф 1, буква б) от регламента изискването за ПКС се прилага:

i)

когато определена съставка или категория съставки се посочва открояващо се на етикета на друго място освен в наименованието на храната — например с информация като:

„с пилешко месо“,

„приготвено с масло“,

„с крем“,

или когато определена съставка или категория съставки се посочва открояващо се с използването на различен размер, цвят и/или стил на буквите за посочване на определени съставки на друго място в етикета освен в наименованието на храната;

ii)

когато се използва картинно изображение за избирателно открояване на една или повече съставки— например:

рибно ястие с открояващо се изображение или илюстрация само на избрани рибни съставки;

iii)

когато дадена съставка се откроява с изображение, пораждащо асоциация с произхода ѝ — например:

изображение или рисунка на крава за открояване на млечни съставки (мляко, масло).

12.

Има представяния, които не следва да се считат за попадащи в обхвата на тази разпоредба — например:

когато е представено изображение на храната във вида, в който се предлага за продажба; когато картинно изображение е под формата на „препоръка за сервиране“, при условие че характерът на изображението е ясен и не откроява по друг начин продаваната храна и/или някоя от нейните съставки,

когато изображението представя всички съставки на храната, без да се откроява никоя от тях,

когато в случай на заготовка за хранителен продукт картинно изображение показва начина на приготвяне на храната според инструкциите, без да се откроява никоя конкретна съставка.

13.

В член 22, параграф 1, буква в) от регламента се предвижда, че „[п]осочването на количеството на съставка или категория съставки, използвани в производството или приготвянето на храна, се изисква, когато съответната съставка или категория съставки: […]в) са съществени до степен, която характеризира храната и я отличава от продукти, с които може да бъде объркана поради своето наименование или външен вид“.

14.

Целта на тази разпоредба е да се отговори на изискванията на потребителите в държавите членки, когато съставът на определени хранителни продукти е регулиран и/или когато потребителите свързват определени наименования с конкретен състав.

Обхватът на храните, които биха били засегнати, е много ограничен, тъй като разпоредбата се отнася до продукти, чийто състав може значително да се различава в отделните държави членки, но които обикновено се продават с едно и също наименование.

Установените досега случаи при обсъждания с експерти от държавите членки са:

майонеза,

марципан.

За да се прилага изискването за ПКС, трябва да са изпълнени едновременно две условия. Съставката или категорията съставки трябва да са съществени до степен, която едновременно:

характеризира храната, и

я отличава от продукти, с които може да бъде объркана поради своето наименование или външен вид.

3.   Дерогации от задължението за ПКС

15.

В приложение VIII към регламента са посочени случаите, в които не се изисква ПКС.

16.

В точка 1, буква а), подточка i) от приложение VIII към регламента се предвижда, че: „1. Не се изисква посочване на количеството: а) по отношение на съставка или категория съставки: i) когато отцеденото нетно тегло е посочено в съответствие с точка 5 от приложение IX.“

В точка 5 от приложение IX към регламента се предвижда, че „[к]огато храна в твърдо състояние се предлага в течна среда, се посочва и отцеденото нетно тегло на храната. Когато храната е била покрита с ледена глазура, обявеното нетно тегло на храната изключва тази глазура.

За целите на настоящата точка „течна среда“ означава следните продукти, евентуално в смеси, както и замразени или бързо замразени, при условие че течността е само допълнение към основните елементи на подготовка на дадена храна и следователно не е решаващ фактор за покупката: вода, водни разтвори на соли, саламура, водни разтвори на хранителни киселини, оцет, водни разтвори на захари, водни разтвори на други подсладители, плодови или зеленчукови сокове в случай на плодове или зеленчуци.“

Поради това в съответствие с горепосочените разпоредби от регламента всеки продукт, за който трябва да се посочи отцеденото нетно тегло и нетното тегло на етикета му съгласно точка 5 от приложение IX, е освободен от изискването за отделно ПКС. Количеството на съставката или на категорията съставки може да се изчисли от посоченото отцедено нетно тегло.

