9.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 250/4


Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2016/C 250/04)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„ANGURIA REGGIANA“

ЕС №: IT-PGI-0005-01385 — 14.10.2015

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование/наименования

„Anguria Reggiana“

2.   Държава членка или трета държава

Италия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Указанието „Anguria Reggiana“ обозначава плодовете на ботаническия вид Citrullus lanatus в прясно състояние.

„Anguria Reggiana“ се отглежда в следните форми:

—   обла разновидност с характеристиките на вида Ashai Mijako: объл плод; кора със зелено-сив цвят и тъмнозелени ивици; твърда и хрупкава месеста част с яркочервен цвят, когато е напълно узряла; тегло от 5 kg до 12 kg,

—   овална разновидност с характеристиките на вида Crimson: овален объл плод; кора с умерен яркозелен цвят и тъмнозелени ивици; твърда и хрупкава месеста част с яркочервен цвят, когато е напълно узряла; тегло от 7 kg до 16 kg,

—   продълговата разновидност с характеристиките на вида Sentinel: продълговат плод; кора със средно блестящ зелен цвят и тъмнозелени ивици; твърда и хрупкава месеста част с яркочервен цвят и напълно узряла; тегло от 7 kg до 20 kg.

Характеристиката, която отличава „Anguria Reggiana“, е вкусът на месестата част — изключително сладък, благодарение на съдържанието на захар над 11° Brix за вида Ashai Mijako и 12° Brix за видовете Crimson и Sentinel.

При пускането им на пазара плодовете трябва да имат следните характеристики:

цели (разрешени са малки наранявания на кората поради евентуално автоматично измерване на рефрактометричния индекс),

почистени (без видими чужди тела),

здрави и без вредители,

без миризми, нетипични за плода,

добре оформени според характеристиките на сорта,

без външни пукнатини и наранявания,

дръжката трябва да е с дължина от 2 до 5 cm,

развитието и състоянието им трябва да бъдат такива, че да позволяват транспортиране и свързаните с него операции,

по кората може да има част в по-светъл цвят, която е била в контакт със земната повърхност по време на периода на растеж.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производство (засяване, отглеждане, прибиране на реколтата или „отрязване“) трябва да се извършват в определения географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Плодовете трябва да са подредени в подходящи контейнери или касети и мини касети от материал, подходящ за съхранение.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

На всяка диня трябва задължително да бъде поставен идентификационният знак за ЗГУ „Anguria Reggiana“ и символът ЗГУ на Съюза.

Логото на ЗГУ „Anguria Reggiana“ е следното:

Image

Етикетът, който се поставя на всяка диня, трябва да бъде с овална форма и да включва наименованието на предприятието производител.

4.   Кратко определение на географския район

Районът на производство обхваща цялата площ на общините Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola, Castelnovo Sotto, Correggio, Fabbrico, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto, S. Martino in Rio и част от площта на общините Boretto, Brescello, Campegine, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera.

5.   Връзка с географския район

Причинно-следствената връзка между „Anguria Reggiana“ и района на производство, който определя специфичното качество, се основава на характеристиките на определения географски район и уменията на местните производители.

Определеният район се отличава с терени, които са били облагородени през вековете, с предимно глинести почви, които са трудни за оран, но са плодородни и богати на природни елементи като калий. Почвените условия, които са еднакви в целия район, оказват решаващо въздействие върху растежа, формата и химическите и органолептичните характеристики на плода.

Характеристиката, която отличава „Anguria Reggiana“, е нейният вкус и изключително сладка месеста част, дължащи се на съдържанието на захар.

Тази характеристика е свързана с уменията на производителите и усъвършенстваните техники, които те използват, особено по време на събирането или „отрязването“. Брането се осъществява на най-малко 3 етапа за всяко растение, така че при консумация всяка „Anguria Reggiana“ да е напълно узряла и с максимално съдържание на захар, преди да презрее, с хрупкава и твърда месеста част. Степента на зрялост се определя от видимите характеристики на кората и стъблото и най-вече от характерния звук, който се чува при потупване на плода с ръка, като всички външни аспекти се оценяват директно на място от опитен работник.

Така всяка диня се оценява отделно, избира и откъсва само ако след визуален и слухов анализ работникът прецени, че е достигнала желаните характеристики за зрялост, надеждност и трайност. Проверката на плодовете се извършва обикновено рано сутрин, когато дините са били на хладно през нощта и имат подходяща температура за съхранение.

Отрязването се извършва с градинарска секира — специален уред с частично извито острие. Формата на този специален уред през годините е подобрявана, така че да се избегне отрязването на стъблата на растението, което трябва да остане в най-добра физическа форма до отрязване на всички плодове. Тези операции се основават на древни и постепенно събирани познания, които са се предавали от поколение на поколение местни берачи, способни да избират зрели плодове и да ги отрязват като запазват бъдещата продукция.

Уменията и знанията на местните производители произлизат от историческа традиция, която е довела до известната връзка на продукта с района.

Исторически и културни препратки

Историческите източници многократно споменават отглеждането на дини в района Reggio Emilia като установена традиция, предавана от поколения.

Първите сведения за високото ѝ качество датират от XVI век: в кореспонденция между ренесансовите благороднически фамилии в района на река По се хвали отличното качество на плода, отглеждан по тези земи. Плодът остава елитна стока дълго време — до XVIII век, когато през периода на Рисорджименто се отварят границите между старите малки италиански държави и се разширява районът на търговията. С течение на времето високото качество на местното производство създава репутация на продукта на пазарите в Милано, Генуа и съседните региони, а през миналия век славата на плода достига отвъд Алпите.

„Anguria Reggiana“ се свързва с равнинната зона в провинция Reggio Emilia също и в историческите кулинарни справочници. Областта се споменава в „Guida Gastronomica“ на Touring Club Italiano от 1931 г. заради „сладките дини и пъпеши“. Географският район включва исторически известните центрове, в които традиционно се отглеждат дини, например Gualtieri, Novellara, Santa Vittoria, Poviglio и Cadelbosco di Sopra, Rio Saliceto и Ca’ de’ Frati. Популярността на отглеждането и консумирането на дини в този район се потвърждава също така от къщичките, изработени от естествени материали, като дървесина и клони, в които в началото на ХХ век са се продавали и консумирали дини на резени.

В по-ново време производителите от района все повече се насочват към специализиране в отглеждането на дини с участието на граждани и производители, които се организират за насърчаване, опазване, подобряване и защита на производството и предлагането на пазара на „Anguria Reggiana“.

От 1975 г. насам се организират фестивали, панаири, прояви и местни конкурси за рекламиране на продукта, на които се връчват награди за най-голяма диня и за най-сладка диня.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

Достъп до пълния текст на продуктовата спецификация е предоставен на следния интернет адрес: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

или

директно от началната страница на Министерството на политиката в областта на земеделието, храните и горското стопанство (www.politicheagricole.it), като се избере рубриката „Prodotti DOP e IGP“ (горе вдясно на екрана), след това — „Prodotti DOP, IGP e STG“ (отстрани вляво на екрана), и накрая — „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  OВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.