2.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 29/14


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 29/11

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„DANBO“

ЕО №: DK-PGI-0005-0830-05.10.2010

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Danbo“

2.   Държава-членка или трета държава:

Дания

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.3.

Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Отлежало твърдо сирене от краве мляко. Не се разрешават мляко и млечни продукти от други животни.

Съдържание на вода: зависи от маслеността в сухото вещество, вж. таблицата по-долу:

масленост в сухото вещество:

максимално съдържание на вода,

от 30 % до < 45 %

56 %,

от 45 % до < 50 %

50 %.

Маслеността в сухото вещество е изразена като 30 + или 45 +. В сирената Danbo, съдържащи 30 % до < 45 % мазнини в сухото вещество, маслеността трябва да се посочва като част от наименованието. Маслеността в сухото вещество от 45 % се приема като основа за сравнение при твърдения за хранителна стойност по отношение на съдържанието на мазнини.

Другите характерни особености са следните:

 

Външен вид:

Твърда кора с маслен филм. Повърхността може да има покривен слой.

 

Вътрешна част:

Цвят: Белезникав (или с цвят на слонова кост) до бледожълт

Консистенция: въпреки че консистенцията му е мека и еластична, нарязването му е лесно.

Структура: Малко или много на брой равномерно разположени дупки с размер на грахово зърно с правилна кръгла форма, най-често с диаметър до 10 mm, като са възможни и отделни тесни прорези. Ако се използват овкусители, обикновено има доста по-малки дупки с неправилна форма.

Мирис и вкус: Мек, леко кисел, ароматен и характерен вкус, дължащ се на зреенето под въздействието на микроорганизми. С узряването на сиренето мирисът и вкусът стават по-силно изразени.

 

Форма:

Плоска и квадратна или правоъгълна.

 

Зреене:

Характерният вкус и консистенция на Danbo се постигат след зреене в продължение на 3—4 седмици при температура 12—20 °C. Сиренето Danbo може да бъде изпратено от производителя за допълнителна обработка, включително зреене, или за съхранение в друго предприятие преди този срок, но то не може да бъде предлагано на пазара от второто предприятие преди сиренето да достигне минималната степен на узряване.

 

Овкусители:

Може да се добави кимион, при условие че мирисът и вкусът на сиренето се формират до голяма степен от добавките и че основният овкусител е включен в наименованието или е посочен във връзка с него.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи, през които трябва да премине производството в определения географски район:

Danbo трябва да се произвежда и да зрее при производители на сирене в Дания. По-специално производственият метод включва два етапа, които се различават от традиционната технология за производство на млечни продукти. Първият етап е обработката на сиренината от рязането до завършването на бъркането. Вторият е растежът на бактериалната култура Brevibacterium linens (зреене под въздействието на микроорганизми) по повърхността на сиренето след осоляване. Етапите са описани по-долу:

 

Обработка на сиренината след нарязването:

След нарязването се добавят големи количества вода и подгряването се извършва на сравнително ниска температура. Чрез внимателно контролиране на тези два параметъра е възможно да се получи сирене с относително високо минимално равнище на pH и подходящо високо съдържание на вода, осигуряващи характерната консистенция.

 

Растеж на бактериалната култура Brevibacterium linens:

Относително високото минимално равнище на pH стимулира растежа на Brevibacterium linens, който в голяма степен се подпомага и от факта, че сиренето се съхранява през първите 7—10 дни на температура 18—20 °C и при относителна влажност, близка до температурата на оросяването. След това сиренето се премества в по-студено и по-сухо място за съхранение. Обикновено процесът на зреене под въздействието на микроорганизми завършва с размекване и измиване на слоя с микрофлората, което забавя зреенето на повърхността.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

4.   Кратко определение на географския район:

Дания

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Дания има много дълга и достойна за гордост традиция в производството на млечни продукти. Производството на Danbo е неразделна част от учебната програма на датските училища по производство на млечни продукти от повече от 100 години. Датските експерти в областта на млечната промишленост се обучават по съответния начин, за да получат основните знания за производството на това датско сирене-специалитет.

История:

През 1889 г. Расмус Нилсен става управляващ директор на предприятието за млечни продукти Kirkeby на остров Funen. Той работи усърдно в областта на млечните продукти, което inter alia става ясно от факта, че млекопреработвателното предприятие е одобрено като учебен център за производители на млечни продукти, които получават държавна помощ за обучението си. През 1896 г. той получава безвъзмездна помощ от датското правителство за проучване на производството на сирене в чужбина. През следващата зима взема уроци по немски, а през пролетта на 1897 г. пътува до Източна Прусия по границата с Русия. Там преобладават степите с огромни пасища. Мандрите там са много известни като добри производители на сирене.

За да се улесни началото на периода на неговите проучвания в мандри, той получава препоръка от професор Bøggild от датския Кралски ветеринарен и селскостопански университет. Поради това е приет добре в многобройните малки мандри, които се намират в Източна Прусия. Задачата му е да прегледа документацията и да установи технологиите, използвани за получаването на изисканите сирена-специалитети, които се произвеждат в Източна Прусия по това време. След Източна Прусия Расмус Нилсен отива в Холандия, където работи в производството на сирене в редица различни мандри.

Той се завръща в млекопреработвателното предприятие Kirkeby в родината през есента на 1897 г., придобил огромни нови познания и опит. Отново у дома, веднага започва да опитва всичко, което е научил.