Примери: риба тон в саламура, ананас в сироп.

Горният принцип аналогично се прилага и когато етикетът на продукт, предлаган в течна среда, която не е посочена в точка 5 от приложение IX (например слънчогледово олио), включва на доброволен принцип посочване на отцеденото нетно тегло. Количеството на съставката или на категорията съставки може да се изчисли от посоченото отцедено нетно тегло. Съответно в такъв случай не е необходимо ПКС.

Освобождаването не се прилага, когато нетното тегло и отцеденото нетно тегло са посочени за продукти със смесени съставки, където една или повече от тези съставки фигурира в наименованието или е откроена по какъвто и да е начин. Количеството на всяка съставка не може да се изчисли от вече посочените обозначения на теглото.

Пример: маслини и пипер, предлагани в течна среда. В такъв случай се изисква ПКС поотделно за маслините и за пипера.

17.

В точка 1, буква а), подточка ii) от приложение VIII към регламента се предвижда, че: „1. Не се изисква посочване на количеството: а) по отношение на съставка или категория съставки: […] ii) когато трябва вече да е посочено количеството ѝ на етикета съгласно разпоредбите на Съюза.“

Посочените в настоящата точка разпоредби на Съюза се съдържат в таблицата по-долу. Не е необходимо ПКС, ако законодателството вече изисква количеството на въпросната съставка или категория съставки да бъде посочено на етикета. Ако обаче съответните продукти са нектари или конфитюри, приготвени от два или повече плода, които са откроени поотделно на етикета с думи или изображения или са включени поотделно в наименованието на продукта, количеството или процентното съдържание на тези съставки също трябва да бъде посочено.

Директива 1999/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6)

Екстракти от кафе и екстракти от цикория

(член 2)

Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7)

Какаови и шоколадови продукти

(член 3)

Директива 2001/112/ЕО на Съвета (8)

Сокове от плодове и някои сходни продукти

(член 3, параграф 7: плодово съдържание на нектар)

Директива 2001/113/ЕО на Съвета (9)

Плодови конфитюри, желета и мармалади и пюре от кестени

(член 2)

18.

В точка 1, буква а), подточка iii) от приложение VIII към регламента се предвижда, че „[н]е се изисква посочване на количеството: а) по отношение на съставка или категория съставки: […] iii) която се използва в малки количества като ароматизант“.

Изключението следва да се разбира в смисъл, че не е ограничено до „ароматизанти“ съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10), а се отнася за всяка съставка (или категория съставки), използвана в малки количества за ароматизиране на храна (например чесън, билки или подправки).

В регламента не се съдържа определение за „малки количества“. Това трябва да се преценява за всеки отделен случай.

Примери: чеснов хляб, чипс с вкус на коктейл от скариди, чипс с вкус на пиле.

19.

В точка 1, буква а), подточка iv) от приложение VIII към регламента се предвижда, че „[н]е се изисква посочване на количеството: а) по отношение на съставка или категория съставки: […] iv) която, независимо че се посочва в наименованието на храната, не е от такова естество, че да определя избора на потребителя в страната, в която се предлага на пазара, тъй като промяната в количеството не е толкова съществена, че да характеризира храната или да не я отличава от подобни храни“.

С тази разпоредба се предвижда освобождаване от изискването за ПКС, когато количеството на посочена в наименованието съставка на определена храна не влияе върху решението на потребителя да купи тази храна.

Освобождаването се прилага само когато наименованието на съставката или на категорията съставки се появява в наименованието на храната. Прилага се и когато върху различни страни на опаковката фигурират идентични повторения на текста, използван за наименованието на храната. То не следва да се прилага, ако наименованието на съставката е откроено, и по-специално когато това наименование фигурира извън наименованието на храната и в информация, която насочва вниманието на купувача към наличието на съставката.

