11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/14


Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 340/06)

Държава членка

Испания

Маршрут

Гран Канария — Тенерифе Юг

Гран Канария — Ел Йеро

Тенерифе Север — Ла Гомера

Гран Канария — Ла Гомера

Дата, от която маршрутите със задължение за обществена услуга са отново отворени за въздушни превозвачи на Общността

1 август 2018 г.

Адрес, на който може да бъде получен текстът и друга информация и/или документация, свързана със задълженията за предоставяне на обществена услуга

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Тел. +34 915977505

Факс: +34 915978643

Имейл: osp.dgac@fomento.es

От 1 август 2018 г. маршрутите със задължение за обществена услуга може да бъдат експлоатирани на базата на свободен конкурентен достъп. В случай, че никой въздушен превозвач не представи програма за обслужване в съответствие с наложеното задължение за обществена услуга, достъпът ще бъде ограничен само до един единствен въздушен превозвач, избран чрез съответната процедура на публичен търг в съответствие с член 16, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.