Още от самото начало той е напълно сигурен, че не желае да имитира нито едно от сирената, които е видял, а по-скоро да обедини целия си опит, за да направи много специално сирене. Напълно ново сирене. Специалната особеност на новото сирене, което Расмус Нилсен произвежда, е, че то е квадратно, пресовано сирене с много специфично зреене под въздействието на микроорганизми по повърхността. По това време е абсолютна новост пресованото сирене да има квадратна форма. Зреенето под въздействието на микроорганизми също е специално с това, че в кората на сиренето се втрива разтвор, съдържащ бактериални култури и дрожди.

Продажбите на новото сирене се увеличават бързо и постепенно много различни мандри започват да произвеждат този вид сирене. Преди Втората световна война сиренето в Дания се произвежда предимно за вътрешния пазар. След войната и особено през 50-те години на 20-ти век производството на сирене започва да се увеличава и нарастването на износа означава, че Дания трябва да се позиционира на износните пазари с типично датски наименования на сирена, за да бъде в състояние да представя датските сирена при пускането им на пазара заедно с други известни датски селскостопански продукти. На това сирене е дадено почетното наименование Danbo. Това е една от причините, поради които сиренето Danbo е включено в Конвенцията от Стреза, а по-късно в Codex Alimentarius.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Danbo е едно от най-типичните датски сирена и за производителите на млечни продукти това е типичният представител на пресованите сирена (сирена тип „opstukken“). Danbo притежава собствен силно отличаващ се вкус. То е меко, леко кисело, ароматно и се характеризира със зреене под въздействието на микроорганизми. Високото водно съдържание на Danbo в сравнение с други подобни сирена също така му придава мекота и еластичност, които не се срещат при другите сирена, като същевременно нарязването му е лесно.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или особеностите на продукта (за ЗНП) или специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Закрилата на Danbo като географско указание се основава на неговия характерен метод на производство и репутацията му.

Метод на производство:

За производството на Danbo се използва много специален процес на зреене под въздействието на бактериална култура, известен като „датския метод“, при който по повърхността се втриват специфични микроорганизми, за да може сиренето да зрее както отвън, така и отвътре. Този процес на зреене под въздействието на микроорганизми е определящ за силно отличаващия се вкус на сиренето — вкус, който датчаните харесват, но който не допада на други европейци. Специфична особеност на производството на Danbo е добавянето на големи количества вода. Характерната консистенция на сиренето се дължи отчасти на това. Обучението за производство на Danbo е било и все още е съвсем обичайна част от обучението в областта на производството на млечни продукти в Дания и поради това указания за това как се прави Danbo все още могат да бъдат срещнати в голям брой наръчници за обучение. В продължение на повече от 100 години датски производители, техници, технолози и инженери в областта на млечната промишленост са обучавани как да произвеждат Danbo. Предвид отдавна установените традиции, които се предават чрез обучение, и специалния метод на производство и зреене, който се използва в Дания, Danbo трябва да се произвежда и да зрее при производители на сирене в Дания.

Репутация:

През 1952 г. 10 типични датски сирена, включително Danbo, получават датски наименования съгласно Конвенцията от Стреза и постановление № 80 на Министерството на земеделието от 13 март 1952 г. Наименованията на сирената и съответните описания все още се използват и днес в съответствие с постановление № 335 от 10 май 2004 г. относно млечните продукти и пр.

Терминът „Danbo“ е съчетание от двете имена „Dan“ и „Bo“. Dan e северното производно на популярното наименование „Danerne“ („датчани“), а Bo означава „жител“. Следователно наименованието Danbo е историческият термин за човек, който живее в Дания, и е дадено на това сирене, тъй като всички датчани го считат за най-характерното датско сирене от всички видове.

Сиренето Danbo е признато за специалитет от датски произход. Според неотдавнашно проучване сред потребителите повечето датски потребители познават Danbo и го свързват с Дания. Тъй като производството и консумацията на Danbo са концентрирани в Дания, Danbo е известно най-вече сред датските потребители. Проучването показа, че като цяло има много малко хора извън Дания, които знаят за Danbo.

Специфичният характер на сиренето, и по-специално неговият изключително характерен вкус и специфичната му консистенция, превръщат Danbo в единствено по рода си сирене. Danbo е сиренето, което се консумира най-често в Дания. Поради неговия особен вкус то се консумира почти изключително от датчани.

С производство, надвишаващо 40 000 тона, понастоящем Danbo съставлява около 13 % от общото производство на сирене в Дания. Производството и консумацията на Danbo са концентрирани в Дания и днес Danbo се счита за националното сирене на Дания.

Сиренето Danbo е участвало както в национални, така и в международни изложения и конкурси и е печелило многобройни награди. Danbo има постоянно присъствие на национални изложения в продължение на повече от 100 години, като най-скорошните са Националното изложение на млечната промишленост и регионални изложения през 2009 г. Провеждани са и все още се провеждат многобройни рекламни кампании, насочени специално към Danbo, което е уникално сирене, удовлетворяващо изискванията на повечето потребители за добро сирене, изключително подходящо за нарязване на резени. В много международни справочни материали за сирена се посочва датският произход на този вид сирене. Освен това Danbo се използва в голям брой датски рецепти.

Препратка към публикуваната спецификация

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Foedevarekvalitet/Beskyttede%20bet.%20og%20traditionelle%20specialiteter/Danske%20beskyttede%20produkter/Sider/Danske%20beskyttede%20produkter.aspx


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.