Примери за видове храна, обхванати от това изключение:

малцово уиски (whiskey/whisky) и сходни продукти като водка от зърнени култури,

стандартни ликьори, в чието наименование присъства само съставката, използвана за ароматизиране на алкохола,

дестилатни спиртни напитки от гроздови джибри, плодови дестилатни спиртни напитки, спиртни напитки (предхождана от името на плода), получени чрез накисване и дестилация, и Geist (с името на използвания плод или суровина) по смисъла на точки 6, 9, 16 и 17 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (11),

соев сос,

солети,

солети с маково семе,

солети със сусамово семе,

пържени царевични зърна,

медена бира.

20.

В точка 1, буква б) от приложение VIII към регламента се предвижда, че „[н]е се изисква посочване на количеството: б) когато специални разпоредби на Съюза точно регламентират количеството на дадена съставка или категория съставки, без да предвиждат посочването им на етикета“.

В законодателството на Съюза няма разпоредби, с които се регламентират точни количества на съставките, за които не се предвижда посочване на етикета. В точка 1, буква б) от приложение VIII към регламента се изисква „точно количество“. Поради това налагането на минимално количество от една съставка не следва да се счита за основание за освобождаване по тази разпоредба.

21.

В точка 1, буква в) от приложение VIII към регламента се предвижда, че „[н]е се изисква посочване на количеството: […] в) в случаите, посочени в приложение VII, част A, точки 4 и 5“.

22.

В част А, точка 4 от приложение VII към регламента се предвижда, че „[п]лодове, зеленчуци или гъби, от които нито един от продуктите не преобладава значително по отношение на теглото и които се използват в съотношения, които могат да варират, използвани в смеси като съставки на храни, могат да бъдат групирани в списъка на съставките под обозначението „плодове“, „зеленчуци“ или „гъби“, следвано от израза „в променливо съотношение“, непосредствено последвано от списък на съдържащите се плодове, зеленчуци или гъби. В такива случаи сместа се включва в списъка на съставките в съответствие с член 18, параграф 1 въз основа на общото тегло на съдържащите се плодове, зеленчуци или гъби“.

В този случай ПКС не се изисква за всеки компонент от сместа, в която нито един от компонентите не преобладава значително по отношение на теглото и компонентите се използват в съотношения, които може да варират.

23.

В част А, точка 5 от приложение VII към регламента се предвижда, че „[с]меси от подправки или билки, при които нито един от продуктите не преобладава значително в съотношение според теглото, могат да бъдат изброени в различен ред, при условие че списъкът на съставките се придружава от израз като „в променливо съотношение“.

В този случай ПКС не се изисква за всеки компонент от сместа, в която нито един от компонентите не преобладава значително като тегло.

24.

В точка 2 от приложение VIII към регламента се предвижда, че „[ч]лен 22, параграф 1, букви а) и б) не се прилагат за: а) съставка или категория съставки, включени в обхвата на обозначението „с подсладител(и)“ или „със захар(и) и подсладител(и)“, ако това обозначение съпровожда наименованието на храната съгласно приложение III; или б) добавен витамин и минерал, ако въпросното вещество подлежи на обявяване на хранителната стойност“.

Според същия принцип ПКС във връзка с член 22, параграф 1, букви а) и б) следва да се изисква за всички добавени хранителни съставки или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, които са съставки на хранителни добавки, когато хранителната информация се предоставя в съответствие с член 8 от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12).

4.   Форми на изразяване на ПКС

25.

В точка 3, буква а) от приложение VIII към регламента се предвижда, че [п]осочването на количеството на дадена съставка или категория съставки: а) се изразява като процент, който съответства на количеството на съставката или съставките към момента на използването ѝ/им.

Декларираното количество на дадена съставка се изчислява въз основа на рецептата в момента на добавяне на съставките, т.е. чрез същия метод като използвания при определянето на реда в списъка на съставките (член 18, параграф 1 от регламента).

26.

В точка 4 от приложение VIII към регламента са посочени няколко изключения от принципа, посочен в точка 3, буква а), а именно — храни, които са изгубили водно съдържание вследствие на обработка, летливи съставки, както и храни и съставки в концентриран или дехидратиран вид.

По-конкретно:

27.

В точка 4, буква а) от приложение VIII към регламента се предвижда, че „[ч]рез дерогация от точка 3: а) когато храните са изгубили водно съдържание вследствие на топлинна или друга обработка, количеството се изразява като процент, който съответства на количеството на използваната(ите) съставка(и), съотнесено към крайния продукт, освен ако това количество или общото количество на всички съставки, посочени на етикета, не превишават 100 %, като в този случай количеството се посочва въз основа на теглото на съставката(ите), използвана(и) за приготвяне на 100 g от крайния продукт“.

ПКС за продукти, които са изгубили водно съдържание след производството (например сладкиши, бисквити, пай или меса, консервирани на сухо), трябва да се основава на количеството на съставката на етапа на смесването, изразено като процент от количеството на крайния продукт. Например:

За „маслена бисквита“, при която ще се изисква ПКС само за маслото, изчисляването трябва да бъде, както следва:

Тегло на съставките:

Брашно: 100 g

Захар: 40 g

Масло: 50 g

Яйца: 10 g

Общо тегло на съставките при смесването: 200 g

Общо тегло на крайния продукт след изпичане: 170 g

Изчисляване на ПКС за маслото като процент: (50/170)*100 = 29,4 % масло.

Тъй като изчислената стойност за ПКС на маслото не превишава 100 %, ПКС за маслото трябва да се изрази като процент от крайния продукт (т.е. 29,4 %).

Ако обаче стойността на ПКС превишава 100 % по отношение на крайния продукт, тя трябва да се предостави въз основа на теглото на съставката(ите), използвана(и) за приготвяне на 100 g от крайния продукт. Например:

За продукт от сушено месо (салам), приготвен от свинско месо, при който се изисква ПКС само за свинското месо, изчисляването трябва да бъде, както следва:

Тегло на съставките:

Свинско месо: 120 g

Сол: 4,1 g

Мляко на прах: 3 g

Други съставки: 2,9 g

Общо тегло на съставките при смесването: 130 g

Общо тегло на крайния продукт: 100 g

Изчисляване на ПКС за свинското месо като процент: (120/100)*100 = 120 % свинско месо.

Тъй като изчислената стойност за ПКС на свинското месо превишава 100 %, процентът трябва да се замени с посочване въз основа на теглото на свинското месо, използвано за приготвяне на 100 g от салама (например текстът на ПКС може да се изрази по следния начин: „за приготвянето на 100 g салам е използвано 120 g свинско месо“).

28.

В точка 4, буква б) от приложение VIII към регламента се предвижда, че [ч]рез дерогация от точка 3: […] б) количеството летливи съставки се посочва въз основа на тяхното тегловно съотношение в крайния продукт.

Текстът на ПКС за летливи съставки (като например бренди в сладкиш или пудинг) трябва да се основава на количеството на съставката на етапа на смесването, изразено като процент от теглото на крайния продукт.

29.

В точка 4, буква в) от приложение VIII към регламента се предвижда, че [ч]рез дерогация от точка 3: […] в) количеството на съставките, използвани в концентриран или дехидратиран вид и възстановени по време на производство, може да се посочи въз основа на тегловното им съотношение, регистрирано преди концентрирането или дехидратирането им.

Горната дерогация трябва да се чете във връзка с част А, точка 2 от приложение VII към регламента, в която се предвижда, че [с]ъставки, използвани в концентриран или дехидратиран вид и възстановени в момента на производство/Могат да бъдат изброени по реда на теглото им, измерено преди концентриране или дехидратиране. Във връзка с това, когато стопански субект в областта на храните изброява съставките съгласно приложение VII, част А, точка 2, той трябва да включи също и ПКС в съответствие с разпоредбата по точка 4, буква в) от приложение VIII.

30.

В точка 4, буква г) от приложение VIII към регламента се предвижда, че [ч]рез дерогация от точка 3: […] г) в случай на концентрирани или дехидратирани храни, предназначени за възстановяване чрез добавяне на вода, количеството на съставките може да се посочи въз основа на тегловното им съотношение във възстановения продукт.

Горната дерогация трябва да се чете във връзка с част А, точка 3 от приложение VII към регламента, в която се предвижда, че [с]ъставки, използвани в концентрирани или дехидратирани храни, предназначени за възстановяване чрез добавяне на вода/Могат да бъдат изброени по реда на съотношението във възстановения продукт, при условие че списъкът на съставките се съпровожда от израз като „съставки на възстановения продукт“ или „съставки на готовия продукт“. Във връзка с това, когато стопански субект в областта на храните изброява съставките съгласно приложение VII, част А, точка 3, той трябва да включи също и ПКС в съответствие с разпоредбата по точка 4, буква г) от приложение VIII.

31.

ПКС следва да се отнася за съставките, както са посочени в списъка на съставките. Количеството на съставки, посочени например като „пиле“, „мляко“, „яйце“ или „банан“, следва да се определя като в сурово/необработено състояние, тъй като използваното наименование не дава указание за обработка и поради това предполага използване на сурова/необработена храна. Количеството на съставки, посочени с наименования, които указват, че са били използвани в различна от сурова/необработена форма — например „печено пиле“, „мляко на прах“ или „захаросани плодове“, следва да се определя в зависимост от използваната форма.

32.

В част А, точка 1 от приложение VII към регламента се предвижда, че добавена вода и летливи продукти трябва да се изброяват по реда на теглото им в крайния продукт. Това обаче не се отнася за добавената вода, чието количество не превишава 5 % от теглото на крайния продукт. Тази дерогация не се прилага за месо, месни заготовки, непреработени рибни продукти и непреработени двучерупчести мекотели.

Независимо от това количеството добавена вода под 5 % трябва да се вземе предвид при изчисляването на ПКС на съставките в храна, към която е била добавена вода.

33.

Посочените на етикета количества указват средното количество на съставката или категорията съставки, които трябва да се посочат. „Средно количество“ означава количеството от съставката или категорията съставки, получено при спазване на рецептата и добрата производствена практика, което дава възможност за нормалните производствени вариации на производителя.

5.   Място на ПКС на етикета

34.

ПКС е задължителна информация, посочена в член 9, параграф 1 от регламента, и трябва да е представена на етикета в съответствие с правилата от член 13 — „Представяне на задължителните данни“.

35.

В точка 3 буква б) от приложение VIII към регламента се предвижда, че [п]осочването на количеството на дадена съставка или категория съставки: […] б) фигурира в наименованието на храната или непосредствено до него, или в списъка на съставките във връзка с въпросната съставка или категория съставки.

36.

При категориите съставки, които не са включени в част Б от приложение VII и поради това не могат да бъдат представени самостоятелно в списъка на съставките, ПКС за тези категории трябва да фигурира или в наименованието на храната, или непосредствено до него.

37.

При храните, които понастоящем са освободени от изискването за посочване на списък на съставките, ПКС трябва да фигурира или в наименованието на храната, или непосредствено до него, освен ако на доброволна основа на етикета не е посочен списък на съставките, като в този случай ПКС може да фигурира в списъка на съставките.


(1)  OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 18.

(2)  OВ L 33, 8.2.1979 г., стp. 1.

(3)  Съгласно член 2, параграф 2, буква з) от регламента „сложна съставка“ означава съставка, която сама по себе си е продукт на повече от една съставка.

(4)  Съгласно определението за „обичайно наименование“ в член 2, параграф 2, буква о) от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(5)  Съгласно определението за „описателно наименование“ в член 2, параграф 2, буква п) от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

(6)  ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19.

(8)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 58.

(9)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 67.

(10)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(11)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(12)  OВ L 183, 12.7.2002 г., стp. 51.